כיצד ניתן לזהות ולפתור בעיות בתוספים ב- Photoshop.

סקירה של הבעיות הנגרמות כתוצאה מתוספים פגומים או בלתי-תואמים

אם אתה נתקל באחת הבעיות הבאות, הגורם עלול להיות תוסף פגום או בלתי-תואם:

 • שגיאה: 'לא ניתן לטעון את המודול [שם התוסף] מפני שהוא לא פועל עם גרסה זו של Photoshop'.
 • תבניות קבצים חסרות בתיבות הדו-שיח 'שמור' או 'שמור בשם'.
 • הקפאות או התרסקויות בלתי-מוסברות בעת הפעלה או שימוש ב-Photoshop
 • בעיות בהפקת תמונות לאחר הרצת תוסף
 • ביצועים איטיים בעת הפעלה או שימוש ב-Photoshop
 • פקודות תוסף לא מוצגות כהלכה בתפריטים של Photoshop
 • עיבוד וידאו נתקע

אתה עשוי להיתקל בבעיה בתוסף עקב כל אחת מהסיבות הבאות:

 • התוסף מיועד לגרסה אחרת של Photoshop ואינו תואם לגרסה הקיימת ברשותך
 • ההתקנה של התוסף לא הושלמה או שהוא לא הותקן כהלכה
 • מותקנת אצלך יותר מגרסה אחת של אותו תוסף
 • אחד הקבצים של התוסף נפגם

עזרה לתוסף Camera Raw

אם עדכנת את Adobe Camera Raw ו-Photoshop עדיין לא מזהה את המצלמה, ראה מדוע הגרסה של Photoshop או Lightroom לא תומכת במצלמה שלי?

אם אינך מצליח לעדכן בהצלחה את התוסף Camera Raw, ראה מתקין התוסף Camera Raw‏.

עזרה בהתקנה של תוספים של צד שלישי

להלן מספר קווים מנחים שיש לפעול לפיהם כשמדובר בתוספים של צד שלישי כדי להימנע מבעיות:

 • לעולם אל תגרור באופן ידני תוסף מהתיקייה Plug-ins בגרסה קודמת של Photoshop אל התיקייה Plug-ins בגרסה הנוכחית של Photoshop.
 • תמיד חפש באתר של יצרן התוסף את הגרסה האחרונה של התוסף שלך. במקרים רבים, הורדת גרסה מעודכנת פותרת בעיות הקשורות לתוספים.
 • תמיד השתמש בתוכנת ההתקנה של יצרן התוסף כדי להתקין (או להסיר את ההתקנה) של התוסף.

הערה:

בעבר, תוספים של צד שלישי המותקנים באמצעות מנגנון התקנה עצמאי לא היו מועברים או מסונכרנים באופן אוטומטי בין גרסאות של Photoshop (כגון Photoshop CS6).

על מנת להקטין את הצורך בהתקנה מחדש בין גרסאות גדולות, ביקשנו מהמפתחים להתחיל להתקין בתוך מיקום Creative Cloud משותף. עליך להתקין/לעדכן את תוספי צד שלישי שברשותך כדי להשתמש במיקום המשותף של Creative Cloud כך שתוספי צד שלישי יוטענו באופן אוטומטי בחילופי גרסאות משמעותיים.

שלבים בפתרון בעיות עם תוספים

ודא שברשותך העדכונים העדכניים ביותר עבור התוספים שלך

 • חפש באתר האינטרנט של יצרן התוסף את הגרסה העדכנית ביותר של התוסף. במקרים רבים, הורדת גרסה מעודכנת פותרת בעיות הקשורות לתוספים.
 • השתמש בתוכנת ההתקנה של יצרן התוסף כדי להתקין (או להסיר את ההתקנה) של התוסף.

הערה:

תוספים שלא אושרו נוטריון לא יטענו כהלכה ב- macOS 10.15 Catalina. לפתרונות ולעקיפת הבעיה, ראה Photoshop ו-macOS Catalina (10.15): יישומי תוסף לא נמצאו או לא ניתן לאמת אותם

 

הערה:

תוספי 32 סיביות אינם נתמכים בגרסאות הנוכחיות של Photoshop. פנה אל הספק של התוסף של צד שלישי כדי להשיג עדכון לגרסת 64-סיביות של התוסף. לחילופין, אל תסיר את ההתקנה של הגרסה הקודמת של Photoshop הקיימת ברשותך כדי שתוכל להפעיל תוספים בגרסת 32 סיביות מדור קודם.

זיהוי התוסף הבעייתי

כדי לקבוע במהירות אם Photoshop מבצע טעינה של תוסף אופציונלי או תוסף של צד שלישי בעייתי, בצע את הפעולות הבאות:

 1. סגור את Photoshop.

 2. לחץ על מקש Shift תוך כדי הפעלה של Photoshop. בזמן ההפעלה, תוצג לך תיבת דו-שיח עם הכיתוב "Skip loading optional and third-party plug-ins?"

  תיבת הדו-שיח Skip loading
 3. לחץ על Yes כדי לדלג על טעינה של תוספים אופציונליים ותוספים של צד שלישי.

  הערה:

  פעולה זו משביתה תוספים אופציונליים ותוספים של צד שלישי בהפעלה הנוכחית בלבד. אם תצא מ- Photoshop ותפעיל אותו מחדש מבלי ללחוץ על מקש Shift התוספים האופציונליים או התוספים של צד שלישי יופעלו.

 4. נסה לשחזר את הבעיה.

אם הבעיה חוזרת על עצמה, תוסף אופציונלי או תוסף של צד שלישי שהתקנת גורם לבעיה. סגור את Photoshop והפעל אותו מחדש מבלי ללחוץ על מקש Shift כדי להפעיל מחדש את כל התוספים האופציונליים והתוספים של צד שלישי. דלג על השלבים הנוספים המפורטים במקטע זה.

אם הבעיה אינה חוזרת על עצמה, תוסף אופציונלי או תוסף של צד שלישי הוא הגורם לבעיה. כדי לזהות תוספים בעייתיים ספציפיים:

 1. סגור את Photoshop.

 2. העבר תוסף אחד מהתיקייה Plug-ins ב-Photoshop שלך למיקום זמני (לדוגמה, תיקיה חדשה בשולחן העבודה שלך).

  הערה:

  ראה איתור תיקיות תוספים כדי למצוא את המיקום של תיקיות התוספים של Photoshop.

 3. הפעל את Photoshop ונסה לשחזר את הבעיה.

 4. בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • אם הבעיה חוזרת על עצמה, חזור על שלבים 1 עד 3.
  • אם הבעיה אינה חוזרת על עצמה, התוסף האחרון שהעברת הוא הגורם לבעיה. הסר את התוסף או השבת אותו לצמיתות ולאחר מכן פנה לגורם שפרסם אותו לקבלת תמיכה או לקבלת מידע על גרסה עדכנית של התוסף. התקן מחדש או הפעל מחדש את התוספים האופציונליים או התוספים של צד שלישי שהסרת או השבתת שאינם הגורמים לבעיה.
 5. הפעל את Photoshop ונסה לשחזר את הבעיה.

השבתה של התוסף הבעייתי לצמיתות

כדי להשבית תוסף לצמיתות, השתמש באחת או יותר מהשיטות הבאות:

 • הסר את התוסף מהתיקייה Plug-ins ב-Photoshop והעבר אותו למיקום זמני מחוץ לתיקיה זו (לדוגמה, לתיקיה חדשה בשולחן העבודה).
 • שנה את השם של כל הקבצים השייכים לתוסף הבעייתי כך ששמותיהם יתחילו בטילדה (~). Photoshop אינו טוען קבצים ששמותיהם מתחילים בטילדה.
 • בצע את הנחיות הסרת ההתקנה/ההסרה של הספק עבור כל אחד מהתוספים.

איתור תיקיות תוספים

ניתן להתקין תוספי צד שלישי ותוספים אופציונליים באחד מתוך שני מיקומים:

 • מיקום ספציפי לגרסה - ייטען רק התוסף שהותקן עבור גרסה ספציפית של Photoshop (למשל רק Photoshop 2020)
 • מיקום Creative Cloud משותף - התוסף ייטען עבור כל הגרסאות המותקנות של Photoshop, בלי צורך להתקין את התוסף מחדש

מיקום ייחודי לגרסה ספציפית

 • macOS:

אם התקנת במיקום הספציפי של גרסת ה-Photoshop, תוספי תיקיית ה-Photoshop ממוקמים כאן:

Hard Drive/Applications/[Photoshop version]/Plug-ins

תיקיית תוספים ב- MacOS
 • Windows‏:

אם התקנת במיקום הספציפי של גרסת ה-Photoshop, תוספי תיקיית ה-Photoshop ממוקמים כאן:

Hard Drive\Program Files\Adobe\[Photoshop version]\Plug-ins

תיקיית תוספים ב-Windows

מיקום משותף של Creative Cloud

 • macOS:

אם התקנת למיקום משותף של Creative Cloud, תיקיית ה-Plug-ins תהיה ממוקמת כאן:

Hard Drive/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC

macSharedPath

בנוסף, התוסף Camera Raw נמצא בתיקיית plug-ins המשותפת ל-Photoshop‏, Adobe Bridge ו-Photoshop Elements:

Hard Drive/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/[Photoshop version number]/File Formats.

 • Windows‏:

אם התקנת למיקום משותף של Creative Cloud, תיקיית ה-Plug-ins תהיה ממוקמת כאן:

Hard Drive\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC

WinSharedPluginsFolder

בנוסף, התוסף Camera Raw נמצא בתיקיית plug-ins המשותפת ל-Photoshop‏, Adobe Bridge ו-Photoshop Elements:

Hard Drive\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\[Photoshop version number]