דרכים לשימוש חוזר בגרפיקה ובטקסט

InDesign מציע כמה דרכים שונות לשינוי הייעוד של גרפיקה וטקסט.

גזירים

גזיר הוא קובץ הכולל אובייקטים ומתאר את מיקומם היחסי זה לזה בעמוד או בכפולה של עמודים. ‏(ראה שימוש בגזירים.)

ספריות אובייקטים

ספריית אובייקטים מספקת מקום נוח לאחסון פריטים כגון סמלי לוגו, סרגלי צד, ציטוטים ופריטים חוזרים אחרים. ‏(ראה שימוש בספריות אובייקטים.)

תבניות

תבנית היא מסמך הכולל מצייני מיקום לטקסט ולגרפיקה. ‏(ראה שימוש בתבניות מסמכים.)

שימוש בגזירים

גזיר הוא קובץ הכולל אובייקטים ומתאר את מיקומם יחסית זה לזה בעמוד או בכפולה של עמודים. השתמש בגזירים כדי לעשות שימוש חוזר ולמקם אובייקטים בעמוד. צור גזיר על-ידי שמירת אובייקטים בקובץ גזיר עם הסיומת IDMS. ‏(גרסאות קודמות של InDesign משתמשות בסיומת INDS.) בעת מיקום קובץ גזיר ב- InDesign, ניתן לקבוע אם האובייקטים ימוקמו במיקומים המקוריים שלהם או במקום שבו תלחץ. ניתן לאחסן גזירים בספריית האובייקטים וב- Adobe Bridge וכן בדיסק הקשיח.

תוכן הגזירים שומר על שיוכי השכבות בעת המיקום. כשגזיר כולל הגדרות משאבים והגדרות אלה קיימות גם במסמך שמעתיקים אליו את הגזיר, הגזיר משתמש בהגדרות המשאבים במסמך.

ניתן לפתוח גזירים שאתה יוצר ב- InDesign CS5 ב- InDesign CS4, אך לא בגרסאות קודמות אחרות של InDesign.

יצירת גזירים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בעזרת אחד מכלי הבחירה, בחר אובייקט אחד או יותר ולאחר מכן בחר באפשרות File > ‏Export. מהתפריט Save As Type ‏(Windows) או Format ‏(Mac OS), בחר InDesign Snippet. הקלד שם לקובץ, ולחץ על Save.

  • בעזרת אחד מכלי הבחירה, בחר אובייקט אחד או יותר ולאחר מכן גרור את הבחירה לשולחן העבודה. נוצר קובץ גזיר. שנה את שם הקובץ.

  • בחר אובייקט אחד או יותר ולאחר מכן גרור את הבחירה לחלונית Mini Bridge. נוצר קובץ גזיר. שנה את שם הקובץ.

  • גרור פריט מתוך Structure View לשולחן העבודה.

הוספת גזירים למסמך

 1. בחר File > ‏Place.
 2. בחר קובץ גזיר אחד או יותר (‎*.IDMS או ‎*.INDS).
 3. לחץ על סמל הגזיר שנטען במקום שבו ברצונך למקם את הפינה השמאלית העליונה של הגזיר.

  אם הצבת את נקודת ההכנסה במסגרת טקסט, הגזיר ימוקם בטקסט כאובייקט מעוגן.

  כל האובייקטים נשארים במצב בחירה לאחר מיקום הגזיר. ניתן לשנות את מיקום האובייקטים על-ידי גרירה.

 4. אם טענת יותר מגזיר אחד, גלול ולחץ על סמן הגזיר שנטען למיקום יתר הגזירים.

הערה:

ניתן לגרור גזיר משולחן העבודה למסמך של InDesign וללחוץ במיקום שבו ברצונך למקם את פינה השמאלית העליונה של הגזיר.

בחירת אופן המיקום של גזירים

במקום למקם אובייקטי גזיר לפי מקום הלחיצה בעמוד, ניתן למקם אותם במיקום המקורי שלהם. לדוגמה, מסגרת טקסט המופיעה באמצע העמוד כשהפכה לגזיר יכולה להופיע באותו מיקום בעת מיקומה כגזיר.

 1. בהעדפות File Handling, בחר Original Location מהתפריט Position At כדי לשמר את המיקומים המקוריים של האובייקטים בגזירים. בחר Cursor Location מהתפריט Position At כדי למקם גזירים לפי מיקום הלחיצה בעמוד.

הערה:

ניתן להקיש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac) כדי לדרוס את ההגדרה Position שנבחרה לטיפול בגזירים. לדוגמה, אם בחרת Position At Cursor Location אך ברצונך למקם אובייקטי גזיר במיקום המקורי שלהם, הקש Alt/Option תוך כדי לחיצה על סמן הגזיר שנטען בעמוד.

שימוש בספריות אובייקטים

ספריות אובייקטים עוזרות לסדר את הגרפיקה, הטקסט והעמודים שנעשה בהם שימוש לעתים קרובות. ניתן גם להוסיף לספרייה קווי עזר, רשתות, צורות מצוירות ותמונות מקובצות. ניתן ליצור מספר בלתי מוגבל של ספריות – לדוגמה, ניתן ליצור ספריות אובייקטים שונות לפרוייקטים או ללקוחות שונים.

במהלך העבודה, תוכל לפתוח כמה ספריות שתרצה, בהתאם לזיכרון המערכת. ניתן לשתף ספריות אובייקטים בין שרתים ופלטפורמות, אך רק אדם אחד יכול לפתוח את הספרייה ברגע נתון. אם ספריית אובייקטים כוללת קובצי טקסט, יש לוודא שגופני הקובץ זמינים ופעילים בכל המערכות שייגשו לספרייה.

בעת הוספת רכיב עמוד, כגון גרפיקה, לספריית אובייקטים, InDesign שומר על כל התכונות שיובאו או הוחלו. לדוגמה, בעת הוספת גרפיקה ממסמך InDesign לספרייה, עותק הספרייה ישכפל את המקור, כולל פרטי הקישור, כך שבכל פעם שהקובץ בדיסק הקשיח ישתנה, ניתן יהיה לעדכן את הגרפיקה.

בעת מחיקת אובייקט ממסמך InDesign, התמונה הממוזערת של האובייקט תמשיך להופיע בחלונית Library, וכל פרטי הקישור יישארו ללא שינוי. בעת הזזה או מחיקה של האובייקט המקורי, סמל קישור חסר יופיע ליד שם האובייקט בחלונית Links בפעם הבאה שתמקם אותו במסמך מתוך החלונית Library.

בתוך כל ספריית אובייקטים ניתן לזהות ולחפש פריטים לפי כותרת, לפי תאריך הוספה לספרייה או לפי מילות מפתח. כמו כן, ניתן לפשט את התצוגה של ספריית האובייקטים על-ידי מיון הפריטים בספרייה והצגת פריטי משנה. לדוגמה, ניתן להסתיר את כל הפריטים מלבד קובצי EPS.

ספריית אובייקטים בחלונית Library
ספריית אובייקטים בחלונית Library

A. תמונה ממוזערת ושם של אובייקט B. הלחצן Library Item Information‏ C. הלחצן Show Library Subset‏ D. הלחצן New Library Item‏ E. הלחצן Delete Library Item‏ 

בעת הוספת פריט לספריית אובייקטים, InDesign שומר באופן אוטומטי את כל תכונות העמודים, הטקסט והתמונות, ושומר על קשר בין האובייקטים בספרייה לבין רכיבי עמוד אחרים בדרכים הבאות:

 • רכיבים מקובצים במסמך InDesign בעת הגרירה לחלונית Library נשארים מקובצים בעת גרירתם מחוץ לחלונית Library.

 • הטקסט שומר על העיצוב שלו.

 • סגנונות פסקה, סגנונות תו וסגנונות אובייקט בעלי שם זהה לסגנונות הנמצאים בשימוש במסמך היעד מומרים לסגנונות מסמך היעד. סגנונות בעלי שמות שונים נוספים למסמך.

 • השכבות המקוריות של האובייקט נשמרות בעת בחירת האפשרות Paste Remembers Layers מתפריט החלונית Layers.

יצירת ספריית אובייקטים

ספריות אובייקטים קיימות כקבצים בעלי שם בדיסק. בעת יצירת ספריית אובייקטים, יש לציין היכן לאחסן אותה. בעת פתיחת ספרייה, היא מופיעה כחלונית שניתן לקבץ עם כל חלונית אחרת. שם הקובץ של ספריית האובייקטים מופיע בכרטיסיית החלונית. סגירת ספריית אובייקטים מסירה את הספרייה מההפעלה הנוכחית, אך אינה מוחקת את הקובץ.

ניתן להוסיף או להסיר אובייקטים, רכיבי עמוד שנבחרו או עמוד שלם של רכיבים בספריית האובייקטים. כמו כן ניתן להוסיף או להעביר אובייקטים מספרייה אחת לאחרת.

 1. בחר File > ‏New > ‏Library.
 2. בתיבת הדו-שיח CC Libraries, באפשרותך לבחור להמשיך להשתמש בספריות אובייקטים של InDesign או להשתמש ב- CC Libraries כדי לארגן את כל הנכסים היצירתיים שלך, לעיין בהם ולגשת אליהם. לקבלת פרטים נוספים, ראה Creative Cloud libraries - שיתוף פעולה, סנכרון ושיתוף נכסים.

 3. ציין מיקום ושם לספרייה, ולחץ על Save. זכור שהשם שציינת הופך לשם של כרטיסיית החלונית של הספרייה.

פתיחת ספרייה קיימת

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם כבר פתחת ספרייה בהפעלה הנוכחית (וטרם סגרת אותה), בחר בקובץ הספרייה מתפריט Window.

  • אם עדיין לא פתחת ספרייה, בחר File > ‏Open, ובחר ספרייה אחת או יותר. ב- Windows, קובצי ספרייה משתמשים בסיומת INDL. InDesign ממיר ספריות שזה עתה נפתחו מגרסאות קודמות של התוכנה לתבנית הספריה החדשה, ואתה מתבקש לשמור ספריות אלה בשם חדש.

סגירת ספרייה

 1. לחץ על הכרטיסייה של הספרייה שברצונך לסגור.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Close Library בתפריט החלונית Object Library.

  • בחר בשם קובץ הספרייה מתפריט Window.

מחיקת ספרייה

 1. בסייר (Windows) או ב- Finder ‏(Mac OS), גרור קובץ ספרייה אל Recycle Bin ‏(Windows) או אל Trash ‏(Mac OS). ב- Windows, קובצי ספרייה מקבלים את הסיומת INDL.

הוספת אובייקט או עמוד לספרייה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור אובייקט אחד או יותר מחלון המסמך לחלונית פעילה של Object Library.

  • בחר אובייקט אחד או יותר בחלון המסמך, ולחץ על הלחצן New Library Item בחלונית Object Library.

  • בחר אובייקט אחד או יותר בחלון המסמך, ובחר Add Item בתפריט החלונית Object Library.

  • בחר באפשרות Add Items On Page [number]‎ As Separate Objects בתפריט החלונית Object Library כדי להוסיף את כל האובייקטים כספריות אובייקטים נפרדות.

  • בחר באפשרות Add Items On Page [number] בתפריט החלונית Object Library כדי להוסיף את כל האובייקטים בתור ספריית אובייקטים אחת.

  • גרור רכיב מהחלונית Structure לחלונית פעילה של Object Library.

הערה:

אם תקיש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) בעת ביצוע כל אחת מהפקודות לעיל, תיבת הדו-שיח Item Information תופיע עם הוספת הפריט לספרייה.

הוספת אובייקט מספרייה למסמך

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור אובייקט מהחלונית Object Library לחלון המסמך.

  • בחלונית Object Library, בחר אובייקט ובחר Place Item(s)‎ בתפריט החלונית Object Library. שיטה זו ממקמת את האובייקט בקואורדינטות X ו- Y המקוריות שלו.

  • גרור רכיב XML לרכיב אב בחלונית Structure או לעמוד.

ניהול ספריות אובייקטים

היעזר בחלונית Object Library לניהול אובייקטים.

עדכון אובייקט בספרייה בפריט חדש

 1. בחלון המסמך, בחר את הפריט שברצונך להוסיף לחלונית Library.
 2. בחלונית Library, בחר את האובייקט שברצונך להחליף ולאחר מכן בחר Update Library Item מתפריט החלונית Object Library.

העתקה או העברה של אובייקט מספרייה אחת לאחרת

 1. גרור כרטיסיית חלונית של ספרייה אחת מחוץ לקבוצת החלונית Object Library כדי להפריד ביניהן, כך שתוכל לראות את שתי הספריות במקביל.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להעתקת אובייקט מספרייה אחת לאחרת, גרור פריט מחלונית ספרייה אחת לחלונית ספרייה אחרת.

  • להעברת אובייקט מחוץ לספרייה אחת ולתוך ספרייה אחרת, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירת פריט מחלונית Library אחת לאחרת.

מחיקת אובייקט מספריית אובייקטים

 1. בחלונית Object Library, בחר אובייקט ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Delete Library Item.

  • גרור את הפריט ללחצן Delete Library Item.

  • בחר Delete Item(s)‎ בתפריט החלונית Object Library.

שינוי התצוגה של ספריית אובייקטים

ספריית האובייקטים מציגה אובייקטים כתמונות ממוזערות או כרשימת טקסט. ניתן למיין את התמונות הממוזערות או את הרשימה לפי שם, גיל או סוג האובייקט. תצוגת הרשימה ואפשרויות המיון פועלות באופן הטוב ביותר אם האובייקטים מקוטלגים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להצגת אובייקטים כתמונות ממוזערות, בחר Thumbnail View או Large Thumbnail View מתפריט החלונית Object Library.

  • להצגת אובייקטים כרשימת טקסט, בחר List View מתפריט החלונית Object Library.

  • למיון האובייקטים, בחר Sort Items מתפריט החלונית Object Library ובחר שיטת מיון.

הצגת כל האובייקטים

 1. בחר Show All בתפריט החלונית Object Library.

הצגה, הוספה או עריכה של נתוני ספרייה

בעת עבודה עם ספריות אובייקטים גדולות או רבות, ניתן לקטלג את נתוני הספרייה לפי שמות האובייקטים, לפי סוג אובייקט או לפי מילים המופיעות בתיאור.

 1. בחלונית Object Library, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ פעמיים על אובייקט כלשהו.

  • בחר אובייקט ולחץ על הלחצן Library Item Information.

  • בחר אובייקט ובחר Item Information בתפריט החלונית Object Library.

 2. הצג או שנה את האפשרויות Item Name, ‏Object Type או Description כנדרש ולחץ על OK.

איתור אובייקטים בספרייה

בעת חיפוש אובייקטים, כל האובייקטים מוסתרים מלבד תוצאות החיפוש. ניתן גם להשתמש בתכונת החיפוש כדי להציג ולהסתיר קטגוריות ספציפיות של אובייקטים. לדוגמה, ניתן להציג רק פריטי אובייקטים שהמילה "star" מופיעה בשמותיהם.

 1. בחר באפשרות Show Subset מתפריט החלונית Object Library, או לחץ על הלחצן Show Library Subset.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחיפוש כל האובייקטים בספרייה, בחר Search Entire Library.

  • לחיפוש רק באובייקטים המוצגים כרגע בספרייה (מיקוד של חיפוש קודם), בחר Search Currently Shown Items.

 3. בחר קטגוריה בתפריט הראשון במקטע Parameters.
 4. בתפריט השני, ציין אם ברצונך לכלול בחיפוש את הקטגוריה שבחרת בתפריט הראשון.
 5. מימין לתפריט השני, הקלד את המילה או הביטוי שברצונך לחפש בקטגוריה שציינת.
 6. להוספת קריטריונים לחיפוש, לחץ על More Choices עד חמש פעמים. כל לחיצה מוסיפה פריט חיפוש אחד. להסרת קריטריונים לחיפוש, לחץ על Fewer Choices לפי הצורך. כל לחיצה מסירה פריט חיפוש אחד.
 7. כדי להציג רק את האובייקטים המתאימים לכל קריטריוני החיפוש, בחר Match All. כדי להציג אובייקטים המתאימים לקריטריון כלשהו, בחר Match Any One.
 8. כדי להתחיל בחיפוש, לחץ על OK.

הערה:

להצגת כל האובייקטים שוב, בחר Show All בתפריט החלונית Object Library.

העברת נכסים של ספריות אובייקטים ל- CC Libraries

ספריית Creative Cloud עוזרת לך לארגן נכסים יצירתיים, לעיין בהם ולגשת אליהם. ב- InDesign, ניתן להשתמש ב- CC Libraries כחלופה לספריות אובייקטים.

הערה:

InDesign ממשיך לתמוך בספריות אובייקטים.

InDesign מאפשר לך להעביר נכסים של ספריות אובייקטים ל- CC Libraries שלך.

 1. בחלונית ספריית האובייקטים, לחץ על הלחצן Migrate להעברת כל הנכסים מהספרייה הנוכחית.

  לחלופין, באפשרותך לבחור נכסים מרובים מתוך הספרייה, ללחוץ לחיצה ימנית ולבחור באפשרות להעברת הנכסים שנבחרו.

 2. בתיבת הדו-שיח Migrate Asset, בחר באפשרות להעברת הנכסים לספריית Creative Cloud חדשה או קיימת.

לקבלת פרטים נוספים אודות CC Libraries, ראה Creative Cloud libraries - שיתוף פעולה, סנכרון ושיתוף נכסים.

ספריות Creative Cloud - שיתוף פעולה, סנכרון ושיתוף של משאבים
ספריות Creative Cloud - שיתוף פעולה, סנכרון ושיתוף של משאבים
ספריות Creative Cloud - שיתוף פעולה, סנכרון ושיתוף של משאבים