מדריך למשתמש ביטול

שרשור טקסט

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. התאמה אישית של סביבת העבודה שלך ב-InDesign
   3. Toolbox
   4. הגדרת העדפות
   5. סביבת עבודה מבוססת מגע
   6. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   7. שחזור מסמך וביטול פעולה
 3. יצירה ופריסה של מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
   2. יישור ופיזור של אובייקטים באמצעות סרגלים
   3. מדידת אובייקטים בעזרת הכלי 'מדידה'
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. אותיות דרום מזרח אסייתיות
   4. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   5. יצירת טקסט על נתיב
   6. תבליטים ומספור
   7. גליפים ותווים מיוחדים
   8. יצירת טקסט
   9. משתני טקסט
   10. יצירת קודי QR
   11. עריכת טקסט
   12. יישור טקסט
   13. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   14. אובייקטים מעוגנים
   15. תוכן מקושר
   16. עיצוב פסקאות
   17. עיצוב תווים
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. סגנון טקסט אוטומטי
   3. עבודה עם חבילות סגנון
   4. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. בדיקת איות ומילוני שפות
   1. בדיקת איות, תיקון אוטומטי ואיות דינמי
   2. יצירה, הוספה וניהול של מילונים ומילים
   3. שינוי העדפות מילון
   4. מילון Duden
  6. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  7. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. מיפוי, ייצוא וניהול של סגנונות
   3. סגנונות אובייקטים
   4. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   5. עבודה עם סגנונות
   6. ריווח שורות
  8. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  9. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
  10. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. מסגרות ואובייקטים
   10. יישור ופיזור של אובייקטים
   11. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   12. שילוב נכסי AEM
  11. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. חיפוש והחלפה
  1. חיפוש והחלפה של טקסט
  2. חיפוש והחלפה של גופנים
  3. חיפוש והחלפה של דמויות
  4. חיפוש והחלפה באמצעות ביטויים ושאילתות GREP
  5. חיפוש והחלפה של אובייקטים
  6. חיפוש והחלפה של צבעים
  7. אפשרויות חיפוש לחיפוש והחלפה
 6. שיתוף
  1. עבודה עם מסמכי InDesign בענן (Beta)
  2. שאלות נפוצות בנושא מסמכי InDesign בענן (Beta)
  3. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  4. שיתוף לצורך בדיקה
  5. בדיקת מסמך InDesign משותף
  6. ניהול משוב 
 7. פרסום
  1. השמה, ‏‫ייצוא ופרסום
   1. Publish online
   2. לוח המחוונים של Publish Online
   3. העתקה, הכנסת גרפיקה
   4. ייצוא תוכן עבור EPUB
   5. אפשרויות Adobe PDF
   6. ייצוא תוכן אל HTML
   7. ייצוא אל Adobe PDF
   8. ייצוא לפורמט JPEG
   9. ייצוא HTML
   10. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
   11. תבניות קובץ נתמכות
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 8. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים
 9. פתרון בעיות
  1. בעיות שתוקנו
  2. קריסה בעת הפעלה
  3. בעיה בתיקיית העדפות לקריאה בלבד
  4. פתרון בעיות של קבצים
  5. לא ניתן לייצא לקובץ PDF‏
  6. שחזור מסמכי InDesign
הערה:

שפה שוויונית: אנו מחליפים שפה לא מכילה מתוך InDesign 2022 (גרסה 17.0) ואילך, שתשקף את ערכי ההכלה של Adobe. כל אזכור של המונח Master page מוחלף במונח Parent page במאמרי העזרה שלנו Help עבור אזורים דוברי אנגלית, דנית, הונגרית, ספרדית, איטלקית, פורטוגזית של ברזיל, פורטוגזית ויפנית.

שרשור מסגרות טקסט

הטקסט במסגרת יכול להיות נפרד ממסגרות אחרות, או לזרום בין מסגרות מחוברות. כדי להזרים טקסט בין מסגרות מחוברות (הנקראות גם תיבות טקסט), עליך לחבר תחילה את המסגרות. מסגרות מחוברות יכולות להימצא באותו עמוד או פריסה, או בעמודים שונים במסמך. תהליך חיבור טקסט בין מסגרות נקרא שרשור טקסט. הוא נקרא גם קישור מסגרות טקסט או קישור תיבות טקסט.

כל מסגרת טקסט כוללת נקודת כניסה ונקודת יציאה, המשמשות לחיבור למסגרות טקסט אחרות. נקודת כניסה או נקודת יציאה ריקה מציינת התחלה או סוף של כתבה, בהתאמה. חץ המוצג בנקודת כניסה או יציאה מציין שהמסגרת מחוברת למסגרת אחרת. סימן פלוס (+) אדום בנקודת יציאה מציין שהכתבה כוללת טקסט נוסף שיש למקם, אך אין מסגרות טקסט נוספות שניתן למקם בהן את הטקסט. טקסט מוסתר זה שנותר נקרא עודף טקסט.

מסגרות משורשרות

A. נקודת כניסה בתחילת כתבה B. נקודת יציאה המציינת שרשור למסגרת הבאה C. שרשור טקסט D. נקודת כניסה המציינת שרשור ממסגרת קודמת E. נקודת יציאה המציינת עודף טקסט 

בחר View ‏> ‏Extras ‏> ‏Show Text Threads כדי לראות ייצוג חזותי של מסגרות משורשרות. ניתן לשרשר מסגרות טקסט אם הן כוללות טקסט או לא.

הוספת מסגרת חדשה למסגרות משורשרות

 1. באמצעות הכלי Selection  , יש לבחור מסגרת טקסט וללחוץ על נקודת כניסה או נקודת יציאה לטעינת סמל טקסט.

  לחיצה על נקודת הכניסה מאפשרת להוסיף מסגרת לפני המסגרת שנבחרה. לחיצה על נקודת היציאה מאפשרת להוסיף מסגרת אחרי המסגרת שנבחרה.

 2. יש להציב את סמל הטקסט שנטען  במקום שברצונך להוסיף מסגרת טקסט חדשה, ואז ללחוץ או לגרור ליצירת מסגרת הטקסט החדשה.
הערה:

כשסמל הטקסט שנטען פעיל, ניתן לבצע פעולות רבות, כולל מעבר בין עמודים, יצירת עמודים חדשים והתקרבות או התרחקות. אם התחלת לשרשר שתי מסגרות ושינית את דעתך, תוכל לבטל את השרשור בלחיצה על כל אחד מהכלים ב-Toolbox. שום טקסט לא יאבד.

הוספת מסגרת קיימת למסגרות משורשרות

 1. באמצעות הכלי Selection, בחר מסגרת טקסט ולחץ על נקודת הכניסה או נקודת היציאה כדי לטעון סמל טקסט.
 2. הצב את סמל הטקסט שנטען מעל המסגרת שאליה ברצונך להתחבר. סמל הטקסט שנטען משתנה לסמל שרשור.
  הוספת מסגרת קיימת למסגרות משורשרות

 3. לחץ בתוך המסגרת השנייה כדי לשרשר אותה למסגרת הראשונה.

בעת שרשור רשת מסגרת למסגרת של טקסט רגיל או לרשת מסגרת אחרת עם הגדרות רשת אחרות, מסגרת הטקסט של המסגרת המשורשרת מוגדרת מחדש בהתאם להגדרות של רשת המסגרת שהיא מקור השרשור.

הערה:

ניתן להוסיף שורות מעבר אוטומטיות בסגנון "המשך בעמוד" או "המשך מעמוד" העוקבות אחרי מעבר ממסגרת למסגרת בכתבות משורשרות. (ראה הוספת מספרי עמודים אוטומטיים למעברים בכתבה.)

הוספת מסגרת לתוך רצף של מסגרות משורשרות

 1. באמצעות הכלי Selection, לחץ על נקודת היציאה במקום בכתבה שבו ברצונך להוסיף מסגרת. עם שחרור לחצן העכבר, מופיע סמל טקסט שנטען.
 2. גרור ליצירת מסגרת חדשה, או בחר מסגרת טקסט אחרת. InDesign משרשר את המסגרת לסדרת מסגרות מקושרות המכילות את הכתבה.
הוספת מסגרת למסגרות משורשרות (למעלה) והתוצאה המתקבלת (למטה)

ביטול שרשור של מסגרות טקסט

בעת ביטול שרשור של מסגרת טקסט, אתה מנתק את החיבור בין המסגרת לבין כל המסגרות המשורשרות שאחריה. כל הטקסט שהופיע קודם לכן במסגרות הופך להיות עודף טקסט (אך אינו נמחק). כל המסגרות הבאות יהיו ריקות.

 1. באמצעות הכלי Selection, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ פעמיים בנקודת כניסה או בנקודת יציאה לניתוק החיבור בין המסגרות.
  • לחץ על נקודת כניסה או על נקודת יציאה המייצגת שרשור למסגרת אחרת. לדוגמה, בשרשור של שתי מסגרות, לחץ על נקודת היציאה של המסגרת הראשונה, או על נקודת הכניסה של המסגרת השנייה. הצב את סמל הטקסט שנטען מעל המסגרת הקודמת או הבאה להצגת סמל ביטול שרשור . לחץ במסגרת שברצונך להסיר מהשרשור.
  הסרת מסגרת משרשור

הערה:

לפיצול כתבה אחת לשתי כתבות, גזור את הטקסט שברצונך להעביר לכתבה השנייה, נתק את החיבור בין המסגרות, ולאחר מכן הדבק את הטקסט במסגרת הראשונה של הכתבה השנייה.

גזירה או מחיקה של מסגרות טקסט משורשרות

בעת גזירה או מחיקה של מסגרות טקסט, הטקסט אינו נמחק אלא נשאר חלק מהשרשור.

גזירת מסגרת משרשור

ניתן לגזור מסגרת מסדרת מסגרות משורשרות ולהדביקה במקום אחר. המסגרת תוסר יחד עם עותק של הטקסט, אך הטקסט לא יוסר מהכתבה המקורית. בעת גזירה והדבקה של סדרת מסגרות טקסט משורשרות בבת אחת, המסגרות שהודבקו שומרות על הקשר ביניהן, אך מאבדות את הקשר למסגרות אחרות בכתבה המקורית.

 1. באמצעות הכלי Selection, בחר מסגרת אחת או יותר (הקש Shift ולחץ כדי לבחור אובייקטים מרובים).
 2. בחר Edit ‏> ‏Cut. המסגרת נעלמת, והטקסט שהיא מכילה זורם למסגרת הבאה בכתבה. בעת גזירת המסגרת האחרונה בכתבה, הטקסט נשמר כעודף טקסט במסגרת הקודמת.
 3. אם ברצונך להשתמש במסגרת שנותקה במקום אחר במסמך, עבור לעמוד הרצוי ובחר Edit ‏> ‏Paste.

מחיקת מסגרת משרשור

בעת מחיקת מסגרת טקסט הכלולה בשרשור, שום טקסט אינו נמחק: הטקסט הופך להיות עודף טקסט, או מוזרם למסגרת הבאה. אם מסגרת הטקסט אינה מחוברת למסגרת אחרת, המסגרת והטקסט יימחקו.

 1. לבחירת מסגרת הטקסט, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • השתמש באחד מכלי הבחירה ולחץ על המסגרת.
  • באמצעות הכלי Type, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על המסגרת.
 2. הקש Backspace או Delete.

הזרמה ידנית או אוטומטית של טקסט

לאחר מיקום טקסט או לחיצה על נקודת יציאה או נקודת כניסה, הסמן משתנה לסמל טקסט שנטען . סמל הטקסט שנטען מאפשר להזרים טקסט לעמודי המסמך. הקשה על אחד ממקשי העזר מאפשרת לקבוע את אופן הזרמת הטקסט. סמל הטקסט שנטען משנה את צורתו בהתאם למקום שבו מציבים אותו.

בעת הצבת סמל טקסט שנטען מעל מסגרת טקסט, מופיעים סוגריים משני צדי הסמל . בעת הצבת סמל טקסט שנטען ליד קו עזר או נקודת הצמדה לרשת, המצביע השחור משתנה למצביע לבן .

ניתן להזרים טקסט בארבע שיטות:

שיטה

מה היא מבצעת

הזרמת טקסט ידנית 

הוספת מסגרת אחת בכל פעם. יש לחזור ולטעון את סמל הטקסט כדי להמשיך בהזרמת טקסט.

הזרמה חצי-אוטומטית בהקשת Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה.

דומה להזרמת טקסט ידנית, פרט לכך שהמצביע משתנה לסמל טקסט שנטען בכל פעם שאתה מגיע לסוף מסגרת, עד להזרמת כל הטקסט למסמך.

הזרמה אוטומטית  בהקשת Shift ולחיצה.

הוספת עמודים ומסגרות עד שכל הטקסט מוזרם למסמך.

הזרמת עמוד קבוע  בהקשה על Shift+‏Alt ‏(Windows) או Shift+‏Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה.

הזרמה של כל הטקסט למסמך, תוך הוספת המסגרות הדרושות ללא הוספת עמודים. כל הטקסט שנותר הופך לטקסט עודף.

כדי להזרים טקסט למסגרות, InDesign מזהה טקסט אופקי או אנכי. כאשר הטקסט מוזרם באמצעות הזרמה חצי-אוטומטית או אוטומטית, הוא מוזרם בהתאם לסוג המסגרת והכיוון שהוגדרו בחלונית Story. הסמל מספק למשתמשים משוב חזותי לגבי הכיוון הרצוי של זרימת הטקסט.

הזרמת טקסט ידנית

 1. יש להשתמש בפקודה Place לבחירת קובץ או ללחוץ על נקודת יציאה  של מסגרת טקסט שנבחרה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הצב את סמל הטקסט שנטען בכל מקום שהוא בתוך מסגרת קיימת או נתיב קיים, ולחץ. הטקסט יזרום למסגרת ולכל שאר המסגרות המחוברות אליה. שים לב שהטקסט מתחיל למלא את המסגרת מראש הטור השמאלי ביותר, גם אם אתה לוחץ על טור אחר.
  • הצב את סמל הטקסט שנטען בטור ליצירת מסגרת טקסט ברוחב של אותו טור. ראש המסגרת יופיע במקום שבו לחצת.
  • גרור את סמל הטקסט שנטען ליצירת מסגרת טקסט ברוחב ובגובה של האזור שהגדרת.
 3. אם יש טקסט נוסף שברצונך למקם במסמך, לחץ על נקודת היציאה וחזור על צעדים 1 ו-2 עד שכל הטקסט ימוקם במסמך.
הערה:

בעת מיקום טקסט במסגרת המשורשרת למסגרות אחרות, הטקסט זורם אוטומטית בין המסגרות המשורשרות, ללא קשר לשיטת ההזרמה שנבחרה.

הזרמת טקסט חצי-אוטומטית

 1. כשסמל הטקסט שנטען מוצג, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על עמוד או על מסגרת.

הטקסט יזרום לטור אחד בכל פעם, כמו בהזרמה ידנית, אך סמל הטקסט ייטען אוטומטית לאחר מיקום כל טור.

הזרמת טקסט אוטומטית

 1. כשסמל הטקסט שנטען מוצג, הקש Shift תוך כדי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על סמל הטקסט שנטען בטור ליצירת מסגרת טקסט ברוחב של אותו טור. InDesign יוצר מסגרות טקסט חדשות ועמודי מסמך חדשים, עד להוספת כל הטקסט למסמך.
  • לחץ במסגרת טקסט המבוססת על מסגרת אב לטקסט. הטקסט יזרום אוטומטית למסגרת בעמוד המסמך וייצור עמודים חדשים לפי הצורך, תוך שימוש בתכונות מסגרת המאסטר. ‏‏(ראה אודות עמודי מאסטר, סדר ערימה ושכבות.)

הזרמת טקסט אוטומטית ללא הוספת עמודים

 1. כשסמל הטקסט שנטען מוצג, הקש Shift+‏Alt ‏(Windows) או Shift+‏Option ‏(Mac OS).

שימוש ב-Smart Text Reflow

ניתן להשתמש בתכונה Smart Text Reflow כדי להוסיף או להסיר עמודים באופן אוטומטי תוך כדי הקלדה ועריכה של טקסט. תכונה זו שימושית כשאתה משתמש ב-InDesign כעורך טקסט, וברצונך להוסיף עמוד חדש בכל פעם שאתה מקליד כמות טקסט רבה מדי, שאינה מתאימה לעמוד הנוכחי. היא גם עוזרת להימנע מעודף טקסט או מעמודים ריקים במצבים שבהם הזרמת הטקסט משתנה עקב עריכת טקסט, הצגה או הסתרה של טקסט מותנה או ביצוע שינויים אחרים בהזרמת הטקסט.

כברירת מחדל, Smart Text Reflow מוגבלת למסגרות מאסטר של טקסט — מסגרות טקסט שנמצאות בדף המאסטר. אם המסמך כולל שני דפים אחד מול השני, מסגרות מאסטר של טקסט חייבות להופיע בדף המאסטר הימני והשמאלי, ומסגרות מאסטר של טקסט חייבות להיות משורשרות כדי הפעולה Smart Text Reflow תעבוד.

ניתן לשנות הגדרות כדי לאפשר הוספה או הסרה של עמודים בעת העבודה עם מסגרות טקסט שאינן מבוססות על עמודי אב. עם זאת, יש לשרשר מסגרת טקסט למסגרת טקסט אחת לפחות בעמוד אחר כדי שהאפשרות Smart Text Reflow תפעל.

הגדרות Smart Text Reflow מופיעות בהעדפות של Type. הגדרות אלה חלות על המסמך הנוכחי. כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של כל המסמכים החדשים, סגור את כל המסמכים וציין את ההגדרות.

 1. בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Type‏ (Windows) או InDesign ‏> ‏Preferences‏ ‏> Type‏ (Mac OS).

 2. בחר Smart Text Reflow.

 3. בחר כל אחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK.

Add Pages To

השתמש באפשרות זו כדי לקבוע את מיקום היצירה של העמוד החדש. לדוגמה, נניח שיש לך מסמך של שלושה עמודים עם מסגרות טקסט בשני העמודים הראשונים וגרפיקה על כל העמוד השלישי. אם אתה מקליד עד לסוף העמוד השני, תוכל לקבוע אם העמוד החדש יתווסף לפני או אחרי הגרפיקה בעמוד השלישי. בחר End Of Story כדי להוסיף עמוד חדש אחרי העמוד השני. בחר End Of Document כדי להוסיף עמוד חדש אחרי העמוד עם הגרפיקה.

במסמך עם מקטעים מרובים, ניתן לבחור End Of Section כדי להוסיף את העמוד בסוף המקטע.

Limit To Master Text Frames

אם אפשרות זו כבויה, באפשרותך גם להוסיף או להסיר דפים בעת עריכה של מסגרות טקסט שלא מבוססות על דפי מאסטר. כדי למנוע הזרמת טקסט לא רצויה, האפשרות Smart Text Reflow עובדת רק אם מסגרת הטקסט שבעריכה משורשרת לפחות למסגרת טקסט אחת אחרת, בדף אחר.

הערה: בעת שימוש באפשרות Smart Text Reflow במסגרות טקסט שלא מבוססות על דפי מאסטר, דפים נוספים עם מסגרות טקסט בעלות דפים מלאים ועמודה אחת, בלי קשר לתכונות מסגרת הטקסט שאליה משורשרת המסגרת החדשה.

Preserve Facing-Page Spreads

אפשרות זו קובעת אם כפולות של עמודים צמודים יישמרו כשטקסט מוזרם מחדש באמצע מסמך. אם אפשרות זו מסומנת בעת הזרמת טקסט באמצע מסמך, נוספת כפולה חדשה של שני עמודים. אם אפשרות זו לא מסומנת, נוסף עמוד חדש יחיד, והעמודים הבאים "מתערבבים".

אם הפריסה כוללת רכיבי עיצוב ספציפיים לצד ימין או לצד שמאל של הכפולה, הפעל אפשרות זו. אם העמודים בשני הצדדים זהים, ניתן לבטל אפשרות זו. אפשרות זו מעומעמת אם המסמך אינו כולל עמודים צמודים.

Delete Empty Pages

בחר אפשרות זו כדי למחוק עמודים בעת עריכת טקסט או הסתרת תנאים. העמודים נמחקים רק אם מסגרת הטקסט שהתרוקנה היא האובייקט היחידי בעמוד.

הערה:

כדי לראות כיצד Smart Text Reflow יכולה לאפשר לך להשתמש ב-InDesign כעורך טקסט, צור מסמך כשהאפשרות Facing Pages מבוטלת והאפשרות Master text frame מסומנת. בהעדפות Type, ודא שהאפשרויות Smart Text Reflow ו-Delete Empty Pages נבחרו. בעמוד הראשון, הקש Ctrl+‏Shift ‏(Windows) או Command+‏Shift ‏(Mac OS), ולחץ על מסגרת האב כדי לדרוס אותה. בעת הקלדת מספיק טקסט הממלא את מסגרת הטקסט, עמוד חדש ומסגרת טקסט חדשה נוספים באופן אוטומטי. אם תמחק מספיק טקסט, העמוד יוסר.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון