החלונית Glyphs

סקירה של החלונית Glyphs

החלונית Glyph משמשת לצורך הוספה של סימני פיסוק, תווי כתב עילי וכתב תחתי, סמלי מטבעות, מספרים, תווים מיוחדים וכן גליפים משפות אחרות לטקסט ב- Photoshop.

כדי לגשת אל החלונית, בחר Type‏ > Panels > החלונית Glyphs או Window‏ > Glyphs.

החלונית Glyphs של Photoshop
החלונית Glyphs

A. הגליפים האחרונים שהיו בשימוש | B. הגדרת משפחת גופנים | C. הגדרת סגנון גופן | D. הגדרת קטגוריית גופן | E. משבצות גליפים | F. התרחקות | G. מחוון זום | H. הגדלת תצוגה | I. הקטנת גליפים | J. הגדלת גליפים | 

עבודה עם החלונית Glyphs

 • כדי להזין גליף בשכבת טקסט פעילה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. מקם את נקודת הכנסה באמצעות הכלי Text במיקום שבו תרצה להוסיף את הגליף.
  2. לחץ לחיצה כפולה על גליף בחלונית Glyphs .
 • החלונית Glyphs תומכת בכתב לטיני, יווני וקירילי. קיימת תמיכה מוגבלת עבור עברית, ערבית ומערכות כתב מורכבות אחרות, כגון כתב הודי.
 • עבור כל גופן, הגליפים מאורגנים בקטגוריות שונות, כגון Basic Latin‏, Latin A‏, Latin B‏, Numbers‏, Currencies‏, Symbols וכן הלאה.
 • הגליפים מאורגנים גם לפי תכונות OpenType שבהן הגופן תומך, כגון Alternates (חלופות), Ornaments (קישוטים), Swash (עיטורים), Numerators (מונים), Denominators (מכנים), Stylish Sets (ערכות מסוגננות), Tabular Figures (מספרים טבלאיים), Ordinals (מספרים סידוריים) וכן הלאה.
הקטגוריה, הסקריפט ותכונות OpenType של גליפים ב- Photoshop
הקטגוריה, הסקריפט ותכונות OpenType של גליפים הנתמכים על-ידי הגופן Adobe Garamond Pro

A. קטגוריית גופן | B. כתב | C. תכונות OpenType 

 • החלונית Glyphs מוצאת באופן אוטומטי חלופות לתו הראשון שנבחר ברצף טקסט.
 • משבצות גליפים הכוללות מלבן הממולא בשחור בפינה הימנית התחתונה מציינות שיש חלופות זמינות עבור גליף ספציפי זה. ניתן לגשת לחלופות אלה דרך חלון מוקפץ על-ידי לחיצה והחזקה במשבצת או הקשה על Alt/Option תוך כדי לחיצה על מקום כלשהו במשבצת. גרירת מצביע עכבר לגליף חלופי ושחרורו מכניסים את הגליף לשכבת הטקסט הפעילה.
משבצת גליף ב- Photoshop
משבצת גליף הכוללת מלבן הממולא בשחור בפינה הימנית התחתונה

חלופות עבור הגליף ב- Photoshop
חלופות עבור הגליף

 • רחף מעל משבצת גליף לקבלת פרטים ספציפיים, כגון מזהה גליף, ערך ייחודי, תכונת OpenType ושם Unicode של הגליף הרלוונטי.
פרטי גליף ב- Photoshop
פרטי גליף

 • המחוון בתחתית תיבת הדו-שיח מאפשר למשתמשים להגדיל או להקטין את הגליפים בחלונית.
 • תפריט הגופן הוא תפריט גופן מלא לחלוטין שכולל את אותן אפשרויות שנמצאות בחלונית Character ובסרגל האפשרויות. עם זאת, חיפוש גופנים אינו נתמך.
 • כאשר קיימים גופנים מרובים בבחירת הטקסט של השכבה Type, פני הגופן בחלונית Character, בסרגל Options ובחלונית Glyph מתרוקנים.
 • החלונית Glyph יכולה לפעול גם בלי אתחול של שכבת סוג.

חלופות גליפים בבד הציור

בעת העבודה עם השכבה Type, תוכל לבחור בגליף כדי לבחון במהירות חלופות לגליף זה ממש על בד הציור. לחיצה על הסמל ברשת החלופות מביאה אתכם אל החלונית Glyphs.

חלופות גליפים בבד הציור

אם יש צורך בכך, ניתן לבטל התנהגות זו. לשם כך, בטל את הבחירה ב- Preferences >‏ Type ‏> Enable Type Layer Glyph Alternates.

העדפה לאפשר/להשבית הצגת גליפים חלופיים על בד הציור

הגליפים האחרונים שהיו בשימוש

בעת הוספת גליפים למסמך, הם נוספים באופן אוטומטי לסרגל הגליפים האחרונים שהיו בשימוש, שממוקם בחלק העליון של החלונית Glyphs. סרגל הגליפים האחרונים שהיו בשימוש:

 • יכול להכיל עד 25 תווים שונים. לאחר שתגיע למגבלת 25 התווים, גליפים חדשים יתווספו משמאל, כאשר גליפים ישנים יותר יוסרו מימין. 
 • כולל תוכן עקבי. התוכן נשאר זהה בהפעלות שונות של היישום.
 • שומר על פני הגופן של הגליף ואינו מושפע מפני הגופן בסרגל Options, בחלונית Character או בחלונית Glyphs.
 • מגדיר את גודל הנקודה, הצבע וערכים אחרים של הגליף לפי הערכים בחלונית Character או בסרגל Options. 

עבודה עם גופני SVG

Photoshop תומך עכשיו בגופני SVG שמספקים צבעים ומעברי צבע רבים בגליף יחיד. Photoshop מגיעה עם הפונט EmojiOne SVG. הגופן הצבעוני Apple Color Emoji נתמך גם בפלטפורמת macOS.

בצע את השלבים הבאים כדי להשתמש בגופני SVG:

 1. פתח את החלונית Glyphs ‏(Window > Glyphs).‎
 2. בחר EmojiOne או Apple Color Emoji (macOS-בלבד) ברשימת הגופנים.
 3. לחץ פעמיים על תו בגופן SVG כדי להוסיף שכבת טקסט במסמך.

תוכל להרכיב תווים של גופן SVG כדי ליצור גליפים חדשים. לדוגמה, באפשרותכם ליצור דגלי מדינות או לשנות את צבע העור של תווי ברירת מחדל המתארים בני אדם יחידים. גליפים מורכבים רבים גם מתפרקים לתווים המרכיבים אותם בלחיצה על המקש Backspace.

לקבלת מידע נוסף, ראה גופני SVG.

החלונית Glyphs מציגה את תווי גופן ה-SVG ‏EmojiOne

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון