אודות גופנים

גופן הוא ערכה מלאה של תווים – אותיות, מספרים וסמלים – באותו עובי, רוחב וסגנון, כגון Adobe Garamond מודגש בגודל 10 נקודות.

משפחות גופנים (המכונות לעתים קרובות משפחות אותיות או קבוצות גופנים) הן קבוצות של גופנים בעלי מראה כללי משותף, שנועדו לשמש יחד, כגון Adobe Garamond.

סגנון גופן הוא גרסה של גופן בודד במשפחת גופנים. בדרך כלל, הגופן Roman או Plain (השם משתנה ממשפחה למשפחה) במשפחת גופנים הוא הגופן הבסיסי, היכול לכלול סגנונות גופן כגון רגיל, מודגש, מודגש למחצה, נטוי או מודגש נטוי.

סוגי גופנים

ניתן לראות דוגמאות של גופן בתפריטי משפחת הגופן וסגנון הגופן בחלונית Character, ובאזורים אחרים של היישום המאפשרים בחירת גופנים. הסמלים הבאים משמשים לציון סוגי גופנים שונים:

 • OpenType
 • OpenType SVG
 • Type 1
 • TrueType
 • Adobe Fonts 
 • Multiple Master
 • Composite 

ניתן לבטל את התצוגה המקדימה או לשנות את הגודל בנקודות של שם הגופן או של הגופנים לדוגמה בהעדפות Type.

כדי להציג את רשימת הגופנים הזמינים עבור InDesign, בצע את אחת הפעולות הבאות:

 • עבור לחלונית Character‏ (Ctrl + T) > הרשימה הנפתחת Font Family
 • עבור לחלונית Control > הרשימה נפתחת Font Family
 • עבור לחלונית Properties > הרשימה נפתחת Font Family

 

התקנת גופנים

למידע על התקנה והפעלה של גופנים שישמשו בכל היישומים, עיין בתיעוד המערכת או בתיעוד של מנהל הגופנים במחשב.

ניתן להפוך גופנים לזמינים ב-InDesign על-ידי העתקת קובצי הגופנים לתיקייה Fonts שבתיקיית היישום InDesign בדיסק הקשיח. עם זאת, הגופנים בתיקיית Fonts זו זמינים לשימוש ב-InDesign בלבד.

אם שני גופנים או יותר פעילים ב-InDesign ויש להם שם משפחה זהה אך שמות Adobe PostScript שונים, הגופנים יהיו זמינים ב-InDesign. גופנים כפולים מפורטים בתפריטים כשטכנולוגיות הגופן שלהם מצוינות בראשי תיבות בסוגריים. לדוגמה, גופן Helvetica TrueType מופיע כ-"Helvetica (TT)‎", גופן Helvetica PostScript Type 1 מופיע כ-"Helvetica (T1)‎", וגופן Helvetica OpenType מופיע כ-"Helvetica (OTF)‎". אם לשני גופנים יש אותו שם PostScript ואחד מהם כולל את הסיומת dfont בשמו, ייעשה שימוש בגופן השני.

גופני OpenType

גופני OpenType משתמשים בקובץ גופנים יחיד במחשבי Windows®‎ וב-Macintosh®‎, כך שניתן להעביר קבצים מפלטפורמה לפלטפורמה מבלי לדאוג לגבי החלפת גופנים ובעיות אחרות הגורמות להזרמת טקסט מחדש. גופני OpenType יכולים לכלול מספר תכונות, כגון עיטורים או ליגטורות מיוחדות, שאינם זמינים בגופני PostScript או TrueType הקיימים.

הערה:

גופני OpenType מציגים את הסמל .

בעת העבודה עם גופני OpenType ניתן להחליף אוטומטית בטקסט גליפים חלופיים, כגון ליגטורות, אותיות קטנות, שברים ומספרים יחסיים בסגנון ישן.

stx_opentype
גופנים רגילים (משמאל) וגופני OpenType (מימין)

A. מספרים סידוריים B. ליגטורות מיוחדות C. עיטורים 

גופני OpenType יכולים לכלול ערכת תווים מורחבת ותכונות פריסה כדי להעניק תמיכה לשונית עשירה יותר ושליטה טיפוגרפית מתקדמת. גופני OpenType של Adobe הכוללים תמיכה בשפות מרכז אירופה (CE) כוללים את המילה Pro כחלק משם הגופן בתפריטי הגופן ביישום. גופני OpenType שאינם כוללים תמיכה בשפות מרכז אירופה נקראים "רגילים" (Standard) וכוללים את הסיומת Std. ניתן גם להתקין את כל גופני OpenType ולהשתמש בהם יחד עם גופני PostScript Type 1 ו-TrueType.

לקבלת מידע נוסף על גופני OpenType, ראה www.adobe.com/go/opentype_il.

החלת תכונות של גופני OpenType

החלת תכונות של גופני OpenType באמצעות החלונית Character או החלונית Control

היעזר בחלונית Character או בחלונית Control להחלת תכונות של גופן OpenType, כגון שברים ועיטורים, על טקסט.

לקבלת מידע נוסף על גופני OpenType, ראה www.adobe.com/go/opentype_il.

 1. בחלונית Character או בחלונית Control, ודא שנבחר גופן OpenType.
 2. בחר OpenType מתפריט החלונית Character ולאחר מכן בחר במאפיין OpenType, כגון Discretionary Ligatures או Fractions.

תכונות שאינן נתמכות בגופן הנוכחי מופיעות בין סוגריים, לדוגמה [Swash].

הערה:

ניתן גם לבחור בתכונות של גופן OpenType בעת הגדרת סגנון פסקה או סגנון תו. השתמש באזור OpenType Features בתיבת הדו-שיח Style Options.

החלת תכונות של גופני OpenType באמצעות תפריט תלוי-הקשר

השתמש בתפריט תלוי ההקשר כדי להחיל את התכונות של גופן OpenType החל על הטקסט שנבחר.

 1. בחר טקסט או מסגרת טקסט.

 2. בחר תכונת OpenType, כגון Ordinals או Fractions, מהחלון המוקפץ. אם אתה רואה תג לאחר בחירת הטקסט או מסגרת הטקסט, לחץ על התג כדי להציג את רשימת תכונות OpenType.

הערה:

 • התג לבחירת תכונות OpenType לא מופיע במסגרת של טקסט משורשר.
 • האפשרות להחיל תכונות של גופן OpenType באמצעות תפריט תלוי-הקשר לא חלה על World-Ready Composers.

תכונות של גופני OpenType

בעת שימוש בגופן OpenType, ניתן לבחור בתכונות OpenType מסוימות מתפריט החלונית Control או החלונית Character במהלך עיצוב טקסט או הגדרת סגנונות.

הערה:

גופני OpenType שונים מאוד זה מזה מבחינת מספר סגנונות האות וסוגי התכונות שהם מציעים. אם תכונת OpenType אינה זמינה, היא מופיעה בין סוגריים (לדוגמה [Swash]) בתפריט החלונית Control.

Discretionary Ligatures

מעצבי גופנים עשויים לכלול ליגטורות אופציונליות שאין להפעילן בכל מצב. בחירה באפשרות זו מאפשרת שימוש בליגטורות נוספות אלה, אם הן קיימות. למידע נוסף על ליגטורות, ראה החלת ליגטורות על זוגות אותיות.

Fractions

מספרים המופרדים בלוכסן (לדוגמה 1/2) מומרים לתו שבר, כשיש אפשרות להציגם כשברים.

Ordinal

מספרים סידוריים, כגון 1st ו-2nd באנגלית, מעוצבים בכתב עילי (1st ו-2nd) כשאפשרות תצוגה כזו זמינה. גם אותיות בכתב עילי כגון a ו-o במילים הספרדיות segunda ‪(2a)‬ ו-segundo ‪(2o)‬ מוצגות כהלכה.

Swash

כשהם זמינים, ניתן להשתמש בעיטורים רגילים והקשריים, שעשויים לכלול חלופות לאותיות פתיח וחלופות לסוף מילה.

Titling Alternatives

כשהם זמינים, תווים המיועדים לכותרות באותיות גדולות מופעלים. בגופנים מסוימים, בחירה באפשרות זו לטקסט שכולל גם אותיות גדולות וגם אותיות קטנות יכול לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

Contextual Alternatives

כשהן זמינות, מופעלות ליגטורות הקשריות וחלופות לחיבור בין תווים. גופני כתב יד מסוימים כוללים תווים חלופיים המשפרים את מראה החיבור בין תווים. לדוגמה, ניתן לחבר את זוג האותיות bl במילה bloom ליצירת מראה שדומה יותר לכתב יד. אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל.

All Small Caps

לגופנים הכוללים אותיות רישיות קטנות במיוחד, בחירה באפשרות זו תהפוך את התווים לאותיות רישיות קטנות. למידע נוסף, ראה שינוי אותיות גדולות/קטנות.

Slashed Zero

בחירה באפשרות זו מציגה את הספרה 0 עם לוכסן החוצה אותה. בגופנים מסוימים (במיוחד גופנים צפופים), קשה לעתים להבדיל בין הספרה 0 לאות הגדולה O.

Stylistic Sets

יש גופני OpenType הכוללים ערכות גליפים שנועדו להוסיף אפקט אסתטי. ערכה סגנונית היא קבוצת חלופות של גליפים שניתן להחיל על תו בודד או על קטע טקסט. אם בוחרים ערכה סגנונית שונה, הגליפים שהוגדרו בערכה משמשים במקום הגליפים של ברירת המחדל של הגופן. אם תו גליף בערכה סגנונית משמש יחד עם הגדרת OpenType אחרת, הגליף מההגדרה ידרוס את הגליף של ערכת התווים. ניתן להציג את הגליפים של כל אחת מהערכות בעזרת החלונית Glyphs.

Positional Forms

בסוגים מסוימים של כתב מחובר ובשפות כמו ערבית, מראה של תו עשוי להשתנות בהתאם למיקומו במילה. צורת התו יכולה להשתנות כשהוא מופיע בתחילת המילה (מיקום ראשוני), באמצע המילה (מיקום אמצעי) או בסוף המילה (מיקום סופי), או להשתנות כשהתו מוצג בנפרד (מיקום מבודד). בחר תו ובחר באפשרות Positional Forms כדי לעצב אותו כהלכה. האפשרות General Form מוסיפה את התו הנפוץ, האפשרות Automatic Form מוסיפה צורת תו שונה בהתאם למיקום התו במילה או כשהתו מוצג בנפרד.

Superscript/Superior ו-Subscript/Inferior

גופני OpenType מסוימים כוללים גליפים מורמים או מורדים שגודלם מותאם ביחס לתווים שלידם. אם גופן OpenType אינו כולל גליפים לשברים לא סטנדרטיים, ניתן להשתמש בתכונות Numerator ו-Denominator.

Numerator ו-Denominator

יש גופני OpenType הממירים לגליפים שברים פשוטים (כגון 1/2 או 1/4) בלבד, ולא שברים מורכבים (כגון 4/13 או 99/100). במקרים כאלו, ניתן להחיל תכונות Numerator ו-Denominator על שברים מורכבים.

Tabular Lining

הגדרות רוחב זהות נקבעות לספרות בגובה מלא. אפשרות זו מתאימה במצבים שבהם מספרים צריכים להיות מיושרים בין השורות, כמו בטבלאות.

Proportional Oldstyle

יצירת ספרות בגובה משתנה וברוחב משתנה. אפשרות זו מומלצת לקבלת מראה קלאסי ומתוחכם בטקסט שאינו משתמש רק באותיות גדולות.

Proportional Lining

יצירת ספרות בגובה מלא וברוחב משתנה. אפשרות זו מומלצת לטקסט המשתמש באותיות גדולות בלבד.

Tabular Oldstyle

יצירת ספרות בגובה משתנה וברוחב קבוע ואחיד. אפשרות זו מומלצת כשברצונך ליצור מראה קלאסי של ספרות בסגנון ישן, אך עלייך ליישר את הספרות בטורים, כמו בדוח שנתי.

Default Figure Style

גליפים של ספרות משתמשים בסגנון הצורה של הגופן הנוכחי המוגדר כברירת המחדל.

גופני OpenType SVG

InDesign תומך בגופני OpenType SVG, כגון גופנים צבעוניים וגופני אמוג'י. גופני OpenType SVG מספקים צבעים ומעברי צבע רבים בגליף יחיד.

גופני OpenType SVG
גופני OpenType SVG: ריבוי צבעים ומעברי צבע

באמצעות גופני אמוג'י, באפשרותכם לכלול מגוון של תווים צבעוניים וגרפיים, כגון סמיילים, דגלים, שלטי רחובות, חיות, אנשים, מזונות ואתרים היסטוריים במסמכים שלכם. גופני אמוג'י של OpenType SVG, כדוגמת הגופן EmojiOne, מאפשרים לכם ליצור גליפים מורכבים מסוימים מגליף אחר, אחד או יותר. לדוגמה, באפשרותכם ליצור דגלי מדינות או לשנות את צבע העור של גליפים מסוימים המתארים אנשים וחלקי גוף כגון ידיים ואף.

החלונית Glyphs מציגה את תווי גופן ה-SVG ‏EmojiOne
החלונית Glyphs מציגה את תווי גופן ה-SVG ‏EmojiOne

כדי להשתמש בגופני OpenType SVG, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צור אובייקט טקסט באמצעות הכלי Type.

 2. הגדר את הגופן כגופן OpenType SVG. גופנים אלה מסומנים בסמל  ברשימת הגופנים.י

 3. בחר גליפים ספציפיים באמצעות החלונית Glyphs. כדי להציג את החלונית Glyphs, בחר Type > Glyphs. לחלופין, ניתן לפתוח את החלונית Glyphs על-ידי בחירה ב-Window > Type & Tables > Glyphs.

צור גליפים מורכבים

ניקח, לדוגמה, את הגופן EmojiOne, גופן אמוג'י מסוג OpenType SVG. תוכלו להרכיב מספר תווים של גופן ה- OpenType SVG‏ EmojiOne כדי ליצור גליפים.

לדוגמה, באפשרותכם ליצור דגלי מדינות או לשנות את צבע העור של תווי אדם יחיד או חלקי גוף המוגדרים כברירת מחדל, ומופיעים בדרך כלל בצבעים , or .

הערה:

גליפים בגופן אמוג'י, כדוגמת הגופן EmojiOne, שונים מהאותיות במקלדת שלך. גליפים אלה נחשבים לתווים ייחודיים והם זמינים דרך החלונית Glyphs בלבד ולא באמצעות המקלדת.

יצירת דגלי מדינות

ה"אותיות" (A,‏ B,‏ C,‏ D, וכן הלאה) ב- EmojiOne אינן תואמות למקשים המקבילים במקלדת. כשאתם משלבים תווים אלה בחלונית Glyphs כדי ליצור קוד ISO של מדינה מסוימת, שני התווים יוצרים את דגלה של אותה מדינה. לדוגמה, השילוב US נותן את הדגל האמריקאי, השילוב UK נותן את הדגל הבריטי, השילוב AR נותן את הדגל הארגנטיני, והשילוב IN נותן את הדגל ההודי.

שילוב גליפים
שילוב גליפים כדי ליצור דגלי מדינות

יצירת וריאציות של תווים

שלב תווי אדם יחיד המוגדרים כברירת מחדל, ומופיעים בדרך כלל בצבעים או, , או חלקי גוף עם כל אחד מחמשת צבעי הגוף הזמינים. תו ברירת המחדל המקורי נצבע מחדש כדי לתאום לצבע העור שנבחר. הרכבות מסוג זה אינן עובדות בשלב זה עם גליפים הכוללים יותר מאדם אחד.

תווים בצבע עור
תווים בצבע עור
שילוב תווים של אדם יחיד עם צבעי עור
שילוב תווים של אדם יחיד עם צבעי עור

הערות:

 • ניתן להתאים את התווים של אדם יחיד או את האמוג'י של חלקי גוף עם תו כלשהו של צבע גוף פעם אחת בלבד.
 • גליפים מורכבים הם תכונת גופן. לא כל גופני ה- OpenType SVG יאפשרו לך לשלב תווים כדי ליצור גליפים מורכבים.
 • באפשרותכם ליצור הרכבות EmojiOne מסוימות בתווים המרכיבים אותן.

תצוגה מקדימה חיה של גופנים

ניתן לבחור בטקסט במסמך שלך לתצוגה מקדימה של גופנים בזמן אמת. כדי לראות תצוגה מקדימה של טקסט שנבחר, רחף עם המצביע מעל שם גופן ברשימת הגופנים הזמינה בחלונית Control, בחלונית Character או בחלונית Properties.

תצוגה מקדימה חיה של סגנון גופן

לתצוגה מקדימה של סגנון גופן בזמן אמת, הרחב את משפחת הגופנים מתפריט הגופנים ורחף עם המצביע מעל סגנון הגופן.

לביטול האפשרות בצע את הפעולות הבאות:

 • בחר Edit > Preferences.
 • תחת Type Preferences, בטל את הבחירה באפשרות Enable in-menu font previews.

 

כדי לשנות את גודל הגופן של הטקסט שנבחר או של הטקסט לדוגמה ולהציג את התצוגה המקדימה בזמן אמת, לחץ על Show smaller text size,‏ Show default sample text size ו-Show larger sample text size.

ארגון, חיפוש וסינון של גופנים

אתר במהירות את הגופנים שאתה מרבה להשתמש בהם על-ידי הוספת כוכב למשפחות גופנים והגדרתן כמועדפים או בחירה מהגופנים שהשתמשת בהם לאחרונה המופיעים בראש רשימת הגופנים. גופנים שנעשה בהם שימוש לאחרונה וגופנים המסומנים בכוכב נשמרים בין הפעלות של InDesign.

ארגון גופנים
A. גופנים שהיו בשימוש לאחרונה B. הוספת כוכב לגופנים כמועדפים 

בעת חיפוש גופנים, ניתן לצמצם את התוצאות על-ידי סינון גופנים לפי סיווג, כגון Serif‏, ‏Sans Serif‏, ו-Handwritten. בנוסף, ניתן לבחור לחפש בין גופנים המותקנים במחשב או גופנים מופעלים מ-Adobe Fonts.‏

ניתן גם לחפש גופנים לפי דמיון חזותי (). גופנים הקרובים ביותר למראה החזותי של הגופן שאתה מחפש מופיעים מעל תוצאות החיפוש. מצב פס בתפריט הגופנים מציג את המידע בנוגע למסננים המוחלים.

כלים לחיפוש גופנים

חיפוש גופנים
A. Show Fonts By Classification B. Show Favorite Fonts C. Show Recently Added D. Show Activated Fonts 

Show Fonts By Classification

סנן את רשימת הגופנים לפי סיווג, כגון Serif,‏ Script ו-Handwritten.

Show Favorite Fonts

הצג רק גופנים עם כוכב שסומנו קודם לכן כמועדפים.

Show Recently Added

הצג גופנים שנוספו אחרונה לרשימת הגופנים.

Show Activated Fonts

הצג רק גופנים מופעלים מ-Adobe Fonts ברשימת הגופנים.

הפעל גופנים נוספים

תוכל לעיין באלפי גופנים של מאות סוגי יסודות בתוך InDesign ולהפעיל אותם באופן מיידי ולהשתמש בהם במסמך שלך. הגופנים המופעלים זמינים לשימוש בכל יישומי Creative Cloud.

 1. בחלונית Character, לחץ על הכרטיסיהFind More.

 2. עיין ברשימת הגופנים ובחר בגופן שבו אתה מעוניין.

  הערה: כדי להציג תצוגה מקדימה של גופן בזמן אמת בטקסט שנבחר, רחף עם העכבר מעל שם הגופן.

 3. לחץ על הסמל Activate  שמופיע לצד הגופן. הסמל Activate מציג סימן אישור  לאחר שהגופן הופעל והוא וזמין לשימוש.

  הפעלת גופנים נוספים
  A. מסנן Activated fonts‏ B. ‏הסמל Activate font‏ C. ‏הסמל Deactivate font‏ D. ‏סמל Activation in-progress 

  לקבלת מידע נוסף על Adobe Fonts, בקר בכתובת fonts.adobe.com.

תצוגה מקדימה של גופנים ביפנית

בכרטיסייה Find More תוכל לעיין ולהציג תצוגה מקדימה את כל הגופנים שזמינים ביפנית בכתובת fonts.adobe.com. כדי להגדיר את ההעדפות להפעלת תצוגה מקדימה של גופנים ביפנית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר Edit > Preferences > Type.

 2. בחר באפשרות Enable Japanese Font Preview תחת Find More‎.

השינויים יחולו רק לאחר הפעלה מחדש של InDesign.

החלת גופן על טקסט

בעת בחירת גופן, ניתן לבחור בנפרד במשפחת גופנים ובסגנון האות. בעת מעבר ממשפחת גופנים אחת לאחרת, InDesign מנסה להתאים את הסגנון הנוכחי לסגנון הזמין במשפחת הגופנים החדשה. לדוגמה, Arial Bold ישתנה ל-Times Bold כשעוברים מגופן Arial לגופן Times.

בעת החלת סגנון מודגש או נטוי על כתב, InDesign מחיל את סגנון הגופן שצוין על-ידי הגופן. ברוב המקרים, הגרסה המודגשת או הנטויה של גופן מוחלת כצפוי. עם זאת, יש גופנים שיחילו גרסה של גופן מודגש או נטוי שאינו מסומן בדיוק כמודגש או כנטוי, בהתאמה. לדוגמה, יש מעצבי גופנים הקובעים שהחלת הדגשה על הגופן תחיל עליו גרסה מודגשת למחצה.

 1. בחר בטקסט שברצונך לשנות.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Character, בחלונית Control או בחלונית Properties, בחר גופן מהתפריט Font Family או בחר סגנון מתפריט Type Style. ‏(ב-Mac OS ניתן לבחור סגנונות אות בתפריטי המשנה של Font Family).

  • בחלונית Character, בחלונית Control או בחלונית Properties, לחץ מול השם של משפחת הגופנים או שם סגנון האות (או לחץ פעמיים על המילה הראשונה בשם) והקלד את התווים הראשונים של השם הרצוי. במהלך ההקלדה, InDesign מציג שמות של משפחות גופנים או סגנונות אות שמתאימים לתווים שהקלדת.

  • בחר בגופן בתפריט Type > Font . בעת שימוש בתפריט זה, הקפד לבחור גם משפחת גופנים וגם סגנון אות.

ציון גודל גופן

כברירת מחדל, גודל הגופן נמדד בנקודות (נקודה שווה ל-1/72 אינץ'). ניתן לציין גודל גופן מ-0.1 עד 1296 נקודות, בהפרשים קבועים של 0.001 נקודות.

הערה:

ב-Fireworks, גודל הגופן נמדד בפיקסלים כברירת מחדל.

 1. בחר בתווים או באובייקטים של הכתב שברצונך לשנות. אם לא תבחר מלל, גודל הגופן יחול על המלל החדש שתזין.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Character או בחלונית Control, הגדר את האפשרות Font Size.

  • בחר בגודל מהתפריט Type > Size . בחירה באפשרות Other מאפשרת להקליד גודל חדש בחלונית Character.

  הערה:

  ניתן לשנות את יחידת המידה של הגופן בתיבת הדו-שיח Preferences. אפשרות זו אינה זמינה ב-Fireworks.

עבודה עם גופנים חסרים

בעת פתיחה או מיקום של מסמכים הכוללים גופנים שאינם מותקנים במערכת, מופיעה הודעת שגיאה המציינת אילו גופנים חסרים. אם בוחרים בטקסט שמשתמש בגופן חסר, החלונית Character או החלונית Control תציין שגופן זה חסר על-ידי הצגתו בסוגריים מרובעים בתפריט הנפתח של סגנון הגופן.

InDesign מחליף גופנים חסרים בגופן זמין. במקרה כזה, ניתן לבחור בטקסט ולהחיל עליו כל גופן זמין אחר. גופנים חסרים שהוחלפו בגופנים אחרים יופיעו בראש התפריט Type >‏ Font באזור הנקרא "Missing Fonts". כברירת מחדל, טקסט שעיצובו כולל גופנים חסרים מודגש בצבע ורוד.

אם מותקן גופן TrueType והמסמך מכיל גרסת Type 1 ‏(T1) של אותו גופן, הגופן יוצג כחסר.

ניתן לבחור באפשרות Type > Find Font ומציאת גופנים חסרים וביצוע שינוי. אם גופן חסר הוא חלק מסגנון, ניתן לעדכן את הגופן בסגנון זה על-ידי שינוי הגדרת הסגנון שלו.

תיבת הדו-שיח Missing Fonts של InDesign מוצגת בעת הפעלת השירות Adobe Fonts ביישום Creative Cloud‏. אם האפשרות מבוטלת, קיימת גם אפשרות בתיבת הדו-שיח Missing Fonts עצמה להפעלת Adobe Fonts.

הפיכת גופנים חסרים לזמינים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הפעלת גופנים חסרים דרך השירות Adobe Fonts. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת גופנים דרך השירות Adobe Fonts.
  • התקן את הגופנים החסרים במערכת.
  • מקם את הגופנים החסרים בתיקייה Fonts שבתיקיית היישום InDesign. הגופנים בתיקייה זו זמינים ל-InDesign בלבד. ראה התקנת גופנים.
  • הפעל את הגופנים החסרים בעזרת יישום לניהול גופנים.

   

  Missing Fonts
  Missing Fonts

הערה:

אם אין לך גישה לגופנים החסרים, השתמש בפקודה Find Font לחיפוש והחלפה של גופנים חסרים.

הדגשת גופנים שהוחלפו במסמך

אם האפשרות Substituted Fonts מסומנת, טקסט שעיצובו כולל גופנים חסרים יודגש בצבע ורוד, כך שניתן יהיה לזהות בקלות טקסט המעוצב עם גופן חסר.

 1. בחר Edit > Preferences > Composition (‏Windows®‎) או InDesign > Preferences > Composition (‏Mac OS®‎).

 2. בחר באפשרות Substituted Fonts, ולאחר מכן לחץ על OK.

גופנים המותקנים במסמכים

גופנים בתיקייה Document Fonts שנמצאת באותו המיקום כמו מסמך InDesign מותקנים באופן זמני כאשר המסמך נפתח. הפקודה Package יכולה ליצור תיקיית Document Fonts כאשר ברצונך לשתף את המסמך או להעבירו למחשב אחר. (לפני שתשתף גופני מסמך כלשהם, ודא שרשיון התוכנה של הגופן מתיר זאת.) גופנים שהופעלו מ-Adobe Fonts אינם מועתקים באמצעות הפקודה Package.

הגופנים בתיקייה Document Fonts אינם זהים לגופנים הזמינים במיקומי הגופנים של מערכת ההפעלה הרגילה. הם מותקנים כאשר המסמך נפתח ומחליפים כל גופן בעל שם PostScript זהה. עם זאת, הם מחליפים רק גופנים בתוך המסמך. גופנים שהותקנו על-ידי מסמך אחד אינם זמינים למסמכים אחרים. בעת סגירת המסמך, ההתקנה של הגופנים שהותקנו עבור המסמך תוסר. גופנים המותקנים במסמך מפורטים בתפריט משנה של התפריט Font.

גופני Type1 מסוימים אינם זמינים במסמך. בנוסף, גופני Mac OS אינם זמינים בעת הפעלת InDesign ב-Windows.

עבור סרטון וידאו בנוגע לשימוש בגופנים המותקנים במסמך, ראה שיתוף קבצים עם גישה קלה לגופני המסמך (סרטון וידאו).

גופני מאסטר מרובים

גופני מאסטרמרובים הם גופני Type 1 שמאפייני הגופן שלהם מתוארים במונחים של צירי עיצוב משתנים, כגון עובי, רוחב, סגנון וגודל אופטי.

יש גופני מאסטר מרובים הכוללים ציר גודל אופטי, המאפשר להשתמש בגופן שעוצב במיוחד לתצוגה מיטבית בגודל מסוים. באופן כללי, הגודל האופטי של גופן קטן, כגון גופן בגודל 10 נקודות, מעוצב עם תגים וגבעולים כבדים יותר, תווים רחבים יותר, פחות ניגוד בין קווים עבים ודקים, גובה X גבוה יותר וריווח צפוף פחות בין האותיות, בהשוואה לגודל אופטי של גופן גדול יותר, כגון 72 נקודות.

 1. בחר Edit > Preferences > Type (‏Windows) או InDesign > Preferences > Type (‏Mac OS).

 2. בחר באפשרות Automatically Use Correct Optical Size, ולחץ על OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת