מה חדש ב-CS5

לקבלת ערכות הלימוד האחרונות של InDesign, בקר בדף ערכות לימוד בווידאו של InDesign.

עיצוב ופריסה

גודלי עמודים מרובים

ניתן להגדיר גודלי עמודים שונים עבור עמודים במסמך בודד. תכונה זו שימושית במיוחד כאשר ברצונך לנהל עיצובים קשורים בקובץ בודד. לדוגמה, ניתן לכלול עמודים של כרטיסי ביקור, גלויות, נייר מכתבים ומעטפות באותו מסמך.

ליצירת גודלי עמודים מרובים, השתמש בכלי Page כדי לבחור עמוד ושנה את ההגדרות בחלונית Control. ראה שימוש בגודלי עמודים מרובים.

החלונית Layers החדשה

החלונית Layers החדשה של InDesign דומה כעת יותר לחלונית Layers של Illustrator. לכל שכבה יש משולש גלוי שניתן להרחיב כדי לחשוף את האובייקטים ואת הסדר שלהם בערימה בשכבה נתונה זו עבור הכפולה הפעילה.

כברירת מחדל, פריטי עמוד חדשים מקבלים שמות כלליים כגון <rectangle> ו- <path>. באפשרותך להעניק לכל פריט עמוד שם מותאם אישית על-ידי לחיצה-השהיה-לחיצה על שם הפריט בחלונית Layers.

ניתן לשנות את סדר האובייקטים בערימה על-ידי גרירת פריטים ברשימה. החלונית Layers גם מאפשרת לך להציג או להסתיר ולנעול או לבטל את הנעילה של פריטי עמוד בודדים.

ראה שכבות.

גודלי עמוד מותאמים אישית

במקום לערוך קובץ טקסט כדי ליצור גודלי עמוד מותאמים אישית, באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח Custom Page Size כדי להפוך גודלי עמוד מותאמים אישית לזמינים בעת יצירת מסמכים. ראה יצירת גודלי עמודים מותאמים אישית.

שינויים פשוטים יותר

InDesign כולל מספר תכונות בחירה ושינוי חדשות שמפשטות את הטיפול באובייקטים.

ידית האחיזה של התוכן

ידית האחיזה של התוכן מופיעה כעיגול כאשר אתה מרחף מעל תמונה באמצעות הכלי Selection. השתמש בידית האחיזה של התוכן כדי לבחור ולהזיז את התוכן של מסגרת כאשר הכלי Selection עדיין מסומן. התנהגות זו מחליפה באופן יעיל את ההתנהגות של הכלי Position אשר הוסר מ- InDesign CS5. אם תסובב את התוכן בעזרת המסגרת, תופיע שורה אופקית במרכז ידית האחיזה של התוכן. שורה זו משקפת את זווית הסיבוב של התוכן.

ידית האחיזה של התוכן משרטטת על כל מסגרת המהווה חלק מקבוצה. השתמש בכלי Selection כדי להציב מחדש תוכן בתוך מסגרת המהווה חלק מהקבוצה.

אם אינך מעוניין שידית האחיזה של התוכן תופיע בעת ריחוף מעל תמונה, בחר View >‏ Extras >‏ Hide Content Grabber.

ראה בחירת אובייקטים.

התנהגות בעת לחיצה כפולה

לחיצה פעמיים על גרפיקה באמצעות הכלי Selection אינה מעבירה כבר לכלי Direct Selection. במקום זאת, לחיצה פעמיים על מסגרת גרפיקה בוחרת כעת את התוכן במסגרת. אם התוכן נבחר, לחיצה פעמיים על התוכן בוחרת את מסגרת התוכן. (כאשר התוכן נבחר, באפשרותך ללחוץ על קצה המסגרת שמכילה אותו כדי לבחור את המסגרת).

בקבוצה, לחיצה פעמיים על פריט בקבוצה בוחרת את הפריט שעליו לחצת פעמיים. כדי לבחור שוב את הקבוצה, לחץ פעמיים על קצה הפריט שנבחר או הקבוצה. בכל המקרים, הכלי Selection נשאר הכלי הפעיל. גישה זו מעניקה לך דרך מהירה ועקבית לבחירת מסגרות גרפיקה וקבוצות.

הדגשת קצה מסגרת

InDesign משרטט כעת באופן זמני את קצוות המסגרת כאשר אתה משתמש בכלי Selection כדי לרחף מעל פריטים בעמוד. שיטה זו מאפשרת לאתר בקלות רבה יותר את הפריט הרצוי לפני שאתה בוחר בו. צבע קצה המסגרת המשורטטת מתאים לצבע השכבה שבה נמצא האובייקט. קבוצות משורטטות באמצעות קו מקווקו. משוב זה שימושי בפרט בעת העבודה במצב Preview Mode או כאשר האפשרות Hide Frame Edges מסומנת.

הדגשת נתיב ונקודה

כאשר אתה מרחף מעל פריט עמוד בעזרת הכלי Direct Selection‏, InDesign מציג את הנתיב ואת נקודות הנתיב. משוב זה מאפשר לך להציג בקלות רבה יותר את נקודת הנתיב שברצונך לעבוד עליה. אינך צריך כבר לבחור את האובייקט בעזרת הכלי Direct Selection ולאחר מכן לבחור את נקודת הנתיב. באפשרותך לגרור את הנקודה הרצויה.

Rotate

בדומה ל- Illustrator, אינך צריך לעבור לכלי Rotate כדי לסובב פריט עמוד נבחר. באמצעות הכלי Selection, באפשרותך להציב את המצביע מחוץ לנקודת אחיזה בפינה ולגרור כדי לסובב את הפריט. כאשר אתה מפסיק לגרור, הכלי Selection נשאר הכלי הפעיל. ראה סיבוב אובייקט באמצעות הכלי Selection.

שינוי פריטים מרובים שנבחרו

אינך צריך עוד לקבץ פריטים מרובים לפני שתוכל לשנות גודל, לשנות קנה מידה או לסובב אותם באמצעות הכלי Selection. פשוט בחר את הפריטים שברצונך לשנות ותראה תיבה תוחמת של שינוי מסביב לפריטים שנבחרו. גרירת נקודת אחיזה משנה את גודל הרכיבים שנבחרו; הקשה על Shift משנה את הגודל שלהם באופן פרופורציונלי. הקשה על Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) משנה את קנה המידה שלהם. הקשה על Ctrl+Shift ‏(Windows) או Command+Shift ‏(Mac OS) משנה את קנה המידה שלהם באופן פרופורציונלי. הכללת Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) מבצעת את השינויים ממרכז העצמים שנבחרו. ראה שינוי אובייקטים.

Live Screen Drawing

ב- InDesign CS5, אתה רואה את ציור התוכן במהלך הגרירה שלו. בגרסאות קודמות של InDesign, אתה משהה לפני הגרירה כדי לראות את שרטוט התוכן. באפשרותך לשנות את הגדרת Live Screen Drawing בהעדפות Interface כדי להשתמש בהתנהגות הקודמת. ראה שינוי העדפות ממשק.

העדפת האובייקט שנבחר

אם תבחר אחד מתוך מספר פריטי עמודים חופפים ותתחיל בגרירה, העצם שנבחר יישאר מסומן. כדי לבחור פריט אחר, לחץ על חלק מפריט אחר זה שאינו חופף או מצטלב עם העצם שנבחר כעת.

Live Distribute

בעת שינוי מספר עצמים שנבחרו, InDesign CS5 מאפשר לך לשנות באופן פרופורציונלי את המרווח בין הפריטים שנבחרו במקום לשנות את הגודל של הפריטים הממשיים. ראה פיזור אובייקטים באמצעות Live Distribute.

סידור מחדש של Transformation Tools

הכלים Rotate‏, Scale ו- Shear יופיעו תחת הכלי Free Transform בחלונית Tools. באפשרותך לסובב, לשנות גודל ולשנות קנה מידה של אובייקטים מבלי לעבור מהכלי Selection.

הכלי Gap

הכלי Gap מספק דרך מהירה להתאמת גודל הרווח בין שני פריטים או יותר. הכלי Gap הוא דרך בעלת שלב אחד להתאמת הפריסה על-ידי טיפול ישיר ברווח הלבן. ראה יישור אובייקטים באמצעות הכלי Gap.

פסקאות שמתפרסות על-פני מספר עמודות או מפצלות אותם

ב- InDesign CS5, באפשרותך לגרום לפסקה להתפרס על-פני מספר עמודות מבלי ליצור מסגרות טקסט נפרדות. ניתן גם לפצל פסקה לעמודות מרובות בתוך אותה מסגרת טקסט. ראה יצירת פסקאות שמתפרסות על-פני כמה פסקאות או מפצלות אותם.

שמירה עם הקודם

תיבת הדו-שיח Keep Options כוללת כעת אפשרות Keep With Previous ששומרת על השורה הראשונה של הפסקה הנוכחית ביחד עם השורה האחרונה של הפסקה הקודמת. ראה שליטה במעברי פסקה באמצעות Keep Options.

עמודות מאוזנות

ההגדרה Balance Columns בתיבת הדו-שיח Text Frame Options מאפשרת לך ליצור באופן אוטומטי איזון של טקסט בין עמודות במסגרת טקסט של עמודות מרובות. ראה הוספת עמודות למסגרת טקסט.

יישור אנכי במסגרות שאינן מלבניות

בגרסאות קודמות של InDesign, החלת מסגרת טקסט שאינה מלבנית גורמת לכך שהמערכת מתעלמת מהגדרות יישור אנכי. ב- InDesign CS5, באפשרותך להחיל הן יישור אנכי והן אפקטי פינה ומסגרות אחרות בעלות צורה לא רגילה. ראה יישור טקסט באופן אנכי בתוך מסגרת טקסט.

אפקטי פינה חיים

לחץ על הריבוע הצהוב שמופיע לצד הפינה הימנית העליונה של המסגרת שנבחרה כדי להחיל אפקטי פינה על מסגרות מלבניות. בנוסף, באפשרותך להחיל כעת אפקט פינה שונה ורדיוס פינה שונה על כל פינה. ראה שימוש ב- Live Corners.

דוגמיות צבע בחלונית Control

באפשרותך להחיל דגימות צבע על אובייקטים ישירות מהחלונית Control. בחר אובייקט ובחר את דגימת הצבע מהתפריט Fill או Stroke בחלונית Control. באפשרותך גם לגרור את דגימת הצבע הנוכחית המוצגת בחלונית Control ולהחיל אותה על אובייקטים אחרים. ‏(ראה החלת צבע).

שיפורי הצבה ברשת

בעת הצבת קבצים מרובים, פשוט התחל בגרירה ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי לשנות את המספר של העמודות והשורות של התמונות המוצבות. במהלך הגרירה, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) והקש על מקשי החצים כדי לשנות את הריווח בין העמודות. ראה הצבת פריטי גרפיקה מרובים וכן יצירת גליונות אנשי קשר.

Auto-Fit

בחר באפשרות Auto-Fit כדי לשנות את גודל התמונה באופן אוטומטי בעת שינוי גודל המסגרת. ראה שימוש באפשרות Auto Fit.

ציור מסגרות מרובות ברשת

בעת שימוש בכלים ליצירת מסגרות כגון הכלי Rectangle או הכלי Type, ניתן להקיש על מקשי חצים כדי ליצור מסגרות בעלות ריווח שווה. ראה ציור אובייקטים מרובים כרשת.

שכפול אובייקטים לתוך רשת

באפשרותך ליצור רשת אובייקטים במהלך גרירת עותק של עצם שנבחר. ראה שכפול אובייקטים לתוך רשת.

כתוביות חיות מתוך מטא-נתונים

ב- InDesign CS5, ניתן ליצור כתוביות בהתבסס על מטא-נתונים של תמונות באמצעות כמה שיטות.

  • באפשרותך ליצור כתוביות בעת הצבת תמונות על-ידי הפעלת תיבת הסימון Create Static Captions בתיבת הדו-שיח Place.

  • באפשרותך ליצור כתוביות מתמונות שהוצבו. ראשית, השתמש בתיבת הדו-שיח Caption Setup כדי לזהות את המטא-נתונים הנכללים בתמונה. לאחר מכן בחר אפשרות מהתפריט Object >‏ Captions כדי ליצור כתובית חיה או סטטית.

  • באפשרותך להוסיף משתנה טקסט למסגרת טקסט שמציגה את המטא-נתונים של התמונה שנוגעת במסגרת הטקסט או מקובצת איתה.

ראה כתוביות.

Mini Bridge

Mini Bridge הוא תת-ערכה של Adobe Bridge והוא זמין כחלונית בתוך InDesign. Mini Bridge מאפשר לך לנווט במערכת הקצבים שלך ולהציג קבצים בתצוגה מקדימה כתמונות ממוזערות חזותיות מבלי לצאת מ- InDesign. באפשרותך לגרור ולשחרר קבצים מ- Mini Bridge ל- InDesign כדרך חלופית להצבת קבצים במסמך. פעולה זו טוענת את התמונות שנגררו אל סמן המקום, בדומה לגרירה מ- Bridge. באפשרותך גם לגרור עצמים שנבחרו אל תוך Mini Bridge כדי ליצור גזירים.

שילוב משופר עם Adobe Bridge

InDesign CS5 ו- Adobe Bridge CS5 משולבים יותר בשני אופנים.

Page Thumbnails

אפשרות העדפה חדשה של File Handling מאפשרת לך ליצור תמונות ממוזערות של עמודים עבור יותר מהעמוד הראשון של קובצי InDesign. מספר ברירת המחדל של העמודים ליצירת תמונות ממוזערות עבורם מוגדר ל- 2, אבל ניתן לשנות אותו ל- 1, 2, 5, 10 או הכל. כעת ניתן לראות תצוגות מקדימות של העמודים בתוך קובץ INDD בחלונית Preview של Bridge. בחירת עמודים נוספים של תמונות ממוזערות עשויה לגרום לכך ששמירת מסמכי InDesign תיארך זמן ארוך יותר. ראה הכללת תצוגות מקדימות במסמכים שמורים.

הצגת קישורים בקובץ InDesign בתוך Bridge

באפשרותך להציג את הקישורים במסמך InDesign כשאתה נמצא ב- Adobe Bridge, מבלי שתצטרך לפתוח את המסמך ב- InDesign. לדוגמה, נניח שאינך זוכר מיקום של תמונה, אבל אתה זוכר שהצבת אותה במסמך InDesign. ב- Adobe Bridge, נווט אל קובץ InDesign והצג תמונות ממוזערות של כל הקבצים המוצבים שנכללים בתוך קובץ InDesign שנבחר.

עיצוב בין אמצעי מדיה שונים

מסמכים אינטראקטיביים ומצגות

ייבוא FLV ו-MP3

באפשרותך לייבא קובצי וידאו בתבנית Flash Video‏ (‎.FLV ו- ‎.F4V), קבצים בקידוד H.264 (כגון MP4) וקובצי SWF. באפשרותך לייבא קובצי שמע בתבנית MP3. עדיין קיימת תמיכה בסוגי קובצי מדיה כגון QuickTime‏ (‎.MOV)‏, ‎.AVI ו- ‎.WMV עם זאת, מומלץ להשתמש בתבניות FLV‏, F4V‏, MP4 ו- MP3 כדי לנצל את התמיכה העשירה במדיה המוצעת בגרסאות החדשות ביותר של Acrobat‏, Adobe Reader ו- Adobe Flash Player.

השתמש ב- Adobe Media Encoder להמרת סוגי קובצי מדיה ישנים יותר ל- ‎.FLV ראה קישור מחדש של קובצי מדיה ישנים.

החלונית Media

החלונית Media מאפשרת לך להציג בתצוגה מקדימה קובצי SWF‏, FLV‏, F4V‏, MP4 ו- MP3 ישירות מתוך InDesign. עבור קובצי FLV‏, F4V ו- MP4, באפשרותך לבחור כל מסגרת בווידאו כתמונת הכרזה של מציין המיקום. באפשרותך לבחור את פקדי הפעלת הווידאו שברצונך שיהיו למציג של המסמך האינטראקטיבי. החלונית Media מאפשרת לך ליצור נקודות ניווט, סמנים בעלי קוד שעה שניתן להפעיל בעזרת פעולות לחצן. ראה הוספת סרטים וקובצי קול למסמכים.

קביעות מוגדרות מראש של תנועה

החלונית Animation מאפשרת לך להקצות קביעה מוגדרת מראש של תנועה לכל פריט עמוד כדרך ליצירה מהירה של הנפשה. קביעות מוגדרות מראש אלה של תנועה הן אותן קביעות מוגדרות מראש של תנועה שקיימות ב- Adobe Flash CS5 Professional. יתר על כן, InDesign יכול לייבא כל קביעה מוגדרת מראש ומותאמת אישית של תנועה שנוצרה ב- Flash, ובכך מאפשר למשתמשי InDesign ו- Flash ליצור אפקטי הנפשה. ראה הוספת הנפשה למסמך בעזרת קביעות מוגדרות מראש של תנועה.

החלונית Animation

השתמש בחלונית Animation כדי ליצור או לערוך אפקטי הנפשה. באפשרותך לערוך תכונות הנפשה נתמכות כגון Position‏, Scale‏, Rotate ו- Opacity. שמור כל הנפשה מותאמת אישית שנוצרה ב- InDesign כקביעה מוגדרת מראש ומותאמת אישית של תנועה שניתן לשתף עם אחרים.

השתמש בחלונית Animation כדי לציין הפעלה של אובייקט מונפש, כגון טעינת עמוד או לחיצה עליו. ראה הנפשה.

החלונית Timing

השתמש בחלונית Timing כדי לשנות את סדר הזמנים של הפעלות אובייקטי ההנפשה. ראה שימוש בחלונית Timing לשינוי סדר ההנפשה.

החלונית Object States

השתמש בחלונית Object States כדי ליצור גרסאות מרובות של אובייקט. לדוגמה, באפשרותך ליצור אובייקט עמוד יחיד עם 20 מצבים שונים, וכל מצב מכיל תמונה אחרת. כל משתמש שפותח את קובץ ה- PDF או ה- SWF יכול ללחוץ על לחצני ההעברה קדימה וההעברה אחורה כדי לעיין בגלריית התמונות. ראה יצירת מצגת שקופיות של אובייקטים רב-מצביים.

החלונית Preview

ב- InDesign, באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה אינטראקטיביות והנפשה של הבחירה הנוכחית, הכפולה הנוכחית או כל המסמך באמצעות החלונית Preview. באפשרותך גם לבדוק רכיבים אינטראקטיביים בדפדפן אינטרנט. ראה תצוגה מקדימה של מסמכים אינטראקטיביים.

פיקסלים כיחידת מידה

באפשרותך לציין כעת Pixels עבור יחידת המידה שבה אתה משתמש דרך Preferences‏ > Units & Increments. באפשרותך לדרוס את יחידת המידה הנוכחית על-ידי הוספת "px" לערכים בשדות העריכה בחלונית Control, תיבות הדו-שיח וחלוניות אחרות. בעת שימוש בפיקסלים, אובייקטים וקואורדינטות X/Y מוצמדים לערכי פיקסל שלמים, וגם הקווים העבים המצוינים בחלונית Stroke משתנים לפיקסלים. ראה שינוי יחידות סרגל ויחידות מידה.

המרת כתובות URL להיפר-קישורים

השתמש בפקודה Convert URLs To Hyperlinks כדי לחפש את הבחירה הנוכחית, הכתבה הנוכחית או המסמך הנוכחי עבור מחרוזות כתובת URL והמר אותם להיפר-קישורים. ניתן גם להקצות סגנון תו לכתובות ה- URL שנמצאו. ראה המרת כתובות URL להיפר-קישורים.

ייצוא משופר אל Flash Player

ייצוא קובץ SWF יכול לכלול כעת הנפשה, וידאו, שמע ורכיבים אינטראקטיביים מרוחקים. בנוסף, מספר אפשרויות חדשות מאפשרות לך לשלוט על פלט קובץ ה- SWF הסופי. ראה יצירת קובצי SWF אינטראקטיביים (Flash) עבור האינטרנט.

ייצוא משופר אל Flash Professional

InDesign CS5 מייצא אל תבנית FLA ולא אל תבנית XFL לצורך עריכת הקובץ ב- Flash Professional. אפשרויות הייצוא של FLA תומכות בתוכן מדיה עשיר ומציעות דרכים נוספות לטיפול בטקסט. ראה יצירת קובצי FLA עבור האינטרנט.

ייצוא משופר אל PDF אינטראקטיבי

InDesign CS5 כולל פקודות נפרדות לצורך ייצוא קובצי PDF מודפסים ואינטראקטיביים.

InDesign CS5 מייצא את כל תוכן המדיה העשיר אל Rich Media Annotation Layer בעת ייצוא אל PDF אינטראקטיבי, וכך מאפשר הפעלה מהימנה יותר ב- Adobe Reader. לקבלת התוצאות המיטביות, קובצי וידאו מוכרחים להיות בתבנית FLV או F4V וקובצי השמע מוכרחים להיות בתבנית MP3.

מספר אפשרויות חדשות זמינות לצורך ייצוא ל- PDF אינטראקטיבי, לרבות אפשרויות תצוגה ראשונית, הגדרות מצגת ומעברי עמוד. ראה יצירת מסמכים אינטראקטיביים עבור PDF.

ייצוא XHTML משופר

הייצוא אל XHTML הוא דרך לחילוץ התוכן מתוך מסמך InDesign והגשתו למפתח אינטרנט שיכול להתאים אותו באמצעות יישום אינטרנט כגון Dreamweaver. שיפורי InDesign CS5 כוללים את היכולת להתאמת התכונות של עיצוב טקסט של InDesign, שמירה על עיצוב מקומי ושליטה על סדר התוכן. טבלאות InDesign מקבלות כעת הקצאה של מזהים ייחודיים המאפשרים להתייחס אליהן כאל ערכות נתונים פעילות ב- Dreamweaver. ראה ייצוא תוכן אל Dreamweaver‏ (CS5).

ייצוא JPEG משופר

תיבת הדו-שיח Export JPEG כוללת מספר אפשרויות חדשות, לרבות יכולת הציון של מרחב הצבעים, שימוש בהגדרות גלישה של מסמך והדמיית הדפסת רכב. ראה ייצוא לתבנית JPEG.

שיתוף פעולה

הערות וסקירות משולבות

CS Review הוא שירות מקוון שמספק דרך פשוטה לשיתוף עיצובים באינטרנט כדי לאפשר לאחרים לספק משוב. השתמש בחלונית CS Review ב- InDesign כדי להעלות תצלומי בזק של המסמך הנוכחי לסביבת העבודה של Acrobat.com, שם אחרים יכולים להוסיף הערות. ראה סקירת מסמכי InDesign.

מעקב אחר שינויי טקסט

כאשר התכונה Track Text Changes מופעלת, מתבצע מעקב אחר שינויים שמתבצעים בטקסט בנפרד עבור כל משתמש. ניתן להציג שינויים ב- Story Editor (אבל לא בתצוגה Layout). שינויים בטקסט שיש בהם תמיכה כוללים מחיקת טקסט, העברת טקסט והוספת טקסט. השתמש בחלונית Track Changes כדי לקבל ולדחות שינויים במסמך. ראה מעקב אחר שינויים וסקירת שינויים.

גופנים המותקנים במסמכים

כל גופן בתיקיה Document Fonts שלא נמצא באותו מיקום כמו מסמך InDesign זמין כאשר המסמך נפתח. גופנים שהותקנו על-ידי מסמך אחד אינם זמינים למסמכים אחרים. הפקודה Package יכולה ליצור תיקיית Document Fonts כאשר ברצונך לשתף את המסמך או להעבירו למחשב אחר. ראה גופנים המותקנים במסמכים.

Presentation Mode

InDesign CS5 כולל מצב מסך חדש הנקרא Presentation Mode. ב- Presentation Mode, תפריט היישום וכל החלוניות מוסתרים. הקשות ולחיצות מאפשרות לך לעבור כפולה אחת קדימה או אחורה במסמך. ראה שימוש ב- Presentation Mode.

תוויות צבעים עבור תמונות עמוד ממוזערות

ניתן כעת להקצות תוויות צבעים לתמונות העמוד הממוזערות בחלונית Pages. ראה יצירת תוויות צבעים עבור תמונות עמוד ממוזערות.

שימושיות ופרודוקטיביות

משימות ברקע

בעת שמירה של מסמכים גדולים או ייצוא שלהם אל קובצי PDF או IDML, באפשרותך להמשיך ולעבוד על המסמך שלך. ניתן גם ליצור תור של מספר תהליכים של ייצוא קובצי PDF ברקע. השתמש בחלונית Background Tasks ‏(Window > ‏Utilities > ‏Background Tasks) כדי להציג את ההתקדמות של תהליכי הייצוא. ראה החלונית Background Tasks.

קיצור דרך קופצני לכלים

באפשרותך לעבור באופן זמני מהכלי הנוכחי לכל כלי אחר על-ידי לחיצה ממושכת על מקש האות המתאים. בעת הלחיצה על המקש, הכלי הנוכחי שלך משתנה לכלי החדש, וכאשר אתה משחרר אותו, אתה חוזר לכלי הקודם. לדוגמה, הקש על המקש U כדי להשתמש בכלי Gap ולאחר מכן שחרר אותו כדי לחזור לכלי Selection. ראה בחירת כלים באופן זמני.

החלונית Tool Hints

החלונית Tool Hints‏ (Window‏ > Utilities‏ > Tool Hints) מפרטת את כל צורות ההתנהגות המוסתרות של מקשי העזר הזמינים עבור הכלי הנוכחי שנבחר. ראה הצגת עצות כלים.

Community Help

Adobe Community Help מציע גישה לתיעוד מלא של מוצרי Adobe וכן לתוכן למידה שנוצר על-ידי הקהילה ותוכן למידה אחר ב- Adobe.com. Adobe Community Help כולל מציג מבוסס AIR המציג את העזרה המקוונת העדכנית ביותר, או משתמש כברירת מחדל בגרסה מקומית של העזרה כאשר החיבור לאינטרנט אינו זמין.

Community Help גם כולל הערות בהנחיית מומחים ודירוגי משתמשים בתיעוד של Adobe, מאמרי בסיס ידע, ערכות לימוד ותוכן אחר.

ציון מספר עמוד פותח

בעת יצירת מסמך ב- InDesign CS5, באפשרותך לגרום לעמוד הראשון להתחיל במספר עמוד שצוין. אם תציין מספר זוגי עם העמודים פונים כלפי מעלה, המסמך יתחיל בכפולה בת שני עמודים. באפשרותך גם לשנות את מספר העמוד הפותח בתיבת הדו-שיח Document Setup לאחר שיצרת מסמך. ראה יצירת מסמכים חדשים.

עריכת קובצי מקור של פריטים מרובים שנבחרו

באפשרותך לבחור את הפקודה Edit Original כדי לפתוח תמונות מרובות ביישומי העריכה התואמים שלהן. ראה עריכת גרפיקה מקורית.

אפשרויות חדשות לנעילת אובייקטים

כדי לנעול ולבטל נעילה של אובייקטים, באפשרותך לבחור כעת Object‏ > Lock או Object‏ > Unlock All On Spread. לחיצה על סמל הנעילה גם מבטלת נעילה של אובייקט נעול.

האפשרות Prevent Selection Of Locked Objects החדשה בהעדפות General מאפשרת לך לקבוע אם באפשרותך לבחור אובייקטים נעולים.

קישור מחדש של סיומות קבצים

קשר מחדש קבצים בהתבסס על סיומת קובץ. לדוגמה, ניתן להחליף ערכה של קובצי JPEG בקובצי TIFF. ראה קישור מחדש של קבצים עם סיומות קבצים שונות.

הסתרת אובייקטים

באפשרותך לבחור כעת Object‏ > Hide כדי להסתיר אובייקטים בעמוד. אובייקטים מוסתרים אינם מודפסים או מיוצאים, ולא ניתן לבחור בהם. בחר Object >‏ Show All On Spread כדי להציג את כל האובייקטים המוסתרים.

תיבות סימון נדבקות מסוג Preview

כעת, InDesign זוכר אם תיבת הסימון Preview נבחרה בתיבת דו-שיח כלשהי לאחר היציאה וההפעלה מחדש.

הצבת סמן בעת גרירה מ- Adobe Bridge

בגרסאות קודמות, גרירת תמונה מ- Adobe Bridge או משולחן העבודה הוסיפה את התמונה לעמוד ויצרה מסגרת בגודל התמונה. ב- InDesign CS5, פעולה זו טוענת את סמן המקום ומאפשרת לך לגרור מסגרת בגודל פרופורציונלי עבור התמונה שלך.

פתיחת קובצי ספרים בסייר או בבורר

פקודה בתפריט חלונית הספרים מאפשרת לך להציג מסמך בחלון סייר או בורר.

שיפורים שונים

עיגול ערכי CMYK למספרים שלמים

החלונית Colors מעגלת את הערכים עבור מחווני CMYK לערכים השלמים הקרובים ביותר.

מחיקת כל קווי העזר

הפקודה החדשה Delete All Guides On Spread מופיעה בתפריט View‏ > Grids & Guides.

שינוי גודל תצוגה מתוך תיבות דו-שיח

כעת ניתן להשתמש בקיצורי מקשים כדי להגדיל ולהקטין את התצוגה של המסמך כאשר תיבת דו-שיח מודאלית פתוחה. הקש Ctrl+- או Ctrl+= ‏(Windows) או Command+- או Command +=.

גופן ברירת מחדל חדש

גופן ברירת המחדל השתנה מ-Times ‏(Mac) ו-Times New Roman ‏(Windows) לגרסת OpenType לפלטפורמות שונות של Minion Pro Regular.

צמצום קישורים מרובים לאותו מקור

ב- InDesign, קישורים לתמונות המופיעים פעמים רבות במסמך מצומצמים לשורה אחת בחלונית Links. כעת ניתן לבטל התנהגות זו של צמצום באמצעות אפשרות חדשה בתיבת הדו-שיח Panel Options.

זכירת מיקום החלון של Story Editor

בעת סגירה ופתיחה מחדש של חלון Story Editor‏, InDesign פותח מחדש את החלון ברוחב, בגובה ובמיקום הקודמים שלו במסך.

סימוני קיפול

אם תבחר Crop Marks בעת הדפסת כפולות, סימוני קיפול יודפסו כקווים אחידים.

פקודות תפריט שהשתנו או הועברו

לפקודות התפריט הבאות יש שמות או מיקומים חדשים.

עצה: יש לבחור Window > ‏Workspace > ‏[New in CS5] כדי להדגיש פקודות תפריט של תכונות חדשות ומשופרות.

פקודת InDesign CS4

מיקום חדש של InDesign CS5

File‏ > Export For Digital Editions

File‏ > Export For‏ > EPUB

File ‏> Export For Dreamweaver

File‏ > Export for‏ > Dreamweaver

Object‏ > Lock Position

Object‏ > Lock

Object‏ > Unlock Position

Object >‏ Unlock All On Spread

Object‏ > Interactive‏ > Movie Options / Sound Options

החלונית Media

Object‏ > Paths‏ > Convert Point‏ > Line End / Corner / Smooth / Smooth Symmetrical

Object‏ > Convert Point‏ > Plain / Corner / Smooth / Symmetrical

View‏ > Show/Hide Hyperlinks‏, Show/Hide Text Threads‏, Show/Hide Frame Edges‏, Show/Hide Assigned Frames‏ ו- Show/Hide Notes

View‏ > Extras‏ > Show/Hide Hyperlinks‏, Show/Hide Text Threads‏, Show/Hide Frame Edges‏, Show/Hide Assigned Frames‏ ו- Show/Hide Notes

Window‏ > Assignments

Window‏ > Editorial‏ > Assignments

Window‏ > Attributes

Window‏ > Output‏ > Attributes

Window‏ > Automation‏ > Data Merge / Script Label / Scripts

Window‏ > Utilities‏ > Data Merge / Script Label / Scripts

Window‏ > Color

Window‏ > Color‏ > Color

Window‏ > Gradient

Window‏ > Color‏ > Gradient

Window‏ > Object Styles

Window‏ > Styles‏ > Objects Styles

Window‏ > Swatches

Window‏ > Color‏ > Swatches

Window > ‏Tags

Window > ‏Utilities > ‏Tags

Window‏ > Type & Tables‏ > Notes

Window‏ > Editorial‏ > Notes

Window > ‏Type & Tables > ‏Cell Styles / ‏Character Styles / ‏Paragraph Styles > ‏Table Styles

Window‏ > Styles‏ > Cell Styles / Character Styles / Paragraph Styles‏ > Table Styles

Help/InDesign‏ > Configure Plug-ins

Help/InDesign‏ > Manage Extensions

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון