פתרון בעיות ועזרה

הפעלת גופנים

לא ניתן להפעיל גופן אחד או יותר.

ייתכן שההפעלה נכשלה עקב הפרעה בחיבור לרשת, בעיה בהתחברות ל-Creative Cloud או בעיה בשבון.

ראשית, לחץ על לחצן Retry ונסה להפעיל את הגופנים פעם נוספת. אם ההפעלה ממשיכה להיכשל, פעל בהתאם להוראות של מדריך לפתרון בעיות.

גופן בעל שם זהה כבר מותקן.

ייתכן שהגרסה שזמינה דרך Adobe Fonts עדכנית יותר מהגרסה שהתקנת. כדי להחליף את הגרסה שזמינה במחשב, תחילה עליך להסיר את ההתקנה של הגרסה המקומית באמצעות תוכנה לניהול גופנים או כלי הגופנים המובנה של מערכת ההפעלה.

  • ב-macOS, מנהל הגופנים ברירת מחדל הוא Font Book. הדגש את שם הגופן ובחר Edit > Disable [font] family.
  • ב-Windows, פתח את 'לוח הבקרה', לחץ על 'גופנים'. העתק את שם הגופן מתיקיית 'גופנים' למיקום אחר ליצירת גיבוי ולאחר מכן מחק אותו מספריית הגופנים. לבסוף, צא מחשבון Windows והיכנס אליו שוב כדי לעדכן את תפריט מערכת הגופנים.

לאחר מכן, לחץ על לחצן Retry ונסה להפעיל את הגופנים פעם נוספת.

גופן פעיל אינו מופיע בתפריט היישומים שלי.

תוכניות מסוימות, לרבות Adobe Acrobat ו-Microsoft Office אינן מעדכנות את תפריט הגופנים באופן אוטומטי לאחר הוספת גופן חדש. יש לאתחל את היישומים כדי שהגופנים החדשים יהיו זמינים לשימוש. אם אתחול היישום אינו משחזר את הגופן הפעיל בתפריט הגופנים, נסה לבצע את הפעולות הבאות במדריך לפתרון בעיות.

ניהול חשבון

כיצד אוכל לשנות את הסיסמה שלי?

היכנס לדף חשבונות Adobe שלך עם ה-Adobe ID והסיסמה הנוכחיים שלך.  שם לחץ על הכרטיסייה אבטחה ופרטיות, ואז לחץ על שנה תחת סיסמה. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי סיסמה.

כיצד ניתן לגשת אל פרטי החשבון שלי?

גש אל חשבון Adobe ID שלך באינטרנט, והיכנס באמצעות ה-Adobe ID (כתובת דואר אלקטרוני) והסיסמה שלך.

אם יש לך חשבון Creative Cloud, תוכל גם לגשת לחשבון שלך באמצעות היישום לשולחן העבודה שלCreative Cloud.

מדוע מופיע חיוב מ-Typekit by Adobe? כיצד אוכל לקבל קבלה?

Typekit החל את דרכו כשירות מינוי גופנים מקוון, ולאחר מכן הפך ל-Adobe Fonts בשנת 2018. מינויי גופנים של Typekit שנרכשו לפני 15 באוקטובר 2018 חויבו כ-Typekit by Adobe.

תוכל להדפיס קבלה של כל חיוב קודם של מינוי Typekit מדף החשבונית.

כיצד אוכל לשנות את תוכנית Creative Cloud שלי?

ניתן לשנות תוכניות בדף תוכניות ומוצרים של החשבון שלך. היכנס לחשבונך כדי להתחיל. לקבלת הוראות, ראה שינוי תוכנית Creative Cloud.

כיצד אוכל לשנות או לעדכן את פרטי כרטיס האשראי שלי?

תוכל לעדכן את פרטי התשלום שלך תחת תוכניות ותשלום בחשבון שלך. היכנס לחשבונך כדי להתחיל.

לקבלת הוראות, ראה עדכן את פרטי כרטיס האשראי והחיוב שלך.

שימוש בגופנים באתר אינטרנט

הגופנים אינם פועלים או אינם נראים כהלכה באתר שלי.

הסיבה לכך יכולה להיות עקב העדפות דפדפן או בעיות בקוד. אם ההפעלה ממשיכה להיכשל, פעל בהתאם להוראות של מדריך לפתרון בעיות כדי להתחיל לאבחן הבעיה המסויימת שאיתה אתה מתמודד.

האתר שלי לא מתחבר אל use.typekit.net.

במקרה של בעיית רשת מקומית או הפסקת פעילות של רשת הגופנים, האתר שלך עלול לדווח שהוא אינו מצליח להתחבר ל-use.typekit.net או שהוא נכשל בטעינת משאב מהתחום. עיין במדריך לפתרון בעיות לקבלת הפעולות שתוכל לעשות כדי לזהות את הבעיה.  

רישיון לגופן

האם אוכל להשתמש בגופנים ליצירת סמל או תמונות אחרות?

כן. ניתן להשתמש בגופנים בכל תוכנית שולחן עבודה (כגון Adobe Photoshop) ליצירת תמונות, יצירות אומנות וקטוריות, שניתן להשתמש בהן לכל מטרה שהיא. זה כולל יצירת PDF, קובץ EPS או קובץ מפת סיביות כמו JPEG או PNG.

האם ניתן להשתמש בגופנים בפרויקטים מסחריים או עבודות עבור לקוחות?

כן. תוכל ליצור עיצובים דיגיטליים או להדפיס עבודות לשימושך האישי או לשימוש בפרויקטים של לקוחות. זה כולל יצירת PDF, קובץ EPS או קובץ מפת סיביות כמו JPEG או PNG.

האם אוכל להשתמש בגופנים באתר אינטרנט אישי או באתר אינטרנט של חברה?

כן. אם אתר האינטרנט שלך מוצג בדפדפן - במחשב שולחני או בהתקן נייד - הוא נמצא תחת רישיון גופנים מקוון.

רישיון גופנים מקוון דורש שהגופנים יוספו לאתר האינטרנט שלך באמצעות קוד מוטבע שאנחנו מספקים.