סקירה של החלונית Glyphs

החלונית Glyph משמשת לצורך הוספה של סימני פיסוק, תווי כתב עילי וכתב תחתי, סמלי מטבעות, מספרים, תווים מיוחדים וכן גליפים משפות אחרות לטקסט ב- Photoshop.

כדי לגשת אל החלונית, בחרו Type‏ > Panels > החלונית Glyphs או Window‏ > Glyphs.

החלונית Glyphs של Photoshop
החלונית Glyphs

A. הגליפים האחרונים שהיו בשימוש | B. הגדרת משפחת גופנים | C. הגדרת סגנון גופן | D. הגדרת קטגוריית גופן | E. משבצות גליפים | F. התרחקות | G. מחוון זום | H. הגדלת תצוגה | I. הקטנת גליפים | J. הגדלת גליפים | 

עבודה עם החלונית Glyphs

 • כדי להזין גליף בשכבת טקסט פעילה, בצעו את הפעולות הבאות:
  1. מקמו את נקודת הכנסה באמצעות הכלי Text במיקום שבו תרצו להוסיף את הגליף.
  2. לחצו לחיצה כפולה על גליף בחלונית Glyphs .
 • החלונית Glyphs תומכת בכתב לטיני, יווני וקירילי. קיימת תמיכה מוגבלת עבור עברית, ערבית ומערכות כתב מורכבות אחרות, כגון כתב הודי.
 • עבור כל גופן, הגליפים מאורגנים בקטגוריות שונות, כגון Basic Latin‏, Latin A‏, Latin B‏, Numbers‏, Currencies‏, Symbols וכן הלאה.
 • הגליפים מאורגנים גם לפי תכונות OpenType שבהן הגופן תומך, כגון Alternates (חלופות), Ornaments (קישוטים), Swash (עיטורים), Numerators (מונים), Denominators (מכנים), Stylish Sets (ערכות מסוגננות), Tabular Figures (מספרים טבלאיים), Ordinals (מספרים סידוריים) וכן הלאה.
הקטגוריה, הסקריפט ותכונות OpenType של גליפים ב- Photoshop
הקטגוריה, הסקריפט ותכונות OpenType של גליפים הנתמכים על-ידי הגופן Adobe Garamond Pro

A. קטגוריית גופן | B. כתב | C. תכונות OpenType 
 • החלונית Glyphs מוצאת באופן אוטומטי חלופות לתו הראשון שנבחר ברצף טקסט.
 • משבצות גליפים הכוללות מלבן הממולא בשחור בפינה הימנית התחתונה מציינות שיש חלופות זמינות עבור גליף ספציפי זה. ניתן לגשת לחלופות אלה דרך חלון מוקפץ על-ידי לחיצה והחזקה במשבצת או הקשה על Alt/Option תוך כדי לחיצה על מקום כלשהו במשבצת. גרירת מצביע עכבר לגליף חלופי ושחרורו מכניסים את הגליף לשכבת הטקסט הפעילה.
משבצת גליף ב- Photoshop
משבצת גליף הכוללת מלבן הממולא בשחור בפינה הימנית התחתונה

חלופות עבור הגליף ב- Photoshop
חלופות עבור הגליף

 • רחפו מעל משבצת גליף לקבלת פרטים ספציפיים, כגון מזהה גליף, ערך ייחודי, תכונת OpenType ושם Unicode של הגליף הרלוונטי.
פרטי גליף ב- Photoshop
פרטי גליף

 • המחוון בתחתית תיבת הדו-שיח מאפשר למשתמשים להגדיל או להקטין את הגליפים בחלונית.
 • תפריט הגופן הוא תפריט גופן מלא לחלוטין שכולל את אותן אפשרויות שנמצאות בחלונית Character ובסרגל האפשרויות. עם זאת, חיפוש גופנים אינו נתמך.
 • כאשר קיימים גופנים מרובים בבחירת הטקסט של השכבה Type, פני הגופן בחלונית Character, בסרגל Options ובחלונית Glyph מתרוקנים.
 • החלונית Glyph יכולה לפעול גם בלי אתחול של שכבת סוג.

חלופות גליפים בבד הציור

בעת העבודה עם השכבה Type, תוכלו לבחור בגליף כדי לבחון במהירות חלופות לגליף זה ממש על בד הציור. לחיצה על הסמל ברשת החלופות מביאה אתכם אל החלונית Glyphs.

חלופות גליפים בבד הציור

אם יש צורך בכך, ניתן לבטל התנהגות זו. לשם כך, בטלו את הבחירה ב- Preferences >‏ Type ‏> Enable Type Layer Glyph Alternates.

העדפה לאפשר/להשבית הצגת גליפים חלופיים על בד הציור

הגליפים האחרונים שהיו בשימוש

בעת הוספת גליפים למסמך, הם נוספים באופן אוטומטי לסרגל הגליפים האחרונים שהיו בשימוש, שממוקם בחלק העליון של החלונית Glyphs. סרגל הגליפים האחרונים שהיו בשימוש:

 • יכול להכיל עד 25 תווים שונים. לאחר שתגיעו למגבלת 25 התווים, גליפים חדשים יתווספו משמאל, כאשר גליפים ישנים יותר יוסרו מימין.
 • כולל תוכן עקבי. התוכן נשאר זהה בהפעלות שונות של היישום.
 • שומר על פני הגופן של הגליף ואינו מושפע מפני הגופן בסרגל Options, בחלונית Character או בחלונית Glyphs.
 • מגדיר את גודל הנקודה, הצבע וערכים אחרים של הגליף לפי הערכים בחלונית Character או בסרגל Options.

עבודה עם גופני SVG

Photoshop תומך כעת בגופני SVG. גופני SVG מספקים צבעים ומעברי צבע רבים בגליף יחיד. מהדורה זו של Photoshop כוללת את גופן ה-SVG ‏EmojiOne. הגופן הצבעוני Apple Color Emoji נתמך גם בפלטפורמת macOS.

 • כדי להשתמש בגופני SVG, פתחו את החלונית Glyphs ‏(Window ‏> Glyphs) ולאחר מכן בחרו גופן SVG נתמך.

צור גליפים מורכבים

לתווים רבים ב- EmojiOne יש יכולת הרכבה כדי ליצור גליפים חדשים. באפשרותכם פשוט להפעיל שכבת Type, ולאחר מכן, מתוך החלונית Glyphs, ללחוץ לחיצה כפולה על כל התווים המבוקשים כדי להוסיף אותם למסמך. לדוגמה, ה"אותיות" (A,‏ B,‏ C,‏ D, ואילך) ב- EmojiOne אינן תואמות למקשים המקבילים במקלדת. אם אתם משתמשים בחלונית Glyphs כדי להוסיף שתי אותיות המרכיבות קוד ISO של מדינה מסוימת, שתי האותיות מתאחדות כשהתוצאה היא הדגל של אותה מדינה. לדוגמה, הצירוף US נותן את הדגל האמריקאי, הצירוף UK נותן את הדגל הבריטי, הצירוף AR נותן את הדגל הארגנטיני, והצירוף IN נותן את הדגל ההודי.

באפשרותכם גם לאחד תווי פנים צהובים של אדם יחיד עם כל אחד מחמשת התווים העגולים בצבע העור (GID‏ 356 עד 360). תו האדם המקורי נצבע מחדש כדי לתאום לצבע העור שנבחר. הרכבות מסוג זה אינן עובדות בשלב זה עם גליפים המורכבים מיותר מאדם אחד.

באפשרותכם לפרק תווים מורכבים רבים לחלקים המרכיבים אותם. לדוגמה, אם תוסיפו את התו המתייחס לדגל מדינה מסוימת, ולאחר מכן תלחצו על המקש Backspace, התו המורכב יתפרק לגליפים נפרדים של אותיות יחידות. הדגל הצרפתי הופך לתו F (שכן התו R הוא התו שנמחק) והדגל הגרמני הופך לתו D (שכן התו E הוא התו שנמחק).  

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת