מדריך למשתמש ביטול

ייצוא לתבנית JPEG

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. Toolbox
   3. הגדרת העדפות
   4. סביבת עבודה מבוססת מגע
   5. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   6. שחזור מסמך וביטול פעולה
   7. ההרחבה Capture
 3. צור ופרוס מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
   17. Find/Change
   18. בדיקת איות ומילוני שפות
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  6. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. סגנונות אובייקטים
   3. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   4. עבודה עם סגנונות
   5. ריווח שורות
  7. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  8. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
   11. טפסים
  9. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. יישור ופיזור של אובייקטים
   10. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   11. שילוב נכסי AEM
  10. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. Share
  1. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  2. שיתוף לצורך בדיקה
  3. בדיקת מסמך InDesign משותף
  4. ניהול משוב 
 6. פרסום
  1. ‏‫ייצוא ופרסום
   1. פרסום מקוון
   2. ייצוא תוכן עבור EPUB
   3. אפשרויות Adobe PDF
   4. ייצוא תוכן אל HTML
   5. ייצוא אל Adobe PDF
   6. ייצוא לפורמט JPEG
   7. ייצוא HTML
   8. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 7. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים

JPEG משתמש במנגנון דחיסת תמונות תקני לדחיסת תמונות בצבע מלא או בגווני אפור לצורך תצוגה על המסך. כדי לייצא עמוד, כפולה או עצם שנבחר בתבנית JPEG, השתמש בפקודה Export.

 1. במקרה הצורך, בחר באובייקט הרצוי לייצוא. ‏(כדי לייצא עמוד או כפולה – אין צורך לבחור דבר).

 2. בחר File‏ ‏> Export.

 3. ציין מיקום ושם קובץ.

 4. בשדה Save As Type (‏Windows) או Format (‏Mac OS), בחר JPEG ולחץ על Save.

  מופיעה תיבת הדו-שיח Export JPEG.

 5. במקטע Export בצע אחת מהפעולות הבאות:

  Selection

  ייצוא האובייקט שנבחר כעת.

  Range

  הזן את מספר העמוד או העמודים שברצונך לייצא. ניתן להקליד טווחים עם מקף, ולהפריד בין מספר עמודים או טווחי עמודים בפסיקים.

  Select All

  יצא את כל העמודים במסמכים.

  Spreads

  יצא עמודים צמודים בכפולה לקובץ JPEG יחיד. בטל את הסימון באפשרות זו כדי לייצא כל עמוד בכפולה לקובץ JPEG נפרד.

 6. עבור Quality, בחר מבין האפשרויות הקובעות את היחס בין דחיסת הקובץ (קובץ קטן יותר) לבין איכות התמונה:

  • האפשרות Maximum כוללת בקובץ המיוצא את כל הנתונים הזמינים של התמונה ברזולוציה גבוהה ודורשת את נפח הדיסק הרב ביותר. בחר באפשרות זו כשהקובץ נועד להדפסה בהתקן פלט ברזולוציה גבוהה.

  • האפשרות Low כוללת בקובץ המיוצא רק גרסאות ברזולוציה של המסך (72 dpi) של תמונות Bitmap הממוקמות במסמך. בחר באפשרות זו אם הקובץ מיועד רק לתצוגה על המסך.

  • האפשרויות Medium ו-High כוללות נתונים רבים יותר של התמונה לעומת האפשרות Low, אך משתמשות ברמות שונות של דחיסה להקטנת הקובץ.

 7. עבור Format Method, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • האפשרות Progressive מציגה תמונת JPEG בפירוט הולך וגובר בעת הורדת הקובץ לדפדפן אינטרנט.

  • האפשרות Baseline מציגה את תמונת JPEG רק בתום ההורדה.

 8. בחר או הקלד את הרזולוציה לתמונת ה-JPEG המיוצאת.

 9. ציין את מרחב הצבע של הקובץ שיוצא. באפשרותך לבחור לייצא כ-RGB‏, CMYK או Gray.

 10. בחר אחד מהפריטים הבאים ולחץ על Export.

  Embed Color Profile

  בעת בחירה באפשרות זו, פרופיל הצבע של המסמך מוטמע בקובץ ה-JPEG המיוצא. שם פרופיל הצבע מוצג בטקסט קטן מימין לאפשרות. באפשרותך לבחור את הפרופיל הרצוי עבור המסמך על-ידי בחירה ב-Edit‏ ‏> Assign Profiles לפני הייצוא ל-JPEG.

  אם האפשרות Gray נבחרה מהתפריט Color Space, האפשרות Embed Color Profile מבוטלת.

  Use Document Bleed Settings

  אם אפשרות זו נבחרה, אזור הגלישה שצוין ב-Document Setup מופיע בקובץ ה-JPEG שמתקבל. אפשרות זו מבוטלת אם האפשרות Selection נבחרה.

  Anti-Alias

  החלקה הופכת את הקצוות המשוננים של הטקסט ושל תמונות ה-Bitmap לחלקים.

  Simulate Overprint

  אפשרות זו דומה לתכונה Overprint Preview, אבל מתאימה לכל אחד ממרחבי הצבע שנבחרו. אם האפשרות נבחרה, קובץ ה-JPEG ש- InDesign מייצא מדמה את האפקטים של הדפסת רכב של צבעי ספוט עם ערכי דחיסות ניטרלית שונים, על-ידי המרת צבעי ספוט לצבעי פרוצס עבור הדפסה.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון

[Feedback V2 Badge]