לקבלת מידע מפורט והוראות, לחץ על הקישורים להלן.

שיטות ייבוא ופריסה של XML

לאחר ייבוא נתוני XML, התוכן המיובא מופיע כרכיבים (אבני הבניין הבסיסיות של XML) בחלונית Structure. InDesign אינו יוצר מסגרות או עמודים חדשים בעת ייבוא XML.

צירוף או מיזוג?

ניתן לייבא XML באחד משני מצבים: צירוף או מיזוג. השיטה שתבחר תלויה בתהליך העבודה שלך (ידני או אוטומטי), באופן שבו ברצונך לטפל בתוכן קיים במסמך, ובשימוש באפשרויות מתקדמות לטיפול בתוכן המיובא.

Append mode

בעת צירוף תוכן מיובא, המבנה והתוכן הקיימים של המסמך נשארים כמות שהם; תוכן XML חדש ממוקם בתחתית החלונית Structure, בצורת רכיבים.

Merge mode

בעת מיזוג תוכן מיובא, InDesign משווה בין ה- XML החדש לבין המבנה ושמות הרכיבים הקיימים במסמך. אם הרכיבים תואמים זה לזה, הנתונים המיובאים מחליפים את תוכן המסמך הקיים, וממוזגים בתוך מסגרות המתויגות כהלכה (או מצייני מיקום) בפריסה. ‏(רכיבים ש- InDesign אינו יכול למצוא להם שם ודירוג היררכי תואמים ממוקמים בחלונית Structure, כך שניתן למקם אותם ידנית.) מצב מיזוג אינו רק מאפשר פריסה אוטומטית, אלא גם מספק אפשרויות ייבוא מתקדמות יותר, כולל היכולת לסנן טקסט חדש ולשכפל רכיבים לחזרה על נתונים.

פריסת תוכן

לאחר ייבוא תוכן XML, השלב הבא הוא מיקומו במסמך. ניתן למקם תוכן ידנית, אוטומטית או באמצעות סקריפט. השיטה שתבחר משתנה בהתאם לתוכן המיובא, לפריסת המסמך ולתהליך העבודה שלך.

מיקום ידני של תוכן

בשיטה הידנית, אתה גורר רכיבים מהחלונית Structure לעמודים במסמך או למסגרות. שיטה זו דורשת מעט הכנה או תכנון. השתמש בשיטה זו אם סוג התוכן שאתה מייבא משתנה, או אם אתה מקבל תוכן ממקורות מרובים.

מיקום ידני של תוכן XML מיובא
מיקום ידני של תוכן XML מיובא

מיקום אוטומטי של תוכן

בעזרת תכנון מראש, ניתן למקם נתוני XML בפריסה בתהליך אוטומטי. למיקום אוטומטי של תוכן XML, יש להכין תחילה את המסמך על-ידי יצירת מסגרות מציינות מיקום מתויגות שיכילו תוכן XML נכנס. כל עוד מבנה ה- XML ושמות התגים של תוכן נכנס מתאימים לשמות התגים ולמבנה של המסגרות מציינות המיקום, InDesign יכול למקם את נתוני XML המיובאים במסמך באופן אוטומטי. InDesign יכול גם לשכפל רכיבים כדי לטפל בנתונים חוזרים, כגון רשימות כתובות וחומרים לקטלוג. השתמש בשיטת הפריסה האוטומטית כחלק מתהליך עבודה מובנה כדי להאיץ את תהליך ההפקה ולשפר את היעילות.

המסגרת מציינת המיקום שנבחרה מתויגת ברכיב Story
המסגרת מציינת המיקום שנבחרה (למעלה) מתויגת ברכיב Story. כשנתוני XML מיובאים (למטה), המסגרת מציינת המיקום של הרכיב Story מאוכלסת באופן אוטומטי בתוכן הרכיב Story.

הערה:

InDesign מזהה תכונות מרחב שמות מיוחדות היכולות לציין סגנונות פסקה או תו ב-XML. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך העזר הטכני בנושא XML.

אודות מיזוג

ניתן למקם נתוני XML במסמך באמצעות מצב מיזוג או מצב צירוף. מצב מיזוג מאפשר למקם תוכן בתהליך אוטומטי. ניתן גם לסנן נתונים בקובץ XML כדי למקם רק חלקים מסוימים מהתוכן.

מזג תוכן XML מיובא כאשר:

 • המסמך כולל מסגרות מציינות מיקום וברצונך למלא אותן בתוכן XML מיובא.

 • המסמך כולל תוכן XML וברצונך להחליף אותו בתוכן XML מיובא.

 • המסמך אינו כולל מבנה XML, וברצונך ש- InDesign יחליף את שורש ברירת המחדל בשורש של קובץ XML נכנס.

מצב מיזוג משווה בין נתוני XML נכנסים לרכיבים שכבר קיימים במסמך. הוא סוקר את הקובץ, רכיב אחר רכיב, ומשווה בין הרכיבים הנכנסים לרכיבים הקיימים באופן הבא:

1‏.‎‏InDesign מתחיל בהשוואה ברכיב השורש

 • אם רכיבי השורש של קובץ XML המיובא ושל מסמך InDesign אינם תואמים זה לזה והחלונית Structure אינה כוללת מבנה קיים, InDesign מחליף את השורש של מסמך InDesign בשורש של קובץ ה- XML הנכנס ומייבא את הקובץ.

 • אם רכיבי השורש אינם תואמים והחלונית Structure כבר כוללת רכיבים, InDesign מצרף את הקובץ בסוף המבנה הקיים.

 • אם רכיבי השורש תואמים, תהליך המיזוג (וההתאמה) מתקדם לשלב הבא.

2.‏InDesign עובר לרכיב שנמצא מתחת לשורש

InDesign מתחיל ברכיב הראשון מתחת לשורש של קובץ XML הנכנס, ומחפש רכיב מתאים בחלונית Structure. כדי שתתרחש התאמה, השם של רכיב ה- XML הנכנס חייב להיות זהה לשם הרכיב הקיים בחלונית Structure, ושני הרכיבים חייבים להימצא באותה רמה בהיררכיה.

 • אם InDesign מוצא רכיב תואם בחלונית Structure, הוא מחליף אותו ברכיב מקובץ ה- XML הנכנס.

 • אם InDesign אינו מוצא רכיב תואם, הוא מוסיף את הרכיב הנכנס בנקודת ההתחלה של החיפוש בחלונית Structure. לדוגמה, אם החיפוש מתחיל ברמה הראשונה מתחת לשורש ולא נמצאים רכיבים תואמים, הרכיב המיובא ממוקם ברמה הראשונה מתחת לשורש.

3.‏InDesign ממשיך להשוות בין הרכיבים

InDesign ממשיך להשוות בין הרכיבים בקובץ ה- XML הנכנס לרכיבים במבנה הקיים בזה אחר זה. נקודה ההתחלה של החיפוש בחלונית Structure משתנה עם התקדמות החיפוש, כשכל חיפוש מתחיל ברמה אחת מתחת לרכיב האחרון שצורף או הוחלף. InDesign מתקדם תמיד כלפי מטה מהמיקום הנוכחי; הוא לעולם אינו ממקם רכיבים מעל לרכיב הקודם שצורף או הוחלף.

ייבוא וצירוף של נתוני XML

בעת ייבוא תוכן XML, הרכיבים החדשים מופיעים בחלונית Structure. משם ניתן לגרור רכיבים ולמקם אותם במסמך.

 1. פתח מסמך InDesign או צור מסמך חדש לקבלת תוכן XML.
 2. פתח את החלונית Structure. (בחר View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Structure.)
 3. בחר File ‏> ‏Import XML (או בחר Import XML מתפריט החלונית Structure) ובחר את קובץ ה- XML שברצונך לייבא.
 4. בחר Show XML Import Options.
 5. בחר Append Content ולאחר מכן לחץ על Open.
 6. לקישור תוכן ה- XML לקובץ ה- XML המקורי, בחר Create Link.

  InDesign מציג את קובץ ה- XML בחלונית Links, ומציג משולש אזהרה צהוב בחלונית אם קובץ ה- XML משתנה.

 7. לחץ על OK.

פריסה ידנית של XML

ניתן למקם תוכן XML בפריסת המסמך באופן ידני על-ידי גרירת רכיבים מהחלונית Structure לעמוד או למסגרות קיימות. בעת מיקום רכיב, הרכיבים הבנים שלו (וכל הרכיבים הבנים שלהם, אם הם קיימים) ממוקמים גם הם.

בחלונית Structure, מעוין כחול מיוחד למבנה מופיע על סמל של רכיב אם הרכיב מוקם במסמך; רכיבים שלא מוקמו מציגים סמל של רכיב לא ממוקם.

הערה:

בעת ייבוא XML באמצעות האפשרות Merge Content, ייתכן שחלק מהרכיבים כבר פרוסים. בעת מיזוג תוכן מיובא, InDesign מזרים רכיבים למסגרות קיימות באופן אוטומטי, אם המבנה והתגים שלהם זהים.

 1. פתח את החלונית Structure ‏(View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Structure) ובחר את הרכיב שברצונך לפרוס.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות לכל אחד מהרכיבים שברצונך למקם במסמך:
  • גרור את הרכיב לעמוד. InDesign יוצר מסגרת לרכיב.

  • גרור את הרכיב למסגרת קיימת. אם המסגרת מכילה תוכן, הוא מוחלף בתוכן מנתוני ה- XML.

 3. לעיצוב הפריטים שאתה פורס, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • מפה תגי XML לסגנונות פסקה, תו, טבלה ותא.

  • החל סגנונות על רכיבים.

  • עצב את התוכן שנבחר ידנית על-ידי בחירת אפשרויות טקסט בחלונית Control.

מיפוי תגי XML לסגנונות

תגי XML הם רק תיאורים של נתונים; הם אינם כוללים הוראות עיצוב. לכן, עליך לעצב תוכן XML לאחר שייבאת ופרסת אותו. דרך אחת לעשות זאת היא למפות תגי XML לסגנונות פסקה, תו, טבלה או תא. לדוגמה, ניתן למפות את התג Byline לסגנון תו Author, כך שסגנון התו Author יוקצה אוטומטית לכל תוכן ה- XML המיובא והממוקם אשר כולל תג Byline. מיפוי תגים לסגנונות מפשט ומקצר את תהליך העיצוב של תוכן XML מיובא.

אין צורך למפות כל אחד מהתגים לסגנון פסקה או תו. ייתכן שרכיבים מסוימים לא יופיעו בפריסה ושיהיה קל יותר לעצב רכיבים מסוימים בנפרד. בנוסף, רכיבים בנים מקבלים את סגנון הפסקה או התו שהוקצה לרכיב האב שלהם, דבר שעלול לגרום לבלבול אלא אם כן אתה ממפה רכיבי אב ורכיבים בנים בנפרד.

הערה:

הפקודה Map Tags To Styles מחילה מחדש סגנונות בכל המסמך, ועלולה לגרום לתוצאות בלתי רצויות. בעת מיפוי תג לסגנון, ייתכן שטקסט שהוקצה קודם לכן לסגנון אחד יוקצה מחדש לסגנון אחר, בהתאם לתג ה- XML שלו. אם כבר עיצבת חלק מהטקסט, עדיף להחיל סגנונות באופן ידני כדי למנוע דריסה של סגנונות הפסקה והתו שבחרת.

 1. בחר Map Tags To Styles מתפריט החלונית Tags או מתפריט החלונית Structure.
  תיבת הדו-שיח Map Tags To Styles
  תפריט סגנונות מופיע עבור כל אחד מהתגים בתיבת הדו-שיח Map Tags To Styles.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לייבוא הגדרות של סגנונות, תגים ומיפוי ממסמך אחר, לחץ על Load, בחר מסמך ולחץ על Open.

  • למיפוי תגים לסגנונות בנפרד, לחץ על הטור Style שליד התג ובחר בסגנון הפסקה או התו מהתפריט הנפתח שמופיע. ‏(סמל הפסקה מזהה סגנונות פסקה בתפריט. האות A מציינת סגנונות תו.) חזור על הפעולה לכל תג שברצונך למפות.

  • למיפוי אוטומטי של תגים לסגנונות עם אותו שם, לחץ על Map By Name. סגנונות ששמם זהה לשמות התגים מסומנים בטור Style. כדי שתג וסגנון יהיו תואמים, שמם חייב להיות זהה, כולל גודל האותיות; לדוגמה, H1 ו- h1 לא ייחשבו לתואמים. ‏(אם שם סגנון זהה קיים בשתי קבוצות שונות של סגנונות, הפקודה Map By Name לא תפעל ותתבקש לשנות אחד משמות הסגנונות.)

 3. לחץ על OK.

אודות פריסה אוטומטית

בעזרת InDesign, ניתן למקם תוכן XML מיובא בפריסה באופן אוטומטי. לשם כך, עליך ליצור תחילה מסגרות או טבלאות מציינות מיקום, ולאחר מכן להוסיף להן תגים עם שמות זהים לשמות של רכיבי ה- XML שברצונך למקם בהן. לאחר מכן, ייבא תוכן XML למצייני המיקום במצב מיזוג. כשהשמות והמבנה ההיררכי של התגים תואמים, InDesign ממזג את תוכן ה- XML ומחליף את התוכן הקיים במסמך.

שיטה זו שימושית כשברצונך להשתמש באותה פריסה לערכות תוכן שונות. לדוגמה, ייתכן שהפריסה של עלון שבועי תהיה זהה בכל שבוע, אך תוכנו ישתנה בכל פעם.

כדי שתוכן XML מיובא ימוזג ישירות לתוך הפריסה, המסמך חייב לעמוד בדרישות הבאות:

 • מסגרות (או טבלאות) במסמך חייבות להכיל תגים בעלי שמות זהים לשמות הרכיבים בקובץ ה- XML שבכוונתך לייבא.

 • מבנה המסמך (כפי שהוא מוצג בחלונית Structure) חייב להיות מקביל למבנה של קובץ ה- XML המיובא. במילים אחרות, הרכיבים בעלי השמות הזהים חייבים להימצא באותם מקומות במבנה ההיררכי של שני הקבצים. ליצירת מבנה מקביל זה, ייתכן שתצטרך לסדר מחדש את הרכיבים (ואת הרכיבים הבנים שלהם) בחלונית Structure, או להשתמש באפשרות Apply XSLT בעת ייבוא קובץ ה- XML.

הערה:

InDesign מזרים תוכן XML ממוזג למסגרות קיימות בלבד. כל רכיבי התוכן שאינם מתאימים למסגרות שלהם (או לסדרות של מסגרות משורשרות) הופכים לעודף טקסט.

עבודה עם נתונים חוזרים

XML הוא חוזר אם אותה תצורה של רכיבים מופיעה פעמים אחדות בשורה, אך כל אחד מהמופעים מכיל נתונים ייחודיים. לדוגמה, רשומות במסד נתונים הן נתונים חוזרים. כתובות בטבלה של מסד נתונים כוללות מידע חוזר—שם, רחוב, עיר, מיקוד—של אנשים שונים.

בעת ייבוא תוכן XML, ניתן לבחור Clone Repeating Text Elements בתיבת הדו-שיח XML Import Options. בחירה באפשרות זו מורה ל-InDesign לשכפל את הרכיבים החוזרים במבנה. שכפול מאפשר למזג נתוני XML חוזרים במסמך מבלי ליצור לכל אחת מהרשומות רכיבים מצייני מיקום בחלונית Structure (או טקסט מציין מיקום במסגרת). לדוגמה, לייבוא קובץ XML עם רשימת כתובות הכוללת 25 רשומות, צור מבנה רכיבים תואם לרשומה אחת בחלונית Structure. בעת ייבוא הרשימה המלאה, InDesign משכפל את המבנה ויוצר רכיבים לכל 25 הרשומות.

תוכן XML חוזר מוזרם ככתבה בודדת כשהוא ממוזג למסמך. אם מסגרות מציינות מיקום שורשרו יחד, התוכן מוזרם ממסגרת למסגרת. אם אין מספיק מקום במסגרות מציינות המיקום לאכלוס תוכן XML, ניתן להזרים אוטומטית את התוכן שנותר על-ידי יצירה ושרשור של מסגרות נוספות; אין צורך לגרור רכיבים ידנית מהחלונית Structure למסגרות בודדות.

פריסה
מציין מיקום משורשר בפריסה (משמאל) והפריסה לאחר הייבוא (מימין)

יצירת מצייני מיקום לפריסה אוטומטית

צור במסמך מסגרות או טבלאות מציינות מיקום אם ברצונך ש- InDesign ימזג XML מיובא לתוך הפריסה באופן אוטומטי.

הערה:

InDesign מזרים תוכן XML ממוזג למסגרות קיימות בלבד. תוכן שאינו מתאים למסגרות הקיימות הופך לעודף טקסט.

ניתן גם ליצור טקסט מציין מיקום כדי להבטיח שנתוני XML ימוקמו ויעוצבו כהלכה בעמוד. ניתן גם להשתמש בטקסט מציין מיקום להוספת טאבים, ריווח או תוויות (טקסט סטטי) בין רכיבי XML שיופיעו במסגרת.

טקסט מציין מיקום מתויג והפריסה לאחר הייבוא
טקסט מציין מיקום מתויג (משמאל) והפריסה לאחר הייבוא (מימין)

A. מעברי שורה וטקסט סטטי שנוספו בין רכיבים B. טקסט מציין מיקום 

לדוגמה, אם אתה מייבא וממקם נתוני מוצר, ניתן להפריד בין שם המוצר, התיאור והמחיר בטאב ולהוסיף תוויות בסגנון "מוצר:" או "מחיר:" לפני הטקסט מציין המיקום של רכיבים אלה. כשנתוני XML ממוזגים למסגרת, תוויות סטטיות, ריווח וטאבים נשמרים בין רכיבי התוכן.

הערה:

אם ממזגים נתוני XML חוזרים למסמך ומורים ל- InDesign לשכפל רכיבים חוזרים, גם הטקסט הסטטי והריווח משוכפלים עבור כל אחד ממופעי הנתונים.

יצירת מסגרת מציינת מיקום

 1. באמצעות הכלי Type, צור מסגרת טקסט לתוכן XML.

  הערה:

  אם ברצונך שתוכן XML מיובא יזרום ממסגרת למסגרת, צור מסגרות מרובות ושרשר אותן יחד.

 2. פתח את החלונית Structure ‏(View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Structure) ואת החלונית Tags ‏(Window ‏> ‏Utilities > ‏Tags).
 3. אם החלונית Tags אינה כוללת תגים עם שמות זהים לאלה של רכיבי ה- XML שברצונך לייבא, צור את התגים או טען את התגים מקובץ ה- XML.
 4. הוסף למסגרת מציינת המיקום את התג המתאים מהחלונית Tags. ‏(בעת הוספת תג למסגרת, אותו תג מוקצה לכל המסגרות המשורשרות אליה.)
 5. במידת הצורך, סדר או הוסף רכיבים בחלונית Structure כדי להתאים אותם לרכיבים ולמבנה של תוכן ה- XML שבכוונתך לייבא.

יצירת טבלה מציינת מיקום

ניתן לייבא רכיבי XML לטבלה מציינת מיקום או למסגרת מציינת מיקום. בטבלה, כל אחד מהתאים מיוצג על-ידי רכיב. InDesign ממקם תוכן XML בטבלה תא אחר תא, רכיב אחר רכיב, החל מהפינה השמאלית העליונה של הטבלה, ומתאים את הרכיב לתא המתויג. בעת יצירת טבלאות מציינות מיקום, יש לתייג את הטבלה וכל תא בנפרד. ‏(תאים ממוזגים נחשבים לתא אחד.)

מכיוון ש- InDesign אינו מבדיל בין שורות לעמודות בעת הייבוא, מספר העמודות במציין המיקום חייב להיות תואם למספר העמודות בתוכן המיובא. כמו כן, כל רכיבי תאי הטבלה חייבים להיכלל ברכיב טבלה יחיד. במילים אחרות, התאים הם רכיבים אחים שנמצאים תחת אותו אב.

טבלת מציינת מיקום
טבלה מציינת מיקום (למעלה) והזרמת תוכן XML לטבלה מציינת מיקום (למטה)

 1. פתח את החלונית Tags ‏(Window ‏> ‏Utilities > ‏Tags) ואת החלונית Structure ‏(View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Structure).
 2. אם החלונית Tags אינה מכילה שמות תגים זהים לשמות של רכיבי הטבלה ב- XML שברצונך לייבא, טען תגים ממסמך קיים או צור את התגים.

  הערה:

  לכל הפחות, יש לכלול תגים עבור רכיב האב של תאי הטבלה, תאי הטבלה והרכיב שמכיל את הטבלה.

 3. צור טבלה הכוללת את מספר העמודות הדרוש לתוכן ה- XML. אין צורך ליצור את מספר השורות המדויק. InDesign יוסיף שורות לטבלה לפי הצורך.
 4. כשנקודת ההכנסה נמצאת בטבלה, בחר Table ‏> ‏Select ‏> ‏Table, ובחר את התג המתאים בחלונית Tags.
 5. תייג כל תא בטבלה בתג הרצוי. בהתאם למבנה של תוכן ה- XML, ניתן לבחור ולתייג את התאים בנפרד, או לבחור שורה או עמודה שלמה—לדוגמה, אם ברצונך לתייג את השורה הראשונה, או שורת הכותרת—ולתייג את כל התאים שנבחרו באותו תג.
 6. במידת הצורך, סדר מחדש והוסף רכיבים בחלונית Structure כך שהמסמך יכלול רכיבים ומבנה זהים לאלה של קובץ ה- XML שברצונך לייבא.

יצירת מבנה מציין מיקום לנתונים חוזרים

הכללים למיזוג XML חלים גם בעת מיזוג נתוני XML חוזרים: מבנה הרכיבים בחלונית Structure חייב להקביל למבנה של נתוני ה- XML המיובאים, והמסגרות מציינות המיקום חייבות לכלול תגים עם שמות זהים לאלה של רכיבי האב בקובץ ה- XML.

החלונית Structure מציגה את המבנה של טקסט מציין מיקום
החלונית Structure מציגה את המבנה של טקסט מציין מיקום

A. רכיב שיכלול את כל הרכיבים החוזרים B. ייבוא רכיב שישוכפל כתוכן XML חוזר C. רכיבים בנים של נתונים הכלולים ברכיב החוזר 
 1. תחילה, תזדקק לרכיב אב או שורש המתאר את אוסף המידע, או הרשומות, שאתה מייבא.

  לדוגמה, רכיב Chapter שיכלול סדרה של מרשמים.

 2. תחת אותו רכיב אב, צור רכיב אחד המתאר את המידע (או הרשומות) החוזר.

  לדוגמה, תחת הרכיב Chapter תוכל ליצור רכיב Recipe. זהו הרכיב שישוכפל עבור כל אחת מהרשומות ב- XML המיובא.

 3. תחת רכיב זה, צור רכיבים בנים שיתארו את יחידות המידע (או השדות) המרכיבות את הרשומה.

  לדוגמה, תחת הרכיב Recipe, תוכל ליצור רכיבי Recipename,‏ Ingredients,‏ Instructions,‏ Notes ו- Serving.

הערה:

כדי להוסיף תוויות, מעברי שורה או טאבים בין רכיבי "שדה" בנתוני XML חוזרים, צור רכיבים מצייני מיקום במסגרת שלתוכה תמזג את התוכן המיובא. הוסף ריווח או תוויות לפי הצורך בין מצייני המיקום.

יצירת טקסט מציין מיקום

 1. פתח מסמך קיים או צור מסמך חדש עבור ה- XML.
 2. פתח את החלונית Tags ‏(Window ‏> ‏Utilities > ‏Tags) ואת החלונית Structure ‏(View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Structure).
 3. ודא שהחלונית Tags כוללת שמות תגים זהים לשמות הרכיבים המיובאים בקובץ XML, וצור תגים חדשים או טען את התגים הדרושים בהתאם לצורך.

  הערה:

  ייבוא דוגמה מתוכן XML הוא הדרך הקלה ביותר לקבל את כל התגים הדרושים ולהבטיח שמבנה המסמך יתאים לקובץ ה- XML.

 4. צור מסגרות מציינות מיקום (ושרשר אותן יחד) בהתאם לתוכן ה- XML שלך.
 5. בעזרת הכלי Text, לחץ במסגרת הראשונה ליצירת נקודת הכנסה, והקלד טקסט מציין מיקום עבור כל אחד מהרכיבים שברצונך למזג באותה מסגרת. הוסף רווחים וטקסט סטטי בין הרכיבים כרצונך.

  הערה:

  אם בכוונתך לייבא נתונים חוזרים, עליך ליצור רק מופע אחד של טקסט לדוגמה עבור הרכיבים שיחזרו.

 6. עצב את הטקסט בהתאם לאופן התצוגה הרצוי במסמך הסופי.
 7. תייג את מסגרת הטקסט בתג של רכיב האב שיכלול את הרכיבים (או הנתונים החוזרים) שברצונך לייבא למסגרת זו.
 8. מקם את נקודת ההכנסה בטקסט מציין המיקום ובחר Edit ‏> ‏Edit In Story Editor.
 9. בחר View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Tag Markers.
 10. בחר Edit >‏ Select All.
 11. בחלונית Tags, בחר Add Tag ולאחר מכן לחץ על התג שהקצת למסגרת.

  InDesign מצרף את הטקסט מציין המיקום לתג ומוסיף את הרכיב לחלונית Structure.

 12. בחר את הטקסט המייצג את הרכיב הבן הראשון ולחץ על התג שלו בחלונית Tags. חזור על צעדים אלה עד לתיוג כל הטקסט מציין המיקום המהווה בן.

  הערה:

  בעת תיוג טקסט מציין מיקום, אל תבחר ריווח או טקסט סטטי שברצונך להשאיר בין הרכיבים. תייג רק טקסט שברצונך להחליף בתוכן XML.

 13. בחלונית Structure, בחן את ההיררכיה שנוצרה על-ידי התגים שהוספת כדי לוודא שהיא תואמת למבנה של תוכן ה- XML שבכוונתך לייבא.

ייבוא ומיזוג של XML

לאחר שיצרת ותייגת מסגרות, טבלאות וטקסט מצייני מיקום—ווידאת שהתגים והמבנה של המסמך וקובץ ה- XML המיובא זהים—תוכל לייבא תוכן XML לפריסה.

עליך להשתמש באפשרות Merge Content לייבוא XML למצייני מיקום (או להחלפת תוכן קיים במסמך). בעת מיזוג תוכן, InDesign מחליף רכיבים בעלי תגים ומבנה זהים במסמך ברכיבי ה- XML המיובאים. ניתן להשתמש באפשרויות ייבוא נוספות כדי שלא לכלול (כלומר, לסנן) תוכן מיובא שאינו תואם למבנה המסמך, כדי למחוק פריטים במסמך שאינם תואמים או אינם מוחלפים בתוכן XML, וכדי לשכפל רכיבי XML חוזרים.

אם קובץ ה- XML המיובא מכיל רכיבים שאינם נמצאים במסמך, InDesign ממקם רכיבים אלה בחלונית Structure מבלי לפרוס אותם במסמך.

כדי למזג XML לתוך מצייני מיקום בהצלחה, זכור את הכללים הבאים:

 • תייג מצייני מיקום עם שמות תגים זהים לאלה של רכיבי ה- XML שיחליפו אותם (או יוזרמו לתוכם).

 • בטקסט מציין מיקום, ודא שהרווחים, מעברי השורה או הטקסט הסטטי נמצאים מחוץ לתגי רכיב מציין המיקום, אך בתוך רכיב האב של הכתבה.

 • בעת ייבוא XML, בחר Do Not Import Contents Of Whitespace-Only Elements. ‏(אפשרות זו שומרת על הרווחים והטקסט הסטטי אם רכיבי ה- XML המיובאים כולל רווחים לבנים בלבד.)

מיזוג XML לתוך תוכן או מצייני מיקום קיימים

 1. פתח את מסמך InDesign הכולל מצייני מיקום לתוכן XML.
 2. פתח את החלונית Structure ‏(View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Structure).
 3. בחר File ‏> ‏Import XML (או בחר Import XML מתפריט החלונית Structure) ולאחר מכן בחר את קובץ ה- XML שברצונך לייבא.
 4. בחר Show XML Import Options.
 5. בחר Merge Content ולאחר מכן לחץ על Open.
 6. לקישור תוכן ה- XML לקובץ ה- XML המקורי, בחר Create Link.

  InDesign מציג את קובץ ה- XML בחלונית Links, ומציג משולש אזהרה צהוב בחלונית אם קובץ המקור של ה- XML משתנה.

 7. בחר אפשרויות ייבוא נוספות בהתאם לצורך:

  Clone Repeating Text Elements

  בעת ייבוא נתוני XML חוזרים, משכפל רכיב מציין מיקום בודד ליצירת מכל לכל אחת מהרשומות בקובץ.

  Only Import Elements That Match Existing Structure

  מסנן את ה- XML המיובא, כך שרכיבים שאינם קיימים בחלונית Structure אינם מיובאים.

  Do Not Import Contents Of Whitespace-Only Elements

  שומר על הריווח או הטקסט הסטטי שהוכנס בין הרכיבים במסגרת מציינת מיקום.

  Delete Elements, Frames, And Content That Do Not Match Imported XML

  לאחר ייבוא XML, מוחק את הרכיבים או מצייני המיקום במסמך שאינם תואמים לנתונים המיובאים (או מוחלפים בהם).

 8. לחץ על OK.

InDesign ממזג תוכן למסמך החל מהרכיב התואם הראשון בקובץ ה- XML.

אפשרויות ייבוא XML

בעת ייבוא ומיקום של נתוני XML בעזרת האפשרות Merge Content, תיבת הדו-שיח XML Import Options מציעה את האפשרויות הבאות:

Create Link

יוצר קישור לקובץ XML כך שאם קובץ ה- XML מתעדכן, ניתן לעדכן את נתוני ה- XML במסמך InDesign.

Apply XSLT

מחיל גיליון סגנונות להגדרת שינוי הצורה של ה- XML המיובא. בחר Browse ‏(Windows‎) או Choose ‏(Mac OS‎) לבחירת קובץ XSLT‏ (‎.xsl או ‎.xslt) ממערכת הקבצים. Use Stylesheet From XML, אפשרות ברירת המחדל, גורמת ל- InDesign לשנות את צורתם של נתוני XML בעזרת הוראת העיבוד של XSLT, אם היא קיימת.

Clone Repeating Text Elements

משכפל את העיצוב שהוחל על טקסט מציין מיקום מתויג עבור תוכן חוזר. צור מופע עיצוב אחד (לדוגמה, כתובת) ולאחר מכן השתמש בפריסה שלו שוב ליצירה אוטומטית של מופעים אחרים. ‏(ראה עבודה עם נתונים חוזרים.)

Only Import Elements That Match Existing Structure

מסנן את תוכן ה- XML המיובא כדי לייבא ממנו רק רכיבים שיש להם רכיבים תואמים במסמך.

Import Text Elements Into Tables If Tags Match

מייבא רכיבים לטבלה, אם התגים תואמים לתגים שהוחלו על טבלת מצייני המיקום והתאים שבה. לדוגמה, השתמש באפשרות זו למיקום רשומות ממסד נתונים בטבלה בעת יצירת מחירונים או דוחות מלאי.

Do Not Import Contents Of Whitespace-only Elements

משאיר את התוכן הקיים במקומו אם תוכן ה- XML התואם כולל רווחים לבנים בלבד (כגון תו מעבר שורה או טאב). השתמש באפשרות זו אם הוספת טקסט בין רכיבים במסגרות מציינות המיקום וברצונך לשמור עליו. לדוגמה, בעת פריסת מרשמים שנוצרו ממסד נתונים, ניתן להוסיף תוויות בסגנון "מרכיבים" ו"הוראות". כל עוד רכיב האב שמקיף כל אחד מהמרשמים כולל רווחים לבנים, InDesign משאיר את התווית במקומה.

Delete Elements, Frames, and Content That Do Not Match Imported XML

מסיר רכיבים מהחלונית Structure ומפריסת המסמך אם הם אינם תואמים לרכיבים כלשהם בקובץ ה- XML המיובא. השתמש באפשרות זו לסינון נתונים מהמסמך. לדוגמה, בעת ייבוא שמות וכתובות, ייתכן שיוגדר טקסט מציין מיקום לרכיב הכולל את שם החברה. אם אחד השמות אינו כולל את רכיב החברה, InDesign מוחק את הרכיב הכולל את הטקסט מציין המיקום.

Import CALS Tables As InDesign Tables

מייבא טבלאות CALS בקובץ XML כטבלאות InDesign.