Instellingen voor e-mailmeldingen voor accountgegevens configureren

Hier leest u hoe beheerders de e-mailmeldingen kunnen configureren met rapporten over een Adobe Connect-account.

De tijd voor het verzenden van maandelijkse rapporten instellen

Adobe Connect verzendt iedere maand een e-mail over de capaciteit van uw account. Standaard wordt het maandelijkse rapport over de accountcapaciteit verzonden om 3:00 uur UTC. Voeg de parameters aan het bestand custom.ini toe en stel de gewenste waarden in om de e-mail op een ander tijdstip te verzenden.

 1. Open het bestand custom.ini in de basisinstallatiemap en voeg de volgende parameters toe aan het bestand met de gewenste waarden: 

  THRESHOLD_MAIL_TIME_OF_DAY_HOURS De waarde in uren voor het UTC-tijdstip waarop de maandelijkse rapporten voor capaciteitsmeldingen worden verzonden. Deze waarde moet een geheel getal zijn tussen 0 en 23. Deze parameter kan alleen worden ingesteld in het bestand custom.ini en niet in Adobe Connect Central. THRESHOLD_MAIL_TIME_OF_DAY_MINUTES De waarde in minuten voor het tijdstip waarop de maandelijkse rapporten voor capaciteitsmeldingen worden verzonden. Deze waarde moet een geheel getal zijn tussen 0 en 59. Deze parameter kan alleen worden ingesteld in het bestand custom.ini, en niet in Adobe Connect Central.

  Opmerking:

   Als de bovenstaande parameters niet of niet goed worden opgegeven, wordt de e-mail verzonden om 3:00 uur (UTC). 

  Hieronder vindt u voorbeeldwaarden die kunnen worden toegevoegd aan het bestand custom.ini:
  THRESHOLD_MAIL_TIME_OF_DAY = 5
  THRESHOLD_MAIL_TIME_OF_MINUTES = 30 

 2. Ga als volgt te werk om Adobe Connect opnieuw te starten:

  1. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Application Server stoppen. 

  2. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Application Server starten. 

Capaciteitsdrempels instellen

Adobe Connect-accountbeheerders kunnen capaciteitsdrempels instellen in Adobe Connect Central. Wanneer de account deze drempels overschrijdt, wordt een melding verstuurd. U kunt parameters toevoegen aan het bestand custom.ini waarmee de standaardcapaciteitsdrempels in Adobe Connect Central worden ingesteld.

Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van accountmeldingen in Adobe Connect Central het hoofdstuk 'Adobe Connect beheren' in de gids Werken met Adobe Connect op http://www.adobe.com/go/learn_cnn9_usingweb_en.

 1. Open het bestand custom.ini in de basisinstallatiemap en voeg een of meerdere van de volgende parameters toe aan het bestand met de gewenste waarden: 

  THRESHOLD_NUM_OF_MEMBERS Het standaarddrempelpercentage voor het quotum voor auteurs en vergaderingsgastheren. Deze waarde moet een geheel getal zijn tussen 10 en 100, dat deelbaar is door 10. Als de waarde niet of niet goed wordt opgegeven, wordt de waarde 80 gebruikt.

  THRESHOLD_CONC_USERS_PER_MEETING Het standaarddrempelpercentage voor het quotum voor gelijktijdige gebruikers per vergadering. Deze waarde moet een geheel getal zijn tussen 10 en 100, dat deelbaar is door 10. Als de waarde niet of niet goed wordt opgegeven, wordt de waarde 80 gebruikt.

  THRESHOLD_CONC_MEETING_USERS_PER_ACCOUNT Het standaarddrempelpercentage voor het quotum voor vergaderingdeelnemers in het gehele account. Deze waarde moet een geheel getal zijn tussen 10 en 100, dat deelbaar is door 10. Als de waarde niet of niet goed wordt opgegeven, wordt de waarde 80 gebruikt.

  THRESHOLD_CONC_TRAINING_USERS Het standaarddrempelpercentage voor het quotum voor gelijktijdige studenten. Deze waarde moet een geheel getal zijn tussen 10 en 100, dat deelbaar is door 10. Als de waarde niet of niet goed wordt opgegeven, wordt de waarde 80 gebruikt.

  Hieronder vindt u voorbeeldwaarden die kunnen worden toegevoegd aan het bestand custom.ini:

  THRESHOLD_NUM_OF_MEMBERS = 90
  THRESHOLD_CONC_USERS_PER_MEETING = 90
  THRESHOLD_CONC_MEETING_USERS_PER_ACCOUNT = 90
  THRESHOLD_CONC_TRAINING_USERS = 75

 2. Ga als volgt te werk om Adobe Connect opnieuw te starten:

  1. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Application Server stoppen. 

  2. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Application Server starten. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account