מדריך למשתמש ביטול

עריכת טקסט

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. Toolbox
   3. הגדרת העדפות
   4. סביבת עבודה מבוססת מגע
   5. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   6. שחזור מסמך וביטול פעולה
 3. יצירה ופריסה של מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
   17. Find/Change
   18. בדיקת איות ומילוני שפות
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. עבודה עם חבילות סגנון
   3. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  6. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. מיפוי, ייצוא וניהול של סגנונות
   3. סגנונות אובייקטים
   4. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   5. עבודה עם סגנונות
   6. ריווח שורות
  7. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  8. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
  9. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. יישור ופיזור של אובייקטים
   10. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   11. שילוב נכסי AEM
  10. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. שיתוף
  1. עבודה עם מסמכי ענן של InDesign
  2. מסמכי InDesign בענן | שאלות נפוצות
  3. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  4. שיתוף לצורך בדיקה
  5. בדיקת מסמך InDesign משותף
  6. ניהול משוב 
 6. פרסום
  1. השמה, ‏‫ייצוא ופרסום
   1. פרסום מקוון
   2. העתקה, הכנסת גרפיקה
   3. ייצוא תוכן עבור EPUB
   4. אפשרויות Adobe PDF
   5. ייצוא תוכן אל HTML
   6. ייצוא אל Adobe PDF
   7. ייצוא לפורמט JPEG
   8. ייצוא HTML
   9. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
   10. תבניות קובץ נתמכות
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 7. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים
 8. פתרון בעיות
  1. בעיות שתוקנו
  2. קריסה בעת הפעלה
  3. בעיה בתיקיית העדפות לקריאה בלבד
  4. פתרון בעיות של קבצים
  5. לא ניתן לייצא לקובץ PDF‏
  6. שחזור מסמכי InDesign
הערה:

שפה שוויונית: אנו מחליפים שפה לא מכילה מתוך InDesign 2022 (גרסה 17.0) ואילך, שתשקף את ערכי ההכלה של Adobe. כל אזכור של המונח Master page מוחלף במונח Parent page במאמרי העזרה שלנו Help עבור אזורים דוברי אנגלית, דנית, הונגרית, ספרדית, איטלקית, פורטוגזית של ברזיל, פורטוגזית ויפנית.

בחירת טקסט

 1. באמצעות הכלי Type יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור את הסמן I-bar מעל תו, מילה או קטע טקסט שלם כדי לבחור אותם.
  • לחץ פעמיים על מילה כדי לבחור אותה. רווחים שליד המילה אינם נבחרים.
  • לחץ שלוש פעמים בכל מקום בשורה כדי לבחור שורה. אם ההעדפה Triple Click To Select A Line אינה מסומנת, לחיצה משולשת תגרום לבחירת כל הפסקה.

  • אם האפשרות Triple Click To Select A Line מסומנת, לחץ ארבע פעמים בכל מקום בפסקה לבחירת כל הפסקה.

  • לחץ חמש פעמים כדי לבחור את הכתבה כולה, או לחץ בכל מקום בכתבה ובחר Edit >‏ Select All.

הערה:

אם בחרת טקסט המכיל עוגן הערה באמצעות אחד ההליכים לעיל, גם ההערה ותוכן ההערה נבחרים.

אם לא ניתן לבחור טקסט במסגרת, ייתכן שמסגרת הטקסט נמצאת בשכבה נעולה או בדף מאסטר. ניתן לנסות פתיחת נעילה של השכבה או מעבר אל דף המאסטר. ייתכן גם שמסגרת הטקסט נמצאת מתחת למסגרת טקסט אחרת או מתחת לאובייקט שקוף. ראה בחירת טקסט במסגרת מכוסה.

שינוי פעולת לחיצה משולשת

 1. יש לבחור Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Type‏ (Windows) או InDesign ‏> ‏Preferences‏ ‏> Type‏ (Mac OS).
 2. יש לבחור Triple Click To Select A Line כדי להפעיל פונקציה זו (זוהי אפשרות ברירת המחדל). יש לבטל את הסימון באפשרות זו אם רוצים שלחיצה משולשת תגרום לבחירת פסקה.

בחירת טקסט במסגרת מכוסה

 1. באמצעות הכלי Selection  , יש להחזיק על Ctrl‏ (Windows) או Command ‏(Mac OS) וללחוץ לבחירת מסגרת הטקסט.
 2. יש לבחור את הכלי Type, וללחוץ בתוך מסגרת הטקסט או לבחור טקסט.

הצגת תווים מוסתרים (שלא מיועדים להדפסה)

 1. יש לבחור בתפריט Type ‏> Show Hidden Characters.
 2. אם תווים מוסתרים עדיין לא מופיעים, יש לבטל את מצב התצוגה המקדימה. יש לבחור View ‏> ‏Screen Mode ‏> ‏Normal ולבחור View >‏ Overprint Preview כדי לבטל את הבחירה.

מוצגים תווים שלא מודפסים, כמו תווים המציינים רווחים, עצירות טאב, סופי פסקאות, סמני אינדקס וסופי כתבות. תווים מיוחדים אלה מוצגים רק בחלון המסמך ובחלון עורך הכתבה; הם לא מודפסים או מועברים לפורמטים כמו PDF ו-XML. התווים המוסתרים מופיעים בצבע זהה לצבע השכבה.

תווים שאינם מיועדים להדפסה כשהם מוסתרים (למעלה) וגלויים (למטה)

אן מרי קונספסיון מספקת רשימה מקיפה של תווים מיוחדים במדריך בחינם לתווים מיוחדים של InDesign‬‏‫.

רשימת תווים מוסתרים

תו מוסתר

מה הוא מייצג

סוף פסקה

מעבר רך (מעבר שורה)

רווח

סוף כתבה

מקף מנחה שבירה

מקף קשיח

כרטיסייה

טאב כניסה מימין

כניסה עד כאן

סיים סגנון מקונן כאן

שבירת צירוף

רווח אידאוגרפי

רווח מלא

חצי רווח

רווח קשיח

רווח קשיח (רוחב קבוע)

רווח שערה

שישית רווח

רווח דק

רבע רווח

שליש רווח

רווח פיסוק

רווח ספרה

רווח יישור

מעבר טור

מעבר מסגרת

מעבר עמוד

מעבר עמוד אי-זוגי

מעבר עמוד זוגי

‏‫מעבר שורה מאולץ

הערה של InCopy

הערה של InCopy (ב-Story Editor)

סמן מיקום (InCopy בלבד)

סמן אינדקס

סמן אינדקס (ב-Story Editor)

טקסט מותנה מוסתר

טקסט מותנה מוסתר (ב-Story Editor)

זמן יעד של סימנייה או היפר-קישור (לרוב עוגן טקסט)

סמן יעד של סימנייה או היפר-קישור (ב-Story Editor)

יעד של היפר-קישור (ב-Story Editor)

פסקת הפניה מקושרת

היפר-קישור של הפניה מקושרת (ב-Story Editor)

אובייקט מעוגן

אובייקט מעוגן (ב-Story Editor)

תג XML

תג XML (ב-Story Editor)

הערת שוליים (ב-Story Editor)

טבלה (ב-Story Editor)

משתנה (ב-Story Editor)

סמן אינדקס (ב-Story Editor)

הוספת מעברי טור, מסגרת ועמוד

ניתן לשלוט במעברי שורה, מסגרת ודף ע"י הוספת תווי מעבר מיוחדים לטקסט.

 1. באמצעות הכלי Type, יש ללחוץ להצבת נקודה ההכנסה במקום שרוצים לבצע בו מעבר.
 2. יש לבחור Type ‏> ‏Insert Break Character ואז לבחור אפשרות מעבר מתפריט המשנה.
הערה:

ניתן גם ליצור מעברים ע"י לחיצה על Enter בלוח הספרות. להוספת מעבר עמודה יש ללחוץ על Enter; למעבר מסגרת יש ללחוץ על Shift+‏Enter; למעבר דף יש ללחוץ על Ctrl+‏Enter ‏(Windows) או Command+‏Return ‏(Mac OS).

להסרת תו מעבר יש לבחור Type ‏> ‏Show Hidden Characters, כך שניתן יהיה לראות את התווים שלא מיועדים להדפסה, ואז לבחור את תו המעבר ולמחוק אותו.

הערה:

אם יוצרים מעבר ע"י שינוי הגדרות הפסקה (כמו בתיבת הדו-שיח Keep Options), המעבר קודם לפסקה שכוללת את ההגדרה. אם יוצרים מעבר באמצעות תו מיוחד, המעבר חל מייד לאחר התו המיוחד.

אפשרויות מעבר

האפשרויות הבאות מופיעות בתפריט Type ‏> ‏Insert Break Character:

Column break 

גורמת לגלישת טקסט לעמודה הבאה במסגרת הטקסט הנוכחית. אם המסגרת כוללת עמודה אחד בלבד, הטקסט עובר למסגרת המשורשרת הבאה.

Frame break 

גורמת לגלישת טקסט למסגרת המשורשרת הבאה, בלי קשר להגדרת העמודה במסגרת הטקסט הנוכחית.

Page break 

גורמת לגלישת טקסט לדף הבא, כשמסגרת טקסט משורשרת למסגרת הטקסט הנוכחית.

Odd page break 

גורמת לגלישת טקסט לדף האי-זוגי הבא, כשמסגרת טקסט משורשרת למסגרת הטקסט הנוכחית.

Even page break 

גורמת לגלישת טקסט לדף הזוגי הבא, כשמסגרת טקסט משורשרת למסגרת הטקסט הנוכחית.

Paragraph Return 

מוסיף סימן סוף פסקה (כמו בעת הקשת Enter או Return).

מעבר שורה מאולץ 

כופה מעבר שורה במקום שבו נוסף תו, תוך התחלת שורה חדשה מבלי להתחיל פסקה חדשה (אותה פעולה כמו בלחיצה על Shift+Enter או Shift+Return). מעבר שורה מאולץ נקרא גם מעבר רך.

Discretionary Line Break 

מציינת אם יתבצע מעבר שורה כשיש צורך בכך. מעבר שורה מנחה שבירה דומה למקף מנחה שבירה, אלא שלא נוסף מקף במקום שבו מתבצע מעבר השורה.

אפשרויות מעבר קשורות זמינות בתיבת הדו-שיח Keep Options ובתיבת הדו-שיח Paragraph Style Options.

שימוש ב-Story Editor

ניתן לערוך טקסט ב-InDesign בדף הפריסה או בחלון Story Editor. כתיבה ועריכה בחלון Story Editor מאפשרות להציג את כל הכתבה בסוג הגופן, בגודל הגופן ובריווח שציינת בהעדפות, בלי פריטי פריסה או עיצוב מסיחי דעת. Story Editor הוא גם המקום שבו ניתן להציג מעקב אחר שינויים בטקסט.

כל כתבה מופיעה בחלון נפרד של Story Editor. כל הטקסט בכתבה מופיע בתוך Story Editor, כולל טקסט עודף. ניתן לפתוח כמה חלונות של Story Editor בו-זמנית, כולל מופעים מרובים של אותה כתבה. סרגל עומק אנכי מציין את כמות הטקסט הממלאת את המסגרת, וקו מציין את המקום שבו הטקסט הופך לעודף.

כשעורכים כתבה, השינויים משתקפים בחלון הפריסה. הכתבות הפתוחות מוצגות בתפריט Window. לא ניתן ליצור כתבה חדשה בחלון Story Editor.

חלון Story Editor

A. סגנונות פסקה B. גרור את המפריד להתאמת רוחב הטור C. סרגל עומק אנכי D. סמן טקסט עודף 

ניתן להציג ולערוך טבלאות ב-Story Editor, כשהטקסט מוצג בעמודות ושורות רציפות לצורך עריכה קלה. ניתן להרחיב ולצמצם טבלאות במהירות, ולקבוע אם להציגן לפי שורה או לפי עמודה.

Story Editor גם מציג טקסט שנוסף, הוסר או עבר עריכה אם מפעילים את האפשרות Track Changes. לפרטים: מעקב אחר שינויים ובדיקתם.

פתיחת Story Editor

 1. יש לבחור את מסגרת הטקסט, ללחוץ על נקודת הכנסה במסגרת הטקסט, או לבחור מסגרות מרובות מכתבות שונות.
 2. יש לבחור Edit ‏> ‏Edit In Story Editor.
הערה:

לפתיחת מופע נוסף של חלון Story Editor, יש להפעיל אותו ולבחור Window ‏> ‏Arrange ‏> ‏New Window.

חזרה לחלון הפריסה

 1. ב-Story Editor, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • יש לבחור Edit ‏> ‏Edit In Layout. כשמשתמשים בשיטה זו, תצוגת הפריסה מציגה את הטקסט שנבחר או את מיקום נקודת ההכנסה כפי שהופיעו לאחרונה בתוך Story Editor, וחלון הכתבה נשאר פתוח אך הוא מועבר מאחורי חלון הפריסה.

  • יש ללחוץ בתוך חלון הפריסה. חלון הכתבה נשאר פתוח, אך עובר מאחורי חלון הפריסה.

  • יש לסגור את חלון Story Editor.

  • יש לבחור בשם המסמך מתחתית התפריט Window.

הצגה או הסתרה של פריטי Story Editor

ניתן להציג או להסתיר את עמודת שם הסגנון ואת סרגל העומק, להרחיב או לצמצם הערות שוליים, ולהציג או להסתיר סמני מעבר פסקה המציינים התחלה של פסקאות חדשות. הגדרות אלה משפיעות על כל החלונות הפתוחים של Story Editor, וכן על כל החלונות שייפתחו אחרי זה.

 • כאשר Story Editor פעיל, יש לבחור View ‏> ‏Story Editor ‏> ‏Show Style Name Column או Hide Style Name Column. ניתן גם להתאים את רוחב עמודת שם הסגנון ע"י גרירת הסרגל האנכי. חלונות Story Editor שייפתחו אז יוצגו עם אותו רוחב עמודה.
 • כאשר Story Editor פעיל, יש לבחור View ‏> ‏Story Editor ‏> ‏Show Depth Ruler או Hide Depth Ruler.
 • כאשר Story Editor פעיל, יש לבחור View ‏> ‏Story Editor >‏ Expand All Footnotes או Collapse All Footnotes.
 • כאשר Story Editor פעיל, יש לבחור View ‏> ‏Story Editor ‏> ‏Show Paragraph Break Marks או Hide Paragraph Break Marks.

העדפות Story Editor

השתמש בהעדפות Story Editor Display לשינוי המראה של Story Editor. גם אם Story Editor מתעלם מכל תכונות העיצוב של הטקסט, מלבד הבסיסיות ביותר, הוא מציג סמלים של אובייקטים ותכונות מסוימים, כולל הפריטים הבאים:

תכונה

סמל

Table

אובייקטים בתוך שורה

תגי XML

משתנים

מקורות של היפר-קישורים

עוגנים של היפר-קישורים

‏‫הפניה מקושרת‬

טקסט מותנה מוסתר

הערה

הערות שוליים

סמני אינדקס

טקסט שנמחק

טקסט שנוסף

טקסט שהוזז

 

Text Display Options

יש לבחור גופן, גודל, ריווח שורות, צבע טקסט ורקע לתצוגה. ניתן גם לציין ערכת נושא שונה, כמו בחירה באפשרות Classic System להצגת טקסט צהוב על רקע שחור. הגדרות אלה משפיעות על תצוגת הטקסט בחלון Story Editor, ולא על אופן הצגתו בתצוגת הפריסה.

Enable Anti-Aliasing

מאפשרת החלקה של קצות הכתב המשוננים ובחירה בסוג ההחלקה: LCD Optimized, ‏Soft או ההגדרה Default, המשתמשת בגווני אפור להחלקת טקסט. החלקה מסוג LCD Optimized מחליקה טקסט בעזרת צבעים במקום גווני אפור, ופועלת היטב עם טקסט שחור על רקע בהיר. החלקה מסוג Soft משתמשת בגווני אפור, אך התוצאה בהירה ומטושטשת יותר מזו של ההגדרה Default.

Cursor Options

שינוי של מראה סמן הטקסט. לדוגמה, יש לבחור Blink אם רוצים שהסמן יהבהב.

טקסט ממסגרות בתוך השורה לא מופיע בחלון האב של Story Editor, אך הוא יכול להופיע בחלון Story Editor משלו.

שימוש ב-Copy Editor ‏(Beta)

כשאתה עובד עם טקסט במסמכי InDesign, אתה עשוי לחוות עיכוב בזמן עריכת חלקים מהטקסט. העיכוב עשוי להופיע יותר כשיש הרבה טקסט במסמך, או אם הפעלת תכונות נוספות ביישום. Copy Editor ‏(Beta) הוא חלופה קלה להקלדת טקסט מהירה יותר במקרים כאלה. כל שעליך לעשות הוא להפעיל את Copy Editor ‏(Beta) בזמן ההקלדה בתיבת הטקסט, ולהמשיך את ההקלדה בחלון החדש, למניעת עיכוב כלשהו. 

אתה יכול להפעיל את חלון Copy Editor‏ (Beta) באחת מהאפשרויות הבאות: 

 1. עבור אל ערוך > ערוך ב- Copy Editor‏ (Beta).
 2. לחלופין, ניתן גם להפעיל את Copy Editor‏ (Beta) באמצעות תפריט ההקשר בתיבת הטקסט. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בתיבת הטקסט ובחר ערוך ב- Copy Editor‏ (Beta).
לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני בעורך הטקסט

 3.    Windows OS - השתמש בקיצור Alt+Shift+Y

        macOS - השתמש בקיצור Opt+ Shift + Y

בחלון Copy Editor‏ (Beta) אתה יכול להמשיך להקליד את הטקסט. לאחר ביצוע השינויים בהרכב הטקסט המקורי, יש ללחוץ על בוצע.

תיבת דו-שיח Copy Editor ‏(Beta)
חלון Copy Editor ‏(Beta)

 Copy Editor ‏(Beta) הוא עורך טקסט בלבד, הוא אינו תומך בעיצוב טקסט וסגנונות. Copy Editor ‏(Beta) ‎נפתח בחלון חדש, לכן יש לסגור את החלון כדי לחזור למסמך.

Copy Editor‏ (Beta) היא תכונה ניסיונית הזמינה באזורים גיאוגרפיים מוגבלים ולמשתמשים מוגבלים. 

שימוש בטקסט מותנה

טקסט מותנה מאפשר יצירת גרסאות שונות של אותו מסמך. לאחר יצירת תנאים, ניתן להחיל אותם על טווחי טקסט. אז ניתן ליצור גרסאות שונות של מסמכים ע"י הצגה והסתרה של תנאים. לדוגמה, אם יוצרים מדריך בתחום המחשבים, ניתן ליצור תנאים נפרדים עבור Mac OS ו-Windows. לפני הדפסת גרסת Mac OS של המדריך למשתמש, ניתן להציג את כל הטקסט שהוחל עליו התנאי Mac ולהסתיר את כל הטקסט שהוחל עליו התנאי Windows. אז ניתן להפוך את מצב התנאים כדי להדפיס את מדריך המשתמש עבור Windows.

טקסט מותנה מוצג

A. כל התנאים מוצגים B. מצייני תנאי 

טקסט מותנה מוסתר

A. התנאי Mac מוסתר B. סמלי תנאי מוסתר 

ניתן להחיל תנאים על טקסט בלבד. ניתן להתנות אובייקטים מעוגנים, אך רק על-ידי בחירת סמן האובייקט המעוגן. ניתן להחיל תנאים על טקסט בתוך תאים בטבלה, אך לא ניתן להחיל תנאים על תאים, עמודות או שורות בטבלה. לא ניתן להחיל תנאים על טקסט בכתבות נעולות של InCopy.

תכנון מסמכים מותנים

כשמתכננים פרויקט עם טקסט מותנה, יש לבדוק את אופי החומר, ואיך כמה אנשים יכולים לעבוד עליו לפי תור אם המסמך מועבר הלאה. ניתן לתכנן איך להתייחס בעקביות לטקסט מותנה, כדי שיהיה קל יותר להשתמש ולתחזק את המסמך. יש להשתמש בהנחיות הבאות:

Number of versions

יש להגדיר כמה גרסאות יכלול הפרויקט הסופי. לדוגמה, כשיוצרים מדריך המתאר תוכנית הפועלת ב-Windows וב-Mac OS, ייתכן שרצוי להפיק לפחות שתי גרסאות: אחת עבור Windows ואחת עבור Mac OS. אם רוצים להפיק גרסאות אלה עם הערות עריכה המפוזרות בטקסט במהלך תהליך הבדיקה, ייתכן שרצוי להפיק יותר גרסאות: גרסה עבור Mac OS עם הערות, גרסה עבור Mac OS בלי הערות, גרסה עבור Windows עם הערות וגרסה עבור Windows בלי הערות.

למסמכים עם תנאים רבים, ניתן להגדיר ערכות תנאים שניתן להחיל אותן על המסמך, לצורך יצירה מהירה של גרסאות.

Number of condition tags required

יש לקבוע כמה תגי תנאי דרושים ליצירת הגרסאות הרצויות. גרסת מסמך מוגדרת כערכה ייחודית של תגי תנאי. לדוגמה, ניתן להגדיר גרסה של מדריך סופי לסביבת Windows ככוללת תג תנאי Windows מוצג, תג תנאי Mac OS מוסתר ותג תנאי הערות מוסתר. בדוגמה זו, יהיה צורך להחליט איך להשתמש בתג תנאי אחד להערות עבור Windows ובתג תנאי אחר להערות עבור Mac OS, או אם להשתמש בתג תנאי אחד להערות עבור Windows ועבור Mac OS.

Organization of content

יש להעריך באיזו מידה יכול המסמך להיות מותנה, ואיך ניתן לארגן את החומר כדי לפשט את תהליכי הפיתוח והתחזוקה. לדוגמה, ייתכן שניתן לסדר ספר כך שהטקסט המותנה יהיה מוגבל לכמה מסמכים. או שניתן לשמור גרסאות של פרק מסוים בקבצים נפרדים במקום בטקסט מותנה, ולהשתמש בקובץ ספר אחר לכל גרסה של הספר.

במקרים מסוימים, כמו בעבודה בכמה שפות, כדאי ליצור שכבות נפרדות שניתן להציג או להסתיר במקום להשתמש בתנאים, כשכל שכבה כוללת טקסט בשפה אחרת.

Tagging strategy

יש לקבוע את היחידה הקטנה ביותר של טקסט מותנה. לדוגמה, אם מסמך יתורגם לשפה אחרת, משפט שלם צריך להיות מוגדר כיחידה הקטנה ביותר של טקסט מותנה. מאחר שסדר המילים משתנה לעתים קרובות בתרגום, שימוש בטקסט מותנה לחלק ממשפט עלול לסבך את התרגום.

חוסר עקביות בהחלת תנאים על רווחים וסימני פיסוק עלול לגרום לרווחים מיותרים או איות שגוי של מילים. יש לקבוע האם להגדיר רווחים וסימני פיסוק כטקסט מותנה. אם הטקסט המותנה מתחיל או מסתיים בסימן פיסוק, יש להגדיר גם את סימני הפיסוק כטקסט מותנה. זה מקל על הקריאה כשמציגים יותר מגרסה אחת.

כדי להימנע מבעיות בריווח, כמו שאחרי רווח לא מותנה יופיע רווח מותנה, יש להגדיר סטנדרטים לטיפול ברווחים לאחר טקסט מותנה (מותנים תמיד או לא מותנים תמיד).

כדי למנוע בלבול, יש להחליט על הסדר שבו יופיע טקסט מותנה ולהשתמש בסדר זה לכל אורך המסמך.

Indexes and cross-references

כשמוסיפים אינדקס למסמך, יש לשים לב אם סמני אינדקס מושמים בתוך טקסט מותנה או מחוצה לו. יש לזכור שסמני אינדקס בטקסט מותנה מוסתר לא ייכללו באינדקס שיופק.

אם יוצרים הפניה מקושרת לטקסט מותנה, יש לוודא שהטקסט המקורי כולל את אותו תנאי. לדוגמה, אם מוסיפים הפניה מקושרת לפסקה של Windows ונקודת העיגון של הטקסט מופיעה בתנאי Mac, ההפניה המקושרת מנותקת כשהתנאי Mac מוסתר. HT (טקסט מוסתר) מוצג ליד ההפניה המקושרת בחלונית Hyperlinks.

אם יוצרים הפניה מקושרת לפסקה שבה חלק מהטקסט מותנה, ואז משנים את הגדרות התצוגה של תנאי זה, יש לעדכן את ההפניה המקושרת.

יצירת תנאים

התנאים שיצרת נשמרים במסמך הנוכחי. אם אין מסמך פתוח כשיוצרים תנאי, התנאי יופיע בכל המסמכים החדשים שיוצרים.

ניתן להקל על זיהוי טקסט מותנה ע"י ציון מצייני תנאי, כמו קו תחתון גלי אדום.

 1. יש לבחור Window ‏> ‏Type & Tables ‏> ‏Conditional Text כדי להציג את החלונית Conditional Text.
 2. יש לבחור New Condition מתפריט החלונית Conditional Text ולהקליד שם עבור התנאי.
 3. בקבוצה Indicator, יש לציין את מראה המציין שעליו מוחל התנאי.

  כברירת מחדל, מציינים (כמו קווים אדומים גליים) מוגדרים להצגה במסמך, אך הם לא מודפסים או מופקים בפלט. ניתן לבחור אפשרות מתפריט Indicator בחלונית Conditional Text כדי להסתיר מציינים או כדי להדפיס ולהפיק אותם בפלט, אפשרות שימושית לצורכי בדיקה.

 4. לחץ על OK.

החלת תנאים על טקסט

ניתן להחיל תנאים מרובים על אותו טקסט. כברירת מחדל, מצייני תנאים מזהים טקסט מותנה. עם זאת, אם המציינים מוסתרים, ניתן להשתמש בחלונית Conditional Text כדי לקבוע אילו תנאים הוחלו על הטקסט הנוכחי. סימן אישור מלא מציין שהתנאי הוחל על הטקסט הנוכחי. סימן אישור מעומעם מציין שהתנאי הוחל רק על חלק מהבחירה.

 1. יש לבחור את הטקסט שרוצים להחיל עליו את התנאי.
 2. בחלונית Conditional Text ‏(Windows ‏> ‏Type & Tables ‏> ‏Conditional Text), יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת תנאי, יש ללחוץ על התנאי או ללחוץ על התיבה ליד שם התנאי.

  • להחלת תנאי והסרת תנאים אחרים שהוחלו על הטקסט, יש להחזיק על Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על התנאי.

  • להסרת תנאי, יש ללחוץ על התיבה שליד שם התנאי כדי להסיר את סימן האישור. לחלופין, ניתן ללחוץ על [Unconditional] כדי להסיר את כל התנאים מהטקסט שנבחר.

הערה:

לא ניתן להקצות קיצורי מקשים לתנאים מסוימים. עם זאת, ניתן להחיל תנאים בעזרת Quick Apply.

הצגה או הסתרה של תנאים

כשמסתירים תנאי, כל הטקסט שתנאי זה הוחל עליו מוסתר. הסתרת תנאים גורמת לעתים קרובות לשינוי מספרי הדפים במסמך או בספר. ניתן להשתמש בתכונה Smart Text Reflow כדי להוסיף ולהסיר דפים אוטומטית תוך כדי הסתרה והצגה של תנאים.

המערכת מתעלמת בדרך כלל מטקסט מותנה מוסתר במסמך. לדוגמה, טקסט מוסתר לא מודפס או מיוצא, סמני אינדקס בטקסט מותנה מוסתר לא נכללים באינדקס שמופק, וטקסט מותנה מוסתר לא נכלל בעת חיפוש או בדיקת איות של טקסט.

כשמסתירים תנאי, הטקסט המוסתר מאוחסן בסמל תנאי מוסתר . אם בחרת טקסט הכולל סמל תנאי מוסתר וניסית למחוק אותו, ‏InDesign יבקש ממך לאשר שברצונך למחוק את הטקסט המותנה המוסתר. לא ניתן להחיל תנאים, סגנונות או עיצובים אחרים על טקסט מותנה מוסתר.

אם הטקסט כולל כמה תנאים ולפחות אחד מהם מוצג ואילו אחר מוסתר, הטקסט לא יוסתר.

 • כדי להציג או להסתיר תנאים בודדים, יש ללחוץ על תיבת התצוגה שליד שם התנאי. סמל העין מציין שהתנאי מוצג.
 • כדי להציג או להסתיר את כל התנאים, יש לבחור Show All או Hide All מתפריט החלונית Conditional Text.

שימוש בערכות תנאים

ערכות תנאים מכילות את הגדרות התצוגה של כל התנאים, כך שניתן לעבד את המסמך בצורות שונות במהירות. לדוגמה, נניח שיש לך מסמך מורכב עם תנאי פלטפורמה עבור Mac OS‏, Windows XP‏, Vista‏, UNIX, תנאי שפה עבור אנגלית, צרפתית, גרמנית וספרדית, ותנאי עריכה כמו Editorial Review ו-Internal Comments. כדי לעיין בגרסה של Vista בצרפתית, ניתן ליצור ערכה שתציג רק את התנאים של Vista, צרפתית ו-Editorial Review ותסתיר את כל השאר.

למרות שהשימוש בערכות הוא לא הכרחי לצורך זה, הן עוזרות לשנות במהירות ובמהימנות הגדרות תצוגה של תנאים שונים.

 1. יש להחיל תנאים על הטקסט לפי לצורך.
 2. אם התפריט Set לא מוצג בחלונית Conditional Text, יש לבחור Show Options מתפריט החלונית Conditional Text.
 3. בחלונית Conditional Text, יש לקבוע האם להציג או להסתיר את התנאים, לפי לצורך.
 4. יש לבחור Create New Set מהתפריט Set, לציין שם עבור הערכה וללחוץ על OK.

  הערכה החדשה הופכת לערכה הפעילה.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת ערכת התנאים על המסמך, יש לבחור בשם ערכת התנאים מתפריט Set.

  • לעקיפת ערכת תנאים, יש לבחור את הערכה כדי להפוך אותה לפעילה ולשנות את הגדרת התצוגה של כל אחד מהתנאים. סימן פלוס (+) מופיע ליד ערכת התנאים. יש לבחור שוב בערכת התנאים כדי להסיר את העקיפות. יש לבחור Redefine "[Condition Set]"‎ כדי לעדכן את ערכת התנאים בהגדרות התצוגה החדשות.

  • למחיקת ערכת תנאים, יש לבחור בערכת התנאים, ואז לבחור Delete [‏Condition Set]. מחיקה של ערכת תנאים לא מוחקת את התנאים שבערכה, והיא לא מסירה את התנאים מהמקומות שבהם הם מוחלים.

ניהול תנאים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  Delete a condition

  יש לבחור תנאי וללחוץ על הסמל Delete Condition בתחתית החלונית Conditional Text. יש לציין תנאי להחלפת התנאי שנמחק וללחוץ על OK. התנאי שציינת יוחל על כל הטקסט שעליו הוחל התנאי שנמחק.

  למחיקת תנאים מרובים, יש ללחוץ על Shift כדי לבחור תנאים סמוכים, או ללחוץ על Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) לבחירת תנאים שלא סמוכים, וללחוץ על הסמל Delete Condition.

  Remove a condition from text

  הסרת תג תנאי מטקסט שונה ממחיקת תג ממסמך. כשמסירים תג מטקסט, התג נשאר במסמך כך שניתן יהיה להחיל אותו שוב בהמשך.

  להסרת תנאי מטקסט, יש לבחור את הטקסט וללחוץ על התיבה שליד התנאי להסרת סימן האישור, או ללחוץ על [Unconditional] להסרת כל התנאים מהטקסט שנבחר.

  Load (import) conditions

  יש לבחור Load Conditions (לטעינת תנאים בלבד) או Load Conditions And Sets מתפריט החלונית Conditional Text. יש לבחור מסמך InDesign שרוצים לייבא ממנו את התנאים וללחוץ על Open. התנאים והערכות שנטענו מחליפים את תנאים או ערכות בעלי שם זהה.

  לא ניתן לטעון תנאים מקובץ InCopy ב-InDesign, אך ניתן לטעון תנאים מקובץ InDesign גם ב-InDesign וגם ב-InCopy.

  ערכות שנטענו מתעלמות מהגדרות התצוגה של התנאים המופיעים כרגע בחלונית Conditional Text.

  Synchronize conditions in a book

  כדי לוודא שהשתמשת באותם תנאים בכל המסמכים בספר, יש ליצור את התנאים הרצויים במסמך המקור של הסגנון, לבחור Conditional Text Settings בתיבת הדו-שיח Synchronize Options ולסנכרן את הספר.

  Show or hide condition indicators

  יש לבחור Show או Hide מתפריט Indicators בחלונית Conditional Text כדי להציג או להסתיר מצייני תנאים. אם מוצגת גרסה אחת ורוצים לראות אילו אזורים הם מותנים, יש להציג את מצייני התנאי. אם מצייני התנאי מסיחים את דעתך בזמן הצפייה בפריסה, ניתן להסתיר את מצייני התנאי. יש לבחור Show And Print אם רוצים שמצייני התנאי יודפסו ויופקו בפלט.

  Change a condition name

  בחלונית Conditional Text, יש ללחוץ על תנאי, להמתין רגע, ואז ללחוץ על שם התנאי כדי לבחור אותו. יש להקליד שם אחר.

  Edit condition indicators

  בחלונית Conditional Text, יש ללחוץ לחיצה כפולה על תנאי, או לבחור תנאי ולבחור Condition Options מתפריט החלונית. יש לציין את הגדרות המציין וללחוץ על OK.

חיפוש והחלפה של טקסט מותנה

יש להשתמש בתיבת הדו-שיח Find/Change כדי למצוא טקסט שהוחל עליו תנאי אחד או יותר, ולהחליף אותו בתנאי אחר, אחד או יותר.

 1. יש להציג כל טקסט מותנה שרוצים לכלול בחיפוש.

  טקסט מוסתר אינו נכלל בחיפוש.

 2. בחר Edit ‏> ‏Find/Change.
 3. אם התיבה Find Format והתיבה Change Format לא מופיעות בתחתית תיבת הדו-שיח, יש ללחוץ על More Options.
 4. יש ללחוץ על הלחצן Find Format כדי להציג את תיבת הדו-שיח Find Format Settings. תחת Conditions, בחר [Any Condition] לחיפוש טקסט שהוחל עליו תנאי כלשהו, בחר [Unconditional] לחיפוש טקסט שלא הוחל עליו שום תנאי, או בחר את התנאי או התנאים הספציפיים שברצונך לחפש. יש ללחוץ על OK.

  תכונה זו מוצאת טקסט המתאים לחלוטין לתנאים שנבחרו. לדוגמה, אם בחרת את Condition 1 ואת Condition 2, התכונה לא תמצא טקסט שהוחל עליו רק אחד מהתנאים, וגם לא טקסט שהוחלו עליו שני תנאים אלה ותנאי נוסף.

 5. יש ללחוץ על הלחצן Change Format כדי להציג את תיבת הדו-שיח Change Format Settings. יש לציין אפשרות עיצוב אחרת, כמו תנאי או סגנון תו, וללחוץ על OK.

  אם בחרת את המקטע Conditions בתיבת הדו-שיח Change Format Settings, האפשרות [Any Condition] לא מחליפה את הטקסט המותנה שנמצא. אפשרות זו היא שימושית אם רוצים להחיל עיצוב שונה, כמו סגנון תו. יש לבחור [Unconditional] כדי להסיר את כל התנאים מהטקסט שנמצא. אם בוחרים תנאי מסוים, יש לציין אם רוצים שהוא יחליף כל תנאי שהוחל על הטקסט שנמצא או יתווסף לו.

 6. יש ללחוץ על Find ואז להשתמש בלחצנים Change, ‏Change/Find או Change All כדי להחליף את התנאי.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון