Handboek Annuleren

Audioproviders voor Universal Voice configureren

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  2. Het gebied Gastheer en presentator in Adobe Connect
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Kom meer te weten over Universal Voice, toepasselijke audioproviders en instructies om de providers te maken en beheren. U kunt ook kiesvolgorden definiëren en uw set-up testen.

Met UV kan Adobe Connect verbinding met elke audioconferentie maken, zodat de audio op verschillende apparaten beschikbaar is voor iedereen die de vergadering bijwoont. Als UV is ingesteld, kunnen deelnemers aan VOIP de personen aan de telefoon horen en vice versa.

Adobe Connect belt als extra deelnemer in bij de audiovergadering. De audio is beschikbaar via VOIP, zodat de deelnemers via hun computerluidsprekers kunnen luisteren zonder in te bellen bij een conferentie. De gastheer van de vergadering krijgt niet hetzelfde niveau van controle over de audio als bij geïntegreerde telefonie.

Informatie over Universal Voice-audioproviders

Audio providers zijn bedrijven die services voor audioconferenties leveren, die werken met Adobe Connect. Beheerders configureren de audioproviders die iedereen met een account kan gebruiken. Gastheren configureren providers voor specifieke gebruiksmogelijkheden, zoals een vergadering. Zowel accountbeheerders als gastheren kunnen een audioprovider voor Universal Voice configureren.

De configuratie voor een Universal Voice-audioprovider bevat de details vereist voor gastheren en deelnemers om deel te nemen aan een audioconferentie. Ze omvatten de telefoonnummers en de stappen die vereist zijn om in te bellen bij de audioconferentie. In de configuratie worden ook de door de gastheer ingestelde opties vastgelegd. Zo configureren beheerders onder meer de tonen en pauzes voor het inbellen in een vergadering. Gastheren geven de id van de vergadering op en eventuele wachtwoorden die door deelnemers worden gebruikt om deel te nemen aan de audioconferentie.

Aanbevelingen van Adobe

Universal Voice configureren in Adobe Connect

InteSolv

Nadat een Universal Voice-audioprovider is geconfigureerd, kunnen gastheren van vergaderingen audioprofielen maken die worden gekoppeld aan de desbetreffende audioprovider. Audioprofielen bevatten de instellingen voor audioconferenties waarmee een audioconferentie wordt gestart.

Universal Voice-audioproviders kunnen de volgende soorten providers zijn:

 • Geïntegreerde telefonieproviders die geschikt zijn voor Universal Voice.

 • Door de gastheer van een vergadering of accountbeheerder ingesteld.

Zie Opties voor audioconferenties voor meer informatie over Adobe Connect-audioproviders. Adobe Connect aanvaardt gratis telefoonnummers uit het Verenigd Koninkrijk die beginnen met 0800 of 0808, of internationale gratis telefoonnummers die beginnen met 00800.

Audioproviders weergeven

Alle beschikbare audioproviders voor een specifieke account worden weergegeven in het venster Providergegevens. Elke audioprovider wordt geconfigureerd met beschrijvende informatie en een kiesvolgorde om verbinding te maken met een audioconferentie. U kunt de informatie weergeven voor alle audioproviders voor de account.

Voer in Adobe Connect Central een van de volgende handelingen uit om de lijst met providers weer te geven:

 • (Beheerders en Beperkte beheerders) Klik op Beheer > Audioproviders.
 • (Gastheren) Klik op Mijn profiel > Mijn audioproviders.

U kunt de ingeschakelde providers bewerken.

Audioproviders maken of bewerken

Met het venster Nieuwe audioprovider/Audioprovider bewerken kunt u Universal Voice-audioproviders configureren.

 1. Voer in Adobe Connect Central een van de volgende handelingen uit om de lijst met providers weer te geven:
  • (Beheerders en Beperkte beheerders) Klik op Beheer > Audioproviders.
  • (Gastheren) Klik op Mijn profiel > Mijn audioproviders.

   

 2. Voer een van de volgende handelingen uit om conferentiegegevens toe te voegen voor een provider:

  • Klik op Nieuwe provider om een nieuwe provider toe te voegen.

  • Als u een door de gebruiker ingestelde provider wilt bewerken, selecteert u de provider in het linkerdeelvenster en klikt u op Bewerken.

  Venster Nieuwe audioprovider
  Venster Nieuwe audioprovider

 3. Gebruik het venster Nieuwe audioprovider/Audioprovider bewerken om conferentie-identificatiegegevens toe te voegen of te wijzigen, en klik op Opslaan.Verplichte velden zijn gemarkeerd met een rood sterretje. 

  Naam provider

  De naam van de audioprovider, zoals MeetingPlace.

  Status provider (Ingeschakeld/Uitgeschakeld)

  U kunt alleen ingeschakelde providers bewerken. Gastheren krijgen ingeschakelde providers te zien wanneer ze een audioprofiel voor een audioconferentie instellen. U kunt meerdere providers inschakelen voor een account.

  Opmerking:

  Wanneer u een provider uitschakelt, worden alle audioprofielen uitgeschakeld die voor die provider zijn ingesteld en worden de audioprofielen losgekoppeld van de vergaderingen.

  URL

  Een koppeling naar een informatiepagina Deze pagina kan bijvoorbeeld gegevens van een conferentieaccount bevatten waarmee gastheren hun audioprofiel kunnen instellen. Deze informatiepagina kan ook een aanmeldingspagina zijn om een conferentieaccount aan te schaffen bij een audioprovider. Deze informatiepagina's worden gewoonlijk gemaakt door accountbeheerders.

  Inbelnummers

  Nummers om in te bellen op een vergadering Als u inbelnummers wilt toevoegen, klikt u achtereenvolgens op Getal toevoegen en op Locatie en typt u vervolgens een naam, bijvoorbeeld Intern of de landnaam. Klik op het woord Nummer en typ het inbelnummer. De inbelnummers verschijnen in de rechterbovenhoek van de vergaderruimte.

  Opmerking:

  Geef een gratis telefoonnummer uit het Verenigd Koninkrijk dat begint met 0800 of 0808 op, of een internationaal gratis telefoonnummer dat begint met 00800.

  Inbelstappen

  Een reeks DTMF-tonen en pauzes om in te bellen op een audioconferentie. De kiesvolgorde bevat het conferentienummer als de eerste stap.

  Om kiesvolgorden toe te voegen en te testen, leest u Een kiesvolgorde definiëren, Opties voor de kiesvolgorde en Een kiesvolgorde testen.

   

Kiesvolgorde definiëren

De kiesvolgorde of inbelstappen zijn DTMF-tonen en pauzes om in te bellen op een audioconferentie. Voor gehoste accounts gebruikt de Adobe Connect-server de kiesvolgorde om op de achtergrond verbinding met de audioconferentie te maken wanneer de gastheer verbinding met de conferentie maakt in de vergaderruimte. Bepaalde DTMF-tonen kunnen door de gastheer ingestelde opties zijn, zoals deelnemercodes. U maakt een kiesvolgorde voor een provider door deze items in de juiste volgorde in een tabel te plaatsen.

Opmerking:

Voor een goed gedefinieerde kiesvolgorde kan het nodig zijn om regelmatig kleine correcties aan te brengen aan de inbelstappen. U kunt de reeks stappen bijvoorbeeld maken door in te bellen op de audioconferentieservice met een telefoon en aantekeningen te maken. U kunt bijvoorbeeld inbellen als een moderator en de audioconferentie starten. Gebruik een afzonderlijke telefoon om in te bellen op de conferentie als een deelnemer en noteer de stappen om de conferentie te betreden.

Voorbeeld van een kiesvolgorde
Voorbeeld van een kiesvolgorde

A. Telefoonnummer om deel te nemen aan de audioconferentie B. DTMF-tonen en pauzes tussen acties C. Identificatie voor de stap D. Ingevoerde waarden om de stap te programmeren E. Weergegeven in vergadering F. Niet weergegeven in vergadering G. Geeft informatie weer als tekstvak 

Ga als volgt te werk om een kiesvolgorde te definiëren:

 1. Klik op Stap toevoegen in de sectie Inbelstappen van het venster Nieuwe audioprovider/Audioprovider toevoegen.

 2. Klik in de kolom Actie op de gegevens in de eerste rij en selecteer Conferentienummer in het pop-upmenu. Voer het inbelnummer voor de vergaderruimte in en geef de resterende informatie voor deze stap op.

 3. Voor elke resterende stap in de kiesvolgorde, geeft u DTMF-tonen en pauzes op.

 4. Als u een stap omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de volgorde, selecteert u de stap en klikt u op de omhoog- of omlaagwijzende pijltjes.

 5. Als u een stap wilt verwijderen, selecteert u die stap en klikt u op Verwijderen.

 6. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Opties voor de kiesvolgorde

Kolom Actie beschrijft de acties die door het systeem worden genomen om een telefonieverbinding tot stand te brengen.

 • Conferentienummer: het telefoonnummer om deel te nemen aan de audioconferentie. Het conferentienummer moet de eerste stap in de kiesvolgorde zijn. Gehoste accounts: Adobe levert de server voor de account en er wordt een gratis Amerikaans telefoonnummer gebruikt om deel te nemen aan de audioconferentie. Voor on-premise accounts of accounts met een licentie kan een willekeurig nummer worden gebruikt. Er is slechts één conferentienummer toegestaan.
 • DTMF: toetsen op het toetsenblok van een telefoon, zoals het hekje (#).
 • Vertraging (ms): de wachttijd in milliseconden tussen elke actie. Deze wachttijden vormen pauzes voordat een deelnemer aan de vergadering gegevens invoert. Gebruikers wachten bijvoorbeeld op een welkomstbericht voordat zij een deelnemerscode invoeren. U geeft de duur van de wachttijd op in de kolom Toets/nummer.

Label is een id voor de actie. Als u bijvoorbeeld een DTMF-actie wilt programmeren waarmee de id van een vergadering wordt ingevoerd, vervangt u het woord Label in de kolom door Vergadering-id. Er worden alleen labels voor door de gastheer opgegeven acties weergegeven in het programma. In het voorbeeld voor de vergadering-id wordt bijvoorbeeld een tekstvak met het label Vergadering-id weergegeven wanneer gastheren een audioprofiel voor deze provider maken.

In de kolom Toets/nummer kiest u welke stappen een gastheer moet definiëren. Door de gastheer gedefinieerde stappen verschijnen wanneer een gastheer van een vergadering een audioprofiel instelt voor een audioconferentie. Selecteer een van de volgende opties:

 • Door host opgegeven: accountbeheerders kiezen deze optie wanneer gastheren informatie moeten invoeren wanneer ze een audioprofiel voor een audioconferentie instellen. Bij een door de gastheer gedefinieerde DTML-actie met het label “Vergadering-id” moet de gastheer bijvoorbeeld de id van de vergadering invoeren bij het instellen van het audioprofiel.
 • (leeg): de nummers of symbolen op het toetsenblok van een telefoon die vereist zijn om de stap te voltooien. Als u bijvoorbeeld een pauze van 5000 milliseconden wilt programmeren tijdens welke gebruikers wachten op een welkomstbericht, klikt u op de optie leeg en voert u 5000 in.

De kolom In vergadering weergeven is alleen beschikbaar wanneer Gedefinieerd door host is geselecteerd in de kolom Toets/nummer.

 • Waar/Onwaar: bepaalt of de informatie voor deze actie wordt weergegeven in de uitnodiging voor de vergadering en in de rechterbovenhoek van het venster van de vergaderruimte.

De kolom Soort invoer is alleen beschikbaar wanneer Gedefinieerd door host is geselecteerd in de kolom Toets/nummer. De opties bepalen hoe informatie wordt weergegeven wanneer gastheren audioprofielen instellen. Deze opties bepalen ook hoe de informatie wordt weergegeven op alleen-lezen pagina's, zoals de sectie Audioconferentie-informatie in een vergaderruimte.

 • Tekst: Geeft een tekstvak van één regel weer in het audioprofiel en één informatieregel op alleen-lezen pagina's.
 • Wachtwoord: geeft de informatie weer als sterretjes (*).  

Een kiesvolgorde testen

Het is een goed idee de kiesvolgorde te testen voordat u deze gebruikt in de audioconferentie. Met deze test kunt u controleren of u alle vereiste stappen hebt uitgevoerd en of de wachttijden tussen de stappen voldoende zijn. Als u door de gastheer opgegeven stappen hebt toegevoegd aan de kiesvolgorde, moet u deze informatie kunnen invoeren in het dialoogvenster Inbelstappen testen. Als u bijvoorbeeld met Adobe Connect als deelnemer wilt inbellen op de audioconferentie, voert u de deelnemercode in het dialoogvenster in.

 1. Klik op Inbelstappen testen onderaan de kiesvolgorde.

 2. Vul de door de gastheer opgegeven tekstvakken in.

 3. Klik op Adobe Connect in het dialoogvenster Inbelstappen testen.

  Zodra het gesprek wordt aangenomen, kunt u horen of audio wordt uitgezonden.

 4. Beluister de audio en pas zo nodig de kiesvolgorde aan.

Opmerking:

Als het opgegeven gratis telefoonnummer niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, mislukt de uitgaande oproep.

Aanbevelingen van Adobe

Audioproviders en audioprofielen instellen in Adobe Connect

InteSolv

Audioproviders verwijderen

 1. Klik op het tabblad Beheer boven in het venster Adobe Connect Central.

 2. Klik op Audioproviders.

 3. Selecteer de provider in de lijst Audioproviders en klik op Verwijderen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?