Geïntegreerde telefonieadapters implementeren

Zorg dat u weet hoe u de telefonieadapters implementeert die bij Adobe Connect zijn geïnstalleerd, en gebruikers toestaat om verbinding te maken met een audiobrug.

Geïntegreerde telefonieadapters zijn Java-extensies waarmee Adobe Connect verbinding kan maken met een audiobrug. U kunt een ongelimiteerd aantal geïntegreerde telefonieadapters installeren wanneer u Adobe Connect installeert. Zie voor meer informatie Installatie van geïntegreerde telefonieadapters voorbereiden.

Na het installeren van een of meer adapters raadpleegt u de volgende onderwerpen om de installatie te controleren en te configureren.

Zie Adobe Connect-telefonieadapters configureren voor het configureren van adaptermogelijkheden nadat de installatie voltooid is.

Audio testen in een vergadering

Neem minstens twee minuten van een vergadering op voordat u Adobe Connect in een productieomgeving implementeert. Bekijk het archief van de vergadering en controleer of de audio correct is opgenomen.

InterCall-telefonieadapter

Met de volgende handelingen kunt u controleren of de adapter naar verwachting functioneert.

Controleer of telefonie is ingeschakeld.

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op Beheer > Audioproviders.

  Indien telefonie is ingeschakeld, wordt InterCall weergegeven in de lijst met providers. Selecteer InterCall en klik op Bewerken om de adapter voor de gehele Adobe Connect-account in- of uit te schakelen.

 3. Om een audioprofiel voor InterCall toe te voegen, klikt u op Mijn profiel > Mijn audioprofielen > Nieuw profiel. Selecteer InterCall in de lijst met providers.

  Zie Audioproviders configureren voor Universal Voice voor meer informatie.

Audio testen in een vergadering

Neem minstens twee minuten van een vergadering op voordat u Adobe Connect in een productieomgeving implementeert. Bekijk het archief van de vergadering en controleer of de audio correct is opgenomen.

De telefonieadapter uitschakelen

Indien u de InterCall-adapter wilt uitschakelen:

 1. Stop Adobe Connect Telephony Service.

 2. Open het bestand [basisinstallatiemap]\TelephonyService\conf\telephony-settings.xml.

 3. Stel de eigenschap ingeschakeld van de tag <telephony-adaptor> in op onjuist op de volgende wijze:

   <telephony-adaptor id=&quot;intercall-adaptor&quot; class-name=&quot;com.macromedia.breeze_ext.telephony.Intercall.IntercallTelephonyAdaptor&quot; enabled=&quot;onjuist&quot;>
 4. Start Adobe Connect Telephony Service opnieuw.

MeetingOne-telefonieadapter

Met de volgende twee handelingen kunt u controleren of de adapter naar verwachting functioneert.

Controleer of telefonie is ingeschakeld.

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op Beheer > Audioproviders.

  Indien telefonie is ingeschakeld, wordt MeetingOne weergegeven in de lijst met providers. Selecteer MeetingOne en klik op Bewerken om de adapter voor de gehele Adobe Connect-account in- of uit te schakelen.

 3. Om een audioprofiel voor MeetingOne toe te voegen, klikt u op Mijn profiel > Mijn audioprofielen > Nieuw profiel. Kies MeetingOne uit de lijst met providers.

  Zie Audioproviders configureren voor Universal Voice voor meer informatie.

Audio testen in een vergadering

Neem minstens twee minuten van een vergadering op voordat u Adobe Connect in een productieomgeving implementeert. Bekijk het archief van de vergadering om te controleren of de audio correct is opgenomen.

De telefonieadapter uitschakelen

Indien u de MeetingOne-adapter wilt uitschakelen:

 1. Stop Adobe Connect Telephony Service.

 2. Open het bestand [basisinstallatiemap]\TelephonyService\conf\telephony-settings.xml.

 3. Stel de eigenschap ingeschakeld van de tag <telephony-adaptor> in op onjuist op de volgende wijze:

   <telephony-adaptor id=&quot;meetingone-adaptor&quot; class-name=&quot;com.meetingone.adobeconnect.MeetingOneAdobeConnectAdaptor&quot; enabled=&quot;onjuist&quot;>
 4. Start Adobe Connect Telephony Service opnieuw.

PGi NA-telefonieadapter

Met de volgende drie handelingen kunt u controleren of de adapter naar verwachting functioneert.

Domeinnamen configureren

Adobe Connect gebruikt HTTP via poort 443 om te communiceren met PGi. Controleer of Adobe Connect kan communiceren met het domein csaxis.premconf.com.

Controleer of telefonie is ingeschakeld.

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op Beheer > Audioproviders.

  Als telefonie is ingeschakeld, wordt PGi NA weergegeven in de lijst met providers. Selecteer PGi NA en klik op Bewerken om de adapter voor de gehele Adobe Connect-account in of uit te schakelen.

 3. Als u een audioprofiel voor PGi NA wilt toevoegen, klikt u op Mijn profiel > Mijn audioprofielen > Nieuw profiel. Selecteer PGi NA in de lijst met providers.

  Zie Audioproviders configureren voor Universal Voice voor meer informatie.

Audio testen in een vergadering

Neem minstens twee minuten van een vergadering op voordat u Adobe Connect in een productieomgeving implementeert. Bekijk het archief van de vergadering om te controleren of de audio correct is opgenomen.

De telefonieadapter uitschakelen

Indien u de Premiere NA-adapter wilt uitschakelen:

 1. Open het bestand [basisinstallatiemap]\TelephonyService\conf\telephony-settings.xml.

 2. Stel de eigenschap ingeschakeld van de tag <telephony-adaptor> in op onjuist op de volgende wijze:

   <telephony-adaptor id=&quot;premiere-adaptor&quot; class-name=&quot;com.macromedia.breeze_ext.premiere.gateway.PTekGateway&quot; enabled=&quot;onjuist&quot;>
 3. Start Adobe Connect opnieuw.

Arkadin-telefonieadapter

Met de volgende handelingen kunt u controleren of de adapter naar verwachting functioneert.

Controleer of telefonie is ingeschakeld.

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op Beheer > Audioproviders.

  Indien telefonie is ingeschakeld, wordt Arkadin weergegeven in de lijst met providers. Selecteer Arkadin en klik op Bewerken om de adapter voor de gehele Adobe Connect-account in of uit te schakelen.

 3. Om een audioprofiel voor Arkadin toe te voegen, klikt u op Mijn profiel > Mijn audioprofielen > Nieuw profiel. Selecteer Arkadin in de lijst met providers.

  Zie Audioproviders configureren voor Universal Voice voor meer informatie.

Audio testen in een vergadering

Neem minstens twee minuten van een vergadering op voordat u Adobe Connect in een productieomgeving implementeert. Bekijk het archief van de vergadering om te controleren of de audio correct is opgenomen.

De telefonieadapter uitschakelen

Volg deze stappen om de Arkadin-adapter uit te schakelen.

 1. Stop Adobe Connect Telephony Service.

 2. Open het bestand [basisinstallatiemap]\TelephonyService\conf\telephony-settings.xml.

 3. Stel de eigenschap ingeschakeld van de tag <telephony-adaptor> in op onjuist op de volgende wijze:

  <telephony-adaptor id=&quot;arkadin-adaptor&quot; class-name=&quot;com.macromedia.breeze_ext.arkadin.ArkadinAdaptor&quot; enabled=&quot;juist&quot;>
 4. Start Adobe Connect Telephony Service opnieuw.

LoopUp-telefonieadapter

Met de volgende handelingen kunt u controleren of de adapter naar verwachting functioneert.

Controleer of telefonie is ingeschakeld.

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.

 2. Klik op Beheer > Audioproviders.

  Als telefonie is ingeschakeld, wordt LoopUp weergegeven in de lijst met providers. Selecteer LoopUp en klik op Bewerken om de adapter voor de gehele Adobe Connect-account in of uit te schakelen.

 3. Als u een audioprofiel voor LoopUp wilt toevoegen, klikt u op Mijn profiel > Mijn audioprofielen > Nieuw profiel. Selecteer LoopUp in de lijst met providers.

  Zie Audioproviders configureren voor Universal Voice voor meer informatie.

Audio testen in een vergadering

Neem minstens twee minuten van een vergadering op voordat u Adobe Connect in een productieomgeving implementeert. Bekijk het archief van de vergadering om te controleren of de audio correct is opgenomen.

De telefonieadapter uitschakelen

Volg deze stappen om de LoopUp-adapter uit te schakelen.

 1. Stop Adobe Connect Telephony Service.

 2. Open het bestand [basisinstallatiemap]\TelephonyService\conf\telephony-settings.xml.

 3. Stel de eigenschap ingeschakeld van de tag <telephony-adaptor> in op onjuist op de volgende wijze:

  <telephony-adaptor id=&quot;LoopUp&quot; class-name=&quot;com.loopup.ACAdapter&quot; enabled=&quot;false&quot; name=&quot;LoopUp&quot; default-provider=&quot;true&quot; disable-profiles-on-edit=&quot;false&quot; disable-profiles-on-disable=&quot;false&quot;>
 4. Start Adobe Connect Telephony Service opnieuw.

De Adobe Media Gateway-gebruiker verbergen in de lijst met deelnemers

Opmerking:

Dit gedeelte is alleen van toepassing op de geïntegreerde telefonieadapters die zijn geconfigureerd voor Universal Voice.

Wanneer een vergaderruimte verbinding maakt met Adobe Media Gateway, wordt de verbinding als een gebruiker weergegeven in de lijst met deelnemers. Als u de Adobe Flash Media Gateway-gebruiker wilt verbergen in de lijst met deelnemers, configureert u het audioconferentienummer in het bestand custom.ini. Gebruik hetzelfde nummer voor alle computers in een cluster. U kunt het audioconferentienummer opvragen bij uw SIP-provider. Als uw accountbeheerder een audioprovider heeft geconfigureerd in Adobe Connect Central, vindt u het nummer in de vergaderruimte.

 1. Open het bestand [basisinstallatiemap]\custom.ini in een teksteditor.

 2. Voeg de volgende parameter toe:

  UV_NUMBER={audio_conference_telephone_number} 
   
  // Voorbeeld: 
  UV_NUMBER=4155551212
 3. Sla het bestand custom.ini op en sluit het.

 4. Start de Adobe Connect Central-toepassingsserver opnieuw.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?