מדריך למשתמש ביטול

אודות עמודים וכפולות

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. התאמה אישית של סביבת העבודה שלך ב-InDesign
   3. Toolbox
   4. הגדרת העדפות
   5. סביבת עבודה מבוססת מגע
   6. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   7. שחזור מסמך וביטול פעולה
 3. יצירה ופריסה של מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
   2. יישור ופיזור של אובייקטים באמצעות סרגלים
   3. מדידת אובייקטים בעזרת הכלי 'מדידה'
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. עבודה עם חבילות סגנון
   3. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. בדיקת איות ומילוני שפות
   1. בדיקת איות, תיקון אוטומטי ואיות דינמי
   2. יצירה, הוספה וניהול של מילונים ומילים
   3. שינוי העדפות מילון
   4. מילון Duden
  6. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  7. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. מיפוי, ייצוא וניהול של סגנונות
   3. סגנונות אובייקטים
   4. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   5. עבודה עם סגנונות
   6. ריווח שורות
  8. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  9. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
  10. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. מסגרות ואובייקטים
   10. יישור ופיזור של אובייקטים
   11. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   12. שילוב נכסי AEM
  11. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. חיפוש והחלפה
  1. חיפוש והחלפה של טקסט
  2. חיפוש והחלפה של גופנים
  3. חיפוש והחלפה של דמויות
  4. חיפוש והחלפה באמצעות ביטויים ושאילתות GREP
  5. חיפוש והחלפה של אובייקטים
  6. חיפוש והחלפה של צבעים
  7. אפשרויות חיפוש לחיפוש והחלפה
 6. שיתוף
  1. עבודה עם מסמכי ענן של InDesign
  2. מסמכי InDesign בענן | שאלות נפוצות
  3. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  4. שיתוף לצורך בדיקה
  5. בדיקת מסמך InDesign משותף
  6. ניהול משוב 
 7. פרסום
  1. השמה, ‏‫ייצוא ופרסום
   1. Publish online
   2. לוח המחוונים של Publish Online
   3. העתקה, הכנסת גרפיקה
   4. ייצוא תוכן עבור EPUB
   5. אפשרויות Adobe PDF
   6. ייצוא תוכן אל HTML
   7. ייצוא אל Adobe PDF
   8. ייצוא לפורמט JPEG
   9. ייצוא HTML
   10. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
   11. תבניות קובץ נתמכות
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 8. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים
 9. פתרון בעיות
  1. בעיות שתוקנו
  2. קריסה בעת הפעלה
  3. בעיה בתיקיית העדפות לקריאה בלבד
  4. פתרון בעיות של קבצים
  5. לא ניתן לייצא לקובץ PDF‏
  6. שחזור מסמכי InDesign

כאשר בוחרים באפשרות Facing Pages בתיבת הדו-שיח File‏ > Document Setup, עמודי המסמך מסודרים בכפולות. כפולה היא סדרת עמודים שמוצגים יחד, כמו שני העמודים שניתן לראות כשפותחים ספר או כתב-עת. כל כפולה של InDesign כוללת לוח משלה, שהוא אזור מחוץ לעמוד שניתן לאחסן בו אובייקטים שעדיין לא מוקמו בעמוד. הלוח של כל כפולה מספק מקום להכלת אובייקטים הכוללים גלישה, כלומר כאלה החורגים מקצות העמוד.

החלונית Pages
החלונית Pages

A. סמלי עמוד B. עמוד שהוחל עליו עמוד מאסטר "A" C. כפולה שנבחרה 

כאשר מגדירים את האפשרות Binding ל- Right To Left בתיבת הדו-שיח Document Setup, מספרים מצורפים לסמלי העמוד מימין לשמאל בחלונית Pages.

הערה:

במסמך ארוך, ניתן לעבור במהירות לעמוד על-ידי בחירה באפשרות Layout‏ > Go To Page.

שינוי תצוגת עמוד וכפולה

החלונית Pages מספקת מידע על שליטה בעמודים, בכפולות ובעמודי מאסטר (עמודים או כפולות שמעצבים באופן אוטומטי עמודים או כפולות אחרים), ומאפשרת לשלוט בהם. כברירת מחדל, החלונית Pages מציגה תמונות ממוזערות של התוכן של כל עמוד.

 1. אם החלונית Pages אינה מוצגת, בחר Window‏ > Pages.

 2. בחר Panel Options בתפריט החלונית Pages.

 3. במקטע Icons, ציין אילו סמלים יופיעו ליד תמונות העמוד הממוזערות בחלונית Pages. סמלים אלה יציינו אם יתווספו שקיפות או מעברי עמודים לכפולה, ואם תצוגת הכפולה מסתובבת.

 4. במקטעים Pages ו- Parents:

  • בחר גודל סמל עבור עמודים ועמודי מאסטר.

  • בחר Show Vertically כדי להציג כפולות בעמודה אנכית אחת. בטל את הבחירה באפשרות זו כדי לאפשר לכפולות להיות מוצגות זו לצד זו.

  • בחר Show Thumbnails כדי להציג תמונות ממוזערות של התוכן של כל עמוד או עמוד מאסטר. ‏(אפשרות זו אינה זמינה אם נבחרו אפשרויות מסוימות עבור Icon Size).

 5. באזור Panel Layout, בחר Pages On Top כדי להציג את מקטע סמל העמוד מעל למקטע סמל עמוד המאסטר, או בחר Masters On Top כדי להציג את המקטע של סמל עמוד המאסטר מעל המקטע של סמל העמוד.

 6. בחר אפשרות בתפריט Resize כדי לשלוט באופן הצגת המקטעים בעת שינוי גודל החלונית:

  • כדי לשנות את הגודל של המקטעים Pages ו-Parents של החלונית, בחר Proportional.

  • כדי לשמור על גודל המקטע Pages ולאפשר הגדלה של המקטע Parents, בחר Pages Fixed.

  • כדי לשמור על גודל המקטע Parents ולאפשר הגדלה של המקטע Pages, בחר Parents Fixed.

הגדרה כיעד או בחירה של עמוד או כפולה

ניתן לבחור או לקבוע כיעד עמודים או כפולות, בהתאם למשימה שאתה מבצע. יש פקודות שמשפיעות על העמוד או הכפולה שנבחרו, ויש פקודות שמשפיעות על עמוד היעד או על כפולת היעד. לדוגמה, ניתן לגרור קווי עזר בסרגל רק לעמוד היעד או לכפולת היעד, אך פקודות שקשורות לעמוד, כגון Duplicate Spread או Delete Spread, משפיעות על העמוד או הכפולה שנבחרו בחלונית Pages. הגדרה כיעד הופכת עמוד או כפולה לפעילים ויכולה להיות שימושית, לדוגמה, בעת הצגת כפולות אחדות בחלון המסמך וכשברצונך להדביק אובייקט בכפולה מסוימת.

 1. בחלונית Pages:

  • כדי להגדיר כיעד ולבחור עמוד או כפולה, לחץ פעמיים על הסמל המתאים או על מספרי העמוד שמתחת לסמל. אם העמוד או הכפולה אינם מוצגים בחלון המסמך, הם מוצגים כעת.

   עצה: ניתן לקבוע כיעד וגם לבחור עמוד או כפולה בלחיצה על עמוד, על אובייקט כלשהו בעמוד, או על הלוח בחלון המסמך.

   הסרגל האנכי מעומעם בכל העמודים, פרט לעמוד היעד או לכפולת היעד.

  • כדי לבחור עמוד, לחץ על הסמל שלו. ‏(אל תלחץ עליו פעמיים, אלא אם כן ברצונך להגדירו כיעד וגם להציג אותו).

  • כדי לבחור כפולה, לחץ על מספרי העמוד שמתחת לסמל הכפולה.

  הערה:

  חלק מאפשרויות הכפולה, כמו אלה שמופיעות בתפריט החלונית Pages, זמינות רק בעת בחירה בכפולה שלמה.

הוספת עמודים חדשים למסמך

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להוספת עמוד אחרי העמוד או הכפולה הפעילים, לחץ על הלחצן New Page בחלונית Pages או בחר Layout‏ > Pages‏ > Add Page. העמוד החדש משתמש באותו עמוד מאסטר כמו העמוד הפעיל הקיים.

  • להוספת עמודים מרובים לסוף המסמך, בחר File ‏> Document Setup. בתיבת הדו-שיח Document Setup, ציין את מספר העמודים הכולל במסמך. InDesign מוסיף עמודים אחרי העמוד או הכפולה האחרונים.

  • להוספת עמודים וציון עמוד המאסטר של המסמך, בחר Insert Pages מהתפריט Pages או בחר Layout‏ > Pages‏ > Insert Pages. בחר היכן להוסיף את העמודים ובחר עמוד מאסטר שיוחל עליהם.

יצירת תוויות צבעים עבור תמונות עמוד ממוזערות

ניתן להקצות תוויות צבעים לתמונות העמוד הממוזערות בחלונית Pages. לדוגמה, ניתן להשתמש בתוויות צבעים לציון המצב של העמודים, למשל תווית ירוקה לכפולות מוכנות, תווית צהובה לכפולות שעובדים עליהן כעת ותווית אדומה לכפולות שהעבודה עליהן טרם התחילה.

 1. בחלונית Pages, בחר בעמודים שברצונך להחיל עליהם תוויות צבעים.

 2. בתפריט החלונית Pages, בחר Color Label ולאחר מכן בחר את הצבע שברצונך להקצות.

תווית הצבע תופיע מתחת לתמונה הממוזערת בחלונית Pages.

החלת תווית צבע על עמודי מאסטר תשפיע על כל העמודים שעליהם הוחל עמוד מאסטר. עם זאת, בעת החלת תווית צבע על עמודי מסמך בודדים, ייעשה שימוש בתווית הצבע עבור עמודי המסמך. כדי להשתמש בתווית צבע עבור עמודי מאסטר, בחר בעמודי המסמך שברצונך לשנות ובחר Color Label >‏ Use Parent Color בתפריט החלונית Pages.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון