בחירת טקסט

 1. באמצעות הכלי Type, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור את הסמן I-bar מעל תו, מילה או קטע טקסט שלם כדי לבחור אותם.
  • לחץ פעמיים על מילה כדי לבחור אותה. רווחים שליד המילה אינם נבחרים.
  • לחץ שלוש פעמים בכל מקום בשורה כדי לבחור שורה. אם ההעדפה Triple Click To Select A Line אינה מסומנת, לחיצה משולשת תגרום לבחירת כל הפסקה.

  • אם האפשרות Triple Click To Select A Line מסומנת, לחץ ארבע פעמים בכל מקום בפסקה לבחירת כל הפסקה.

  • לחץ חמש פעמים כדי לבחור את הכתבה כולה, או לחץ בכל מקום בכתבה ובחר Edit >‏ Select All.

הערה:

אם אתה בוחר טקסט המכיל עוגן הערה באמצעות אחד מהצעדים לעיל, גם ההערה ותוכן ההערה נבחרים.

אם לא ניתן לבחור טקסט במסגרת, ייתכן שמסגרת הטקסט נמצאת בשכבה נעולה או בעמוד מאסטר. נסה להסיר את הנעילה מהשכבה או לעבור לעמוד מאסטר. ייתכן גם שמסגרת הטקסט נמצאת מתחת למסגרת טקסט אחרת או מתחת לאובייקט שקוף. ראה בחירת טקסט במסגרת מכוסה.

שינוי פעולת לחיצה משולשת

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Type (ב-Windows) או InDesign ‏> Preferences ‏> Type (ב-Mac OS)‏.
 2. בחר Triple Click To Select A Line כדי להפעיל פונקציה זו (זוהי אפשרות ברירת המחדל). בטל את הסימון באפשרות זו אם ברצונך שלחיצה משולשת תגרום לבחירת פסקה.

בחירת טקסט במסגרת מכוסה

 1. באמצעות הכלי Selection , הקש Ctrl‏ (Windows) או Command ‏(Mac OS) ולחץ לבחירת מסגרת הטקסט.
 2. בחר את הכלי Type, ולחץ בתוך מסגרת הטקסט או בחר טקסט.

הצגת תווים מוסתרים (שאינם מיועדים להדפסה)

 1. בחר Type ‏> ‏Show Hidden Characters.
 2. אם תווים מוסתרים עדיין אינם מופיעים, בטל את מצב התצוגה המקדימה. בחר View ‏> ‏Screen Mode ‏> ‏Normal ובחר View >‏ Overprint Preview כדי לבטל את הבחירה.

מוצגים תווים שאינם מודפסים, כגון תווים המציינים רווחים, טאבים, סופי פסקאות, סמני אינדקס וסופי כתבות. תווים מיוחדים אלה מוצגים רק בחלון המסמך ובחלון עורך הכתבה. הם אינם מודפסים או מועברים לתבניות כגון PDF ו-XML. התווים המוסתרים מופיעים בצבע זהה לצבע השכבה.

תווים שאינם מיועדים להדפסה כשהם מוסתרים (למעלה) וגלויים (למטה)
תווים שאינם מיועדים להדפסה כשהם מוסתרים (למעלה) וגלויים (למטה)

אן מרי קונספסיון מספקת רשימה מקיפה של תווים מיוחדים ב: מדריך בחינם לתווים מיוחדים של InDesign‬‏‫.

רשימת תווים מוסתרים

תו מוסתר

מה הוא מייצג

סוף פסקה

מעבר רך (מעבר שורה)

רווח

סוף כתבה

מקף מנחה שבירה

מקף קשיח

טאב

טאב כניסה מימין

כניסה עד כאן

סיים סגנון מקונן כאן

שבירת צירוף

רווח אידאוגרפי

רווח מלא

חצי רווח

רווח קשיח

רווח קשיח (רוחב קבוע)

רווח שערה

שישית רווח

רווח דק

רבע רווח

שליש רווח

רווח פיסוק

רווח ספרה

רווח יישור

מעבר טור

מעבר מסגרת

מעבר עמוד

מעבר עמוד אי-זוגי

מעבר עמוד זוגי

מעבר שורה מאולץ

הערה של InCopy

הערה של InCopy (ב-Story Editor)

סמן מיקום (InCopy בלבד)

סמן אינדקס

סמן אינדקס (ב-Story Editor)

טקסט מותנה מוסתר

טקסט מותנה מוסתר (ב-Story Editor)

זמן יעד של סימנייה או היפר-קישור (לרוב עוגן טקסט)

סמן יעד של סימנייה או היפר-קישור (ב-Story Editor)

יעד של היפר-קישור (ב-Story Editor)

פסקת הפניה מקושרת

היפר-קישור של הפניה מקושרת (ב-Story Editor)

אובייקט מעוגן

אובייקט מעוגן (ב-Story Editor)

תג XML

תג XML (ב-Story Editor)

הערת שוליים (ב-Story Editor)

טבלה (ב-Story Editor)

משתנה (ב-Story Editor)

סמן אינדקס (ב-Story Editor)

הוספת מעברי טור, מסגרת ועמוד

ניתן לשלוט במעברי טור, מסגרת ועמוד על-ידי הוספת תווי מעבר מיוחדים לטקסט.

 1. באמצעות הכלי Type, לחץ להצבת נקודה ההכנסה במקום שברצונך לבצע בו מעבר.
 2. בחר Type ‏> ‏Insert Break Character ולאחר מכן בחר אפשרות מעבר מתפריט המשנה.

הערה:

ניתן גם ליצור מעברים על-ידי הקשת Enter בלוח הספרות. להוספת מעבר טור, הקש Enter. למעבר מסגרת, הקש Shift+‏Enter. למעבר עמוד, הקש Ctrl+‏Enter ‏(Windows) או Command+‏Return ‏(Mac OS).

להסרת תו מעבר, בחר Type ‏> ‏Show Hidden Characters כך שתוכל לראות את התווים שאינם מיועדים להדפסה, ולאחר מכן בחר את תו המעבר ומחק אותו.

הערה:

אם אתה יוצר מעבר על-ידי שינוי הגדרות הפסקה (כמו בתיבת הדו-שיח Keep Options), המעבר קודם לפסקה שכוללת את ההגדרה. אם אתה יוצר מעבר באמצעות תו מיוחד, המעבר חל מיד לאחר התו המיוחד.

אפשרויות מעבר

האפשרויות הבאות מופיעות בתפריט Type ‏> ‏Insert Break Character:

Column break 

גורם לגלישת טקסט לטור הבא במסגרת הטקסט הנוכחית. אם המסגרת כוללת טור אחד בלבד, הטקסט עובר למסגרת המשורשרת הבאה.

Frame break 

גורם לגלישת טקסט למסגרת המשורשרת הבאה, ללא קשר להגדרת הטור במסגרת הטקסט הנוכחית.

Page break 

גורם לגלישת טקסט לעמוד הבא, כשמסגרת טקסט משורשרת למסגרת הטקסט הנוכחית.

Odd page break 

גורם לגלישת טקסט לעמוד האי-זוגי הבא, כשמסגרת טקסט משורשרת למסגרת הטקסט הנוכחית.

Even page break 

גורם לגלישת טקסט לעמוד הזוגי הבא, כשמסגרת טקסט משורשרת למסגרת הטקסט הנוכחית.

Paragraph Return 

מוסיף סימן סוף פסקה (כמו בעת הקשת Enter או Return).

מעבר שורה מאולץ 

כופה מעבר שורה במקום שבו נוסף תו, ומתחיל שורה חדשה מבלי להתחיל פסקה חדשה (אותה פעולה כמו בהקשת Shift+Enter או Shift+Return). מעבר שורה מאולץ נקרא גם מעבר רך.

Discretionary Line Break 

מציין אם יתבצע מעבר שורה כשיש צורך בכך. מעבר שורה מנחה שבירה דומה למקף מנחה שבירה, אלא שלא נוסף מקף במקום שבו מתבצע מעבר השורה.

אפשרויות מעבר קשורות זמינות בתיבת הדו-שיח Keep Options ובתיבת הדו-שיח Paragraph Style Options.

שימוש ב-Story Editor

ניתן לערוך טקסט ב-InDesign בעמוד הפריסה או בחלון Story Editor. כתיבה ועריכה בעורך הכתבה מאפשרות להציג את כל הכתבה בסוג הגופן, בגודל הגופן ובריווח שצוינו ב-Preferences, ללא פריטי פריסה או סגנון מסיחי דעת. Story Editor הוא גם המקום שבו ניתן להציג מעקב אחר שינויים בטקסט.

כל כתבה מופיעה בחלון נפרד של Story Editor. כל הטקסט בכתבה מופיע ב-בעורך הכתבה מוצג , כולל עודף טקסט. ניתן לפתוח כמה חלונות של Story Editor בו-זמנית, כולל מופעים מרובים של אותה כתבה. סרגל עומק אנכי מציין את כמות הטקסט הממלאת את המסגרת, וקו מציין את המקום שבו הטקסט הופך לעודף טקסט.

בעת עריכת כתבה, השינויים משתקפים בחלון הפריסה. הכתבות הפתוחות מוצגות בתפריט Window. לא ניתן ליצור כתבה חדשה בחלון Story Editor.

חלון Story Editor
חלון Story Editor

A. סגנונות פסקה B. גרור את המפריד להתאמת רוחב הטור C. סרגל עומק אנכי D. סמן עודף טקסט 

ניתן להציג ולערוך טבלאות ב-Story Editor, כשהטקסט מוצג בעמודות ושורות רציפות לצורך עריכה קלה. הרחב וצמצם במהירות טבלאות וקבע אם להציגן לפי שורה או לפי עמודה.

Story Editor גם מציג טקסט שנוסף, הוסר או עבר עריכה אם תפעיל את האפשרות Track Changes. ראה מעקב אחר שינויים וסקירת שינויים.

פתיחת Story Editor

 1. בחר את מסגרת הטקסט, לחץ על נקודת הכנסה במסגרת הטקסט, או בחר מסגרות מרובות מכתבות שונות.
 2. בחר Edit ‏> ‏Edit In Story Editor.

הערה:

לפתיחת מופע נוסף של חלון Story Editor, הפעל אותו ובחר Window ‏> ‏Arrange ‏> ‏New Window.

חזרה לחלון הפריסה

 1. ב-Story Editor, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Edit ‏> ‏Edit In Layout. בעת השימוש בשיטה זו, תצוגת הפריסה מציגה את הטקסט שנבחר או את מיקום נקודת ההכנסה כפי שהופיעו לאחרונה ב-Story Editor, וחלון הכתבה נשאר פתוח אך הוא מועבר מאחורי חלון הפריסה.

  • לחץ בתוך חלון הפריסה. חלון הכתבה נשאר פתוח, אך עובר מאחורי חלון הפריסה.

  • סגור את חלון Story Editor.

  • בחר בשם המסמך מתחתית התפריט Window.

הצגה או הסתרה של פריטי Story Editor

ניתן להציג או להסתיר את עמודת שם הסגנון ואת סרגל העומק, להרחיב או לצמצם הערות שוליים, ולהציג או להסתיר סמני מעבר פסקה המציינים התחלה של פסקאות חדשות. הגדרות אלה משפיעות על כל החלונות הפתוחים של Story Editor, וכן על כל החלונות שייפתחו לאחר מכן.

 • כאשר Story Editor פעיל, בחר View ‏> ‏Story Editor ‏> ‏Show Style Name Column או Hide Style Name Column. ניתן גם להתאים את רוחב עמודת שם הסגנון על-ידי גרירת הסרגל האנכי. חלונות Story Editor שייפתחו לאחר מכן יוצגו עם אותו רוחב עמודה.
 • כאשר Story Editor פעיל, בחר View ‏> ‏Story Editor ‏> ‏Show Depth Ruler או Hide Depth Ruler.
 • כאשר Story Editor פעיל, בחר View ‏> ‏Story Editor >‏ Expand All Footnotes או Collapse All Footnotes.
 • כאשר Story Editor פעיל, בחר View ‏> ‏Story Editor ‏> ‏Show Paragraph Break Marks או Hide Paragraph Break Marks.

העדפות Story Editor

השתמש בהעדפות Story Editor Display לשינוי המראה של Story Editor. גם אם Story Editor מתעלם מכל תכונות העיצוב של הטקסט, מלבד הבסיסיות ביותר, הוא מציג סמלים של אובייקטים ותכונות מסוימים, כולל הפריטים הבאים:

תכונה

סמל

Table

Inline objects

XML tags

Variables

Hyperlink sources

Hyperlink anchors

Cross-reference

Hidden conditional text

Note

Footnotes

Index markers

טקסט שנמחק

טקסט שנוסף

Moved text

 

Text Display Options

בחר גופן, גודל, ריווח שורות, צבע טקסט ורקע לתצוגה. ניתן גם לציין ערכת נושא שונה, כגון בחירה באפשרות Classic System להצגת טקסט צהוב על רקע שחור. הגדרות אלה משפיעות על תצוגת הטקסט בחלון Story Editor, ולא על אופן הצגתו בתצוגת הפריסה.

Enable Anti-Aliasing

החלק את קצות הכתב המשוננים ובחר בסוג ההחלקה: LCD Optimized, ‏Soft או ההגדרה Default, המשתמשת בגווני אפור להחלקת טקסט. החלקה מסוג LCD Optimized מחליקה טקסט בעזרת צבעים במקום גווני אפור, ופועלת היטב עם טקסט שחור על רקע בהיר. החלקה מסוג Soft משתמשת בגווני אפור, אך התוצאה בהירה ומטושטשת יותר מזו של ההגדרה Default.

Cursor Options

שנה את מראה סמן הטקסט. לדוגמה, בחר Blink אם ברצונך שהסמן יהבהב.

טקסט ממסגרות בתוך השורה אינו מופיע בחלון האב של Story Editor, אך הוא יכול להופיע בחלון Story Editor משלו.

שימוש בטקסט מותנה

טקסט מותנה הוא דרך ליצור גרסאות שונות של אותו מסמך. לאחר יצירת תנאים, ניתן להחיל אותם על טווחי טקסט. לאחר מכן ניתן ליצור גרסאות שונות של מסמכים על-ידי הצגה והסתרה של תנאים. לדוגמה, אם אתה יוצר מדריך בתחום המחשבים, ניתן ליצור תנאים נפרדים למערכות Mac OS ו-Windows. לפני הדפסת גרסת Mac OS של המדריך למשתמש, ניתן להציג את כל הטקסט שהוחל עליו התנאי Mac ולהסתיר את כל הטקסט שהוחל עליו התנאי Windows. לאחר מכן ניתן להפוך את מצב התנאים כדי להדפיס את המדריך למשתמש ל-Windows.

טקסט מותנה
טקסט מותנה מוצג

A. כל התנאים מוצגים B. מצייני תנאי 
טקסט מותנה מוסתר
טקסט מותנה מוסתר

A. התנאי Mac מוסתר B. סמלי תנאי מוסתר 

ניתן להחיל תנאים על טקסט בלבד. ניתן להתנות אובייקטים מעוגנים, אך רק על-ידי בחירת סמן האובייקט המעוגן. ניתן להחיל תנאים על טקסט בתוך תאים בטבלה, אך לא ניתן להחיל תנאים על תאים, עמודות או שורות בטבלה. לא ניתן להחיל תנאים על טקסט בכתבות נעולות של InCopy.

תכנון מסמכים מותנים

בעת תכנון פרוייקט עם טקסט מותנה, בדוק את אופי החומר ובדוק כיצד כמה אנשים יכולים לעבוד לפי תור בחומר אם המסמך נמסר הלאה לטיפול. תכנן כיצד להתייחס בעקביות לטקסט מותנה כדי שיהיה קל יותר להשתמש ולתחזק את המסמך. היעזר בהנחיות הבאות:

Number of versions

הגדר כמה גרסאות יכלול הפרוייקט הסופי. לדוגמה, אם אתה יוצר מדריך המתאר תוכנית הפועלת ב-Windows וב-Mac OS, ייתכן שתרצה להפיק לפחות שתי גרסאות: אחת ל-Windows ואחת ל-Mac OS. אם ברצונך להפיק גרסאות אלה עם הערות עריכה המפוזרות בטקסט במהלך תהליך הסקירה, ייתכן שתרצה להפיק יותר גרסאות: גרסה ל-Mac OS עם הערות, גרסה ל-Mac OS בלי הערות, גרסה ל-Windows עם הערות וגרסה ל-Windows בלי הערות.

למסמכים עם תנאים רבים, ניתן להגדיר ערכות תנאים שניתן להחיל אותן על המסמך לצורך יצירה מהירה של גרסאות.

Number of condition tags required

קבע כמה תגי תנאי דרושים ליצירת הגרסאות הרצויות. גרסת מסמך מוגדרת כערכה ייחודית של תגי תנאי. לדוגמה, ניתן להגדיר גרסה של מדריך סופי לסביבת Windows ככוללת תג תנאי Windows מוצג, תג תנאי Mac OS מוסתר ותג תנאי הערות מוסתר. בדוגמה זו, יהיה עליך להחליט כיצד להשתמש בתג תנאי אחד להערות ל-Windows ובתג תנאי אחר להערות ל-Mac OS, או אם להשתמש בתג תנאי אחד להערות ל-Windows ול-Mac OS.

Organization of content

הערך באיזו מידה יכול המסמך להיות מותנה, וכיצד ניתן לארגן את החומר כדי לפשט את תהליכי הפיתוח והתחזוקה. לדוגמה, ייתכן שתוכל לסדר ספר כך שהטקסט המותנה יהיה מוגבל לכמה מסמכים. ניתן גם לבחור לשמור גרסאות של פרק מסוים בקבצים נפרדים במקום בטקסט מותנה, ולהשתמש בקובץ ספר אחר לכל גרסה של הספר.

במקרים מסוימים, כגון בעת העבודה בכמה שפות, כדאי ליצור שכבות נפרדות שניתן להציג או להסתיר במקום להשתמש בתנאים, כשכל שכבה כוללת טקסט בשפה אחרת.

Tagging strategy

קבע את היחידה הקטנה ביותר של טקסט מותנה. לדוגמה, אם מסמך יתורגם לשפה אחרת, משפט שלם צריך להיות מוגדר כיחידה הקטנה ביותר של טקסט מותנה. מאחר שסדר המילים משתנה לעתים קרובות בתרגום, שימוש בטקסט מותנה לחלק ממשפט עלול לסבך את התרגום.

חוסר עקביות בהחלת תנאים על רווחים וסימני פיסוק עלול לגרום לרווחים מיותרים או למילים באיות שגוי. קבע אם להגדיר רווחים וסימני פיסוק כטקסט מותנה. אם הטקסט המותנה מתחיל או מסתיים בסימן פיסוק, הגדר גם את סימני הפיסוק כטקסט מותנה. הדבר מקל על הקריאה בעת הצגת יותר מגרסה אחת.

כדי להימנע מבעיות בריווח, כגון שאחרי רווח לא מותנה יופיע רווח מותנה, הגדר סטנדרטים לטיפול ברווחים לאחר טקס מותנה (מותנים תמיד או לא מותנים תמיד).

כדי למנוע בלבול, החלט על הסדר שבו יופיע טקסט מותנה והשתמש בסדר זה לכל אורך המסמך.

Indexes and cross-references

בעת הוספת אינדקס למסמך, שים לב אם סמני אינדקס ממוקמים בתוך טקסט מותנה או מחוצה לו. זכור שסמני אינדקס בטקסט מותנה מוסתר לא ייכללו באינדקס שיופק.

אם אתה יוצר הפניה מקושרת לטקסט מותנה, ודאי שהטקסט המקורי כולל אותו תנאי. לדוגמה, אם אתה מוסיף הפניה מקושרת לפסקה של Windows ונקודת העיגון של הטקסט מופיעה בתנאי Mac, ההפניה המקושרת מנותקת כשהתנאי Mac מוסתר. HT (טקסט מוסתר) מוצג ליד ההפניה המקושרת בחלונית Hyperlinks.

אם תיצור הפניה מקושרת לפסקה שבה חלק מהטקסט מותנה, ואז תשנה את הגדרות התצוגה של תנאי זה, עדכן את ההפניה המקושרת.

יצירת תנאים

התנאים שאתה יוצר נשמרים במסמך הנוכחי. אם אין מסמך פתוח בעת יצירת תנאי, התנאי יופיע בכל המסמכים החדשים שתיצור.

ניתן להקל על זיהוי טקסט מותנה על-ידי ציון מצייני תנאי, כגון קו תחתון גלי אדום.

 1. בחר Window ‏> ‏Type & Tables ‏> ‏Conditional Text כדי להציג את החלונית Conditional Text.
 2. בחר New Condition מתפריט החלונית Conditional Text והקלד שם עבור התנאי.
 3. בקבוצה Indicator, ציין את מראה המציין שעליו חל התנאי.

  כברירת מחדל, מציינים (כגון קווים אדומים גליים) מוגדרים להצגה במסמך, אך הם אינם מודפסים או מופקים בפלט. ניתן לבחור אפשרות מתפריט Indicator בחלונית Conditional Text כדי להסתיר מציינים או כדי להדפיס ולהפיק אותם בפלט, אפשרות שימושית לצורכי סקירה.

 4. לחץ על OK.

החלת תנאים על טקסט

ניתן להחיל תנאים מרובים על אותו טקסט. כברירת מחדל, מצייני תנאים מזהים טקסט מותנה. עם זאת, אם המציינים מוסתרים, ניתן להשתמש בחלונית Conditional Text כדי לקבוע אילו תנאים הוחלו על הטקסט הנוכחי. סימן אישור מלא מציין שהתנאי הוחל על הטקסט הנוכחי. סימן אישור מעומעם מציין שהתנאי הוחל רק על חלק מהבחירה.

 1. בחר את הטקסט שברצונך להחיל עליו את התנאי.
 2. בחלונית Conditional Text ‏(Windows ‏> ‏Type & Tables ‏> ‏Conditional Text), בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת תנאי, לחץ על התנאי או לחץ על התיבה ליד שם התנאי.

  • להחלת תנאי והסרת תנאים אחרים שהוחלו על הטקסט, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על התנאי.

  • להסרת תנאי, לחץ על התיבה שליד שם התנאי כדי להסיר את סימן האישור. לחלופין, לחץ על [Unconditional] כדי להסיר את כל התנאים מהטקסט שנבחר.

הערה:

לא ניתן להקצות קיצורי מקשים לתנאים מסוימים. עם זאת, ניתן להחיל תנאים בעזרת Quick Apply.

הצגה או הסתרה של תנאים

בעת הסתרת תנאי, כל הטקסט שתנאי זה הוחל עליו מוסתר. הסתרת תנאים גורמת לעתים קרובות לשינוי מספר העמודים במסמך או בספר. ניתן להשתמש בתכונה Smart Text Reflow כדי להוסיף ולהסיר עמודים באופן אוטומטי בעת הסתרה והצגה של תנאים.

המערכת מתעלמת בדרך כלל מטקסט מותנה מוסתר במסמך. לדוגמה, טקסט מוסתר אינו מודפס או מיוצא, סמני אינדקס בטקסט מותנה מוסתר אינם נכללים באינדקס שמופק, וטקסט מותנה מוסתר אינו נכלל בעת חיפוש או בדיקת איות של טקסט.

בעת הסתרת תנאי, הטקסט המוסתר מאוחסן בסמל תנאי מוסתר . אם תבחר טקסט הכולל סמל תנאי מוסתר ותנסה למחוק אותו, ‏InDesign יבקש ממך לאשר שברצונך למחוק את הטקסט המותנה המוסתר. לא ניתן להחיל תנאים אחרים, סגנונות או עיצוב על טקסט מותנה מוסתר.

אם הטקסט כולל כמה תנאים ולפחות אחד מהם מוצג ואילו אחר מוסתר, הטקסט לא יוסתר.

 • כדי להציג או להסתיר תנאים בודדים, לחץ על תיבת התצוגה שליד שם התנאי. סמל העין מציין שהתנאי מוצג.
 • כדי להציג או להסתיר את כל התנאים, בחר Show All או Hide All מתפריט החלונית Conditional Text.

שימוש בערכות תנאים

ערכות תנאים מכילות את הגדרות התצוגה של כל התנאים, כך שניתן לעבד את המסמך בצורות שונות במהירות. לדוגמה, נניח שיש לך מסמך מורכב עם תנאי פלטפורמה ל-Mac OS‏, Windows XP‏, Vista‏, UNIX, תנאי שפה לאנגלית, לצרפתית, לגרמנית ולספרדית, ותנאי עריכה בסגנון סקירת עריכה והערות פנימיות. כדי לעיין בגרסה של Vista בצרפתית, ניתן ליצור ערכה שתציג רק את התנאים של Vista, צרפתית וסקירת עריכה ותסתיר את כל השאר.

גם אם אין זה הכרחי להשתמש בערכות לשם כך, הן עוזרות לשנות במהירות ובמהימנות הגדרות תצוגה של תנאים שונים.

 1. החל תנאים על הטקסט לפי לצורך.
 2. אם התפריט Set אינו מוצג בחלונית Conditional Text, בחר Show Options מתפריט החלונית Conditional Text.
 3. בחלונית Conditional Text, קבע אם להציג או להסתיר את התנאים, לפי לצורך.
 4. בחר Create New Set מהתפריט Set, ציין שם עבור הערכה ולחץ על OK.

  הערכה החדשה הופכת לערכה הפעילה.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלת ערכת התנאים על המסמך, בחר בשם ערכת התנאים מתפריט Set.

  • לדריסת ערכת תנאים, בחר את הערכה כדי להפוך אותה לפעילה ושנה את הגדרת התצוגה של כל אחד מהתנאים. סימן פלוס (+) מוצג ליד ערכת התנאים. בחר שוב בערכת התנאים כדי להסיר את הדריסות. בחר Redefine "[Condition Set]"‎ כדי לעדכן את ערכת התנאים בהגדרות התצוגה החדשות.

  • למחיקת ערכת תנאים, בחר בערכת התנאים, ולאחר מכן בחר Delete [Condition Set]. מחיקת ערכת תנאים אינה מוחקת את התנאים שבערכה, והיא אינה מסירה את התנאים מהמקומות שבהם הם מוחלים.

ניהול תנאים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  Delete a condition

  בחר תנאי ולחץ על הסמל Delete Condition בתחתית החלונית Conditional Text. ציין תנאי להחלפת התנאי שנמחק ולחץ על OK. התנאי שציינת יוחל על כל הטקסט שעליו הוחל התנאי שנמחק.

  למחיקת תנאים מרובים, הקש Shift כדי לבחור תנאים סמוכים, או הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) לבחירת תנאים שאינם סמוכים, ולחץ על הסמל Delete Condition.

  Remove a condition from text

  הסרת תג תנאי מטקסט שונה ממחיקת תג ממסמך. בעת הסרת תג מטקסט, התג נשאר במסמך כך שניתן יהיה להחיל אותו שוב בהמשך.

  להסרת תנאי מטקסט, בחר את הטקסט ולחץ על התיבה שליד התנאי להסרת סימן האישור, או לחץ על [Unconditional] להסרת כל התנאים מהטקסט שנבחר.

  Load (import) conditions

  בחר Load Conditions (לטעינת תנאים בלבד) או Load Conditions And Sets מתפריט החלונית Conditional Text. בחר את מסמך InDesign שברצונך לייבא ממנו את התנאים ולחץ על Open. התנאים והערכות שנטענו מחליפים את תנאים או ערכות בעלי שם זהה.

  לא ניתן לטעון תנאים מקובץ InCopy ב-InDesign, אך ניתן לטעון תנאים מקובץ InDesign הן ב-InDesign והן ב-InCopy.

  ערכות שנטענו מתעלמות מהגדרות התצוגה של התנאים המופיעים כרגע בחלונית Conditional Text.

  Synchronize conditions in a book

  כדי לוודא שאתה משתמש באותם תנאים בכל המסמכים בספר, צור את התנאים הרצויים במסמך המקור של הסגנון, בחר Conditional Text Settings בתיבת הדו-שיח Synchronize Options וסנכרן את הספר.

  Show or hide condition indicators

  בחר Show או Hide מתפריט Indicators בחלונית Conditional Text כדי להציג או להסתיר מצייני תנאים. אם אתה מציג גרסה אחת וברצונך לראות אילו אזורים הם מותנים, הצג את מצייני התנאי. אם מצייני התנאי מסיחים את דעתך בעת העיון בפריסה, הסתר את מצייני התנאי. בחר Show And Print אם ברצונך שמצייני התנאי יודפסו ויופקו בפלט.

  Change a condition name

  בחלונית Conditional Text, לחץ על תנאי, המתן לרגע, ולאחר מכן לחץ על שם התנאי כדי לבחור אותו. הקלד שם אחר.

  Edit condition indicators

  בחלונית Conditional Text, לחץ פעמיים על תנאי או בחר תנאי ובחר Condition Options מתפריט החלונית. ציין את הגדרות המציין ולחץ על OK.

חיפוש והחלפה של טקסט מותנה

היעזר בתיבת הדו-שיח Find/Change כדי למצוא טקסט שהוחל עליו תנאי אחד או יותר, והחלף אותו בתנאי אחר אחד או יותר.

 1. הצג כל טקסט מותנה שברצונך לכלול בחיפוש.

  טקסט מוסתר אינו נכלל בחיפוש.

 2. בחר Edit ‏> ‏Find/Change.
 3. אם התיבות Find Format ו-Change Format לא מופיעות בתחתית תיבת הדו-שיח, לחץ על More Options.
 4. לחץ על הלחצן Find Format כדי להציג את תיבת הדו-שיח Find Format Settings. תחת Conditions, בחר [Any Condition] לחיפוש טקסט שהוחל עליו תנאי כלשהו, בחר [Unconditional] לחיפוש טקסט שלא הוחל עליו שום תנאי, או בחר את התנאי או התנאים הספציפיים שברצונך לחפש. לחץ על OK.

  תכונה זו מוצאת טקסט המתאים לחלוטין לתנאים שנבחרו. לדוגמה, אם בחרת את Condition 1 ואת Condition 2, התכונה לא תמצא טקסט שהוחל עליו רק אחד מהתנאים, וגם לא טקסט שהוחלו עליו שני תנאים אלה ותנאי נוסף.

 5. לחץ על הלחצן Change Format כדי להציג את תיבת הדו-שיח Change Format Settings. ציין אפשרות עיצוב אחרת, כגון תנאי או סגנון תו, ולחץ על OK.

  אם בחרת את המקטע Conditions בתיבת הדו-שיח Change Format Settings, האפשרות [Any Condition] אינה מחליפה את הטקסט המותנה שנמצא. אפשרות זו היא שימושית אם ברצונך להחיל עיצוב שונה, כגון סגנון תו. בחר [Unconditional] כדי להסיר את כל התנאים מהטקסט שנמצא. אם בחרת תנאי מסוים, ציין אם ברצונך שהוא יחליף כל תנאי שהוחל על הטקסט שנמצא או יתווסף לו.

 6. לחץ על Find ולאחר מכן השתמש בלחצנים Change, ‏Change/Find או Change All כדי להחליף את התנאי.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת