יצירת לחצנים

ניתן ליצור לחצנים שיבצעו פעולות שונות לאחר ייצוא המסמך לתבנית EPUB בפריסה קבועה, PDF או SWF. לדוגמה, ניתן ליצור לחצן המדלג לעמוד אחר או פותח אתר אינטרנט.

הגדרת לחצנים להפעלת סרט במסמך PDF לאחר הייצוא

בעת יצירת לחצן, ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

הערה:

בעת העבודה על לחצנים ועיצוב מסמכים דינמיים, בחר בסביבת העבודה Interactivity.

יצירת לחצן

 1. השתמש בכלי Pen או באחד מכלי הציור, כגון הכלי Rectangle או Ellipse, כדי לצייר את צורת הלחצן. במידת הצורך, השתמש בכלי Type להוספת טקסט ללחצן, כגון "הבא" או "רכישה".

  הערה:

  אם אתה יוצר לחצני ניווט (כגון Next Page או Previous Page) שמופיעים בעמודים מרובים, הוסף אותם לעמוד אב כדי שלא יהיה עליך ליצור מחדש לחצנים בכל עמוד מסמך. לחצנים אלה מופיעים בכל עמודי המסמך שעליו הוחל עמוד האב.

 2. השתמש בכלי Selection כדי לבחור תמונה, צורה או מסגרת טקסט שברצונך להמיר.

  לא ניתן להמיר סרט, קובץ קול או כרזה ללחצן.

 3. לחץ על הסמל Convert Object To A Button בחלונית Buttons (בחר Window ‏> Interactive ‏> Buttons). לחלופין, בחר Object ‏> Interactive ‏> Convert to Button.
 4. בחלונית Buttons, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בתיבת הטקסט Name, ציין שם ללחצן כדי להבדיל בינו לבין שאר הלחצנים שאתה יוצר.
  • ציין פעולה אחת או יותר עבור הלחצן כדי לקבוע מה יקרה לאחר לחיצה על הלחצן במסמך EPUB בפריסה קבועה, PDF או SWF לאחר הייצוא. ראה הפיכת לחצנים לאינטראקטיביים.
  • הפעל מצבי מראה נוספים ושנה את המראה שלהם כדי לקבוע כיצד ייראה הלחצן, בעת השימוש בעכבר להצבעה או לחיצה על הלחצן במסמך EPUB בפריסה קבועה, PDF או SWF לאחר הייצוא. ראה שינוי מראה הלחצן עבור הצבעה ולחיצה.
 5. השתמש בחלונית ‏Preview‏ (Window ‏> Interactive ‏> EPUB Interactivity Preview / SWF Preview) כדי לבדוק את הלחצן לפני שתייצא את המסמך ל- EPUB בפריסה קבועה אינטראקטיבית, PDF או SWF.

הוספת לחצן מהחלונית Sample Buttons

החלונית Sample Buttons כוללת מספר לחצנים שנוצרו מראש שניתן לגרור למסמך. לחצנים לדוגמה אלה כוללים אפקטים, כגון ריכוך קצוות של מעבר צבע והצללות, עם מראה שונה במקצת במראה Rollover. ללחצנים לדוגמה גם מוקצות פעולות. לדוגמה, לחצני החצים לדוגמה הוגדרו מראש עם הפעולות Go To Next Page או Go To Previous Page. ניתן לערוך לחצנים אלה בהתאם לדרישותיך.

החלונית Sample Buttons היא ספריית אובייקטים. כמו בכל ספריית אובייקטים, ניתן להוסיף לחצנים לחלונית ולהסיר לחצנים שאין בהם צורך. (ראה שימוש בספריות אובייקטים.) הלחצנים לדוגמה מאוחסנים בקובץ ButtonLibrary.indl, הנמצא בתיקייה Presets/Button Library בתיקיית היישום של InDesign.

 1. בחר Sample Buttons מתפריט החלונית Buttons panel כדי לפתוח את החלונית Sample Buttons.
 2. גרור לחצן מהחלונית Sample Buttons למסמך. אם ברצונך שלחצני ניווט יופיעו בכל עמוד, הוסף את הלחצנים לעמוד אב.
 3. בחר לחצן באמצעות הכלי Selection ולאחר מכן ערוך את הלחצן במידת הצורך באמצעות החלונית Buttons.

בעת עריכת הלחצנים לדוגמה, זכור את הפרטים הבאים:

 • אם אתה מוסיף טקסט ללחצן, זכור להעתיק ולהדביק את הטקסט ממצב הלחצן Normal למצב הלחצן Rollover. אחרת, הטקסט שתוסיף לא יופיע במצב הצבעה על הלחצן במסמך EPUB בפריסה קבועה, PDF או SWF.

 • ניתן לשנות גודל של לחצנים. אם תגרור זוג לחצני חצים של Next Page/Previous Page, שנה את גודל הלחצן הראשון, בחר את הלחצן השני ובחר Object ‏> Transform Again ‏> Transform Again.

הערה:

השתמש בחלונית Preview כדי לבדוק את הלחצן.

המרת לחצן לאובייקט

אם תמיר לחצן לאובייקט, תוכן הלחצן יישאר בעמוד, אך ללא תכונות הלחצן. כל תוכן הקשור למצבים אחרים של הלחצן יוסר.

 1. השתמש בכלי Selection כדי לבחור את הלחצן.
 2. בחר Object ‏> Interactive ‏> Convert To Object.

הפיכת לחצנים לאינטראקטיביים

ניתן ליצור, לערוך ולנהל אפקטים אינטראקטיביים ב- InDesign. כאשר המסמך מיוצא אל EPUB בפריסה קבועה, PDF או SWF, פעולות אינטראקטיביות אלה יכולות להיות פעילות.

לדוגמה, נניח שברצונך ליצור לחצן שיגרום להשמעת קובץ קול במסמך PDF. ניתן למקם את קובץ הקול במסמך InDesign, וליצור לחצן שיגרום להשמעת הקובץ כשהמשתמש ילחץ על הלחצן במסמך PDF.

בדוגמה זו, לחיצה על לחצן העכבר היא האירוע, והשמעת הצליל היא הפעולה.

לחצן זה הוגדר כך שישמיע צליל כשהמשתמש ישחרר את לחצן העכבר.

הערה:

פעולות מסוימות נתמכות בקובצי PDF ובקובצי SWF/EPUB, ופעולות מסוימות נתמכות רק ב- PDF או ב- SWF/EPUB. בעת בחירה בפעולה, הימנע מבחירה בפעולת PDF בלבד אם אתה מייצא ל- SWF או ל- EPUB בפריסה קבועה. כמו כן, הימנע מבחירה בפעולת SWF/EPUB בלבד אם אתה מייצא ל- PDF.

הוספת פעולות ללחצנים

ניתן להקצות פעולות לאירועים שונים. לדוגמה, ניתן לציין צליל שיושמע כשהמצביע יעבור לאזור הלחצן, וסרט שיופעל כשהמשתמש ילחץ על לחצן העכבר וישחרר אותו בקובץ PDF לאחר הייצוא. ניתן גם להקצות מספר פעולות לאותו אירוע. לדוגמה, ניתן ליצור אירוע שמפעיל סרט ומגדיר את זום התצוגה ל- Actual Size.

 1. השתמש בכלי Selection כדי לבחור את הלחצן שיצרת.
 2. בחלונית Buttons, בחר אירוע, כגון On Release, הקובע כיצד יתבצעו פעולות.
 3. לחץ שוב על לחצן סימן פלוס לצד Actions ובחר בפעולה שברצונך להקצות לאירוע.
 4. ציין את הגדרות הפעולה.

  לדוגמה, אם תבחר Go To First Page, ציין את הזום. אם תבחר Go To URL, ציין את כתובת דף האינטרנט. לפעולות מסוימות, כגון Go To Next View, אין הגדרות נוספות.

 5. במקרה הצורך, המשך להוסיף את מספר הפעולות הרצוי לכל אירוע.

הערה:

לבדיקת הלחצן, ייצא את המסמך לקובץ EPUB בפריסה קבועה, PDF או SWF, והצג את הקובץ לאחר הייצוא. אם אתה מייצא לקובץ PDF, ודא שהאפשרות Interactive Elements נבחרה. אם אתה מייצא לקובץ SWF, ודא שהאפשרות Include Buttons נבחרה.

סוגי אירועים

אירועים קובעים את אופן ההפעלה של פעולות בלחצנים לאחר ייצוא מסמך ל- ‏EPUB‏, PDF או SWF. ‏‏(ב- Acrobat, אירועים נקראים גורמי ביצוע).

On Release

כאשר לחצן העכבר משוחרר לאחר לחיצה. זהו האירוע הנפוץ ביותר, משום שהוא מעניק למשתמש הזדמנות אחרונה לגרור את הסמן מהלחצן מבלי להפעיל את הפעולה.

On Click

בעת לחיצה על לחצן העכבר (מבלי לשחרר אותו). אם אין סיבה מיוחדת להשתמש במצב On Click, עדיף להשתמש במצב On Release כדי להעניק למשתמש הזדמנות לבטל את הפעולה.

On Roll Over

כשמצביע העכבר נכנס לאזור הלחצן המוגדר לפי התיבה התוחמת של הלחצן.

On Roll Off

כשמצביע העכבר יוצא מאזור הלחצן.

On Focus

בעת התמקדות בלחצן בקובץ PDF, באמצעות פעולה של העכבר או בהקשת Tab.

On Blur

כשהמוקד עובר ללחצן או שדה טופס אחר בקובץ ה- PDF.

סוגי פעולות

כאשר אתה יוצר פעולה, אתה מציין מה יקרה כשהאירוע שצוין יתרחש – בדרך כלל כשמשתמש לוחץ על הלחצן. ניתן להקצות את הפעולות הבאות לסוגי אירועים:

Go To Destination

מעבר אל עוגן הטקסט שצוין אשר נוצא באמצעות החלונית Bookmarks או Hyperlinks. ראה יצירת מעברים לעוגני טקסט.

Go To First/Last/Next/Previous Page

מעבר לעמוד הראשון, האחרון, הקודם או הבא בקובץ EPUB בפריסה קבועה, PDF או SWF. בחר אפשרות מהתפריט Zoom כדי לקבוע את אופן ההצגה של העמוד.

Go To URL

פתיחת דף האינטרנט של כתובת ה- URL שצוינה.

Show/Hide Buttons

מציג או מסתיר לחצנים שצוינו בקובץ EPUB בפריסה קבועה, PDF או SWF לאחר הייצוא. לדוגמה, אם ברצונך שלחצן אחד יופיע בעת ריחוף מעל לחצן אחר באמצעות העכבר, באפשרותך להסתיר את לחצן היעד עד אשר יופעל וליצור פעולה שמציגה את הלחצן המוסתר בעת הצבעה. ראה הצגת לחצן אחר בעת הצבעה.

Video

מאפשר הפעלה, השהיה, עצירה או חידוש של הסרט שנבחר. רק סרטים שנוספו למסמך מופיעים בתפריט Video.

Sound

מאפשר הפעלה, השהיה, עצירה או חידוש של קובץ הקול שנבחר. רק קובצי קול שנוספו למסמך מופיעים בתפריט Sound.

‎Animation ‏(SWF/EPUB‏)‎

מאפשר הפעלה, השהיה, עצירה או חידוש של ההנפשה שנבחרה. רק הנפשות שנוספו למסמך מופיעות בתפריט Animation.

‎Go To Page ‏(SWF/EPUB‏)‎

מעבר לעמוד שצוין בקובץ SWF.

Go To State ‏(SWF/EPUB‏)‎

מעבר למצב ספציפי באובייקט רב-מצבי. לדוגמה, אם אובייקט רב-מצבי כולל מספר תמונות שונות כמצבים, באפשרותך להשתמש בפעולה זו כדי להציג תמונה מסוימת.

Go To Next/Previous State ‏(SWF/EPUB‏)‎

מעבר למצב הבא או המצב הקודם באובייקט רב-מצבי. אפשרויות אלה שימושיות בפרט עבור לחיצה במצגת שקופיות. ראה יצירת אובייקטים רב-מצביים.

Go To Next View‏ (PDF)

מעבר לעמוד לאחר חזרה לתצוגה הקודמת. בדומה ללחצן Forward בדפדפן אינטרנט, שהופך לזמין רק לאחר לחיצה על הלחצן Back, אפשרות זו זמינה רק אם המשתמש עבר לתצוגה קודמת.

Go To Previous View‏ (PDF)

מעבר לעמוד האחרון שהוצג במסמך PDF, או חזרה לערך הזום האחרון שנעשה בו שימוש.

Open File‏ (PDF)

הפעלה ופתיחה של הקובץ שאתה מציין. אם תציין קובץ שאינו בתבנית PDF, הקורא יזדקק ליישום המקורי כדי לפתוח את הקובץ בהצלחה. ציין נתיב מוחלט (כגון c:\docs\sample.pdf).

View Zoom‏ (PDF)

הצגת העמוד בהתאם לאפשרות הזום שאתה מציין. ניתן לשנות את ערך הזום לעמוד (למשל, Actual Size), את פריסת העמוד (כגון Continuous - Facing), או את כיוון הסיבוב.

עריכה או מחיקה של פעולות לחצן

 1. השתמש בכלי Selection כדי לבחור את הלחצן.
 2. בחלונית Buttons, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לביטול פעולות, בטל את הסימון בתיבת הסימון שליד הפריט. ביטול אירועים ופעולות יכול להיות שימושי למטרות בדיקה.
  • כדי לשנות את הסדר, גרור ושחרר פעולות.
  • למחיקת פעולה, בחר בפעולה בתיבת הרשימה ולחץ על הלחצן Delete Selected Action .
  • לעריכת פעולה, בחר באירוע שפעולה זו הוקצתה לו, בחר בפעולה בתיבת הרשימה ושנה את ההגדרות. אם עליך להחליף פעולה של אירוע קיים, מחק את הפעולה והוסף את הפעולה החדשה לאירוע.

יצירת מעברים לעוגני טקסט

אם תיצור עוגן טקסט במסמך InDesign, תוכל לגרום ללחצן לעבור לעוגן זה, גם אם הוא ממוקם במסמך אחר של InDesign. השתמש בחלונית Bookmarks ובחלונית Hyperlinks כדי להוסיף עוגני טקסט. אין באפשרותך ליצור מעברים מלחצנים לסימניות שאינן עוגני טקסט.

הערה:

אם הגדרת ללחצן יעד מסוג היפר-קישור, ההיפר-קישור לא יתפקד בקובץ EPUB בפריסה קבועה, PDF או SWF לאחר הייצוא.

 1. השתמש בכלי Selection כדי לבחור את הלחצן.
 2. בחלונית Buttons, בחר את האירוע, כגון On Release שיפעיל את המעבר.
 3. לחץ על לחצן סימן הפלוס לצד Actions ובחר Go To Destination.
 4. בחר באחד ממסמכי InDesign הפתוחים בתפריט Documents, או לחץ על סמל התיקייה מימין לתפריט וציין את הקובץ.
 5. בחר עוגן שנוצר באמצעות החלונית Bookmarks או החלונית Hyperlinks.
 6. בחר אפשרות מהתפריט Zoom כדי לקבוע את אופן ההצגה של העמוד.

הערה:

אם תציין עוגן במסמך אחר, זכור לייצא את מסמך היעד ל- PDF, ולהשתמש בשם קובץ זהה לזה של מסמך InDesign, תוך החלפה של הסיומת INDD ב- PDF. כמו כן, אחסן את מסמכי ה- PDF באותה תיקייה כדי להבטיח שהקישורים יישארו בתוקף ב- Acrobat וב- Adobe Reader.

שינוי מראה הלחצן עבור הצבעה ולחיצה

לחצן מורכב מקבוצה של אובייקטים בודדים אשר כל אחד מהם מייצג מראה לחצן (מכונה לעתים "מצב"). לכל לחצן יכולים להיות עד שלושה מראות: Normal‏, Rollover ו- Click. בקובץ המיוצא, המראה Normal נמצא בשימוש, אלא אם כן מצביע העכבר עובר לאזור הלחצן (Rollover) או בעת לחיצה על לחצן העכבר באזור הלחצן (Click). באפשרותך להפוך כל מראה לשונה כדי לספק משוב חזותי.

כברירת מחדל, כל לחצן שתיצור מוגדר למראה Normal המכיל את הטקסט או התמונה של הלחצן. בעת הפעלת מראה חדש, מתבצעת העתקה של המראה Normal. כדי להבחין בין מראה אחד למראות אחרים, ניתן לשנות את הצבע או להוסיף טקסט או תמונה.

מצבי לחצנים

A. המצביע אינו נמצא מעל אזור הלחצן (Normal)‏ B. ‏המצביע נכנס לאזור הלחצן (Rollover)‏ C. ‏לחיצה במיקום של המצביע (Click)‏ 

הערה:

האזור הניתן ללחיצה של הלחצן, או האזור החם שלו, הוא התיבה התוחמת המלבנית של המצב הגדול ביותר של הלחצן. לדוגמה, לחצן עגול כולל אזור חם מרובע.

שינוי מראות הלחצן

אם אתה יוצר לחצן הכולל מראות מרובים (Normal‏, Rollover ו- Click), מומלץ לסיים את עיצוב הלחצן לפני שתפעיל מראות אחרים. בעת הפעלת המראה Rollover או Click, מתבצעת העתקה של המראה Normal.

חלק מהשינויים משפיעים רק על המראות שנבחרו, בעוד ששינויים אחרים משפיעים על כל המראות הפעילים. אם תבחר מראה ותחיל צבע רקע אחר או תערוך את הטקסט, השינוי ישפיע על המראה שנבחר. אם תשתמש בכלי Selection כדי להזיז או לשנות את גודל העכבר, השינוי ישפיע על כל המראות.

 1. בחר Window ‏> Interactive ‏> Buttons כדי להציג את החלונית Buttons.
 2. באמצעות הכלי Selection, בחר את הלחצן בפריסה שברצונך לערוך.
 3. לחץ על [Rollover] כדי להפעיל את המראה Rollover.

  מתבצעת העתקה של המראה Normal ל- Rollover.

 4. כאשר המצב Rollover מסומן, שנה את מראה הלחצן.
  • כדי לשנות את הצבע, בחר דוגמית צבע מהתפריט Stroke או Fill בחלונית Control.
  • כדי להציב תמונה במראה, בחר את התמונה הקיימות באמצעות הכלי Direct Selection או לחיצה פעמיים על תמונת הלחצן הקיימת, ולאחר מכן בחר File ‏> Place ולחץ פעמיים על קובץ.
  • כדי להדביק תמונה למסגרת טקסט, העתק אותה ללוח, בחר את המראה בחלונית Buttons ובחר Edit‏ > Paste Into.
  • להקלדת טקסט, בחר בכלי Type, לחץ על הלחצן והקלד את הטקסט. ניתן גם לבחור Edit ‏> Paste Into כדי להעתיק מסגרת טקסט שהודבקה.
 5. להוספת המראה Click, לחץ על [Click] להפעלתו ובצע את אותו הליך כדי לשנות את מראהו.
 6. השתמש בחלונית Preview כדי לבדוק את מראות הלחצן השונים.

הערה:

לשינוי גודל התמונות הממוזערות של State Appearance בחלונית Buttons, בחר Panel Options מתפריט החלונית Buttons, בחר אפשרות ולחץ על OK.

מחיקה וביטול של מראות

 1. בחר במראה בחלונית Buttons.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למחיקת המראה Rollover או Click, לחץ על הסמל Delete בתחתית החלונית. מחיקת מראה שימושית במיוחד אם אתה עורך את המראה Normal במידה ניכרת ומחליט שברצונך לבסס את Rollover או Click על המראה החדש של Normal.
  • כדי לבטל מראה מבלי למחוק אותו, לחץ על הסמל Eye שליד המראה כדי לבטל את הבחירה בו. לא יתבצע ייצוא לקובץ EPUB בפריסה קבועה, PDF או SWF של מצבים שלא הופעלו.

הערה:

לא ניתן למחוק או לבטל את המצב Normal.

יצירת אובייקטים רב-מצביים

החלונית Object States מאפשרת יצירת גרסאות מרובות של אובייקט. מצב הוא גרסה של פריט עמוד. אובייקט שכולל מספר מצבים מכונה אובייקט רב-מצבי.

באמצעות החלונית Object States, אין מגבלה על מספר המצבים שניתן ליצור עבור אובייקט. בכל פעם שאתה יוצר מצב, נוצרת גרסה נוספת של פריט העמוד. רק מצב אחד גלוי לעין בעמוד בכל עת. במקרה של פלט הדפסה ו- PDF, רק המצב הפעיל מופיע בפלט הסופי.

יצירת מצגת שקופיות של אובייקטים רב-מצביים

אחד מהשימושים הנפוצים ביותר של אובייקט רב-מצבי הוא מצגת שקופיות שמאפשרת לצופים בקובץ ה- SWF לעבור בעזרת לחיצות בין סדרת תמונות. לדוגמה, ניתן ליצור מצגת שקופיות של 20 תמונות מבלי למקם את התמונות ב- 20 עמודים שונים.

 1. מקם את התמונות שיופיעו במצגת השקופיות.

  לקבלת התוצאות הטובות ביותר, ודא שהגודל של מסגרות התמונות זהה.

  מצב לא חייב להיות פריט בודד - הוא יכול להיות אוסף פריטים.

 2. כדי לסדר תמונות בערימה, בחר אותן ולחץ על Align Horizontal Centers  ועל Align Vertical Centers  בחלונית Control.

 3. בעת בחירת התמונות, פתח את החלונית States ‏(Window >‏ Interactive ‏> Object States) ולחץ על הלחצן Convert Selection To Multi-State Object .

  התמונות יופיעו כמצבים בחלונית Object States ומסגרת מקווקוות תקיף את התמונות שנבחרו.

 4. צור לחצני ניווט שיפעילו את הפעולות Go To Next State ו- Go To Previous State כאשר לחצן העכבר משוחרר. ראה יצירת לחצנים.

 5. השתמש בחלונית Preview ‏(Window ‏> Interactive ‏> EPUB Interactivity Preview / SWF Preview) כדי לבדוק את לחצני הניווט.

 6. ייצא את המסמך לתבנית SWF. ראה מסמכים אינטראקטיביים.

עריכת אובייקט רב-מצבי

 1. בחר אובייקט רב-מצבי.

 2. בחלונית Object States, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך מצב, בחר במצב בחלונית Object States ולאחר מכן ערוך את האובייקט. לדוגמה, ניתן להוסיף קו או מילוי או לשנות את האובייקט.

  • כדי להוסיף אובייקט למצב קיים, בחר את האובייקט ואת האובייקט הרב-מצבי ולחץ על הלחצן Add Objects To Visible State .

  • כדי להוסיף אובייקט לאובייקט רב-מצבי קיים, בחר את האובייקט ואת האובייקט הרב-מצבי ולחץ על הלחצן Convert Selection To Multi-State Object .

  • כדי לשכפל מצב, בחר מצב שעליו יתבסס המצב החדש ובחר New State מתפריט החלונית. הוסף, הסר או ערוך את התוכן של מצב זה.

  • כדי להדביק אובייקט במצב קיים, גזור או העתק אובייקט אחד או יותר, בחר את האובייקט הרב-מצבי, בחר את המצב בחלונית Object States ובחר Paste Into State בתפריט החלונית Object States.

  • כדי להמיר אובייקטים רבי-מצבים בחזרה לערכה של אובייקטים עצמאיים, בחר את המצב בחלונית Object States ובחר Release State To Object מתפריט החלונית. כדי להמיר את כל המצבים באובייקט הרב-מצבי לאובייקטים, בחר Release All States To Objects.

  • כדי למחוק מצב ולהסיר את התוכן שלו, בחר את המצב ובחר Delete State מתפריט החלונית.

  • כדי להסתיר את האובייקט הרב-מצבי בקובץ המיוצא עד שהוא יופעל על-ידי לחצן, בחר Hide Until Triggered מתפריט החלונית.

  • כדי לאפס את כל האובייקטים הרב-מצביים במסמך למצב הראשון, בחר Reset All Multi-State Objects To First State מתפריט החלונית. בעת בחירת מצב, האובייקט יישאר במצב זה גם אם תסגור ותפתח את המסמך. זו האפשרות המהירה ביותר לאיפוס כל האובייקטים הרב-מצביים.

יצירת אזורים חמים עבור לחצנים

במקרים מסוימים, ייתכן שתרצה שאזור הלחצן (הנקרא "אזור חם" או "קישור חם") לא יהיה גלוי עד אשר מצביע העכבר ירחף מעליו. לדוגמה, כאשר אתה מעביר מצביע מעל לחצן במפה, ייתכן שתוצג תמונה שמייצגת אזור, והתמונה עשויה להיעלם כאשר המצביע זז מהאזור.

בקובץ ה- PDF המיוצא, הצבת המצביע מעל אזור חם גורמת לתמונה להיעלם.

הצגת תמונה מוסתרת בעת הצבעה

דרך אחת ליצירת אפקט "אזור חם" היא החלת תמונה על המצב Rollover בחלונית Buttons. לשם ביצוע פעולה זו, צור לחצן שבו המצב [Rollover] מציג תמונה בעוד שהמצב [Normal] אינו מציג את התמונה.

 1. בחר את התמונה שבה ברצונך להשתמש כאזור חם. ודא שלמסגרת התמונה אין גבול או רקע.

 2. בחלונית Buttons (בחר Window‏ > Interactive‏ > Buttons), לחץ על המראה [Normal] כדי להמיר את התמונה שנבחרה ללחצן.

 3. לחץ על המראה [Rollover] בחלונית Buttons כדי להפעיל אותו.

 4. לחץ שוב על המראה [Normal]. לאחר מכן בחר את התמונה באמצעות הכלי Direct Selection  ומחק את התמונה.

  הקפד למחוק את התמונה (את תוכן המסגרת) ולא את המסגרת ואת התוכן. מחיקת המסגרת מוחקת את הלחצן כולו.

 5. השתמש בחלונית Preview כדי להציג בתצוגה מקדימה את אפקט האזור החם.

הצגת לחצן אחר בעת הצבעה

באפשרותך ליצור אזור חם שבו לחיצה על אובייקט או ריחוף מעליו בעזרת העכבר מציגים אובייקט אחר. לשם ביצוע פעולה זו, צור שני לחצנים, הסתר אחד מהלחצנים והשתמש בפעולה Show/Hide Button כדי להציג ולהסתיר את לחצן היעד.

 1. צור אובייקט שישמש כלחצן המקור. בחלונית Buttons, לחץ על הסמל Convert Object To A Button.
 2. הצב את התמונה שברצונך שתשמש כלחצן היעד והמר אותה ללחצן.
 3. בחר את תמונת היעד ובחר Hidden Until Triggered בתחתית החלונית Buttons.

  יש להסתיר את התמונה במסמך המיוצא כדי שיהיה ניתן להציג אותה בעת ריחוף מעל לחצן המקור בעזרת העכבר או לחיצה עליו.

 4. בחר את לחצן המקור וצור שתי פעולות שונות, אחת כדי להציג את תמונת היעד ושנייה כדי להסתיר את תמונת היעד.

  אם ברצונך שהתמונה תופיע כאשר הלחצן מרחף מעל לחצן המקור, השתמש באירוע On Roll Over ו- On Roll Off. אם ברצונך שהתמונה תופיע בעת לחיצה על לחצן המקור ותיעלם בעת שחרורו, השתמש באירוע On Click ו- On Release. בכל מקרה, השתמש בפעולה Show/Hide Buttons כדי להציג ולהסתיר את לחצן היעד. ראה הפיכת לחצנים לאינטראקטיביים.

 5. השתמש בחלונית Preview כדי לבדוק את הלחצנים.

שינוי אפשרויות PDF עבור לחצנים

 1. השתמש בכלי Selection כדי לבחור את הלחצן.
 2. בתפריט החלונית Buttons, בחר PDF Options.
 3. הקלד תיאור שישמש כטקסט חלופי למשתמשים עם ליקויי ראייה.
 4. ציין אם יש להדפיס את הלחצן בקובץ ה- PDF ולחץ על OK.

הגדרת סדר הטאבים של לחצנים

סדר הטאבים קובע את השדה הבא (או הקודם) כדי לקבל מוקד כאשר משתמש מקיש על Tab (או Shift+Tab) במסמך ה- PDF או ה- SWF. סדר הטאבים כולל לחצנים בשכבות מוסתרות, אך לא לחצנים בעמודי אב.

 1. עבור לעמוד הכולל את הלחצנים.
 2. בחר Object‏ > Interactive‏ > Set Tab Order.
 3. בחר כל לחצן שברצונך להזיז וגרור אותו למיקומו החדש, או לחץ על הלחצנים Move Up ו- Move Down. כאשר תסיים, לחץ על OK.

אם אתה משתמש ב- Acrobat לעריכת מסמך PDF ומוסיף לחצנים או שדות טופס נוספים לעמוד, ייתכן שיהיה עליך לקבוע סדר טאבים חדש ב- Acrobat.