אודות Creative Cloud Libraries

ספריית Creative Cloud היא אוסף של משאבי עיצוב. ניתן להוסיף לספריית Creative Cloud מספר סוגים של משאבי עיצוב. CC Libraries ב-InDesign תומכות בנכסים הבאים: צבעים, ערכות נושא של צבעים, סגנונות פסקה, סגנונות תו, וכן גרפיקה

הערה:

הנכסים Brush Styles ו-Layer Styles אינם נתמכים ב-InDesign.

כיצד ספריית Creative Cloud מסייעת?

Creative Cloud Libraries עוזר לך לארגן, לדפדף ולגשת למשאבים יצירתיים. לדוגמה, ייתכן שתרצה ליצור ספריית Creative Cloud שמכילה את כל הרכיבים הנפוצים ביותר בפרוייקט מסוים.

 • Aggregate. אסוף רכיבים ממסמכים ומפרוייקטים שונים.
 • Organize. חלק רכיבים לקטגוריות בספריות בעלות חשיבות עבור תהליכי העבודה והפרוייקטים שלך.
 • Collaborate. שתף משאבים ורכיבים מהספריות שלך עם משתמשים אחרים. אפשר לאחרים לעבוד עם פריטים בספריות המשותפות שלך או לשתף אותן עם משתמשים נוספים.
 • Manage / View / Access. השתמש ברכיבים על-פני מחשבים וכלים שונים. לדוגמה, בין InDesign ל-Photoshop או ל-Illustrator.
 • Reuse. השתמש ברכיבים שלך מספר פעמים, בכל עת ובכל מקום.

סקירה של החלונית Libraries‏

החלונית CC Libraries
החלונית CC Libraries

A. הרשימה הנפתחת Creative Cloud Library‏ B. Show items as icons C. Show items in a list D. Add Assets E. מצב Progress/Sync F. Delete Asset G. Assets 

Creative Cloud Libraries מוצג בחלונית CC Libraries ב-InDesign. אם תיצור ספריות במחשבים שונים בעת שימוש באותו Adobe ID, המשאבים והספריות יוצגו כולם בחלונית CC Libraries, בכל המחשבים.

השתמש בחלונית CC Libraries כדי לבצע את הפעולות הבאות:

 • יצירה, הצגה, הסרה, שינוי שם ושימוש בספריית Creative Cloud
 • הוספה, הסרה, עריכה ושינוי שם של משאבים בספריית Creative Cloud
 • מיון והצגה של משאבים בספריית Creative Cloud

עבודה עם ספריית Creative Cloud Library

פתיחת החלונית Libraries

כדי לפתוח את החלונית CC Libraries:

 • לחץ על Window >‏ CC Libraries.

יצירה של ספריית Creative Cloud Library

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הרשימה הנפתחת בחלונית Libraries ולאחר מכן בחר Create New Library.
  • לחץ על הפינה הימנית העליונה של החלונית Libraries כדי להרחיב את התפריט הנשלף ולאחר מכן בחר Create New Library.
 2. הקלד שם ולאחר מכן לחץ על Create.

מחיקת Creative Cloud Library

 1. בחר ספרייה באמצעות הרשימה הנפתחת של החלונית Libraries.

 2. הרחב את התפריט הנשלף ולאחר מכן בחר Delete.

שינוי שם של ספריית Creative Cloud Library

 1. בחר ספרייה באמצעות הרשימה הנפתחת של החלונית Libraries.

 2. הרחב את התפריט הנשלף ולאחר מכן בחר Delete.

הערה:

ניתן להעביר את הנכסים מספריות אובייקטים של InDesign לספריות חדשות או קיימות של Create Cloud. לפרטים נוספים, ראה העברת נכסים של ספריות אובייקטים ל-CC Libraries.

עבודה עם נכסי ספריות

Colors

הערה:

רחף באמצעות המצביע על נכס צבע זמין כדי להציג את השם ואת הקוד ההקסדצימלי של הצבע.

הוספת צבעים מאובייקטים במסמך

 1. בחר טקסט או אובייקט במסמך הנוכחי.

 2. כדי להוסיף צבע קו לספריית CC, לחץ על הסמל Add Stroke Color בחלונית CC Libraries.

  הערה:

  הסמל Add Stroke Color מופעל רק אם מתבצעת החלה של קו על האובייקט או הטקסט שנבחר.

 3. כדי להוסיף את צבע המילוי לספריית CC, לחץ על הסמל Add Fill Color בחלונית CC Libraries.

הצבעים נוספים לקטגוריה Colors כדוגמיות צבע בחלונית CC Libraries.

הוספת דוגמיות צבע מהחלונית Swatches

 1. פתח את החלונית ‏Swatches‏ (Window >‏Color ‏> Swatches).

 2. בחר דוגמית אחת או יותר בחלונית.

  כדי להוסיף את כל הדוגמיות מהסוגים הבאים בקבוצה ל-CC Library הנוכחי, בחר בכותרת Group בחלונית Swatches:

  • ‎Process ‏(CMYK,‏ RGB,‏ Lab)‏‎
  • ‎Spot (‏CMYK,‏ RGB,‏ Lab‏)‎
  • PANTONE,‏ ANPA וכו'
 3. לחץ על Add selected swatch to my selected CC Library .

  הערה:

  אם בחרת להוסיף את הדוגמיות בקבוצה, הלחצן Add selected swatch to my selected CC Library מופעל רק אם הקבוצה מכילה לפחות אחת מהדוגמיות הנתמכות:

  • ‎Process ‏(CMYK,‏ RGB,‏ Lab)‏‎
  • ‎Spot (‏CMYK,‏ RGB,‏ Lab‏)‎
  • PANTONE,‏ ANPA וכו'

דוגמיות הצבע נוספות לקטגוריה Colors בחלונית CC Libraries.

אם בחרת קבוצה, כל הדוגמיות הנתמכות בקבוצה מתווספות לספרייה הנוכחית.

הוספת ערכות צבע ל-CC Library

 1. צור ערכת צבע מתמונה במסמך הנוכחי באמצעות הכלי Color Theme.

  לקבלת פרטים אודות יצירת ערכות צבע מתמונות במסמכי InDesign, ראה יצירת ערכות צבע באמצעות הכלי Color Theme.

 2. בכלי Color Theme, לחץ על Add this theme to my current CC Library .

ערכת הנושא של התמונה נוספת לקטגוריה Color Themes בחלונית CC Libraries הנוכחית.

הוספת צבע או ערכות צבע מ-CC Library לחלונית Swatches

 1. לחץ לחיצה ימנית על צבע אחד או יותר או על ערכת צבע בחלונית CC Libraries.

 2. בחר Add to Swatches או Add Theme to Swatches, בהתאמה, מתפריט ההקשר.

החלת צבעים על אובייקטים וטקסט במסמך

 1. בחר אובייקט או טקסט במסמך InDesign הפעיל.

 2. לחץ על צבע בספרייה בחלונית CC Libraries (הצבע יוחל על הכלי הפעיל [מילוי או קו]).

 3. כדי להחיל מילוי צבע, לחץ לחיצה ימנית על הצבע ובחר Set Color.

הערה:

השתמש בהרשאה כדי לקבוע על מה הוחל הצבע - על מאפייני המילוי או על מאפייני הקו של האובייקט או הטקסט.

עריכת צבעים בספריית CC

 1. בחלונית CC Libraries, לחץ לחיצה ימנית על צבע ולאחר מכן בחר Edit.

 2. בחר צבע באמצעות תיבת הדו-שיח Color Picker ולאחר מכן לחץ על OK.

Paragraph and Character Styles

באפשרותך להוסיף סגנונות פסקה או תו ב-InDesign ל-CC Libraries שלך, ולאחר מכן לשתף אותם בין מסמכים, התקנים או משתמשים. באפשרותך להוסיף סגנונות פסקה או תו מטקסט במסמך, מהחלוניות Paragraph או Character או מתיבות הדו-שיח New Character Style או New Paragraph Style. 

הערה:

השם של Text Styles השתנה ומשאבים שהיו מסווגים ב-Text Styles זמינים מתוך הקטגוריה Character Styles.

הוספת סגנונות פסקה או תו מטקסט במסמך

 1. בחר את הטקסט (במסמך הנוכחי) שעליו הוחל סגנון התו או הפסקה, שעליך להוסיף לספריית CC Library הנוכחית.

 2. לחץ על Add Paragraph Style  או על Add Character Style  בחלונית CC Libraries.

סגנון הפסקה או התו נוסף לקטגוריה Paragraph Styles או לקטגוריה Character Styles, בהתאמה, בחלונית CC Libraries.

הוספת סגנונות פסקה או תו מחלונית Paragraph Styles או Character Styles

 1. פתח את החלונית Character Styles או Paragraph Styles:

  • Window ‏> Styles ‏> Character Styles
  • Window ‏> Styles >‏ Paragraph Styles
 2. בחר סגנון אחד או יותר בחלונית.

  כדי להוסיף את כל הסגנונות בקבוצה ל-CC Library הנוכחי, בחר בכותרת Group בחלונית Paragraph or Character Styles.

 3. לחץ על Add selected style to my current CC Library .

סגנונות הפסקה או התו שנבחרו מתווספים לקטגוריה Character Styles או לקטגוריה Paragraph Styles בחלונית CC Libraries.

אם בחרת קבוצה, כל סגנונות הפסקה או סגנונות התו מתווספים לספרייה הנוכחית.

הוספת סגנונות פסקה או תו מתיבות הדו-שיח New Paragraph Styles או New Character Styles

 1. פתח את החלונית Character Styles או Paragraph Styles:

  • Window ‏> Styles ‏> Character Styles
  • Window ‏> Styles >‏ Paragraph Styles
 2. בתפריט הנשלף, בחר New Character Style או New Paragraph Style.

 3. בתיבת הדו-שיח New Character Style או New Paragraph Style, ציין את האפשרויות ליצירת סגנון חדש.

  לקבלת פרטים, ראה הוספת סגנונות פסקה ותו.

 4. סמן את Add to CC Library ובחר ב-CC Library הנדרשת מהרשימה הנפתחת או באפשרות Create New Library

 5. לחץ על OK כדי ליצור את הסגנון החדש ובמקביל להוסיף אותו לספריית CC שנבחרה.

סגנון הפסקה או התו החדש שיצרת נוסף לקטגוריה Paragraph Styles או לקטגוריה Character Styles, בהתאמה, בחלונית CC Libraries.

החלת סגנונות פסקה או תו יחידים של CC Library על טקסט במסמך

 1. בחר אובייקט טקסט במסמך הפעיל ב-InDesign.

 2. לחץ לחיצה ימנית על הסגנון בספריית CC Library שנבחרה ובחר Apply Paragraph Style או Apply Character Style.

Character Styles ו-Paragraph styles שהוחלו מחלונית CC Libraries יתווספו כסגנונות לחלוניות המתאימות ב-InDesign.

בנוסף, כל ההיררכיות של הסגנונות יישמרו. לדוגמה, נניח ש- Paragraph Style 2 היה מבוסס על Paragraph Style 1 והכיל Character Style 1 מקונן. במקרה כזה, גם Paragraph Style 1 וגם Character Style 1 יתווספו לחלוניות המתאימות שלהם. כמו כן, Paragraph Style 2 יתווסף לחלונית Paragraph Styles.

הערה:

אם במחשב המקומי אין את הגופן המשויך לסגנון תו או פסקה, סמל אזהרה יוצג בפינה השמאלית התחתונה של התמונה הממוזערת של הסגנון בחלונית CC Libraries.

הוספת סגנונות של CC Library על החלוניות Paragraph או Character

 1. בחר סגנון פסקה או תו אחד או יותר בחלונית CC Libraries.

 2. לחץ לחיצה ימנית על הסגנונות שנבחרו ובחר Add to Paragraph Styles או Add to Character Styles.

Graphics

הוספת גרפיקה ממסמך

 1. גרור ושחרר את נכס ה-InDesign מהמסמך לחלונית CC Libraries.

  לחלופין, לחץ על משאב InDesign כלשהו במסמך, ולחץ על Add Graphic  בחלונית CC Libraries.

הנכס נוסף לקטגוריה Graphics בחלונית CC Libraries בתור גזיר קוד של InDesign.

באפשרותך גם להוסיף גרפיקה מ-Adobe Stock ל-InDesign Library. לקבלת פרטים, ראה שימוש ב-Adobe Stock ב-InDesign.

הצב גרפיקה מ-CC Library באמצעות גרירה ושחרור או תפריט הלחיצה הימנית

 1. גרור ושחרר את הגרפיקה מחלונית CC Libraries למסמך.

  הערה:

  אם אתה גורר ומשחרר גרפיקה, כברירת מחדל היא תוצב כגרפיקה מקושרת. כדי להציב אותה כגרפיקה מוטבעת, השתמש בשילוב של Alt וגרירה ושחרור.

  כדי להציב גרפיקה אחת או יותר במסמך, לחץ לחיצה ימנית על הגרפיקה בחלונית CC Libraries ובחר:

  Place Copy

  הצב משאב InDesign כגזיר או הטבע גרפיקה מיישום Creative Cloud אחר (כגון Photoshop או Illustrator).

  Place Linked

  להציב גרפיקה מיישום Creative Cloud אחר (כגון PhotoShop או Illustrator) כגרפיקת ספרייה מקושרת.

  הערה:

  לא ניתן להציב נכס InDesign כגרפיקה מקושרת במסמך, לכן האפשרות Place Linked אינה זמינה בלחיצה ימנית על נכס ב-InDesign.

 2. אם השתמשת בתפריט הלחיצה הימנית כדי להציב גרפיקה אחת או יותר, פריטי הגרפיקה נוספים ל-placegun.

  השתמש ב-placegun כדי להוסיף באופן סלקטיבי את פריטי הגרפיקה למסמך שלך.

הצב גרפיקה של ספריית CC באמצעות אפשרות התפריט Place From CC Libraries

 1. בחר File ‏> Place From CC Libraries.

  החלונית CC Libraries מסוננת כדי להציג רק את הקטגוריה Graphics.

 2. לחץ על גרפיקה ולחץ על Place.

  המשאב נוסף ל-InDesign placegun.

 3. השתמש ב-placegun כדי להציב את הגרפיקה במסמך.

אם אתה מציב גרפיקה מקושרת במסמך, הגרפיקה מופיעה בחלונית InDesign Links.

הסמל שמשמאל לכל גרפיקה בחלונית Links מציין אם הגרפיקה מקושרת  או מוטבעת .

כדי לאתר גרפיקה מקושרת בחלונית CC Libraries, לחץ לחיצה ימנית על הגרפיקה ובחר Reveal in CC Libraries.

לחלופין, בחר בגרפיקה ולאחר מכן בחר Reveal in CC Libraries בתפריט הנשלף של חלונית Links.

עריכת משאב InDesign בספריית CC

 1. לחץ לחיצה ימנית על המשאב ובחר Edit או לחץ לחיצה כפולה על המשאב.

  המשאב נפתח בחלון מסמך ב-InDesign.

 2. בצע את השינויים הדרושים ושמור את המשאב.

  המשאב נוסף ל-InDesign placegun.

  השינויים באים לידי ביטוי במשאב בספריית CC.

ניתן לקשר מחדש גרפיקה שהוצבה במסמכי InDesign לגרפיקה בספריית CC. כמו כן, ניתן לקשר מחדש את הגרפיקה הזו לקובץ גרפיקה במחשב המקומי.

 1. כדי לקשר מחדש גרפיקה לגרפיקה בספריית CC Library, לחץ לחיצה ימנית על הגרפיקה ובחר Relink to CC Libraries.

  לחלופין, בחר בגרפיקה ובחר Relink to CC Libraries בתפריט הנשלף של החלונית Links.

 2. כדי לקשר מחדש לקובץ גרפיקה מקומי, לחץ לחיצה ימנית על הגרפיקה ובחר Relink.

  לחלופין, בחר גרפיקה ובחר Relink בתפריט הנשלף של החלונית Links.

הוספה ושיתוף של נכסי טקסט

ניתן להוסיף אובייקטי טקסט מהמסמך שלך לספריות Creative Cloud libraries ולאחר מכן לשתף אותם עם משתמשים אחרים ובין יישומים שונים. נכסי טקסט בספריה שומרים את סגנונות התו/הפסקה ותכונות אחרות שהוחלו עליהם במקור. ניתן לעשות שימוש חוזר בנכסי טקסט בספריות במסמכי InDesign או Illustrator.

אם על אובייקט טקסט הוחלו אפקטים וסוגי מראה, עליך להוסיף אותו לספרייה כנכס גרפיקה כדי לשמור אותם.

הוספת נכס טקסט

במסמך InDesign פעיל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר אובייקט טקסט, לחץ על בחלונית CC Libraries, בחר Text מתוך התפריט ולחץ על Add.
 • גרור את אובייקט הטקסט בחלונית CC Libraries. כברירת מחדל, הנכס נוסף כנכס טקסט לספריית Creative Cloud library.
 • ‏כדי להוסיף את אובייקט הטקסט כנכס גרפיקה, הקש על מקש Control‏ (‏Windows)‏‎/‏ Command‏ (‏Mac)‏‎ תוך כדי גרירת הבחירה לחלונית CC Libraries.
 • בחר טקסט מסוים בתוך מסגרת הטקסט, לחץ על בחלונית CC Libraries, בחר Text מתוך התפריט ולחץ על Add. פעולה זו מוסיפה את הטקסט שנבחר בלבד.
 • מקם את מצביע ההוספה בתוך מסגרת טקסט כלשהי, לחץ על בחלונית CC Libraries, בחר Text מתוך התפריט ולחץ על Add. פעולה זו מוסיפה את הכתבה המלאה גם במסגרות משורשרות.

שימוש בנכס טקסט במסמך

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ לחיצה ימנית על נכס טקסט בחלונית CC Libraries ובחר אחת מהאפשרויות הבאות:
  • Place Linked: יוצר קישור בחלונית Links והקישור נשמר עם הנכס של CC Library. כל עדכון בנכס מעדכן את נכס הטקסט המקושר במסמך. הוא גם שומר על מידע העיצוב כפי שהוא יחד עם Character/Paragraph styles.
  • Place Copy: אינו יוצר קישור, כל עדכון בנכס הטקסט של CC Library אינו מעדכן את נכס הטקסט במסמך. מידע העיצוב נשמר כפי שהוא יחד עם Character/Paragraph styles.
  • Place Without Styles: רק הטקסט מוכנס ללא קישור או מידע עיצוב.
 • מקם את המצביע בתוך מסגרת טקסט, לחץ לחיצה ימנית על נכס טקסט בחלונית CC Libraries ובחר Place Inline.
 • גרור נכס אל המסמך כדי ליצור נכס טקסט מקושר.
 • גרור נכס תוך הקשה על מקש Alt כדי ליצור נכס טקסט לא מקושר.

שילוב עם Illustrator

נכסי טקסט שנוספים לספריות זמינים גם מתוך החלונית Libraries ב-Illustrator. ניתן לערוך נכסי טקסט ולהשתמש בהם בין שני יישומים אלה. בתצוגה List של החלונית Libraries, הסמל מימין לנכס הטקסט בחלונית Libraries מציין את היישום שבו הוא נוצר.

לקבלת מידע נוסף, ראה עיבוד של נכסי טקסט משותפים ב-Illustrator וב-InDesign.

עריכת נכס טקסט

בצע את השלבים הבאים בחלונית CC Libraries:

 1. לחץ פעמיים על התמונה הממוזערת עבור נכס טקסט. לחלופין, לחץ לחיצה ימנית על נכס הטקסט ולאחר מכן בחר Edit.

 2. ערוך את הנכס כאשר הוא נפתח במסמך InDesign.

 3. שמור את המסמך.

נכס הטקסט יעודכן בספריית Creative Cloud Library ויתבצע רענון אוטומטי של התמונה הממוזערת. כמו כן, הנכס מתעדכן בכל המקומות שבהם הוא נמצא בשימוש כנכס מקושר.

שינוי שם של נכס טקסט

 1. לחץ לחיצה ימנית על נכס הטקסט ובחר Rename.

 2. הקלד שם חדש עבור הנכס והקש Enter.

מחיקה של נכס טקסט

בחלונית CC Libraries, לחץ לחיצה ימנית על נכס טקסט ולאחר מכן בחר Delete.

ניהול נכסי ספריית CC Library

בחלונית CC Libraries, באפשרותך לשנות שם, למחוק, לשכפל, להעתיק או להעביר נכסים של CC Libraries.

שכפול נכסים

 1. לחץ לחיצה ימנית על נכס אחד או יותר בחלונית CC Libraries.

 2. אם בחרת משאב אחד, בחר Duplicate‎.

  אם בחרת משאבים מרובים, בחר Duplicate Selected Items.

העתקה או העברה של נכסים מספריית CC Library אחת לאחרת

 1. לחץ לחיצה ימנית על נכס אחד או יותר בחלונית CC Libraries.

 2. אם בחרת משאב אחד, בחר Copy to או Move to.

  אם בחרת משאבים מרובים, בחר Copy Selected Items או Move Selected Items.

 3. בתפריט המשנה, בחר בספריית CC הרצויה להעתקה או להעברה של המשאבים.

שינוי שם של נכסים

 1. לחץ לחיצה ימנית על נכס בחלונית CC Libraries ובחר Rename.

 2. הקלד שם חדש עבור הנכס והקש Enter.

מחיקת נכסים

 1. לחץ לחיצה ימנית על נכס אחד או יותר בחלונית CC Libraries.

 2. אם בחרת משאב אחד, בחר Delete.

  אם בחרת משאבים מרובים, בחר Delete Selected Items.

חיפוש בחלונית CC Libraries

חפש נכס בספריית CC Library לפי שמו בחלונית CC Libraries. באפשרותך לחפש משאבים במיקומים הבאים:

 • הספרייה הנוכחית (ברירת מחדל)
 • Adobe Stock
 • כל הספריות
 1. בתפריט הנפתח Search, בחר במיקום שבו ברצונך לחפש.

 2. הקלד את שם המשאב בתיבה Search והקש Enter.

שיתוף פעולה עם משתמשים של Creative Cloud

באפשרותך לשתף את הספריות שלך עם משתמשים אחרים כדי לאפשר להם להציג, לערוך, להשתמש, לשנות שם, להעביר או למחוק את התוכן של הספרייה המשותפת. אם מנוי Creative Cloud אחר שיתף ספרייה איתך, באפשרותך לשתף אותה עם משתמשים אחרים ב-Creative Cloud.

שיתוף ספרייה

 1. בחלונית CC Libraries, בחר ספרייה מהרשימה הנפתחת.
 2. בחלונית CC Libraries, לחץ על התפריט הנשלף ובחר באפשרות Collaborate.
 3. בעמוד הדפדפן שייפתח, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם שעמו ברצונך לשתף את הספרייה והודעה אופציונלית עבורו.

קבלת הזמנה

 1. הפעל את היישום Adobe Creative Cloud למחשבים שולחניים והיכנס באמצעות פרטי הכניסה שלך ב-Adobe ID.
 2. כשמישהו משתף איתך ספרייה, אתה מקבל על כך הודעה ביישום Creative Cloud למחשבים שולחניים. כדי לראות את ההודעות, לחץ על סמל הפעמון.
 3. לחץ על Accept בכל הזמנה לשיתוף פעולה בספרייה.

ביטול שיתוף

 1. בחלונית CC Libraries, מהרשימה הנפתחת, בחר את שם הספרייה שברצונך להפסיק לשתף.
 2. בחלונית CC Libraries, לחץ על התפריט הנשלף ובחר באפשרות Collaborate.
 3. בעמוד הדפדפן שייפתח, מחק את השמות של כל המשתמשים שעמם שיתפת את ספריית ה- Creative Cloud.

יציאה מספרייה משותפת

 1. ברשימה הנפתחת של החלונית CC Libraries, בחר את שם הספרייה שברצונך להפסיק לכלול בשיתוף הפעולה.
 2. בחלונית CC Libraries, לחץ על התפריט הנשלח ולאחר מכן לחץ על האפשרות Leave library.

מחיקת ספרייה משותפת:

חשוב: באפשרותך למחוק רק ספרייה שנמצאת בבעלותך

 1. בחלונית CC Libraries, מהרשימה הנפתחת, בחר את שם הספרייה שברצונך למחוק.
 2. בחלונית CC Libraries, לחץ על התפריט הנשלף ולאחר מכן לחץ על האפשרות Delete library.
 3. לחץ על Delete כדי לאשר את הפעולה.

שימוש באובייקטים של InDesign ביישומים אחרים של CC

האובייקטים של InDesign שאתה מוסיף לקטגוריה Graphics של ספריית CC Library ניתנים לשימוש ביישומים אחרים של CC, כגון Illustrator או Photoshop.

מאחר שעותק של כל אובייקט InDesign מאוחסן כקובץ PDF, בעת השימוש באובייקט זה ב-Illustrator או ב-Photoshop יישומים אלה עושים שימוש בעיבוד ה-PDF של האובייקט.

הערה:

אם אתה משתמש ב-Character Style של InDesign ב-Illustrator או ב-Photoshop, יישומים אלה ינסו למפות את המאפיינים של הנכס עם המאפיינים עבור מאפייני התו הזמינים ביישום המארח. המערכת תתעלם מכל המאפיינים שלא נמצאים ביישום המארח.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת