גלו מה חדש במהדורות 2019 של Photoshop.
Photoshop_CC_icon

מהדורת אוקטובר 2018 (גרסה 20.0) של Photoshop כוללת תכונות חדשות ומלהיבות עבור מעצבים, צלמים דיגיטליים ומאיירים. המשיכו לקרוא כדי לעיין בהקדמה מהירה על תכונות אלה ולקבלת קישורים למשאבים המציעים מידע נוסף.


הערה:

 • באמצעות התכונה החדשה עדכון אוטומטי יישומי Creative Cloud שלך משודרגים אוטומטית כשגרסה חדשה תהיה זמינה. ניתן לנהל את העדפות העדכון באמצעות יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים. לקבלת מידע נוסף.
 • אם אתם מבצעים שדרוג מגרסה קודמת של Photoshop, עיינו בשיקולים ועצות הבאים.

הכלי Frame ליצירת מסיכה פשוטה

צרו מסיכה לתמונות בקלות על-ידי הצבתן במסגרות. השתמשו בכלי Frame‏ (K) כדי ליצור במהירות מסגרות מציין מיקום מלבניות או אליפטיות. באפשרותכם גם להמיר כל צורה או טקסט למסגרות ולמלא אותן בתמונות.

הכלי Frame ליצירת מסיכה פשוטה

כדי להציב תמונה במסגרת, פשוט גררו נכס Adobe Stock או נכס ספריות מהחלונית Libraries או מהדיסק המקומי שלכם - התמונה משנה את קנה המידה שלה באופן אוטומטי כדי להתאים למסגרת. תוכן שמוצב במסגרות מוצב תמיד כ- Smart Object כך שניתן להתאים את קנה המידה שלו בלי לפגוע בו.

לקבלת מידע מפורט, ראו הצבת תמונות במסגרות.

Content-Aware Fill עוצב מחדש

‏‫מופעל על-ידי‬ Adobe Sensei

סביבת עבודה של Content-Aware Fill‏ חדשה וייעודית מספקת לכם חוויית עריכה אינטראקטיבית כדי להשיג תוצאות מילוי חלקות. כעת תוכלו לבחור באילו פיקסלי מקור להשתמש ולסובב, לשנות את קנה המידה ולשקף את פיקסלי המקור הודות לטכנולוגיית Adobe Sensei. אתם מקבלים גם תצוגה מקדימה חיה ברזולוציה מלאה של השינויים ואפשרות לשמור את התוצאה בשכבה חדשה.

סביבת העבודה Content-Aware Fill ב-Photoshop 2019

כדי להפעיל את סביבת העבודה Content-Aware Fill:

 1. פתחו תמונה ב- Photoshop‏. באמצעות כלי בחירה כלשהו, צרו בחירה ראשונית של האזור שברצונכם למלא.
 2. משורת התפריט, בחרו Edit‏ > Content-Aware Fill.
בסביבת העבודה Content-Aware Fill, חלון המסמך מציג את אזור הדגימה המהווה ברירת מחדל כמסיכת כיסוי מעל התמונה. באפשרותכם להשתמש בכלים שסופקו בחלונית Tools (בחלק השמאלי של המסך) כדי לשנות את אזור הדגימה ואת הבחירה הראשונית של אזור המילוי. בחלונית Content-Aware Fill (בחלק הימני של המסך), תוכלו לציין אפשרויות דגימה, הגדרות מילוי והגדרות פלט כדי לקבל את תוצאת המילוי הרצויה בתמונה. כאשר אתם מבצעים שינויים, החלונית Preview מציגה תצוגה מקדימה חיה ברזולוציה מלאה של הפלט.

מצב ביטול מרובה חדש

כעת באפשרותכם להשתמש ב- Control + Z‏ (Win) / Command + Z (Mac) כדי לבטל שלבים מרובים במסמך Photoshop שלכם, בדיוק כמו ביישומי Creative Cloud אחרים. מצב הביטול המרובה החדש מופעל כברירת מחדל.  

השתמשו ב-Control / Command + Z לביטול שלבים מרובים

במצב הביטול המרובה החדש, התפריט Edit מציג את הפקודות הבאות:

 • Undo: חזרה שלב אחד אחורה בשרשרת ביטולי הפעולות. השתמשו בקיצורי המקשים: Control + Z‏ (Win)‏ / Command + Z‏ (Mac).
 • Redo: מעבר שלב אחד קדימה. תעבור שלב אחד קדימה. השתמשו בקיצורי המקשים: Shift + Control + Z‏‏ (Win)‏ / Shift + Command + Z‏ (Mac).
 • Toggle Last State פועל באותו אופן כמו במצב הביטול הישן. השתמשו בקיצורי המקשים: Control + Alt + Z‏ (Win)‏ / Command + Option + Z‏ (Mac).

(Photoshop)

כדי לחזור למצב ביטול הפעולה מדור קודם ב-Photoshop, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. משורת התפריט, בחרו Edit > Keyboards Shortcuts.
 2. בתיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts And Menus, בחרו Use Legacy Undo Shortcuts ולחצו על OK.
 3. הפעילו את Photoshop מחדש.

(Adobe Camera Raw)

כדי לחזור למצב ביטול הפעולה מדור קודם ב-Adobe Camera Raw, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. משורת התפריט ב-Photoshop, בחרו Edit > Preferences > File Handling‏.
 2. במקטע File Compatibility, לחצו על Camera Raw Preferences‏.
 3. בתיבת הדו-שיח Camera Raw Preferences, בחרו Use Legacy Undo Shortcuts ולחצו על OK.
 4. הפעילו את Photoshop מחדש.
תפריט Edit מציג גם את שם השלב שיבוטל לצד הפקודות Undo ו-Redo.
לדוגמה, Edit‏ > Undo Edit Type.

הפקודות Step Forward ו- Step Backward הוסרו מהתפריט Edit. פקודות אלה עדיין זמינות דרך התפריט הנשלף   בחלונית History. בנוסף, השינויים בניראות השכבה הם כעת אינם אפשריים כברירת מחדל. בעת לחיצה על סמל ניראות  בחלונית Layers, נוצר מצב היסטוריה. ניתן לשלוט בהתנהגות זו באמצעות האפשרות Make Layer Visibility Changes Undoable מתוך תיבת הדו-שיח History Options, הנגישה דרך התפריט הנשלף בחלונית History.

לקבלת מידע שימושי קשור, ראו Undo ו-History.

שיפורי שימושיות

נקודת ההתייחסות מוסתרת כברירת מחדל

בעת שינוי פריטים, ניתן כעת להעביר בקלות פריטים על בד הציור. נקודת ההתייחסות אשר הופיעה בעת שינוי פריטים מוסתרת כעת כברירת מחדל. באפשרותכם לבחור בתיבת הסימון Toggle Reference Point בסרגל האפשרויות אם ברצונכם שנקודת ההתייחסות תופיע.

החלפת מצב של נקודת התייחסות

לחיצה פעמיים לעריכת טקסט

כעת באפשרותכם ללחוץ פעמיים על שכבת Type באמצעות הכלי Move כדי להתחיל במהירות בעריכת הטקסט במסמך שלכם. אינכם צריכים להחליף עוד בין כלים כדי לערוך טקסט.  

לחיצה פעמיים לעריכת Type

לקבלת מידע שימושי קשור, ראו עריכת טקסט.

החלה אוטומטית

חתכו, שנו צורה והציבו או הזינו טקסט ביעילות באמצעות החלה אוטומטית. אינכם צריכים עוד ללחוץ על Enter‏ (Win)‏ / Return‏ (macOS) או ללחוץ על לחצן Commit בסרגל Options כדי להחיל את השינויים שלכם.

בעת החלת חיתוך או שינוי צורה, בצעו כל אחת מהפעולות הבאות כדי להחיל אוטומטית את השינויים שלכם:

 • בחרו כלי חדש.
 • לחצו על שכבה בחלונית Layers. (פעולה זו גורמת להחלה אוטומטית של השינויים וגם לבחירת השכבה.)
 • לחצו מחוץ לאזור בד הציור בחלון המסמך.
 • לחצו מחוץ לתיבה התוחמת באזור בד הציור.

בעת הזנת טקסט בשכבת Type, בצעו כל אחת מהפעולות הבאות כדי להחיל אוטומטית את השינויים שלכם:

 • בחרו כלי חדש.
 • לחצו על שכבה בחלונית Layers. (פעולה זו גורמת להחלה אוטומטית של השינויים וגם לבחירת השכבה.)

לקבלת מידע שימושי קשור, עיינו בקישורים הבאים:

שינוי צורה באופן יחסי כברירת מחדל

Photoshop משנה כעת את מרבית סוגי השכבות (כגון שכבות פיקסלים, שכבות סוג, מפות סיביות, Placed Smart Objects) באופן יחסי כברירת מחדל. צורות ונתיבים, כלומר וקטורים, ישנו את צורתם באופן לא פרופורציונלי כברירת מחדל. 

בעת שינוי שכבה, אינכם צריכים עוד ללחוץ לחיצה ממושכת על מקש Shift תוך גרירת ידית אחיזה של פינה כדי לשנות גודל של שכבה שנבחרה כדי להגביל את הפרופורציות שלה. בכל פעם שאתם גוררים ידית אחיזה של פינה במהלך שינוי ומזיזים אותה, השכבה משנה את הגודל שלה באופן יחסי. לחיצה ממושכת על מקש Shift משנה כעת את הגודל באופן לא יחסי כאשר אתם גוררים ידית אחיזה של פינה במהלך שינוי.

כדי לשנות גודל של שכבה באופן יחסי במהלך שינוי, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בחרו את השכבות שברצונכם לשנות את הגודל שלהן בחלונית Layers.
 2. לחצו על Command + T‏ (Mac)‏ / Control + T‏ (Win). לחלופין, בחרו Edit‏ > Free Transform.
 3. גררו נקודת אחיזה של פינה בתיבה התוחמת לשינוי גודל השכבה.
 4. בצעו את השינויים.

כיצד ניתן להשבית את התנהגות ברירת המחדל של שינוי קנה המידה הפרופורציונלי במהלך שינוי צורה של שכבה?

כדי לחזור להתנהגות שינוי צורה מדור קודם, בצעו את ההוראות הבאות, בהתאם לגרסת ה-Photoshop שלכם.

הוראות עבור Photoshop, גרסה 20.0.5 (מהדורת יוני 2019)

בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בחרו Edit ‏> Preferences‏ > General‏ (Windows) או  Photoshop ‏> Preferences ‏> General‏ (macOS).
 2. בחרו Use Legacy Free Transform
 3. הפעילו את Photoshop מחדש.

הוראות עבור Photoshop, גרסאות 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 ו-20.0.4

בצעו את הפעולות הבאות:

 1. השתמשו ב-Notepad‏ (Windows) או בעורך הטקסט ב-Mac OS ליצירת קובץ טקסט ריק (‎.txt).
 2. הקלידו את הטקסט להלן אל תוך קובץ טקסט:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) שימרו את הקובץ בשם "PSUserConfig.txt" בתיקיית ההגדרות של Photoshop. [Installation Drive]:\Users\[User Name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS‏)בצעו את הפעולות הבאות:
  1. שמרו את הקובץ בשם "PSUserConfig.txt" בשולחן העבודה.
  2. הקישו על Control תוך כדי לחיצה על הקובץ PSUserConfig.txt שנשמר בשולחן העבודה ובחרו Copy מהתפריט הנפתח.
  3. ב-Finder, בחרו Go > Go To Folder. בתיבת הדו-שיח Go To Folder, הקלידו ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. הדביקו את הקובץ שהועתק במיקום זה.
 4. הפעילו את Photoshop מחדש.

לקבלת מידע שימושי קשור, עיינו בקישורים הבאים:

מניעת תזוזות חלונית מקריות באמצעות Lock Workspace

השתמשו באפשרות Lock Workspace החדשה כדי למנוע תזוזה מקרית של חלוניות סביבת עבודה, בפרט כשאתם משתמשים ב- Photoshop במחשב לוח/עט. כדי לגשת לאפשרות זו, בחרו Window‏ > Workspace‏ > Lock Workspace.

האפשרות Lock Workspace ב- Photoshop
האפשרות Lock Workspace ב- Photoshop

לקבלת מידע שימושי נוסף על אפשרויות סביבת העבודה, ראו עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת העבודה.

תצוגה מקדימה של מצב מיזוג חי

כעת באפשרותכם לגלול מעל אפשרויות שונות של מצב מיזוג כדי לראות כיצד הן נראות בתמונה שלכם. Photoshop מציג תצוגה חיה מקדימה של מצבי מיזוג בבד הציור כאשר אתם גוללים מעל אפשרויות שונות של מצב מיזוג בחלונית Layers ובתיבת הדו-שיח Layer Style.

תצוגה מקדימה של מצב מיזוג חי
גלילה מעל אפשרויות מצב מיזוג בחלונית Layers.

לקבלת מידע שימושי קשור, עיינו בקישורים הבאים:

מצב Symmetry

צבעו את משיחות המברשת בדפוס סימטרי מושלם. בעת שימוש בכלים Paint Brush‏, Mixer Brush‏, Pencil או Eraser, לחצו על סמל הפרפר () בסרגל האפשרויות. בחרו מבין מספר הסוגים הזמינים של סימטריה - Vertical‏, Horizontal‏, Dual Axis‏, Diagonal‏, Wavy‏, Circle‏, Spiral‏, Parallel Lines‏, Radial‏, Mandala. כאשר אתם צובעים, המשיחות משתקפות בצורה חיה לאורך קו הסימטריה, ומאפשרות לכם ליצור בקלות דפוסים סימטריים מורכבים.

גרפיקת Mandala
דפוס שנוצר באמצעות סימטריית Mandala. (גרפיקה שעוצבה על-ידי מייק שו).

לקבלת מידע מפורט, ראו צביעת דפוסים סימטריים.

גלגל צבע לבחירת צבעים

השתמשו בגלגל הצבע כדי להציג את סרגל הצבעים ולבחור בקלות צבעים בהתבסס על הרמוניות כגון צבעים משלימים וצבעים אנלוגיים. מהתפריט הנשלף של החלונית Color, בחרו Color Wheel.   

שימוש בגלגל הצבעים לבחירת צבעים
שימוש בגלגל הצבעים לבחירת צבעים

מסך Home

התחילו בעבודה במהירות עם מסך Home של Photoshop. קבלו אליו גישה בכל עת כדי לקבל מידע על תכונות חדשות, התחברו כדי ללמוד תוכן ועברו ישירות אל המסמכים הפתוחים שלכם. לחצו על סמל Home החדש  בחלונית Options כדי לגשת למסך Home בכל רגע נתון.

מסך Home של Photoshop
מסך Home של Photoshop

לימוד ביישום משופר

לאחרת השלמת ערכת לימוד ביישום (החלונית Learn), תוכלו להשתמש כעת בתמונות משלכם כדי לקבל את המראות הרצויים מהר יותר.

לימוד עם התמונות שלכם
לימוד עם התמונות שלכם

התכונות המבוקשות ביותר על-ידי לקוחות

הפצת ריווח (כגון Adobe Illustrator)

כעת תוכלו להפיץ את המרווח בין העצמים. Photoshop יכול כבר להפיץ עצמים על-ידי ריווח שווה של נקודות המרכז שלהם. אם העצמים שלכם בגדלים שונים, תקבלו כעת ריווח שווה ביניהם. לקבלת מידע שימושי קשור, ראו יישור והפצת שכבות.

הפצת ריווח בצורה אופקית או אנכית בין עצמים
(שמאל) אפשרויות הפצת ריווח ב- Photoshop. (ימין) ריווח המופץ בצורה אופקית בין עצמים.

פעולות מתמטיות בשדות מספרים

ניתן גם לבצע פעולות חשבון פשוטות בכל תיבת קלט המקבלת ערכים מספריים. לדוגמה, באפשרותכם להקליד כעת פעולות מתמטיות פשוטות כגון 200/2, אשר מחושב כ- 100 ומזין ערך סופי זה בשדה. זה שימושי מאוד בעת הניסיון להגיע במהירות לכפולה של ערך, או חלוקה של ערך. לקבלת מידע נוסף, ראו שימוש בפעולות מתמטיות פשוטות בשדות המספרים.  

ביצוע פעולות מתמטיות פשוטות בכל שדה מספרי ב- Photoshop
תמונה המציגה פעולה מתמטית פשוטה בתיבת הדו-שיח Canvas Size.

היכולת לראות שמות שכבות ארוכים יותר

עבור שמות שכבות ארוכים יותר, Photoshop שומר כעת את ההתחלה והסוף של שם השכבה ומוסיף שלוש נקודות (...) באמצע השם. בעבר, שם השכבה היה נחתך בסוף עם שלוש נקודות (...).

היכולת לראות שמות שכבות ארוכים יותר
Photoshop מוסיף כעת שלוש נקודות (...) באמצע שמות ארוכים של שכבות.

Match Font תומך כעת בגופנים ביפנית

כעת באפשרותכם לחפש גופנים ביפנית באמצעות Match Font. באמצעות Adobe Sensei‏, Match Font מאפשר לכם לזהות טקסט הנכלל באזור תמונה שנבחר ולהתאים אותו לגופנים ברישיון במחשב שלכם או ב- Adobe Fonts, המציע גופנים דומים. לקבלת מידע נוסף ,ראו התאמת גופנים.

חפשו גופנים ביפנית באמצעות Match Font.
חפשו גופנים ביפנית באמצעות Match Font.

היפוך תצוגת המסמך

בצעו במהירות היפוך אופקי של לוח הציור. בחרו View‏ > Flip Horizontal.   

טקסט מציין מיקום של Lorem Ipsum

קבלו את 'Lorem Ipsum' כטקסט מציין המיקום בעת הצבת שכבות סוג חדשות במסמך שלכם. בהעדפות Type‏ (Edit‏ > Preferences‏ > Type), בחרו Fill New Type Layers With Placeholder Text.

התאמה אישית של קיצורי מקשים עבור Select and Mask

כעת באפשרותכם לשנות את קיצורי המקשים עבור סביבת העבודה Select and Mask. בחרו Edit‏ > Keyboards Shortcuts. בתיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts And Menus, בחרו Taskspaces מהתפריט Shortcuts For. בעמודת הפקודה Taskspace, הרחיבו את הערכה Select and Mask כדי לערוך את קיצורי הדרך בהתאם לצורך. למידע קשור, ראו התאמה אישית של קיצורי מקשים.

העדפה להגדלת גודל ממשק המשתמש

קבלו שליטה רבה יותר בעת שינוי קנה המידה של ממשק המשתמש של Photoshop, וכווננו אותו ללא קשר ליישומים האחרים כדי לקבל את גודל הגופן המתאים. בהעדפות הממשק (Edit‏ >Preferences‏ > Interface), הגדרה חדשה Scale UI To Font הוצגה. כאשר אתם בוחרים בהגדרה חדשה זו, ממשק המשתמש של Photoshop כולו משנה את קנה המידה שלו בהתבסס על הערך הנפתח UI Font Size שבחרתם - Tiny‏, Small‏, Medium, או Large.

ההגדרה Scale UI To Font בהעדפות הממשק
ההגדרה Scale UI To Font בהעדפות הממשק

תמיכה בכתב של שפות דרום-מזרח אסייתיות

Photoshop כולל כעת את התמיכה בחמש שפות דרום-מזרח אסייתיות חדשות כך שהמסמכים שלכם יכולים לכלול טקסט בכתב זה: תאילנדית, בורמזית, לאו, סינהלית וחמר.

הערה:

כדי להשתמש בשפות אלה כהלכה ב-Windows, עליכם להתקין את חבילות השפה והגופנים עבור השפה המסוימת שבה ברצונכם להשתמש. לקבלת פרטים, עיינו בתיעוד העזרה של Microsoft: חבילות שפה.

כדי ליצור מסמך באמצעות אחת משפות חדשות אלה, בצעו את הפעולות הבאות:

 1. בחרו Edit > Preferences > Type.
 2.  בחרו באפשרות Middle Eastern and South Asian.
 3. פתחו מסמך.
 4. צרו שכבת Type.
 5. בחלונית Character, הגדירו את השפה שלכם לכל אחת מהשפות החדשות: תאילנדית, בורמזית, לאו, סינהלית או חמר.
 6. בהתבסס על השפה שבחרתם, הגדירו גופן מתאים. לדוגמה, אם תבחרו בשפה התאילנדית, הגדירו גופן תאילנדי כגון Adobe Thai או Noto Sans Thai.
 7. העתיקו והדביקו את הטקסט שכתבתם בשפה לבחירתכם. אם יש לכם מקלדת ספציפית לשפה שמוגדרת, פשוט הקלידו את הטקסט.

לקבלת מידע נוסף, ראה ‏‫עורכים עבור כתב אסייתי‬.

מנוע שילוב מודרני

מהדורה זו של Photoshop כוללת מנוע שילוב מודרני, המספק ארכיטקטורת שילוב מודרנית יותר הקלה יותר למיטוב בכל הפלטפורמות (macOS‏, Windows ו-iOS/מכשירים ניידים).

Camera Raw | תכונות חדשות

לקבלת פרטים על תכונות חדשות שהוצגו ב- Adobe Camera Raw, ראו מה חדש ב-Camera Raw.

מה השתנה

 • (Photoshop גרסה 20.0.5, מהדורת יוני 2019) העדפה חדשה Use Legacy Free Transform נוספה במהדורה הזו. תוכלו לבחור את האפשרות הזו בהעדפות הכלליות כדי לחזור להתנהגות שינוי צורה מדור קודם.      
 • (Photoshop גרסה18.1.7, מהדורת מאי 2019הוסרה התמיכה בקידוד (כתיבה) של תבניות השמע Dolby Digital ו- Dolby Digital Plus.
 • (Photoshop גרסה 20.0, מהדורת אוקטובר 2018) הכרטיסייה CC Files שהופיעה בסביבת העבודה Start בגרסאות קודמות כבר אינה זמינה. ניתן לעיין בנכסים באמצעות ניווט לספרייה Creative Cloud Files במחשב השולחני. כדי לפתוח את הספרייה Creative Cloud Files מיישום Creative Cloud למחשבים שולחניים, בחרו Assets > Files ולחצו Open Folder.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת