ייצוא ל-Adobe PDF

למד כיצד לייצא מסמך, ספר או מסמכים שנבחרו בספר כקובץ PDF אחד.

אודות Adobe PDF

PDF ‏(Portable Document Format) היא תבנית קובץ בינלאומית, ששומרת על הגופנים, התמונות והפריסה של מסמכי מקור שנוצרו במגוון רחב של יישומים ופלטפורמות. Adobe PDF היא התבנית המקובלת ביותר להפצה ולחילופין של מסמכים וטפסים אלקטרוניים ברחבי העולם, באופן בטוח ואמין. קובצי Adobe PDF הם קבצים מלאים ודחוסים, וכל משתמש עם תוכנת ®Adobe Reader הניתנת בחינם יכול לשתף, להציג ולהדפיס אותם.

השימוש ב-Adobe PDF יעיל במיוחד בתהליכי עבודה של הפקות דפוס. באמצעות שמירת עותק של הגרפיקה בתבנית Adobe PDF ניתן ליצור קובץ דחוס ואמין, שיאפשר לך או לספק שירותי הדפוס שלך לבצע תצוגה, עריכה, ארגון והגהה. לאחר מכן, בשלב המתאים בתהליך העבודה, ספק השירות יכול לשלוח את הקובץ לדפוס ישירות, או לעבד אותו באמצעות כלים ממקורות שונים לצורך משימות הכנה לדפוס, כגון בדיקות תקינות, השמנה, סידור והפרדות צבע.

בעת שמירה בתבנית Adobe PDF, ניתן לבחור ליצור קובץ תואם PDF/X‏. PDF/X ‏(Portable Document Format Exchange) היא תת-תבנית של Adobe PDF שמעלימה את רוב משתני הצבע, הגופן וההשמנה הגורמים לבעיות בהדפסה. PDF/X מתאים לשימוש בקובצי PDF כעמודי אב דיגיטליים להפקות דפוס – בשלב היצירה או בשלב הפלט של תהליך העבודה – כל עוד התקני הפלט והיישומים תומכים ב-PDF/X.

מסמכי Adobe PDF יכולים לפתור את הבעיות הבאות, הנפוצות במסמכים אלקטרוניים:

בעיה נפוצה

הפתרון של Adobe PDF

נמענים אינם יכולים לפתוח קבצים, מכיוון שהיישומים ששימשו ליצירת הקבצים אינם נמצאים ברשותם.

קובצי PDF ניתנים לפתיחה על-ידי כל אחד, בכל מקום. לשם כך נדרשת רק התוכנה החופשית Adobe Reader.

ארכיונים המשלבים מסמכים מודפסים ומסמכים אלקטרוניים אינם נוחים לחיפוש, גוזלים מקום רב ומחייבים שימוש ביישום המקורי שבו נוצר המסמך.

קובצי PDF הם קבצים דחוסים עם יכולת חיפוש מלאה, וניתן לגשת אליהם בכל עת בעזרת Reader. בעזרת קישורים ניתן לנווט בקובצי PDF בקלות.

מסמכים מוצגים באופן שגוי במחשבי כף-יד.

מסמכי PDF מתויגים מאפשרים להזרים טקסט מחדש להצגה בפלטפורמות להתקנים ניידים כגון התקני Palm OS®‎, ‏Symbian™‎ ו-Pocket PC®‎.

משתמשים לקויי ראייה אינם יכולים לקרוא מסמכים עם עיצוב מורכב.

קובצי PDF מתויגים מכילים מידע על תוכן ומבנה, שמאפשר להציגם באמצעות קוראי מסך.

ייצוא ל-PDF לצורך הדפסה

ניתן לייצא מסמך או ספר ל-Adobe PDF באופן קל ופשוט בעזרת הגדרות ברירת המחדל של High Quality Print, או בהתאמה אישית לפי דרישות המשימה. הגדרות ייצוא PDF שצוינו נשמרות יחד עם היישום, והן יוחלו על כל מסמך או ספר חדש של InDesign שתייצא ל-PDF, עד שתשנה אותן שוב. להחלה מהירה של הגדרות מותאמות אישית על קובצי PDF, ניתן להשתמש בהגדרות קבועות מראש.

ניתן לייצא מסמך, ספר או מסמכים שנבחרו בספר כקובץ PDF אחד. ניתן גם להעתיק תוכן מפריסת InDesign ללוח, וליצור ממנו קובץ Adobe PDF באופן אוטומטי. ‏‏‏(אפשרות זו שימושית כשברצונך להדביק קובץ PDF ביישום אחר, כגון Adobe Illustrator.)

כשמייצאים קובץ של InDesign ל-PDF, ניתן לשמור על רכיבי ניווט, כגון תוכן עניינים ופריטי אינדקס, וכן תכונות אינטראקטיביות כגון היפר-קישורים, סימניות, קובצי מולטימדיה ולחצנים. ניתן גם לייצא שכבות מוסתרות, שכבות שאינן מיועדות להדפסה ואובייקטים שאינם מיועדים להדפסה ל-PDF. אם אתה מייצא ספר, ניתן למזג שכבות בשמות זהים מהחלונית Book.

לקבלת מידע על יצירת מסמכי PDF נגישים, ראה נגישות ב-Adobe InDesign.

ייצוא מסמך פתוח ל-PDF להדפסה

 1. בחר File > Export.

 2. ציין מיקום ושם לקובץ.

 3. בחר באפשרות Use InDesign Document Name As The Output Filename, אם אתה מעוניין שלקובץ PDF המיוצא יהיה שם זהה למסמך של היצוא הבא.

 4. עבור Save As‏ Type (‏Windows) או Format (‏Mac OS), בחר Adobe PDF (‏Print), ולאחר מכן לחץ על Save.

  בעת בחירת האפשרות Adobe PDF (Print)‎, לא ניתן לכלול רכיבים אינטראקטיביים ב-PDF. כדי לייצא מסמך אינטראקטיבי ל-PDF, ראה ‏‫מסמכי PDF דינמיים‬.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשימוש בערכה מוגדרת מראש של אפשרויות משימה, בחר הגדרה קבועה מראש מהתפריט Adobe PDF Preset.
  • ליצירת קובץ PDF/X, בחר בהגדרת PDF/X קבועה מראש מהתפריט Adobe PDF Preset, או בחר בתבנית PDF/X מוגדרת מראש מהתפריט Standard.
  • כדי להתאים אישית אפשרויות, בחר קטגוריה מהרשימה שמצד שמאל והגדר את האפשרויות.
 6. באזור Compatibility, בחר בגרסת PDF הנמוכה ביותר הדרושה לפתיחת הקבצים שתיצור.
 7. ציין את אפשרויות Accessibility Options הבאות מתחת לכרטיסייה Advanced במידת הצורך:

  Display Title

  בחר מה להציג בשורת הכותרת של Acrobat בעת פתיחת ה-PDF. האפשרויות הזמינות הן Document Title ו-File Name.

  Language

  בחר את שפת המסמך של ה-PDF. בחירה זו קובעת את שפת ברירת המחדל של ה-PDF המיוצא. אם השפה המבוקשת אינה מופיעה ברשימה, באפשרותך גם להקליד את קוד ה-ISO התקני של השפה.

 8. לחץ על Export ‏(Windows) או על Save ‏(Mac OS).
הערה:

לאיפוס האפשרויות להגדרות ברירת המחדל, בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על Reset ‏(הלחצן Cancel ישתנה ל-Reset).

הכנת שכבות לפני ייצוא ספר ל-PDF

כשמייצאים ספר ל-PDF, ניתן להציג ולהסתיר שכבות של InDesign במסמך PDF שייווצר. כדי להימנע משמות שכבה כפולים בקובץ PDF, ניתן למזג את השכבות בייצוא.

אם בוחרים באפשרות Merge Identically Named Layers, שמות השכבות מוצגים מתחת לשם הספר ב-Acrobat או ב-Reader. אם אפשרות זו לא נבחרה, שמות השכבות מוצגים בנפרד מתחת לכל שם מסמך.

 1. אם אינך רוצה ששכבות מסוימות ימוזגו, תן להן שמות ייחודיים בכל מסמך ספר.

  שמות שכבה רגישים לאותיות גדולות/קטנות, כך שהשכבה Art והשכבה art לא ימוזגו.

 2. מתפריט החלונית Book, בחר Merge Identically Named Layers On Export.
  הערה:

  בעת ייצוא ספר ל-PDF, ודא שנבחרה האפשרות Create Acrobat Layers. אם תבחר אפשרות זו, יש להשתמש בתאימות ל-Acrobat 6 ‏(PDF 1.5) ומעלה.

ייצוא ספר ל-PDF

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת PDF מכל הספר, לחץ על אזור ריק בחלונית Book כדי לבטל את הבחירה בכל המסמכים שנבחרו ובחר Export Book To PDF מתפריט החלונית Book.
  • כדי ליצור PDF ממסמכים בספר, בחר במסמך או במסמכים בחלונית Book ובחר Export Selected Documents To PDF מתפריט החלונית Book.
 2. ציין שם ומיקום לקובץ PDF ולחץ על Save.
 3. בחר הגדרה קבועה מראש מתפריט Adobe PDF Preset, או בחר קטגוריה מהרשימה שמימין לתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF ולאחר מכן בצע התאמה אישית של האפשרויות.
 4. לחץ על Export ‏(Windows) או על Save ‏(Mac OS).

הקטנת קובצי PDF

בקובצי PDF המיועדים להפצה לצורכי סקירה בלבד, ייתכן שתרצה להקטין את קובצי PDF בעת ייצוא מ-InDesign. להלן חלק משיטות הקטנת גודל הקובץ שניתן להשתמש בהן בתיבת הדו-שיח Export Adobe PDF:

 • בחר [Smallest File Size] מהתפריט Adobe PDF Preset.

 • באזור Compression, בצע דגימת הפחתה של תמונות ל-‏72 פיקסלים לאינץ', בחר דחיסה אוטומטית, ובחר איכות תמונה נמוכה או בינונית לתמונות בצבע או בגווני אפור. כשאתה עובד עם תצלומים, השתמש בדחיסה אוטומטית (JPEG). כשאתה עובד עם תמונות בצבע אחיד בעיקר, כגון תרשימים וגרפים, השתמש בדחיסת ZIP.

 • באזור Output, השתמש ב-Ink Manager כדי להמיר צבעי ספוט לצבעי פרוצס.

הערה:

להקטנת קובצי PDF, פתח קובץ PDF ב-Acrobat 8.0 או בגרסה מתקדמת יותר, בחר Document‏ ‏> Reduce File Size וציין את רמת התאימות. ליתר שליטה, בחר Advanced ‏> PDF Optimizer.

למידע נוסף על הקטנת קובצי PDF, עיין בעזרה של Acrobat ובאתר האינטרנט של Adobe.

קביעות PDF מוגדרות מראש של Adobe

קביעת PDF מוגדרת מראש היא קבוצת הגדרות המשפיעה על התהליך של יצירת PDF. הגדרות אלה נועדו לשמור על היחס בין הגודל לאיכות של הקבצים, בהתאם לשימוש בקובץ PDF. רוב הקביעות המוגדרות מראש משותפות לרכיבי Adobe Creative Suite, כולל InDesign, ‏Illustrator, ‏Photoshop ו-Acrobat. ניתן גם ליצור ולשתף קביעות מוגדרות מראש המותאמות אישית לדרישות הפלט הייחודיות שלך.

כמה מהקביעות המוגדרות מראש המפורטות להלן אינן זמינות עד להעברתן - כנדרש - מהתיקייה Extras (שבה הותקנו כברירת מחדל) לתיקייה Settings. לרוב, התיקיות Extras ו-Settings נמצאות במיקום (Windows Vista ו-Windows 7) ‏ProgramData\Adobe\AdobePDF, ‏(Windows XP) ‏Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF או (Mac OS) ‏Library/Application Support/Adobe PDF. חלק מהקביעות המוגדרות מראש אינן זמינות בחלק מהרכיבים של Creative Suite.

ההגדרות מותאמות אישית נמצאות במיקום (Windows XP) ‏Documents and Settings/[username]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, ‏(Windows Vista ו-Windows 7) ‏Users/[username]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings או (Mac OS) ‏Users/[username]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

הערה:

עיין מעת לעת בהגדרות ה-PDF שלכם. הגדרות אלה אינן חוזרות באופן אוטומטי לערכי ברירת המחדל. יישומים וכלי עזר היוצרים קובצי PDF משתמשים בערכת ההגדרות האחרונה שהוגדרה או נבחרה.

High Quality Print

יוצרת קובצי PDF להדפסות איכותיות במדפסות ובהתקני הגהה שולחניים. קביעה מוגדרת מראש זו משתמשת ב-PDF 1.4, מפחיתה דגימות של תמונות בצבע ובגווני אפור ל-‎300 ppi ותמונות בשחור-לבן ל-‎1200 ppi, מטביעה ערכות משנה של כל הגופנים, משאירה צבעים ללא שינוי ואינה משטחת שקיפות (עבור סוגי קבצים המסוגלים להשתמש בשקיפות). לא ניתן לפתוח קובצי PDF אלה ב-Acrobat 5.0 וב-Acrobat Reader 5.0 ומעלה. ב-InDesign, קביעה מוגדרת מראש זו גם יוצרת קובצי PDF מתויגים.

Illustrator Default ‏(Illustrator בלבד)‎

יוצרת PDF שבו כל הנתונים של Illustrator נשמרים. ניתן לפתוח מחדש קובצי PDF הנוצרים באמצעות קביעה מוגדרת מראש זו ב-Illustrator ללא אובדן כלשהו של נתונים.

Oversized Pages ‏(Acrobat בלבד)‎

יוצרת קובצי PDF המתאימים להצגה ולהדפסה של שרטוטים הנדסיים הגדולים מ-‎200 x 200 אינץ'. ניתן לפתוח קובצי PDF אלה ב-Acrobat וב-Reader 7.0 ומעלה.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK and RGB)‎ ‏(Acrobat בלבד)‎

משמש לשמירה לטווח ארוך (אחסון) של מסמכים אלקטרוניים. PDF/A‑1b משתמש ב-PDF 1.4 וממיר את כל הצבעים לצבעי CMYK או RGB, בהתאם לתקן שתבחר. קובצי PDF אלה ניתן לפתוח ב-Acrobat וב-Reader 5.0 ומעלה.

PDF/X‑1a ‏(2001 ו-2003)‎

PDF/X‑1a דורש שכל הגופנים יוטבעו, שהסימונים והגלישה המתאימים יצוינו, ושהצבע יופיע כ-CMYK, כצבעי ספוט או שניהם. קבצים תואמים חייבים להכיל מידע שמתאר את תנאי ההדפסה המתאימים להם. קובצי PDF שנוצרו עם תאימות ל-PDF/X‑1a ניתן לפתוח ב-Acrobat 4.0 וב-Acrobat Reader 4.0 וגרסאות מתקדמות יותר.

הקביעה PDF/X‑1a משתמשת ב-PDF 1.3, מפחיתה דגימות של תמונות בצבע ובגווני אפור ל-‎300 ppi ותמונות בשחור-לבן ל-‎1200 ppi, מטביעה ערכות משנה של כל הגופנים, יוצרת קובצי PDF לא מתויגים ומשטחת שקיפות באמצעות ההגדרה High Resolution.

הערה: הקביעות המוגדרות מראש PDF/X1‑a:2003 ו-PDF/X‑3 (2003)‎ ממוקמות במחשב במהלך ההתקנה אך אינן זמינות עד להעברתן מהתיקייה Extras לתיקייה Settings.

PDF/X-3

קביעה מוגדרת מראש זו יוצרת PDF בהתבסס על תקן ISO ‏PDF/X-3:2002. ניתן לפתוח את ה-PDF שנוצר בהגדרה זו ב-Acrobat 4.0 וב-Acrobat Reader 4.0 ומעלה.

PDF/X‑4‏ (2008)

קביעה מוגדרת מראש, זו היוצרת קבצי ISO PDF/X-4:2008, תומכת בשקיפות בזמן אמת (השקיפות אינה משוטחת) וניהול צבעים של ICC. קובצי PDF המיוצאים עם קביעה מוגדרת מראש זו הם בתבנית PDF 1.4 עבור CS5 ובתבנית PDF 1.6 עבור CS5.5 ואילך. התמונות עוברות הפחתת דגימה ודחיסה והגופנים מוטבעים באותו האופן כמו בהגדרות PDF/X-1a ו-PDF/X-3. ניתן ליצור קובצי PDF התואמים ל-PDF/X-4:2008 ישירות מרכיבי Creative Suite 4 ו-5 כולל Illustrator, ‏InDesign ו-Photoshop.‏ Acrobat 9 Pro מספק אפשרויות לאימות וביצוע בדיקת תקינות של קובצי PDF לתאימות ל-PDF/X-4:2008, וכן להמרת קבצים שאינם מסוג PDF/X ל-PDF/X-4:2008, במידת האפשר.

Adobe ממליצה על PDF/X-4:2008 בתור תבנית קובץ ה-PDF המיטבית לתהליכי עבודה מהימנים של פרסום בדפוס של PDF.

Press Quality

יוצרת קובצי PDF להפקת דפוס באיכות גבוהה (לדוגמה, להדפסה דיגיטלית או להפרדות במכונות דפוס), אך אינה יוצרת קבצים התואמים ל-PDF/X. במקרה כזה, איכות התוכן היא השיקול החשוב ביותר. המטרה היא לשמור על כל המידע בקובץ PDF שבית דפוס מסחרי או ספק שירותי דפוס זקוק לו כדי להדפיס את המסמך כהלכה. קבוצת אפשרויות זו משתמשת ב-PDF 1.4, ממירה צבעים ל-CMYK, מפחיתה דגימות של תמונות בצבע ובגווני אפור ל-‏‎300 ppi ותמונות בשחור-לבן ל-‏‎1200 ppi, מטביעה ערכות משנה של כל הגופנים ומשמרת שקיפות (עבור סוגי קבצים המסוגלים להשתמש בשקיפות).

ניתן לפתוח קובצי PDF אלה ב-Acrobat 5.0 וב-Acrobat Reader 5.0 ומעלה.

הערה: לפני יצירת קובץ Adobe PDF לשליחה לבית דפוס מסחרי או ספק שירותי דפוס, ברר את רזולוציית הפלט הדרושה והגדרות אחרות, או בקש קובץ ‎.joboptions עם ההגדרות המומלצות. ייתן שתצטרך להתאים אישית את ההגדרות של Adobe PDF לפי ספק שירות מסוים ולאחר מכן לספק קובץ ‎.joboptions משלך.

Smallest File Size

יוצרת קובצי PDF להצגה באינטרנט או באינטרה-נט, או להפצה בדואר אלקטרוני. קבוצת אפשרויות זו משתמשת בדחיסה, בדגימת הפחתה וברזולוציית תמונה נמוכה יחסית. היא ממירה את כל הצבעים ל-sRGB ומטביעה גופנים. היא גם מתאימה את הקבצים לשרתי בתים. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הימנע מהשימוש בקביעה מוגדרת מראש זו אם בכוונתך להדפיס את קובץ ה-PDF.

ניתן לפתוח קובצי PDF אלה ב-Acrobat 5.0 וב-Acrobat Reader 5.0 ומעלה.

Magazine Ads 2006 (יפן)‎

קביעה מוגדרת מראש זו יוצרת קובצי PDF בהתבסס על כללי היצירה שנקבעו בוועדה Digital Data Delivery.

Standard ‏(Acrobat בלבד)‎

יוצרת קובצי PDF שיודפסו במדפסת שולחנית או במכונות העתקה דיגיטליות, יפורסמו בתקליטור, או יישלחו ללקוח לצורך הגהה לפני פרסום. קבוצת אפשרויות זו משתמשת בדחיסה ובהפחתת דגימה לשמירה על גודל קובץ קטן, אך גם מטביעה ערכות משנה של כל הגופנים (המותרים) שנעשה בהם שימוש בקובץ, ממירה את כל הצבעים ל-sRGB ומדפיסה ברזולוציה בינונית. שים לב שכברירת מחדל, ערכות משנה של גופני Windows אינן מוטבעות. ניתן לפתוח קובצי PDF שנוצרו עם קובץ הגדרות זה ב-Acrobat 6.0 וב-Acrobat Reader 6.0 ומעלה.

התאמה אישית של קביעות PDF מוגדרות מראש של Adobe

הגדרות PDF קבועות מראש של ברירת המחדל מבוססות על שיטות עבודה מומלצות, אך ייתכן שתהליך העבודה שלך או של ספק שירותי הדפוס שלך דורש הגדרות PDF מיוחדות שאינן קיימות בהגדרות הקבועות מראש המובנות במערכת. במקרה כזה, אתה או ספק השירות שלך תוכלו ליצור קביעות מוגדרות מראש בהתאמה אישית. קביעות מוגדרות מראש של Adobe PDF נשמרות כקובצי ‎.joboptions

 1. בחר File‏ ‏> Adobe PDF Presets‏ ‏> Define.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי ליצור הגדרה קבועה מראש חדשה, לחץ על New. אם ברצונך לבסס את ההגדרה החדשה על הגדרה קבועה מראש קיימת, בחר תחילה בהגדרה הרצויה. קבע אפשרויות PDF ולחץ על OK. (ראה קביעות מוגדרות מראש של Adobe PDF.)
  • לעריכת הגדרה קבועה מראש מותאמת אישית, בחר בהגדרה ולחץ על Edit. ‏(לא ניתן לערוך את ההגדרות הקבועות מראש של ברירת המחדל). קבע אפשרויות PDF ולחץ על OK.
  • למחיקת הגדרה קבועה מראש, בחר בהגדרה והקש Delete.
  • לשמירת הגדרה קבועה מראש במיקום שונה מתיקיית ההגדרות של ברירת המחדל בתיקייה Adobe PDF, בחר בהגדרה ולחץ על Save As. ציין מיקום ולחץ על Save.

לחלופין, ניתן ליצור הגדרה קבועה מראש בהתאמה אישית בשעת שמירת קובץ PDF בלחיצה על Save Preset שבתחתית תיבת הדו-שיח Export Adobe PDF. תן שם להגדרה, ולחץ על OK.

טעינת קביעות PDF מוגדרות מראש של Adobe

קביעות PDF חדשות ומוגדרות מראש (קובצי ‎.joboptions) שאתה יוצר ומאחסן בתיקייה Settings במיקומים הבאים:

Windows XP

Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\Adobe PDF

Windows Vista ו-Windows 7

Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe PDF

Mac OS

User/[username]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF

הגדרות קבועות מראש אלה מוצגות אוטומטית בתפריט Adobe PDF Preset.

הגדרות PDF קבועות מראש נוספות של InDesign מותקנות בתיקיית המערכת Adobe PDF\Extras. היעזר בכלי החיפוש של המערכת כדי לאתר את קובצי ‎.joboptions הנוספים. ניתן גם לקבל קבצים של הגדרות PDF קבועות מראש מותאמות אישית מספקי שירות או מעמיתים. כדי שהגדרות קבועות מראש אלה יוצגו ברשימה בתפריט Adobe PDF Preset, יש להעביר אותן לתיקייה Settings ידנית או בעזרת הפקודה Load.

טעינת הגדרות PDF קבועות מראש

הפקודה Load שימושית כשברצונך לטעון הגדרות PDF קבועות מראש שמישהו שלח לך, או לטעון הגדרות PDF קבועות מראש מ-InDesign CS2.

 1. בחר File ‏> ‏Adobe PDF Presets ‏> ‏Define.
 2. לחץ על Load ובחר בקובץ ‎joboptions שברצונך לטעון.

הקובץ ‎joboptions מועתק לתיקייה Settings שבה מאוחסנות הגדרות PDF קבועות מראש חדשות.

הערה:

כדי שקובץ ‎.joboptions יהיה זמין בתפריט Adobe PDF Preset, ניתן גם לגרור אותו לתיקייה Settings שבה מאוחסנות הגדרות PDF קבועות מראש.

המרת הגדרות PDF קבועות מראש מ-InDesign CS

InDesign CS וגרסאות קודמות לה מייצאים הגדרות קבועות מראש עם הסיומת ‎.pdfs, ואילו InDesign CS2 וגרסאות מתקדמות יותר מייצאים הגדרות PDF קבועות מראש עם הסיומת ‎.joboptions בעת ייבוא קובץ PDFS, הקובץ מומר לקובץ ‎.joboptions ודורס את ההגדרות בהתאם לצורך. לדוגמה, אם בחרת בפרופיל היעד Monitor RGB באזור Output ב-InDesign CS, הוא ישתנה באופן אוטומטי ל-Document RGB ב-InDesign CS4.

 1. בחר File ‏> ‏Adobe PDF Presets ‏> ‏Define.
 2. לחץ על הלחצן Load.
 3. בחר Previous-version PDF Settings Files (.pdfs)‎ מתפריט Files Of Type ‏(Windows) או Files Of Type מתפריט Enable ‏(Macintosh).
 4. לחץ פעמיים על הקובץ שברצונך להמיר.

הקובץ נבחר ברשימה Adobe PDF Preset.

החלונית Background Tasks

היכולת לייצא קובצי PDF ברקע מאפשרת להמשיך לעבוד על המסמך במקום להמתין עד ש-InDesign יסיים את תהליך הייצוא. ניתן גם ליצור תור של מספר תהליכים של ייצוא קובצי PDF ברקע. השתמש בחלונית Background Tasks כדי להציג את ההתקדמות של תהליכי הייצוא.

 1. ייצא מסמך אחד או יותר אל Adobe PDF.

 2. כדי להציג את ההתקדמות, בחר Window >‏ Utilities >‏ Background Tasks.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון