תיבה תוחמת

תיבה תוחמת היא גבול מלבני מסביב לתמונה, צורה או מלל שניתן לגרור כדי לזוז, לשנות צורה, לסובב או לשנות גודל.

התיבה התוחמת הלבנה מסביב לעלה שנבחר כוללת ידיות (הריבועים הלבנים) שניתן לגרור כדי לשנות את הבחירה.