בעת בחירה באפשרות Facing Pages בתיבת הדו-שיח File‏ > Document Setup, עמודי המסמך מסודרים בכפולות. כפולה היא סדרת עמודים שמוצגים יחד, כמו שני העמודים שניתן לראות בעת פתיחת ספר או כתב-עת. כל כפולה של InDesign כוללת לוח משלה, שהוא אזור מחוץ לעמוד שניתן לאחסן בו אובייקטים שעדיין לא מוקמו בעמוד. הלוח של כל כפולה מספק מקום להכלת אובייקטים הכוללים גלישה, כלומר כאלה החורגים מקצות העמוד.

החלונית Pages
החלונית Pages

A. סמלי עמוד B. עמוד שהוחל עליו עמוד מאסטר "A" C. כפולה שנבחרה 

בעת הגדרת האפשרות Binding ל- Right To Left בתיבת הדו-שיח Document Setup, מספרים מצורפים לסמלי העמוד מימין לשמאל בחלונית Pages.

הערה:

במסמך ארוך, ניתן לעבור במהירות לעמוד על-ידי בחירה באפשרות Layout‏ > Go To Page.

שינוי תצוגת עמוד וכפולה

החלונית Pages מספקת מידע על שליטה בעמודים, בכפולות ובעמודי אב (עמודים או כפולות שמעצבים באופן אוטומטי עמודים או כפולות אחרים), ומאפשרת לשלוט בהם. כברירת מחדל, החלונית Pages מציגה תמונות ממוזערות של התוכן של כל עמוד.

 1. אם החלונית Pages אינה מוצגת, בחר Window‏ > Pages.

 2. בחר Panel Options בתפריט החלונית Pages.

 3. במקטע Icons, ציין אילו סמלים יופיעו ליד תמונות העמוד הממוזערות בחלונית Pages. סמלים אלה יציינו אם יתווספו שקיפות או מעברי עמודים לכפולה, ואם תצוגת הכפולה מסתובבת.

 4. במקטעים Pages ו- Masters:

  • בחר גודל סמל עבור עמודים ועמודי מאסטר.

  • בחר Show Vertically כדי להציג כפולות בעמודה אנכית אחת. בטל את הבחירה באפשרות זו כדי לאפשר לכפולות להיות מוצגות זו לצד זו.

  • בחר Show Thumbnails כדי להציג תמונות ממוזערות של התוכן של כל עמוד או עמוד אב. ‏(אפשרות זו אינה זמינה אם נבחרו אפשרויות מסוימות עבור Icon Size).

 5. באזור Panel Layout, בחר Pages On Top כדי להציג את מקטע סמל העמוד מעל למקטע סמל עמוד האב, או בחר Masters On Top כדי להציג את מקטע סמל עמוד האב מעל מקטע סמל העמוד.

 6. בחר אפשרות בתפריט Resize כדי לשלוט באופן הצגת המקטעים בעת שינוי גודל החלונית:

  • כדי לשנות את הגודל של המקטעים Pages ו-Masters של החלונית, בחר Proportional.

  • כדי לשמור על גודל המקטע Pages ולאפשר הגדלה של המקטע Masters, בחר Pages Fixed.

  • כדי לשמור על גודל המקטע Masters ולשנות את הגודל של המקטע Pages בלבד, בחר Masters Fixed.

הגדרה כיעד או בחירה של עמוד או כפולה

ניתן לבחור או לקבוע כיעד עמודים או כפולות, בהתאם למשימה שאתה מבצע. יש פקודות שמשפיעות על העמוד או הכפולה שנבחרו, ויש פקודות שמשפיעות על עמוד היעד או על כפולת היעד. לדוגמה, ניתן לגרור קווי עזר בסרגל רק לעמוד היעד או לכפולת היעד, אך פקודות שקשורות לעמוד, כגון Duplicate Spread או Delete Spread, משפיעות על העמוד או הכפולה שנבחרו בחלונית Pages. הגדרה כיעד הופכת עמוד או כפולה לפעילים ויכולה להיות שימושית, לדוגמה, בעת הצגת כפולות אחדות בחלון המסמך וכשברצונך להדביק אובייקט בכפולה מסוימת.

 1. בחלונית Pages:

  • כדי להגדיר כיעד ולבחור עמוד או כפולה, לחץ פעמיים על הסמל המתאים או על מספרי העמוד שמתחת לסמל. אם העמוד או הכפולה אינם מוצגים בחלון המסמך, הם מוצגים כעת.

   עצה: ניתן לקבוע כיעד וגם לבחור עמוד או כפולה בלחיצה על עמוד, על אובייקט כלשהו בעמוד, או על הלוח בחלון המסמך.

   הסרגל האנכי מעומעם בכל העמודים, פרט לעמוד היעד או לכפולת היעד.

  • כדי לבחור עמוד, לחץ על הסמל שלו. ‏(אל תלחץ עליו פעמיים, אלא אם כן ברצונך להגדירו כיעד וגם להציג אותו).

  • כדי לבחור כפולה, לחץ על מספרי העמוד שמתחת לסמל הכפולה.

  הערה:

  חלק מאפשרויות הכפולה, כמו אלה שמופיעות בתפריט החלונית Pages, זמינות רק בעת בחירה בכפולה שלמה.

הוספת עמודים חדשים למסמך

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להוספת עמוד אחרי העמוד או הכפולה הפעילים, לחץ על הלחצן New Page בחלונית Pages או בחר Layout‏ > Pages‏ > Add Page. העמוד החדש משתמש באותו עמוד אב כמו העמוד הפעיל הקיים.

  • להוספת עמודים מרובים לסוף המסמך, בחר File ‏> Document Setup. בתיבת הדו-שיח Document Setup, ציין את מספר העמודים הכולל במסמך. InDesign מוסיף עמודים אחרי העמוד או הכפולה האחרונים.

  • להוספת עמודים וציון עמוד האב של המסמך, בחר Insert Pages מהתפריט Pages או בחר Layout‏ > Pages‏ > Insert Pages. בחר היכן להוסיף את העמודים ובחר עמוד אב שיוחל עליהם.

יצירת תוויות צבעים עבור תמונות עמוד ממוזערות

ניתן להקצות תוויות צבעים לתמונות העמוד הממוזערות בחלונית Pages. לדוגמה, ניתן להשתמש בתוויות צבעים לציון המצב של העמודים, למשל תווית ירוקה לכפולות מוכנות, תווית צהובה לכפולות שעובדים עליהן כעת ותווית אדומה לכפולות שהעבודה עליהן טרם התחילה.

 1. בחלונית Pages, בחר בעמודים שברצונך להחיל עליהם תוויות צבעים.

 2. בתפריט החלונית Pages, בחר Color Label ולאחר מכן בחר את הצבע שברצונך להקצות.

תווית הצבע תופיע מתחת לתמונה הממוזערת בחלונית Pages.

החלת תווית צבע על עמודי אב תשפיע על כל העמודים שעליהם הוחל עמוד אב. עם זאת, בעת החלת תווית צבע על עמודי מסמך בודדים, ייעשה שימוש בתווית הצבע עבור עמודי המסמך. כדי להשתמש בתווית צבע עבור עמודי אב, בחר בעמודי המסמך שברצונך לשנות ובחר Color Label >‏ Use Master Color בתפריט החלונית Pages.