למדו כיצד להפיק את המיטב מחוויית החיפוש המקיפה המובנית בתוך Photoshop.
Heroimage_search

Photoshop כולל פונקציונליות חיפוש רבת-עוצמה המאפשרת לכם לחפש ברכיבי ממשק משתמש, במסמכים, בתוכן העזרה והלמידה, בנכסי מאגר נותני השראה, ובמקומות נוספים - הכל מתוך תיבת דו-שיח משותפת. תוכלו לחפש אחר פריטים מיד אחרי הפעלת Photoshop או כשמסמך אחד או יותר פתוחים. חוויית החיפוש בתוך היישום מאפשרת גם לחפש, לסנן, למיין ולייבא תמונות Lightroom אל Photoshop.

התחלת חיפוש

ב-Photoshop, בצע כל אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר Edit ‏> Search.
 • השתמש בקיצור המקשים Cmd/Ctrl+F.
 • בהפעלה הראשונית, לחצו על סמל החיפוש () בקצהו הימני של סרגל האפשרויות, משמאל לסמל של מתג סביבות העבודה.
Search_workspace_switcher_v3
סמל החיפוש בסרגל האפשרויות

A. סמל החיפוש B. מתג סביבות העבודה 

הערה:

במהדורות קודמות של Photoshop, ‏Cmd/Ctrl+F היה קיצור המקשים להחלה חוזרת של המסנן האחרון שהיה בשימוש. החל ממהדורת 2017 של Photoshop CC, הוא מפעיל את חוויית החיפוש של Photoshop.

כדי להגדיר קיצור מקשים אחר לצורך החלה מחדש של המסנן האחרון שהיה בשימוש, ראו התאמה אישית של קיצורי מקשים.

טווח החיפוש

באמצעות פונקציית החיפוש של Photoshop, תוכלו למצוא פריטים מבין הפריטים הבאים:

 • רכיבי ממשק משתמש
  • כלים
  • חלוניות, כולל החלונית Styles
  • פריטי תפריטים
  • קביעות מוגדרות מראש וחדשות של מסמכים
  • המסמכים הפתוחים
  • קבצים אחרונים
  • ‏שכבות‏
  • עצמים חכמים
 • תוכן עזרה ולמידה, ערכות לימוד לתיעוד והדרכה
 • נכסי מאגר
 • תמונות Lightroom שלכם

הערה:

 • טווח החיפוש אינו כולל בשלב זה פריטי ספרייה וסגנונות נפרדים.
 • טווח החיפוש מציג גם פריטי תפריטים שהושבתו.

 

ממשק החיפוש

only_search
כרטיסיות החיפוש

Photoshop מארגן את תוצאות החיפוש בכרטיסיות הבאות:

All‏: מציגה, לפי הסדר, פריטי ממשק משתמש של Photoshop‏, Help & Learn content, ו-Adobe Stock assets

all_tab
חיפוש של Photoshop | הכרטיסייה All

Photoshop: מציגה אך ורק תוצאות מממשק המשתמש של Photoshop: כלים, פקודות, חלוניות, קביעות מוגדרות מראש, מסמכים פתוחים, שכבות, וכדומה.

 

photoshop
חיפוש של Photoshop | הכרטיסייה Photoshop

Learn: מציגה תוכן עזרה/תיעוד ולמידה של Photoshop הרלוונטי למילות החיפוש.

learn
חיפוש של Photoshop | הכרטיסייה Learn

Stock: מציגה תמונות של Adobe Stock הרלוונטיות למילות החיפוש. חוויית החיפוש מקטינה את מספר הלחיצות הדרושות כדי להוסיף תמונת מאגר לפרויקט שלכם. תמונות המאגר כוללות כאן צילומים וגרפיקות וקטוריות.

stock
חיפוש של Photoshop | הכרטיסייה Stock

Lightroom

מאפשרת לחפש, לסנן, למיין ולייבא אל Photoshop תמונות Lightroom התואמות את מילות המפתח של החיפוש.

lr_photos
עבדו עם תמונות Lightroom ב-Photoshop

הערה:

כדי לסגור את תיבת החיפוש, לחצו על Esc או על Cmd+F. לחלופין, לחצו על כל פריט ממשק משתמש של Photoshop מלבד תיבת החיפוש.

חיפוש חזותי בבד ציור

ניתן למצוא תמונות דומות ב- Adobe Stock בהתבסס על בחירת בד הציור.

התנהגויות ברירת מחדל עם תוצאות חיפוש

בעת לחיצה על תוצאת חיפוש, Photoshop מבצעת את פעולת ברירת המחדל המשויכת לסוג התוצאה:

Layer: בוחרת את השכבה והופכת אותה לגלויה בחלונית Layers

Tool: הופכת את הכלי לפעיל ומסמנת אותו בממשק המשתמש

Panel: הופכת את החלונית לגלויה ופעילה; מסמנת ופותחת אותה

פקודת תפריט: מפעילה את הפקודה; תוצאות החיפוש יכולות לכלול גם פקודות תפריט שהושבתו

קובץ שנפתח לאחרונה: פותחת את הקובץ

מסמך פתוח: הופכת את המסמך לפעיל

נושאי עזרה או למידה: פותחת את הנושא בחלון דפדפן חדש

נכס מאגר: מורידה את נכס התמונה ומוסיפה אותו אל הספרייה הפעילה של Creative Cloud. לנכסים מורשים, מתווספת תמונה ברזולוציה מלאה, ולנכסים לא מורשים מתווספת תמונה הכוללת סימן מים. היא ממוקמת גם בנכס מקושר-לענן על בד הציור.

 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת