הוספת טקסט למסמך

הוסף טקסט למסמך בהקלדה, או הדבק או מקם טקסט ממעבד תמלילים. אם מעבד התמלילים תומך בגרירה ושחרור, תוכל גם לגרור טקסט לתוך מסגרות של InDesign. בעת עבודה עם קטעי טקסט גדולים, הפקודה Place מאפשרת להוסיף טקסט למסמך ביעילות ובגמישות. InDesign תומך במגוון תבניות קבצים של מעבדי תמלילים, גיליונות אלקטרוניים וקובצי טקסט.

בעת מיקום או הדבקה של טקסט, אין צורך ליצור תחילה מסגרת טקסט; InDesign יוצר מסגרות באופן אוטומטי.

בעת מיקום טקסט, ניתן לבחור Show Import Options כדי לקבוע אם הסגנונות והעיצוב של הטקסט המיובא יישמרו. לפני הדבקת טקסט, ניתן לבחור All Information או Text Only תחת Clipboard Handling Preferences כדי לקבוע אם הטקסט המודבק יכלול מידע נוסף כגון דוגמיות צבע וסגנונות.

הערה:

אם הטקסט המיובא למסמך כולל הדגשות בצבע ורוד, בצבע ירוק או בצבע אחר, סביר להניח שהעדפת קומפוזיציה אחת או יותר הופעלה. פתח את המקטע Composition בתיבת הדו-שיח Preferences, ובדוק אילו אפשרויות מופעלות תחת Highlight. לדוגמה, אם עיצוב הטקסט המודבק כולל גופנים שאינם זמינים, הטקסט יודגש בוורוד.

הקלדת טקסט במסמך

 1. למיקום נקודת ההכנסה בתוך מסגרת הטקסט, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • באמצעות הכלי Type , גרור ליצירת מסגרת טקסט חדשה או לחץ בתוך מסגרת טקסט קיימת.

  • באמצעות אחד מכלי הבחירה, לחץ פעמיים בתוך מסגרת טקסט קיימת. הכלי Type נבחר באופן אוטומטי.

 2. התחל להקליד.

אם יצרת מסגרת טקסט בעמוד מאסטר, הקש Ctrl+‏Shift ‏(Windows) או Command+‏Shift ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה בתוך מסגרת הטקסט בעמוד המסמך. פעולה זו תיצור עותק של המסגרת של עמוד המאסטר בעמוד המסמך. לאחר מכן ניתן להשתמש בכלי Type להוספת טקסט למסגרת שנבחרה.

הקלדת טקסט עם גופן אסייתי באמצעות קלט בתוך שורה

 1. בחר Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏Advanced Type ‏(Windows) או InDesign ‏> ‏Preferences ‏> ‏Advanced Type ‏(Mac OS).
 2. בחר Use Inline Input For Non-Latin Text ולאחר מכן לחץ על OK.

ניתן להשתמש בשיטת ההזנה של המערכת, אם היא זמינה, להוספת תווים מסוג 2 בתים ו-4 בתים. שיטה זו שימושית במיוחד להזנת תווים בשפות אסייתיות.

הוספת טקסט מציין מיקום

InDesign יכול להוסיף טקסט מציין מיקום שניתן להחליפו בקלות בטקסט אמיתי בשלב מאוחר יותר. הוספת טקסט מציין מיקום עשויה להציג תמונה מלאה יותר של עיצוב המסמך.

 1. השתמש בכלי Selection לבחירת מסגרת טקסט אחת או יותר, או השתמש בכלי Type ולחץ בתוך מסגרת טקסט.
 2. בחר Type ‏> ‏Fill With Placeholder Text.

אם אתה מוסיף טקסט מציין מיקום למסגרת המשורשרת למסגרות אחרות, הטקסט מציין המיקום נוסף מתחילת מסגרת הטקסט הראשונה (אם כל המסגרות ריקות) או מסוף הטקסט הקיים (אם כבר הוזן טקסט למסגרות המשורשרות), ועד סוף המסגרת המשורשרת האחרונה.

כדי להסיר או להחליף טקסט מציין מיקום, לחץ פעמיים בתוך מסגרת כלשהי בשרשור, בחר Edit >‏ Select All ומחק את הטקסט.

הערה:

כדי לשנות טקסט המשמש כטקסט מציין מיקום, צור קובץ טקסט הכולל את הטקסט הרצוי, תן לקובץ את השם Placeholder.txt ושמור אותו בתיקיית היישום.

הדבקת טקסט

אם נקודת ההכנסה אינה נמצאת במסגרת טקסט בעת הדבקת טקסט ב-InDesign, נוצרת מסגרת טקסט רגילה חדשה. אם נקודת ההכנסה נמצאת בתוך מסגרת טקסט, הטקסט מודבק במסגרת זו. אם טקסט כלשהו מסומן בעת ההדבקה, הטקסט המודבק דורש את הטקסט שנבחר.

הדבקת טקסט מיישום אחר

 1. לשמירה על עיצוב ומידע כגון סגנונות וסמני אינדקס, פתח את המקטע Clipboard Handling בתיבת הדו-שיח Preferences ובחר באפשרות All Information תחת Paste. להסרת פריטים אלה ועיצוב אחר בעת ההדבקה, בחר Text Only.
 2. גזור או העתק טקסט ביישום אחר או במסמך של InDesign.
 3. אם תרצה, תוכל לבחור טקסט או ללחוץ בתוך מסגרת טקסט. אחרת, הטקסט יודבק במסגרת חדשה משלו.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Edit ‏> ‏Paste. אם הטקסט המודבק אינו כולל את כל העיצוב, ייתכן שיהיה עליך לשנות את ההגדרות בתיבת הדו-שיח Import Options עבור מסמכי RTF.

  • בחר Edit ‏> ‏Paste Without Formatting. ‏(האפשרות Paste Without Formatting אינה זמינה בעת הדבקת טקסט מיישום אחר והאפשרות Text Only מסומנת תחת Clipboard Handling Preferences.)

הערה:

ניתן גם לגרור טקסט מיישום אחר ולשחרר אותו במסמך InDesign, או להוסיף קובץ טקסט או קובץ של מעבד תמלילים לתוך מסמך InDesign ישירות מתוך Windows Explorer או Mac OS Finder. הטקסט נוסף למסגרת חדשה. גרירה תוך כדי הקשה על Shift מסירה את העיצוב. האפשרות שנבחרה באזור Clipboard Handling של תיבת הדו-שיח Preferences קובעת אם מידע כגון סמני אינדקס ודוגמיות צבע נשמר.

התאמה אוטומטית של ריווח בעת הדבקת טקסט

בעת הדבקת טקסט, ניתן להוסיף או להסיר רווחים באופן אוטומטי לפי ההקשר. לדוגמה, אם תגזור מילה ולאחר מכן תדביק אותה בין שתי מילים אחרות, יופיע רווח לפני המילה ואחריה. בעת הדבקת מילה בסוף משפט לפני הנקודה, לא נוסף רווח אחרי המילה.

הערה:

תכונה זו משמשת בעיקר לעבודה עם טקסט בשפה לטינית. כמו כן, תכונה זו זמינה רק כאשר טקסט באותיות לטיניות להדבקה מוגדר לשפה לטינית בחלונית Character.

 1. בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Type‏ (Windows) או InDesign ‏> ‏Preferences‏ ‏> Type‏ (Mac OS).
 2. בחר Adjust Spacing Automatically When Cutting And Pasting Words, ולאחר מכן לחץ על OK.

גרירה ושחרור של טקסט

ניתן להשתמש בעכבר כדי לגרור ולשחרר טקסט ב-Story Editor או בתצוגת Layout. ניתן גם לגרור טקסט מ-Story Editor לחלון הפריסה (או להיפך), או לתיבות דו-שיח כגון Find/Change. גרירת טקסט מכתבה נעולה או מכתבה שהוכנסה לאחסון גורמת להעתקה של הטקסט ולא להעברתו. ניתן גם להעתיק טקסט או ליצור מסגרת חדשה בעת גרירה ושחרור של טקסט.

Jeff Witchel מספק ערכת לימוד בווידאו בנושא גרירה ושחרור בשם שימוש בגרירה ושחרור של טקסט ב-InDesign.

 1. להפעלת גרירה ושחרור, בחר Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏Type ‏(Windows) או InDesign ‏> ‏Preferences ‏> ‏Type ‏(Mac OS), בחר Enable In Layout View, ‏Enable In Story Editor ‏(InDesign) או Enable In Galley/Story View ‏(InCopy) ולאחר מכן לחץ על OK.
 2. בחר את הטקסט שברצונך להעביר או להעתיק.
 3. החזק את המצביע מעל הטקסט שנבחר עד להופעת סמל של גרירה ושחרור , ולאחר מכן גרור את הטקסט.

  בעת הגרירה, הטקסט שנבחר נשאר במקומו, אך סרגל אנכי מציין את המקום שבו הטקסט יופיע לאחר שחרור לחצן העכבר. הסרגל האנכי מופיע בכל מסגרת טקסט שגוררים מעליה את המצביע.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשחרור הטקסט במיקום חדש, מקם את הסרגל האנכי במיקום הרצוי ושחרר את לחצן העכבר.

  • לשחרור הטקסט במסגרת חדשה, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי הגרירה, ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר לפני שחרור המקש.

  • לשחרור טקסט ללא עיצוב, הקש Shift לאחר תחילת הגרירה, ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר לפני שחרור המקש.

  • להעתקת הטקסט, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי הגרירה, ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר לפני שחרור המקש.

הערה:

ניתן גם להשתמש בשילוב של מקשי העזר. לדוגמה, להעתקת טקסט לא מעוצב למסגרת חדשה, הקש Alt+‏Shift+‏Ctrl ‏(Windows) או Option+‏Shift+‏Command ‏(Mac OS) לאחר תחילת הגרירה.

אם הטקסט ששחררת אינו מרווח כראוי, בחר Adjust Spacing Automatically option ב-Type Preferences.

מיקום (ייבוא) טקסט

בעת מיקום קובץ טקסט או גיליון נתונים, ניתן לציין אפשרויות לקביעת עיצוב הטקסט המיובא.

 1. ‏‏‏‏(אופציונלי) ליצירת קישורים לקבצים הממוקמים, לחץ על File Handling בתיבת הדו-שיח Preferences ובחר Create Links When Placing Text And Spreadsheet Files.

  בחירה באפשרות זו תיצור קישור לקובץ הממוקם. ניתן להשתמש בחלונית Links כדי לעדכן, לקשר מחדש או להסיר קישורים לקובצי טקסט. עם זאת, אם אתה מעצב טקסט מקושר ב-InDesign, ייתכן שהעיצוב לא יישמר בעת עדכון הקישור. ‏אם לא תבחר באפשרות זו, קובצי טקסט וגיליון נתונים מיובאים יוטבעו (ולא יקושרו).

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת מסגרת חדשה לטקסט שאתה ממקם, ודא שאין במסמך נקודת הכנסה ושלא נבחרו טקסט או מסגרות.

  • להוספת טקסט למסגרת, היעזר בכלי Type  לבחירת הטקסט או למיקום נקודת ההכנסה.

  • להחלפת תוכן של מסגרת קיימת, השתמש באחד מכלי הבחירה לבחירת המסגרת. אם המסגרת משורשרת, מופיע סמן טקסט שנטען.

  הערה:

  אם החלפת בטעות קובץ טקסט או גרפיקה בעת השימוש בשיטה זו, בחר Edit > ‏Undo Replace ולאחר מכן לחץ או גרור ליצירת מסגרת טקסט.

 3. בחר File ‏> ‏Place.
 4. בחר Replace Selected Item אם ברצונך שהקובץ המיובא יחליף את התוכן של מסגרת שנבחרה, יחליף טקסט שנבחר או יצורף למסגרת הטקסט בנקודת ההכנסה. בטל את הסימון של האפשרות כדי להזרים את הקובץ המיובא למסגרת חדשה.
 5. בחר Show Import Options, ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ שברצונך לייבא.
 6. הגדר את אפשרויות הייבוא ולחץ על OK.

אם כבר יצרת מסגרת קיימת להכנסת הטקסט, המצביע הופך לסמל טקסט שנטען, המאפשר להתחיל בהזרמת טקסט בכל נקודה שתלחץ עליה או תגרור אליה.

הערה:

ניתן להמיר את הטקסט שמוקם למסגרת טקסט רגיל או לרשת מסגרת, בהתאם להגדרות בחלונית Story. ניתן לבחור Type ‏> ‏Writing Direction ‏> ‏Horizontal או Vertical כדי לקבוע את כיוון הכתיבה של המסגרת. בעת מיקום טקסט ברשת מסגרת, ברירות המחדל של המסמך המוגדרות בכלי Grid חלות על רשת המסגרת. החל עיצוב רשת כנדרש.

אם תופיע התראה שהמסנן המבוקש לא נמצא, ייתכן שאתה מנסה למקם קובץ שנוצר במעבד תמלילים אחר או בגרסה ישנה יותר של Microsoft® Word, כגון Word 6. פתח את הקובץ ביישום המקורי ושמור אותו בתבנית RTF, השומרת על רוב תכונות העיצוב.

אם מופיעות נקודות אדומות בתאים של מסמך Microsoft Excel מיובא, התאם את גודל התא או את תכונות הטקסט כך שעודף התוכן יהיה גלוי. ניתן גם למקם את הקובץ כטקסט עם טאבים ללא עיצוב, ולאחר מכן להמיר את הטקסט עם הטאבים לטבלה.

אודות מסנני ייבוא

InDesign מייבא את רוב תכונות העיצוב של התווים והפסקאות מקובצי טקסט, אך מתעלם מרוב נתוני פריסת העמוד, כגון הגדרות שוליים וטורים (שאותן ניתן לקבוע ב-InDesign). שים לב לפרטים הבאים:

 • בדרך כלל, InDesign מייבא את כל נתוני העיצוב שצוינו במעבדי תמלילים, פרט לתכונות עיבוד תמלילים שאינן זמינות ב-InDesign.

 • InDesign יכול להוסיף סגנונות מיובאים לרשימת הסגנונות של המסמך. סמל תקליטון מופיע ליד הסגנונות המיובאים. ‏(ראה המרת סגנונות Word לסגנונות InDesign.)

 • אפשרויות הייבוא מופיעות בעת בחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place או בעת ייבוא קובץ Excel. אם האפשרות Show Import Options לא נבחרה, InDesign משתמש באפשרויות הייבוא שהיו בשימוש לאחרונה עבור סוג מסמך דומה. האפשרויות שתקבע יישארו בתוקף עד שתשנה אותן.

 • אם InDesign אינו מצליח למצוא מסנן המזהה קבצים לפי סוג קובץ או סיומת קובץ, מוצגת הודעת התראה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר ב-Windows, השתמש בסיומת הרגילה (כמו ‎.doc, ‏‎.docx, ‏‎.txt, ‏‎.rtf, ‏‎.xls או ‎.xlsx) עבור סוג הקובץ שאתה מייבא. ייתכן שיהיה עליך לפתוח את הקובץ ביישום המקורי ולשמור אותו בתבנית אחרת, כגון RTF או טקסט בלבד.

לקבלת מידע נוסף על ייבוא מסננים, עיין בקובץ ה-PDF בשם Filters ReadMe בכתובת www.adobe.com/go/lr_indesignfilters_cs5_il.

אפשרויות ייבוא של Microsoft Word ו-RTF

אם תבחר Show Import Options בעת מיקום קובץ Word או קובץ RTF, תוכל לבחור מבין האפשרויות הבאות:

Table Of Contents Text

מייבא את תוכן העניינים כחלק מהטקסט בכתבה. פריטים אלה מיובאים כטקסט בלבד.

Index Text

מייבא את האינדקס כחלק מהטקסט בכתבה. פריטים אלה מיובאים כטקסט בלבד.

Footnotes

מייבא הערות שוליים של Word. הערות שוליים והפניות נשמרות, אך הן ממוספרות מחדש בהתאם להגדרות של הערות השוליים במסמך. אם הערות השוליים של Word לא יובאו כהלכה, נסה לשמור את מסמך Word בתבנית RTF ולייבא קובץ RTF.

Endnotes

מייבא הערות סיום כחלק מהטקסט בסוף הכתבה.

Use Typographer’s Quotes

מבטיח שהטקסט המיובא כולל מרכאות (" ") וגרשיים (' ') עם נטייה שמאלה וימינה במקום מרכאות וגרשיים ישרים.

Remove Styles And Formatting From Text And Tables

מסיר תכונות עיצוב כגון צורת גופן, צבע גופן וסגנון גופן מהטקסט המיובא, לרבות טקסט בטבלאות. כשאפשרות זו מסומנת, סגנונות פסקה וגרפיקה בתוך השורה אינם מיובאים.

Preserve Local Overrides

אם בחרת להסיר סגנונות ותכונות עיצוב מטקסט וטבלאות, תוכל לבחור את Preserve Local Overrides כדי לשמור על עיצוב תווים, כגון הדגשה והטיה, המוחל על חלק מפסקה. בטל את הבחירה של אפשרות זו אם ברצונך להסיר את כל תכונות העיצוב.

Convert Tables To

אם בחרת להסיר את הסגנונות והעיצוב מטקסט וטבלאות, תוכל להמיר טבלאות לתבנית טבלה בסיסית ללא עיצוב או לטקסט ללא עיצוב המופרד באמצעות טאבים.

אם ברצונך לייבא טקסט ללא עיצוב וטבלאות עם עיצוב, ייבא את הטקסט ללא עיצוב, ולאחר מכן העתק את הטבלאות מ-Word והדבק אותן ב-InDesign.

Preserve Styles And Formatting From Text And Tables

שומר על תכונות העיצוב של מסמך Word במסמך של InDesign או InCopy. ניתן להיעזר באפשרויות האחרות במקטע Formatting לקביעת השימור של סגנונות ועיצוב.

Manual Page Breaks

קובע את אופן העיצוב של מעברי עמוד מקובץ Word ב-InDesign או ב-InCopy. בחר Preserve Page Breaks כדי להשתמש במעברי עמוד זהים לאלה שהוגדרו ב-Word, או בחר Convert To Column Breaks או No Breaks.

Import Inline Graphics

שומר על גרפיקה בתוך שורה במסמך InDesign כפי שהיא מופיעה במסמך Word.

Import Unused Styles

מייבא את כל הסגנונות ממסמך Word, גם אם הם אינם חלים על הטקסט.

Convert Bullets & Numbers To Text

מייבא תבליטים ומספרים כתווים ממשיים, לשמירה על מראה הפסקה. עם זאת, ברשימות ממסופרות, המספרים אינם מתעדכנים באופן אוטומטי בעת שינוי פריטי רשימה.

Track Changes

בחירת אפשרות זו גורמת להופעת סימוני Track Changes ממסך Word במסמך InDesign. ב-InDesign, הצג מעקב אחר שינויים ב-Story Editor.

Import Styles Automatically

מייבא סגנונות ממסמך Word למסמך InDesign או InCopy. הופעת משולש אזהרה צהוב ליד Style Name Conflicts מצביעה על כך שסגנון אחד או יותר של פסקה או של תו ממסמך Word הם בעלי שם זהה לסגנון של InDesign.

כדי לקבוע כיצד יש לפתור את ההתנגשויות בשמות הסגנונות, בחר אפשרות מהתפריטים Paragraph Style Conflicts ו-Character Style Conflicts. בחירת Use InDesign Style Definition גורמת לטקסט בסגנון המיובא להיות מעוצב בהתבסס על הסגנון של InDesign. בחירת Redefine InDesign Style גורמת לעיצוב הטקסט המיובא לפי הסגנון של Word, ולשינוי טקסט קיים ב-InDesign על בסיס אותו סגנון. בחירת Auto Rename תגרום לשינוי שמות הסגנונות המיובאים מ-Word. לדוגמה, אם האפשרות Auto Rename מסומנת והסגנון Subheading קיים גם ב-InDesign וגם ב-Word, הסגנון המיובא מ-Word יקבל שם חדש – Subheading_wrd_1.

הערה:

InDesign ממיר סגנונות פסקה ותו אך אינו ממיר סגנונות של רשימות תבליטים ורשימות ממוספרות.  

Customize Style Import

מאפשר להשתמש בתיבת הדו-שיח Style Mapping לבחירת סגנון של InDesign שישמש לכל הסגנונות של Word במסמך המיובא.

Save Preset

שומר את אפשרויות הייבוא הנוכחיות מ-Word לשימוש במועד מאוחר יותר. בחר אפשרויות ייבוא, לחץ על Save Preset, הזן שם ולחץ על OK. בפעם הבאה שתייבא סגנון מ-Word, תוכל לבחור בקביעה המוגדרת מראש שיצרת מתפריט Preset. לחץ על Set As Default כדי להשתמש בהגדרה שנבחרה כברירת מחדל בעת ייבוא של מסמכי Word בעתיד.

אפשרויות ייבוא של קובצי טקסט

אם תבחר Show Import Options בעת מיקום קובץ טקסט, תוכל לבחור מבין האפשרויות הבאות:

Character Set

מציין את ערכת התווים של שפת המחשב, כגון ANSI‏, Unicode UTF8 או Windows CE, ששימשה ליצירת קובץ הטקסט. אפשרות ברירת המחדל היא ערכת התווים המתאימה לשפה ולפלטפורמה המוגדרות כברירת מחדל של InDesign או InCopy.

מציין את ערכת התווים של שפת המחשב, כגון ANSI‏, Unicode UTF8, ‏ Shift JIS או Chinese Big 5, ששימשה ליצירת קובץ הטקסט. אפשרות ברירת המחדל היא ערכת התווים המתאימה לשפה ולפלטפורמה המוגדרות כברירת מחדל של InDesign או InCopy.

Platform

מציין אם הקובץ נוצר ב-Windows או ב-Mac OS.

Set Dictionary To

מציין את המילון שבו ישתמש הטקסט המיובא.

Extra Carriage Returns

מציין את אופן הייבוא של מעברי שורה עודפים. בחר Remove At End Of Every Line או Remove Between Paragraphs.

Replace

מחליף את מספר הרווחים שצוין בטאב.

Use Typographer’s Quotes

מבטיח שהטקסט המיובא כולל מרכאות (" ") וגרשיים (' ') עם נטייה שמאלה וימינה במקום מרכאות וגרשיים ישרים.

אפשרויות ייבוא מ-Microsoft Excel

בעת ייבוא קובץ Excel, ניתן לבחור מבין האפשרויות הבאות:

Sheet

מציין את הגיליון שברצונך לייבא.

View

מציין אם ברצונך לייבא תצוגה מותאמת אישית או תצוגה אישית מאוחסנת, או להתעלם מהתצוגות.

Cell Range

מציין את טווח התאים באמצעות נקודתיים (:) (למשל, A1:G15). אם הגיליון מכיל טווחי תאים בעלי שם, שמות אלה יופיעו בתפריט Cell Range.

Import Hidden Cells Not Saved In View

כולל את כל התאים שהוגדרו כתאים מוסתרים בגיליון האלקטרוני של Excel.

Table

מציין את אופן ההצגה במסמך של נתוני הגיליון האלקטרוני.

Formatted Table

InDesign מנסה לשמור על עיצוב זהה לזה של Excel, אך ייתכן שהעיצוב של טקסט בכל תא ותא לא יישמר. אם גיליון הנתונים מקושר ואינו מוטבע, עדכון הקישור ידרוס את העיצוב שהוחל על הטבלה ב-InDesign.

Unformatted Table

הטבלה מיובאת ללא עיצוב מהגיליון האלקטרוני. כשאפשרות זו מסומנת, ניתן להחיל סגנון טבלה על הטבלה המיובאת. אם אתה מעצב טקסט בעזרת סגנונות פסקה ותו, העיצוב נשמר גם אם אתה מעדכן את הקישור לגיליון.

Unformatted Tabbed Text

הטבלה מיובאת כטקסט מופרד באמצעות טאבים, שניתן להמיר לטבלה ב-InDesign או ב-InCopy.

Formatted Only Once

InDesign שומר על העיצוב שנעשה בו שימוש ב-Excel במהלך הייבוא ההתחלתי. אם הגיליון האלקטרוני מקושר ולא מוטבע, שינויי עיצוב בגיליון מושמטים בטבלה המקושרת בעת עדכון הקישור. אפשרות זו אינה זמינה ב-InCopy.

Table Style

מחיל את סגנון הטבלה שציינת על המסמך המיובא. אפשרות זו זמינה רק אם בחרת Unformatted Table.

Cell Alignment

מציין את יישור התאים של המסמך המיובא.

Include Inline Graphics

שומר על גרפיקה בתוך שורה במסמך InDesign כפי שהיא מופיעה במסמך Excel.

Number Of Decimal Places To Include

מציין את מספר המקומות העשרוניים בנתונים בגיליון האלקטרוני.

Use Typographer’s Quotes

מבטיח שהטקסט המיובא כולל מרכאות (" ") וגרשיים (' ') עם נטייה שמאלה וימינה במקום מרכאות וגרשיים ישרים.

אפשרויות ייבוא של טקסט מתויג

ניתן לייבא (או לייצא) קובצי טקסט המסוגלים לנצל את יכולות העיצוב של InDesign באמצעות תבנית טקסט מתויג. קובצי טקסט מתויג הם קובצי טקסט הכוללים מידע המתאר את העיצוב שברצונך ש-InDesign יחיל. טקסט שתויג כהלכה יכול לתאר כמעט כל פריט שעשוי להופיע בכתבה של InDesign, לרבות כל תכונות הפסקה והגופן ותכונות המתייחסות לתווים מיוחדים.

לקבלת מידע על ציון תגים, עיין בקובץ ה-PDF בשם Tagged Text בכתובת www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_il ‏(PDF).

האפשרויות הבאות זמינות בעת ייבוא קובץ טקסט מתויג ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place.

Use Typographer’s Quotes

מבטיח שהטקסט המיובא כולל מרכאות (" ") וגרשיים (' ') עם נטייה שמאלה וימינה במקום מרכאות וגרשיים ישרים.

Remove Text Formatting

מסיר את העיצוב, כגון צורת הגופן, צבע הגופן וסגנון הגופן, מהטקסט המיובא.

Resolve Text Style Conflicts Using

מציין איזה סגנון תו או פסקה יש להחיל במקרה של התנגשות בין הסגנון בקובץ הטקסט המתויג לסגנון במסמך InDesign. בחר Publication Definition כדי להשתמש בהגדרה שכבר קיימת עבור סגנון זה במסמך InDesign. בחר באפשרות Tagged File Definition כדי להשתמש בסגנון המוגדר בטקסט המתויג.

Show List Of Problem Tags Before Place

מציג רשימה של תגים שאינם מזוהים. אם מופיעה רשימה, ניתן לבחור לבטל או להמשיך את פעולת הייבוא. אם תמשיך בביצוע הייבוא, ייתכן שהקובץ לא ייראה כפי שציפית.

שמירת אפשרויות ייבוא של Word או RTF כקביעות מוגדרות מראש

 1. בעת מיקום קובץ Word או RTF, ודא שהאפשרות Show Import Options מסומנת ובחר Open.
 2. בתיבת הדו-שיח Import Options, ציין את ההגדרות הרצויות.
 3. לחץ על Save Preset, הקלד שם של קביעה מוגדרת מראש ולחץ על OK.
 4. ‏(אופציונלי) לחץ על Set As Default כדי להשתמש בקביעה המוגדרת מראש בכל פעם שאתה מייבא קובץ מאותו סוג.

לאחר מכן תוכל לבחור קביעות מוגדרות מראש ומותאמות אישית מתפריט Preset בתיבת הדו-שיח Import Options בכל פעם שתפתח קובץ Word או RTF.

ייבוא מסמכי Buzzword

Buzzword הוא עורך טקסט מבוסס-אינטרנט המאפשר למשתמשים ליצור ולאחסן קובצי טקסט בשרת אינטרנט. ב-InDesign CS5, ניתן לייבא טקסט ממסמכי Buzzword ולייצא אליהם.

בעת ייבוא מסמך Buzzword, נוצר קישור מבוסס-כתובת URL למסמך Buzzword בשרת. כאשר מסמך Buzzword מתעדכן מחוץ ל-InDesign, ניתן להשתמש בחלונית Links כדי לעדכן את הגרסה המיובאת ב-InDesign. עם זאת, פעולה זו תסיר את כל השינויים שביצעת ב-InDesign בטקסט של Buzzword.

הערה:

היישום Acrobat.com Buzzword זמין באנגלית, צרפתית וגרמנית בלבד.

 1. בחר File >‏ Place From Buzzword.

 2. אם לא נכנסת עדיין אל CS Live, לחץ על Sign In, ציין את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך ולחץ על Sign In.

  לאחר הכניסה, תיבת הדו-שיח Place Buzzword Documents תציג רשימה של מסמכי Buzzword שניתן לייבא.

 3. בחר מסמך אחד או יותר שברצונך לייבא או הדבק את כתובת ה-URL של מסמך ה-Buzzword בשדה Paste URL.

 4. בחר כל אחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK.

  Show Import Options

  אם תבחר באפשרות זו, תיבת הדו-שיח Buzzword Import Options תופיע לפני שתמקם את הקובץ.

  Replace Selected Item

  בחר באפשרות זו כדי להחליף את האובייקט שנבחר כרגע.

  Link To Document

  בחר באפשרות זו כדי ליצור קישור בין מסמך ה-Buzzword והטקסט שמוקם. אם תיצור קישור ותעדכן את מסמך ה-Buzzword , החלונית Links תציין שהקובץ השתנה. אם תעדכן את הקישור, הטקסט ב-InDesign יתעדכן. עם זאת, שינויי עיצוב שביצעת בטקסט זה ב-InDesign יאבדו.

 5. אם בחרת באפשרות Show Import Options, ציין הגדרות בתיבת הדו-שיח Buzzword Import Options.

  תיבת דו-שיח זו כוללת את מרבית האפשרויות שנכללות בתיבת הדו-שיח RTF Import Options. ראה אפשרויות ייבוא של קובצי Microsoft Word ו-RTF. ל-Buzzword אין כרגע תכונת סגנון, אז אף אחד מאפשרויות הסגנון אינה חוקית בשלב זה.

 6. בעזרת סמן הטקסט שנטען, לחץ או גרור כדי ליצור מסגרת טקסט.

כברירת מחדל, טקסט הממוקם ב-InDesign אינו מקושר לקובץ הטקסט המקורי. עם זאת, אם תבחר את האפשרות Create Links When Placing Text And Spreadsheet Files בהעדפות File Handling לפני מיקום הקובץ, שם קובץ הטקסט יופיע בחלונית Links. ניתן להשתמש בחלונית Links לעדכון ולניהול הקובץ. בעת עדכון קובץ טקסט מקושר, כל שינויי העריכה או העיצוב שבוצעו ב-InDesign יאבדו. עקב סיכון זה, קובצי טקסט מקושרים אינם מתעדכנים באופן אוטומטי בעת עריכת הקובץ המקורי. עם זאת, ניתן להשתמש בקלות בחלונית Links כדי לעדכן תוכן או לבטל את הקישור (הטבעה) של הקובץ.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת השינוי על מסמך, פתח את המסמך.

  • להחלת השינוי על כל מסמך חדש שתיצור, סגור את כל המסמכים.

 2. בחר Edit ‏> ‏Preferences ‏> ‏File Handling ‏(Windows) או InDesign ‏> ‏Preferences ‏> ‏File Handling ‏(Mac OS).
 3. ליצירת קישורים בקבצים ממוקמים, בחר Create Links When Placing Text And Spreadsheet Files. אם אפשרות זו מופעלת, היעזר בחלונית Links כדי לעדכן, לקשר מחדש או להסיר קישורים. אם אפשרות זו אינה מופעלת, קובצי הטקסט מוטבעים (לא מקושרים).

הערה:

כדי לבטל את הקישור (לבצע הטבעה) של קובץ טקסט מקושר, בחר את הקובץ בחלונית Links ובחר Unlink מתפריט החלונית Links.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת