ייצוא טקסט

ניתן לשמור כתבה שלמה או חלק מכתבה של InDesign בתבניות קבצים שניתן לפתוח לאחר מכן ביישומים אחרים. כל כתבה במסמך מיוצאת למסמך נפרד.

InDesign יכול לייצא טקסט במספר תבניות קבצים, המופיעות ברשימה הנפתחת בתיבת הדו-שיח Export. התבניות המופיעות ברשימה משמשות ביישומים אחרים, והן יכולות לשמור על חלק ניכר מתכונות הגופן, הכניסות והטאבים במסמך.

ניתן לשמור מקטעי טקסט חוזרים וכן פריטי פריסה בצורת גזירים.

 1. השתמש בכלי Type , ולחץ בתוך הכתבה שברצונך לייצא.
 2. בחר File‏ > Export.
 3. ציין שם ומיקום לכתבה המיוצאת, ובחר בתבנית קובץ טקסט תחת Save as Type‏ (Windows) או Format‏ (Mac OS).

  אם לא תמצא ברשימה תבנית שנתמכת במעבד התמלילים שלך, ניתן לשמור את המסמך בתבנית שהיישום יכול לייבא, כגון RTF. אם יישום מעבד התמלילים אינו תומך בתבניות ייצוא אחרות של InDesign, השתמש בתבנית טקסט בלבד. עם זאת, שים לב שייצוא בתבנית טקסט בלבד גורם להסרת כל תכונות התווים מהטקסט.

 4. לחץ על Save לייצוא הכתבה בתבנית שנבחרה.

לשמירת כל מאפייני העיצוב, השתמש במסנן הייצוא Adobe InDesign Tagged Text. למידע נוסף, ראה קובץ PDF בשם 'טקסט מתויג' (Tagged Text) בכתובת www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_il‏ ‎(PDF)‎.

ייצוא תוכן לאינטרנט

כדי להתאים תוכן של InDesign לאינטרנט, לפניך מספר אפשרויות:

Dreamweaver ‏(XHTML)

ייצוא חלק או מסמך שלם למסמך HTML בסיסי ללא עיצוב. ניתן ליצור קישורים לתמונות בשרת או ליצור תיקייה נפרדת לתמונות. לאחר מכן ניתן להשתמש בעורך HTML כלשהו, כגון Adobe Dreamweaver‎®‎‎, כדי לעצב את התוכן לאינטרנט. ראה ייצוא תוכן ל-Dreamweaver‏ (CS5).

העתקה והדבקה

העתק טקסט או תמונות ממסמך של InDesign והדבק אותם בעורך HTML.

Adobe PDF

ייצוא מסמך ל- Adobe PDF והעלאת קובץ PDF זה לאינטרנט. מסמך PDF יכול לכלול רכיבים אינטראקטיביים, כגון סרטונים, קובצי קול, לחצנים ומעברי עמוד. ראה מסמכי PDF דינאמיים.

Flash ‏(SWF)

יצא לקובץ SWF שמוכן להצגה מיידית ב- Flash Player או באינטרנט. קובץ SWF יכול לכלול לחצנים, היפר-קישורים ומעברי עמוד, כגון ניגוב, התפוגגות וכיפוף עמוד. ראה יצירת קובצי SWF אינטראקטיביים (Flash) עבור האינטרנט.

Flash ‏(FLA)

ייצא לקובץ FLA שניתן לערוך ב-‎ Adobe Flash Professional. ראה יצירת קובצי FLA עבור האינטרנט.

Digital Editions‏ (EPUB)

ניתן לייצא מסמך או ספר כספר אלקטרוני מבוסס HTML הניתן להזרמה מחדש, שתואם לתוכנת הקורא Adobe Digital Editions. ראה ייצוא תוכן ל-EPUB‏ (CS5).

XML

לתהליכי עבודה מתקדמים של ייעוד מחדש, יש לייצא את התוכן מ-InDesign בתבנית XML שלאחר מכן ניתן לייבא לעורך HTML כגון Dreamweaver. ראה עבודה עם XML.

ייצוא תוכן ל-Dreamweaver‏ (CS5)

ייצוא ל- XHTML הוא דרך קלה להעברת תוכן מ- InDesign לתוכן המיועד לפרסום באינטרנט. בעת ייצוא תוכן ל- XHTML, ניתן לשלוט על אופן הייצוא של טקסט ותמונות. InDesign שומר על שמות סגנונות של פסקאות, תווים, אובייקטים, טבלאות ותאים המוחלים על התוכן המיוצא על-ידי סימון תוכן XHTML במחלקות סגנון CSS באותו שם. בעזרת Adobe Dreamweaver או כל עורך HTML התומך ב- CSS ניתן להחיל במהירות תכונות עיצוב ופריסה על התוכן.

מה מיוצא

InDesign מייצא את כל הכתבות, גרפיקה מקושרת ומוטבעת, קובצי סרטים מסוג SWF, הערות שוליים, משתני טקסט (כטקסט), רשימות תבליטים ורשימות ממוספרות, הפניות צולבות פנימיות והיפר-קישורים לטקסט או לדפי אינטרנט. גם טבלאות מיוצאות, אך חלק מתכונות העיצוב, כגון קווי טבלה ותא, אינן מיוצאות. טבלאות מקבלות הקצאה של מזהים ייחודיים המאפשרים להתייחס אליהן כאל ערכות נתונים פעילות ב- Dreamweaver.

מה לא מיוצא

InDesign אינו מייצא אובייקטים שציירת (כגון מלבנים, אליפסות ומצולעים), קובצי סרטים (פרט לקובצי SWF), היפר-קישורים (פרט לקישורים לדפי אינטרנט וקישורים לטקסט המפנים לעוגני טקסט באותו מסמך) אובייקטים שהודבקו (כולל תמונות שהודבקו מ-Illustrator), טקסט שהומר לקווי מתאר, תגי XML, ספרים, סימניות, ערכות גליפים של SING, מעברי עמוד, סמני אינדקס, אובייקטים בלוח שלא נבחרו ואינם מופיעים בעמוד, או פריטים בעמוד אב (אלא אם כן הם נדרסו או נבחרו לפני הייצוא).

 1. אם אינך מייצא את כל המסמך, בחר את מסגרות הטקסט, טווח הטקסט, התאים בטבלה או הגרפיקה שברצונך לייצא.
 2. בחר File‏ > Export For‏ ‏> Dreamweaver.
 3. ציין שם ומיקום לקובץ HTML ולחץ על Save.
 4. בתיבת הדו-שיח XHTML Export Options, ציין את האפשרויות הרצויות באזורים General‏, Images ו- Advanced ולחץ על Export.

מסמך עם השם שצוין וסיומת HTML (כגון newsletter.html) ייווצר. אם הדבר צוין, תיקיית משנה לתמונות אינטרנט (כגון newsletter-web-images) תישמר באותו מיקום.

אפשרויות ייצוא XHTML

בתיבת הדו-שיח XHTML‏ (File‏ > Export For‏ ‏> Dreamweaver), ציין את האפשרויות הבאות.

General options

האזור General כולל את האפשרויות הבאות.

Export

קובע אם הייצוא יתבצע רק על הפריטים שנבחרו או על כל המסמך. אם נבחרה מסגרת טקסט, הייצוא יתבצע על כל הכתבה – כולל טקסט עודף.

אם נבחרה האפשרות Document, יתבצע ייצוא של כל פריטי העמוד מכל הכפולות, פרט לפריטים בעמודי אב שלא נדרסו ופריטי עמוד בשכבות מוסתרות. המערכת תתעלם גם מתגי XML ומאינדקסים ותוכן עניינים שנוצרו.

Bullets

בחר Map To Unordered List כדי להמיר פסקאות עם תבליטים לרשימות פריטים, המעוצבות ב- HTML בעזרת התג <ul>. בחר Convert To Text כדי לעצב תווים עם תבליטים כטקסט בעזרת התג <p>.

Ordering

השתמש בסדר העמודים או במבנה XML כדי לקבוע את סדר הקריאה של אובייקטי עמוד.

כאשר האפשרות Base On Page Layout מסומנת, InDesign קובע את סדר הקריאה של אובייקטים בעמוד בסריקה משמאל לימין ומלמעלה למטה. ‏‫במקרים מסוימים, במיוחד במסמכים מורכבים עם טורים מרובים, ייתכן שרכיבי העיצוב לא יופיעו בסדר הקריאה הרצוי. השתמש ב- Dreamweaver כדי לארגן מחדש ולעצב את התוכן.

כאשר האפשרות Base On Page Layout מסומנת, InDesign קובע את סדר הקריאה של אובייקטים בעמוד בהתאם לכריכת המסמך (משמאל לימין או מימין לשמאל). ‏‫במקרים מסוימים, במיוחד במסמכים מורכבים עם טורים מרובים, ייתכן שרכיבי העיצוב המיוצאים לא יופיעו בסדר הקריאה הרצוי. השתמש ב- Dreamweaver כדי לארגן מחדש ולעצב את התוכן.

אם האפשרות Same As XML Structure נבחרה, החלונית XML Structure שולטת על סידור התוכן המיוצא וקובעת מהו התוכן המיוצא. אם התוכן שלך כבר מתויג, באפשרותך פשוט לגרור את התגים בחלונית XML Structure כדי להגדיר את סדר XHTML Export. אם התוכן שלך אינו מתויג, באפשרותך לבחור Add Untagged Items מתפריט החלונית Structure כדי ליצור תגים שניתן לסדר מחדש. אם אינך רוצה שפריט ייכלל בייצוא, באפשרותך למחוק את התג בחלונית XML Structure. (מחיקת תג אינה מוחקת את התוכן מקובץ ה- INDD.) ראה תיוג פריטי עמוד.

Numbers

קובע כיצד יומרו מספרים בקובץ HTML.

Map To Ordered List

ממיר רשימות ממוספרות לרשימות פריטים, המעוצבות ב-HTML באמצעות התג <ol>.

Map To Static Ordered List

ממיר רשימות ממוספרות לרשימות פריטים, אך מקצה את התכונה <value> לפי מספר הפסקה הנוכחי ב-InDesign.

Convert To Text

ממיר רשימות ממוספרות לפסקאות המתחילות במספר הפסקה הנוכחי כטקסט.

Images options

מהתפריט Copy Images, קבע כיצד יתבצע ייצוא תמונות ל-HTML.

Original

מייצא את תמונת המקור לתיקיית משנה של תמונות לאינטרנט. כאשר אפשרות זו מסומנת, כל שאר האפשרויות אינן זמינות.

Optimized

מאפשר לשנות את ההגדרות כדי לקבוע כיצד תיוצא התמונה.

Formatted

שומר ככל האפשר על העיצוב של InDesign, כגון סיבוב או הטיה, בייצוא תמונות לאינטרנט.

Image Conversion

מאפשר לבחור אם התמונות הממוטבות במסמך שלך יומרו ל- GIF או ל- JPEG. בחר Automatic כדי לאפשר ל- InDesign לקבוע באיזו תבנית להשתמש בכל מקרה.

GIF Options (Palette)‎

מאפשר לשלוט באופן שבו InDesign מטפל בצבעים במהלך יצירת קובצי GIF ממוטבים. תבנית GIF משתמשת בלוח צבעים מוגבל, הכולל 256 צבעים לכל היותר.

בחר Adaptive (No Dither)‎ ליצירת לוח המשתמש במדגם מייצג של צבעים בגרפיקה ללא ריכוך (ערבוב נקודות צבע קטנות להדמיית צבעים נוספים). בחר Web ליצירת לוח של צבעים בטוחים לאינטרנט, שמהווים תת-ערכה של צבעי המערכת של Windows ושל Mac OS. בחר System (Win)‎ או System (Mac)‎ ליצירת לוח צבעים המשתמש בלוח הצבעים המובנה של המערכת. אפשרות זו עלולה לגרום לתוצאות לא צפויות.

JPEG Options (Image Quality)‎

קובע את היחס בין רמת הדחיסה (לקבלת קבצים קטנים יותר) לבין איכות התמונה לכל תמונת JPEG שנוצרת. האפשרות Low יוצרת את הקובץ הקטן ביותר ואת איכות התמונה הנמוכה ביותר.

JPEG Options (Format Method)‎

קובע באיזו מהירות מוצגות תמונות JPEG כאשר הקובץ שכולל את התמונות נפתח באינטרנט. בחר Progressive כדי שתמונות JPEG יוצגו בהדרגה ובפירוט הולך וגדל תוך כדי ההורדה. ‏(קבצים הנוצרים בעזרת אפשרות זו הם גדולים מעט יותר ודורשים יותר זיכרון RAM לצורך תצוגה). בחר באפשרות Baseline כדי להציג כל קובץ JPEG רק בתום ההורדה. בזמן ההורדה יסומן מיקום התמונה באמצעות מציין מיקום.

Link To Server Path

במקום לייצא תמונות לתיקיית משנה, אפשרות זו מאפשרת להזין כתובת URL מקומית (כגון “images/‎”) המופיעה לפני קובץ התמונה. בקוד HTML, תכונת הקישור מציגה את הנתיב והסיומת שתציין. אפשרות זו שימושית במיוחד כשאתה ממיר בעצמך תמונות לתמונות המתאימות לאינטרנט.

הערה:

InDesign לא בודק אם יש סקריפטים של Java‎™‎‎, סגנונות CSS חיצוניים או תיקיות תמונות, כך שיש להשתמש ב- Dreamweaver לאימות הנתיבים.

Advanced options

השתמש באזור Advanced כדי להגדיר אפשרויות CSS ו- JavaScript.

אפשרויות CSS

Cascading Style Sheets ‏(CSS) הם אוסף כללי עיצוב השולטים במראה התוכן בדף אינטרנט. בעת שימוש ב- CSS לעיצוב דף, יש להפריד בין התוכן לאופן התצוגה שלו. תוכן הדף – קוד HTML – מאוחסן בקובץ HTML עצמו, ואילו כללי CSS המגדירים את התצוגה של הקוד מאוחסנים בקובץ אחר (גיליון סגנון חיצוני) או במסמך HTML (בדרך כלל באזור הכותרת). לדוגמה, ניתן לציין גודלי גופן שונים לטקסט שנבחר, וניתן להשתמש ב- CSS כדי לשלוט בעיצוב ובמיקום של רכיבים ברמת הגוש בדף אינטרנט.

Embedded CSS

בעת ייצוא ל- XHTML, ניתן ליצור רשימת סגנונות CSS שתופיע באזור הכותרת של קובץ HTML עם הצהרות (תכונות).

אם האפשרות Include Style Definitions נבחרה, InDesign מנסה להתאים את התכונות של עיצוב הטקסט של InDesign לשווי הערך שלהן ב- CSS. אם בוטלה הבחירה באפשרות זו, קובץ ה- HTML כולל הצהרות ריקות. לאחר מכן ניתן לערוך הצהרות אלה ב- Dreamweaver.

אם האפשרות Preserve Local Overrides נבחרה, עיצוב מקומי כגון גופן נטוי או מודגש נכלל.

No CSS

בחירה באפשרות זו משמיטה את מקטע ה- CSS מקובץ ה- HTML.

External CSS

ציין את כתובת ה- URL של גיליון סגנונות ה- CSS הקיים, שהיא בדרך כלל כתובת URL יחסית, כגון ‎“/styles/style.css”‎‏. InDesign אינו בודק אם CSS קיים או אם הוא חוקי, כך שיש להשתמש ב- Dreamweaver כדי לוודא הגדרות קובץ CSS חיצוני.

JavaScript Options

בחר Link To External JavaScript כדי להפעיל JavaScript בעת פתיחת דף ה- HTML. ציין כתובת URL של JavaScript, שהיא בדרך כלל כתובת URL יחסית. InDesign אינו בודק אם JavaScript זה קיים או אם הוא חוקי.

ייצוא תוכן ל- EPUB (‏CS5)

ניתן לייצא מסמך או ספר כספר אלקטרוני הניתן להזרמה מחדש בתבנית EPUB, התואמת לתוכנת הקורא Adobe Digital Editions Reader.

 1. כדי לייצא מסמך, פתח את המסמך ובחר File‏ > Export For‏ ‏> EPUB.
 2. הזן שם קובץ ומיקום, ולחץ על Save.
 3. בתיבת הדו-שיח Digital Editions Export Options, ציין את האפשרויות הרצויות באזורים General‏, Images ו- Contents ולחץ על Export.

InDesign יוצר קובץ epub. יחיד הכולל תוכן מבוסס XHTML. הקובץ המיוצא כולל תמונה ממוזערת מסוג JPEG של העמוד הראשון של המסמך שצוין (או של מסמך מקור הסגנון אם נבחר ספר). תמונה ממוזערת זו משמשת לתיאור הספר בתצוגת ספריית Digital Editions Reader. להצגת הקובץ, דרושה תוכנת Digital Editions, שניתן להורידה חינם מאתר האינטרנט של Adobe.

הערה:

קובץ EPUB הוא ביסודו של דבר קובץ ZIP. לתצוגה ולעריכה של תוכן קובץ EPUB, שנה את הסיומת מ- EPUB ל- ZIP ולאחר מכן פרוס את תוכן הקובץ הדחוס. אפשרות זו שימושית במיוחד לעריכת קובץ ה- CSS.

משאבי EPUB

לקבלת רשימה של מאמרים ומשאבים בנוגע ל-EPUB, ראה www.adobe.com/go/learn_id_epub_il.

לקבלת מידע נוסף על התבנית EPUB, ראה www.idpf.org.

הורד עותק חינם של הקורא Digital Editions בכתובת www.adobe.com/il_he/products/digital-editions.html.

עיין בבלוג Digital Editions לקבלת מידע על Digital Editions.

אפשרויות ייצוא כלליות של Digital Editions

המקטע General בתיבת הדו שיח Digital Editions Export Options כולל את האפשרויות הבאות:

Include Document Metadata

מטא-נתונים מהמסמך (או מסמך מקור הסגנון אם נבחר ספר) נכללים בקובץ המיוצא.

Add Publisher Entry

מציין את פרטי המוציא לאור המופיעים במטא-נתונים של הספר האלקטרוני. ייתכן שתרצה לציין כתובת URL כדי שמשתמש שיקבל את הספר האלקטרוני יוכל לבקר בעמוד האינטרנט ולרכוש את הספר.

Unique Identifier

כל מסמך EPUB מצריך מזהה ייחודי. ניתן לציין את תכונת המזהה הייחודי. אם תשאיר שדה זה ריק, ייווצר מזהה ייחודי באופן אוטומטי.

Reading Order

אם תבחר באפשרות Base On Page Layout, סדר הקריאה של פריטי העמוד ב- EPUB ייקבע לפי מיקומם בעמוד. InDesign קורא משמאל לימין ומלמעלה למטה. אם אתה רוצה שליטה רבה יותר על סדר הקריאה, השתמש בחלונית XML Tags כדי לתייג את פריטי העמוד שלך. אם תבחר באפשרות Same As XML Structure, סדר התגים ב- Structure View יקבע את סדר הקריאה. ראה תיוג פריטי עמוד.

Bullets

בחר Map To Unordered List כדי להמיר פסקאות עם תבליטים לרשימות פריטים, המעוצבות ב- HTML בעזרת התג <ul>. בחר Convert To Text כדי לעצב תווים עם תבליטים כטקסט בעזרת התג <p>.

Numbers

קובע כיצד יומרו מספרים בקובץ HTML.

Map To Ordered List

ממיר רשימות ממוספרות לרשימות פריטים, המעוצבות ב-HTML באמצעות התג <ol>.

Map To Static Ordered List

ממיר רשימות ממוספרות לרשימות פריטים, אך מקצה את התכונה <value> לפי מספר הפסקה הנוכחי ב-InDesign.

Convert To Text

ממיר רשימות ממוספרות לפסקאות המתחילות במספר הפסקה הנוכחי כטקסט.

View eBook After Exporting

מפעיל את Adobe Digital Editions Reader, אם הוא קיים במערכת. התראה תוצג אם המערכת אינה כוללת קורא המוגדר להצגת מסמכי epub.

אפשרויות תמונות של Digital Editions

המקטע Images בתיבת הדו שיח Digital Editions Export Options כולל את האפשרויות הבאות: מתפריט Image Conversion, קבע כיצד יתבצע ייצוא תמונות ל- HTML.

Formatted

שומר ככל האפשר על העיצוב של InDesign, כגון סיבוב או הטיה, בייצוא תמונות לאינטרנט.

Image Conversion

מאפשר לבחור אם התמונות הממוטבות במסמך שלך יומרו ל- GIF או ל- JPEG. בחר Automatic כדי לאפשר ל- InDesign לקבוע באיזו תבנית להשתמש בכל מקרה.

GIF Options (Palette)‎

מאפשר לשלוט באופן שבו InDesign מטפל בצבעים במהלך יצירת קובצי GIF ממוטבים. תבנית GIF משתמשת בלוח צבעים מוגבל, הכולל 256 צבעים לכל היותר.

בחר Adaptive ליצירת לוח צבעים המשתמש במדגם מייצג של צבעים בגרפיקה ללא מיזוג צבעים (ערבוב נקודות צבע קטנות להדמיית צבעים נוספים). בחר Web ליצירת לוח צבעים בטוחים לאינטרנט, שמהווים תת-ערכה של צבעי המערכת של Windows ושל Mac OS. בחר System (Win)‎ או System (Mac)‎ ליצירת לוח צבעים המשתמש בלוח הצבעים המובנה של המערכת. אפשרות זו עלולה לגרום לתוצאות לא צפויות.

בחר באפשרות Interlace כדי להציג בהדרגה תמונה שנטענת באיטיות על-ידי מילוי השורות החסרות. כאשר אפשרות זו אינה מסומנת, התמונה תיראה מטושטשת ותהפוך לחדה בהדרגה ככל שהיא תתקרב לרזולוציה מלאה.

JPEG Options (Image Quality)‎

קובע את היחס בין רמת הדחיסה (לקבלת קבצים קטנים יותר) לבין איכות התמונה לכל תמונת JPEG שנוצרת. האפשרות Low יוצרת את הקובץ הקטן ביותר ואת איכות התמונה הנמוכה ביותר.

JPEG Options (Format Method)‎

קובע באיזו מהירות מוצגות תמונות JPEG כאשר הקובץ שכולל את התמונות נפתח באינטרנט. בחר Progressive כדי שתמונות JPEG יוצגו בהדרגה ובפירוט הולך וגדל תוך כדי ההורדה. ‏(קבצים הנוצרים בעזרת אפשרות זו הם גדולים מעט יותר ודורשים יותר זיכרון RAM לצורך תצוגה). בחר באפשרות Baseline כדי להציג כל קובץ JPEG רק בתום ההורדה. בזמן ההורדה יסומן מיקום התמונה באמצעות מציין מיקום.

אפשרויות תוכן של Digital Editions

המקטע Contents בתיבת הדו-שיח Digital Editions Export Options כולל את האפשרויות הבאות.

Format For EPUB Content

ציין אם ברצונך להשתמש בתבנית XHTML או DTBook.

Include InDesign TOC Entries

בחר באפשרות זו אם ברצונך ליצור תוכן עניינים בצד שמאל של הספר האלקטרוני. מתפריט TOC Style, ציין את סגנון תוכן העניינים שברצונך להשתמש בו בספר האלקטרוני. באפשרותך לבחור Layout‏ > Table Of Contents Styles כדי ליצור סגנון תוכן עניינים מיוחד עבור הספר האלקטרוני שלך.

Suppress Automatic Entries For Documents

בחר באפשרות זו אם אינך רוצה ששמות המסמכים יוצגו בתוכן העניינים של הספר האלקטרוני. אפשרות זו שימושית במיוחד כשאתה יוצר ספר אלקטרוני מספר.

Use First Level Entries As Chapter Breaks

בחר אפשרות זו כדי לפצל את הספר האלקטרוני לקבצים מרובים, כאשר כל קובץ מתחיל בערך תוכן העניים של הרמה הראשונה. אם קובץ תוכן חורג בגודלו מ- 260kb, פרק חדש יתחיל בתחילת הפסקה בין הערכים ברמה הראשונה, כדי למנוע מהקובץ להגיע למגבלת ה- 300kb.

Generate CSS

Cascading Style Sheets ‏(CSS) הם אוסף כללי עיצוב השולטים במראה התוכן בדף אינטרנט. כשמשתמשים ב- CSS לעיצוב עמוד, יש להפריד בין התוכן לאופן התצוגה שלו.

Include Style Definitions

בעת ייצוא ל-EPUB, ניתן ליצור רשימה של סגנונות CSS ניתנים לעריכה.

Preserve Local Overrides

כאשר אפשרות זו מסומנת, נכללות אפשרויות עיצוב מקומי כגון גופן נטוי או עבה.

Include Embeddable Fonts

כולל בספר האלקטרוני את כל הגופנים המאפשרים הטבעה. הגופנים כוללים סיביות הטבעה הקובעות אם הגופן מאפשר הטבעה.

Style Names Only

בחירת אפשרות זו מביאה להכללה של שמות סגנונות לא מוגדרים בלבד בגיליון הסגנונות של EPUB.

Use Existing CSS File

ציין את כתובת ה-URL של גיליון סגנונות ה-CSS הקיים, שהיא בדרך כלל כתובת URL יחסית, כגון “‏‎/styles/style.css‏”.‏ InDesign אינו בודק אם ה-CSS קיים או חוקי, כך שכדאי לוודא את הגדרות ה-CSS.

ייצוא תוכן ל- Buzzword

Buzzword הוא עורך טקסט מבוסס-אינטרנט המאפשר למשתמשים ליצור ולאחסן קובצי טקסט בשרת אינטרנט. בעת ייצוא כתבה אל Buzzword, נוצר קובץ טקסט בשרת Buzzword.

 1. בחר טקסט או מקם את נקודת ההכנסה במסגרת טקסט שנכללת בכתבה שברצונך לייצא.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב-InDesign, בחר File >‏ Export For >‏ Buzzword.

  • ב-InCopy, בחר File >‏ Export to Buzzword.

 3. אם עדיין לא נכנסת ל-CS Live, לחץ על Sign In, ציין את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך ולחץ על Sign In.

 4. בתיבת הדו-שיח Export Story For Buzzword, ציין את שם מסמך ה-Buzzword שברצונך ליצור ולאחר מכן לחץ על OK.

מסמך ה- Buzzword ייפתח ב- Acrobat.com. ניתן להעביר את המסמך לסביבת עבודה אחרת ולשתף אותו עם אנשים אחרים.

שימוש בספריית דוגמיות צבע לאינטרנט

InDesign כולל ספרייה של דוגמיות צבע שנקראת Web, הכוללת את הצבעים שרוב הדפדפנים משתמשים בהם לתצוגת טקסט וגרפיקה בדפי אינטרנט. 216 הצבעים בספרייה, הנקראים לעתים קרובות צבעים מתאימים לאינטרנט, הם עקביים בין פלטפורמות שונות, משום שהם תת-ערכה של הצבעים שדפדפנים משתמשים בהם גם ב- Windows וגם ב- Mac OS. הצבעים הבטוחים לאינטרנט ב-InDesign זהים לאלו שמופיעים בלוח הצבעים הבטוחים לאינטרנט של Adobe Photoshop ובלוח הצבעים הבטוחים לדפדפן של Adobe Illustrator.

שמו של כל צבע בספרייה כולל את ערכי RGB שלו. הקוד ההקסדצימלי של כל צבע, שהוא הקוד המשמש HTML להגדרת צבעים, מאוחסן בדוגמית הצבע.

 1. בחר New Color Swatch בתפריט החלונית Swatches.
 2. עבור Color Mode, בחר Web.
 3. בחר צבע מתאים לאינטרנט ולחץ על OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת