דגימה

כדי לבחור צבע באזור תמונה בעזרת הכלי Eyedropper.

מיקום הכלי Eyedropper מעל לאזור פיקסל כלשהו מציג את ערכי הצבע של הפיקסלים בחלונית Info. לחיצה על הכלי Eyedropper משנה את צבע החזית לערך.