‏Transform‏

כדי לקבוע קנה מידה, לכווץ, להגדיל, להטות, לעוות, לסובב או לשנות את הפרספקטיבה של שכבה, בחירה או צורה.

התמונה המלאה, המקורית (שמאל). שכבה אחת נבחרה (מרכז) ולאחר מכן שונתה באמצעות Free Transform כדי להתאים לפרספקטיבה של התמונה שמאחוריה (ימין).