Veelgestelde vragen over volumelicenties

Aanschafprogramma's van Adobe bieden u opties om Adobe-producten voor uw hele organisatie te kopen, te beheren en te distribueren. Meer informatie over de aanschafprogramma's van Adobe vindt u op Adobe.com.

Veelgestelde vragen

VIP (Value Incentive Plan)

Opmerking:

Als je je in Noord-Amerika bevindt en hulp van je accountmanager nodig hebt bij de jaarlijkse verlenging van je Adobe VIP-contract, kun je een e-mail sturen naar renewalhelp@adobe.com. We nemen dan snel contact met je op.

VIP biedt een optie voor licentieverlening op naam waarmee een VIP-lidmaatschap aan een individuele gebruiker wordt geboden. Deze optie is beschikbaar voor Creative Cloud Alle apps, Creative Cloud Alle apps + Adobe Stock, Creative Cloud Losse apps en Acrobat, elk met services via VIP.

Voor leden uit het onderwijs bieden we ook licenties voor gedeelde apparaten voor Creative Cloud voor het onderwijs. In tegenstelling tot gebruikerslicenties op naam kunnen deze licenties door een VIP-beheerder op een apparaat worden gedistribueerd.

Acrobat Standard of Pro kan worden gevirtualiseerd in de volgende omgevingen voor VIP:

 • Citrix XenApp
 • Citrix XenDesktop
 • VMware Horizon
 • Microsoft App-V 

VIP is het basisprogramma dat de volgende functies omvat:  

 • Directe distributie
 • Automatische naleving
 • Lidmaatschappen met doorlopende updates bieden toegang tot de nieuwste versies van cloudproducten.
 • Gestandaardiseerde overeenkomsten zonder contractverlenging
 • Opties voor jaarlijkse of verlengde termijnen

VIP Select is een VIP-lidmaatschapsstatus die automatisch wordt bereikt wanneer u in één termijn voldoet aan de minimale licentiedrempel (meer dan 10 licenties voor commerciële bedrijven en de overheid, meer dan 50 licenties voor het onderwijs).

Ga voor meer informatie over VIP naar Value Incentive Plan (VIP) | Aanschafprogramma van Adobe. Voor meer informatie over VIP Select raadpleegt u de Veelgestelde vragen over VIP Select.

Naast de apparaatlicenties voor Creative Cloud voor het onderwijs biedt Adobe een locatielicentie voor het basis- en voortgezet onderwijs voor klanten uit het onderwijs. Zie Aanschafprogramma's voor het onderwijs voor meer informatie.

Het gebruik van licenties buiten de geïdentificeerde distributieregio is acceptabel als u zo af en toe reist. We verwachten echter dat licenties hoofdzakelijk worden gebruikt in de distributieregio die ten tijde van de aankoop is geïdentificeerd.

Zie VIP-programma in China voor specifieke informatie voor gebruikers in China. Raadpleeg Help voor VIP Select voor informatie over VIP Select en de 3-jarige verbintenis.

Hieronder staan koppelingen naar de VIP-programmagids voor verschillende talen:

De algemene voorwaarden van VIP zijn beschikbaar op de pagina Voorwaarden en bepalingen voor Adobe Value Incentive Plan op Adobe.com.

Meer informatie over het aanbod voor ondernemingen vindt u op de pagina voor ondernemingen
op Adobe.com of op de Helpx-pagina over Creative Cloud voor ondernemingen en Acrobat (voor ondernemingen).

De Adobe Admin Console is een centraal beheerprogramma waarmee u eenvoudig licenties kunt beheren, opslag kunt controleren en andere instellingen kunt beheren. Productaanbiedingen voor ondernemingen bieden een IT-beheerder extra functies voor groepsbeheer, productorganisatie en toegangscontrole. Zie Help voor Admin Console voor informatie over het beheren van producten die zijn gekocht van Adobe of via VIP.

Bestaande VIP-leden kunnen producten voor ondernemingen gedurende hun verlengingsperiode toevoegen. Hier vindt u meer informatie over migratie.

ETLA (Enterprise Term License Agreement)

 • Licentieprogramma met aanpasbare termijn
 • Bedoeld voor de grootste bedrijfs-, overheids- en onderwijsklanten van Adobe
 • Producten kunnen naar wens worden gedistribueerd en worden betaald volgens een jaarlijkse compensatieregeling
 • Driejarige overeenkomst met jaarlijkse betalingen en compensaties
 • Toegang tot de Adobe Admin Console

Meer informatie over ETLA vindt u op de pagina met aanschafprogramma's voor bedrijven op Adobe.com.

Neem contact op met uw Adobe-vertegenwoordiger, Adobe Sales via 888-649-2990 of vraag een advies aan.

Adobe EOO (Enterprise-overeenkomst voor het onderwijs)

Het VIP-programma is bijgewerkt met extra functies en opties die compatibel zijn met licentievereisten voor het onderwijs. Zo worden er licenties voor het basis- en voortgezet onderwijs aangeboden. Adobe is daarom begonnen met het uitfaseren van het EOO-programma. Nieuwe en terugkerende EOO-inschrijvingen worden met ingang van 3 december 2016 beëindigd.

Nee. Bestaande, actieve EOO's blijven van kracht. Klanten met een bestaande overeenkomst houden hetzelfde niveau van onderhoud en ondersteuning totdat hun overeenkomst afloopt.

Zie de Handleiding voor het EOO 1.5-programma. Neem contact op met uw erkende Adobe-wederverkoper als u nog vragen hebt.

Licenties voor onbepaalde tijd

Licenties voor onbepaalde tijd zijn licenties van een bepaald product en een bepaalde versie die gebruikers distribueren met ESD's (Electronic Software Delivery; elektronische softwarelevering) en serienummers. Zodra gebruikers een licentie voor onbepaalde tijd aanschaffen, bezitten zij deze licentie vanaf die datum.

Naar aanleiding van het veranderende marktlandschap en de vraag van klanten is Adobe begonnen met het uitfaseren van het EA-programma. Sinds 14 maart 2014 worden nieuwe EA-inschrijvingen niet meer geaccepteerd.

Beëindiging Creative Cloud desktop-app in CLP

Adobe gaat de Cumulative Licensing Plan-aanbieding (CLP) van de Creative Cloud desktop-app voor overheidsklanten beëindigen (EOL). De laatste besteldatum is 5 oktober 2020.

Dit is het gevolg van de beschikbaarheid van licenties met beperkte functionaliteit (FRL) in de Enterprise-licentieovereenkomst (ETLA) vanaf oktober 2018 en in het Value Incentive Plan (VIP) vanaf juli 2019 dat een op lidmaatschappen gebaseerd alternatief biedt voor overheidsklanten.

Ja. Als uw CLP moet worden verlengd na de laatste besteldatum voor de Creative Cloud desktop-app, neemt u contact op met uw geautoriseerde Adobe-leverancier om u aan te melden voor een op lidmaatschappen gebaseerde licentieoptie die aan uw behoeften voldoet.

Raadpleeg de handleiding voor het CLP-programma. Neem contact op met uw geautoriseerde Adobe-leverancier als u nog vragen hebt.

Beleid

Deze beleidsregels hebben betrekking op het onderhouden van de aanschafprogramma's van Adobe en het aanbod dat momenteel of voorheen beschikbaar is of was via deze programma's. De beleidsregels die hieronder worden uiteengezet, zijn algemeen. Deze kunnen mogelijk uitgebreider worden beschreven in uw overeenkomst voor Aanschafprogramma's. Het ontbreken van een bepaald scenario in de onderstaande secties impliceert niet noodzakelijkerwijs toestemming.

LWS-ID's samenvoegen

In het geval van dubbele LWS-gebruikers-ID's of bij LWS-licentieconsolidatie kan samenvoeging toepasselijk zijn. Bij samenvoeging wordt de informatie van een bestaande LWS-ID samengevoegd met de informatie van een andere bestaande LWS-ID.

Voor het samenvoegen van LWS-ID's geldt het volgende:

 • LWS-ID's kunnen alleen worden samengevoegd als het gaat om LWS-gebruikers-ID's van hetzelfde type. Typen zijn onder andere End-User ID's (EUID), Deploy-to ID's (DTIDs) en Reseller ID's
 • De naam van de organisatie, de contactpersoon bij de organisatie en het adres van de organisatie moeten identiek of gelijksoortig zijn
 • De id's moeten in hetzelfde land zijn geregistreerd
 • De id's moeten hetzelfde marktsegment delen (een id voor het onderwijs kan bijvoorbeeld niet worden samengevoegd met een id van een bedrijf)
 • LWS-ID's kunnen niet worden samengevoegd met een andere EUID als de samen te voegen EUID is gekoppeld aan een CLP-overeenkomst. Elke EUID die is gekoppeld aan een CLP-overeenkomst moet blijven bestaan.
 • LWS-ID's kunnen alleen worden samengevoegd met een andere DTID als de samen te voegen DTID aan dezelfde EUID is gekoppeld

Samenvoeging is van toepassing op alle licentiebestellingen en alle contacten in de samengevoegde id's. Samenvoegen van klant-LWS is alleen beschikbaar voor CLP-, TLP- en FLP-programma's. FLP-ID's kunnen alleen worden samengevoegd met goedkeuring van het juridische team van Adobe.

Licenties overdragen voor VIP, CLP en TLP

Op deze pagina's verwijst 'overdragen' naar een wijziging in eigendom en betekent het niet een wijziging in licentiebeheer binnen dezelfde entiteit of tussen entiteiten of afdelingen die onder één overeenkomst vallen.

 • De verkrijger moet akkoord gaan met de voorwaarden en bepalingen voor overdracht van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en/of CLP-overeenkomst (Cumulative Licensing Program), indien van toepassing.
 • De overdragende partij moet alle kopieën van de software en al het gedrukte materiaal vernietigen.
 • Bestellingen die uitsluitend voor media/elektronische softwaredistributie (ESD) gelden, kunnen niet worden overgedragen op de Adobe-licentiewebsite (LWS).
 • Informatie over de vorige en de nieuwe licentienemers moet zijn opgenomen in het formulier Overdracht van licentie.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan de verwerking van een licentieoverdracht.
 • Zowel de overdragende instelling als de instelling waarnaar wordt overgedragen moet goedkeuring geven voor de overdracht.
 • Licentieoverdrachten vanwege fusies, overnamen, consolidaties of afstotingen zijn toegestaan.

In de volgende gevallen is overdracht niet toegestaan:

 • Licentie-overdracht in VIP
 • Overdracht tussen marktsegmenten (bijvoorbeeld van een onderwijsinstelling naar een bedrijf)
 • Wijzigingen in licentietaal wanneer een overdracht wordt verwerkt
 • Overdracht van upgradeversies van een licentie zonder het volledige upgradepad van de licentie toe te voegen, inclusief de huidige versie, alle vorige versies waarvoor de upgrades zijn aangeschaft of kosteloos zijn verstrekt, en elk actief upgradelidmaatschap, onderhoud of technische ondersteuning. Het is de verantwoordelijkheid van de overdragende partij om deze informatie op te geven met de overdrachtsaanvraag.

Overdracht van TLP-licenties

 • Alle licenties die worden weergegeven op een TLP-certificaat, moeten van de huidige licentienemer naar de nieuwe licentienemer worden overgedragen.
 • TLP-licenties en andere technische ondersteuningsservices kunnen enkel worden overgedragen binnen de regio waarin deze oorspronkelijk zijn aangeschaft.
 • TLP-licenties kunnen enkel worden overgedragen als TLP-licentie, zelfs als de verkrijger een CLP-lid is. TLP-licenties die zijn overgedragen naar CLP-leden, worden weergegeven in het rapport met uitgebreide bestelgegevens (Comprehensive Order Details) in LWS als een TLP-transactie en er worden geen punten aan de CLP toegekend voor deze aankopen.

Overdracht van CLP-licenties

 • CLP-leden kunnen een willekeurig aantal aangekochte licenties overdragen.
 • CLP-gebruikers kunnen licenties overdragen naar elke TLP- of CLP-gebruiker, inclusief geregistreerde partners van een ander CLP-lid.
 • CLP-leden kunnen geen licenties overdragen naar een andere Deploy-to ID met dezelfde End-User ID.
 • CLP-punten worden overgedragen naar de nieuwe licentiehouder als het volgende geldt:
  • De nieuwe licentiehouder is een CLP-programmalid of een geregistreerd partner, en
  • De CLP-overeenkomst van de nieuwe licentiehouder en de oorspronkelijk aangeschafte CLP-overeenkomst zijn momenteel actief, en
  • Zowel de CLP-overeenkomst van de nieuwe licentiehouder als de oorspronkelijke CLP-koopovereenkomst is actief op het moment dat de licentie wordt aangeschaft.
 • Als niet wordt voldaan aan een van de bovenstaande voorwaarden, worden CLP-licenties overgedragen als TLP. Er worden punten afgetrokken van de oorspronkelijk aangeschafte CLP. Er worden geen punten overgedragen aan de ontvanger, ongeacht of deze CLP-lid is of niet.

Licentiebeleid voor eerdere versies

Adobe staat CLP- en TLP-programmaleden toe om een licentie voor de huidige versie te bestellen, maar een eerdere versie te gebruiken zolang de organisatie al een licentie van de vorige versie bezit. Leden die in aanmerking komen, kunnen contact opnemen met de klantenservice van Adobe om toegang tot een eerdere versie van een licentie voor onbepaalde tijd aan te vragen via ESD (indien beschikbaar) tot één versie terug.

Leden met cloudgebaseerde lidmaatschapsproducten hebben toegang tot vorige versies via de Creative Cloud Packager.

Licenties voor verschillende talen

Licenties die in een specifieke taal zijn verkocht, verlenen gebruiksrechten die zijn beperkt tot deze taal. Het is programmaleden niet toegestaan een product te distribueren in een andere taal dan de taal waarvoor de licentie is verleend. Licenties die zijn verkocht met de aanduiding Alle als taal, staan programmaleden wel toe het product in elke gewenste taal te distribueren. Er kunnen uitzonderingen op deze voorwaarden van toepassing zijn wanneer programmaleden een actief upgradelidmaatschap hebben en de nieuwe versie van hun product niet beschikbaar is in de oorspronkelijk gelicentieerde taal of wanneer er een nieuwe taal beschikbaar wordt gesteld. In deze gevallen geeft Adobe aan welke rechten van toepassing zijn voor welke talen.

Licenties voor verschillende platforms

Klanten met aanschafprogramma's van Adobe die licenties voor onbepaalde tijd aanschaffen, ontvangen productserienummers voor Windows en Mac zolang het product beschikbaar is voor beide en de twee platforms dezelfde versie hebben. Programmaleden kunnen beide platforms gebruiken, zolang het totaal aantal gebruikte licenties het aangekochte aantal licenties niet overschrijdt.

EULA's

Het gebruik van een product wordt bepaald door de EULA voor het product, die doorgaans moet worden geaccepteerd via elektronische doorklikovereenkomsten. EULA's worden op de pagina met Licentieovereenkomsten voor Adobe-producten geplaatst. Waar de toepasselijke voorwaarden en bepalingen van het Aanschafprogramma een conflict veroorzaken met een EULA, hebben de algemene voorwaarden en bepalingen van het Aanschafprogramma voorrang.

Beleid voor locatielicenties voor het basis- en voortgezet onderwijs voor CLP en TLP

De laatste besteldatum voor locatielicenties voor het basis- en voortgezet onderwijs was 27 februari 2015. Klanten die eerder locatielicenties voor het basis- en voortgezet onderwijs hebben aangeschaft, kunnen deze blijven gebruiken volgens het Adobe-gebruiksbeleid voor deze locatielicenties tot hun huidige overeenkomst verloopt.

Adobe-locatielicenties voor het basis- en voortgezet onderwijs voor bepaalde Adobe-softwareproducten kunnen worden besteld door geautoriseerde onderwijsinstellingen via het CLP (Cumulative Licensing Program) en het TLP (Transactional Licensing Program) voor het onderwijs van Adobe. Dit geldt alleen in landen waar locatielicenties voor het basis- en voortgezet onderwijs worden aangeboden. Als uw instelling een locatielicentie voor het basis- en voortgezet onderwijs heeft besteld, gaat u ermee akkoord dat uw instelling is gebonden aan de volgende voorwaarden en bepalingen ('locatielicentievoorwaarden voor het basis- en voortgezet onderwijs') door het Adobe-softwareproduct dat volgens de locatielicentie voor het basis- en voortgezet onderwijs aan uw instelling is geleverd, in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te installeren of te gebruiken. Samen met de relevante licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor het Adobe-softwareproduct (EULA) bepalen de locatielicentievoorwaarden voor het basis- en voortgezet onderwijs het gebruik van het Adobe-softwareproduct door uw instelling. Zoals gebruikt in deze locatielicentievoorwaarden voor het basis- en voortgezet onderwijs hebben alle termen met hoofdletters die verder niet uitgelegd worden in deze locatielicentievoorwaarden, de betekenis die hieraan is toegeschreven in de EULA. De locatielicentievoorwaarden voor het basis- en voortgezet onderwijs vervangen de EULA als er conflicten zijn tussen de voorwaarden.

1. Definities. Naast de hierboven uitgelegde termen zijn de volgende definities van toepassing op deze locatielicentievoorwaarden voor het basis- en voortgezet onderwijs:

1.1.    'Onderwijsinstelling in het basis- en voortgezet onderwijs' betekent een school in het basis- of voortgezet onderwijs die een gekwalificeerde onderwijsinstelling is, volgens de definitie van deze term in de CLP-overeenkomst voor het onderwijs Neem contact op met uw erkende Adobe-wederverkoper van onderwijsproducten voor TLP-kwalificaties.

1.2. 'Locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs' betekent het Adobe-softwareproduct dat verder wordt gespecificeerd als locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs op de van toepassing zijnde CLP- of TLP-prijslijst. Voor locatielicenties voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn technische ondersteuning en upgradelidmaatschappen beschikbaar.

1.3. 'Docent' betekent een werknemer van een onderwijsinstelling in het basis- en voortgezet onderwijs. Hij/zij houdt zich hoofdzakelijk bezig met lesgeven aan een onderwijsinstelling.

2. Gebruiksrecht/Licentieverlening

2.1 Kwalificaties. Locatielicenties voor het basis- en voortgezet onderwijs kunnen alleen door Onderwijsinstellingen voor het basis- en voortgezet onderwijs worden besteld en gebruikt binnen het kader van een CLP en TLP. Als uw instelling een of meer locatielicenties voor het basis- en voortgezet onderwijs heeft besteld maar niet wordt beschouwd als een Onderwijsinstelling in het basis- en voortgezet onderwijs, moet uw instelling de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs onmiddellijk retourneren aan de Wederverkoper, alle kopieën van deze locatielicentiesoftware van alle Computers verwijderen en de locatielicentiesoftware retourneren aan uw erkende Adobe-wederverkoper van onderwijsproducten.

2.2 Licentieverlening. Mits uw instelling voldoet aan de EULA en deze locatielicentievoorwaarden voor het basis- en voortgezet onderwijs en bij betaling van alle toepasselijke kosten, verleent Adobe uw instelling een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om exacte objectcodekopieën van de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs te reproduceren, installeren en gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze locatielicentievoorwaarden tot het maximumaantal zoals hieronder uiteengezet. Gebruik van de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs is onderworpen aan de EULA en deze locatielicentievoorwaarden voor het basis- en voortgezet onderwijs. Als er sprake is van een conflict tussen de voorwaarden van de EULA en deze locatielicentievoorwaarden voor het basis- en voortgezet onderwijs, zijn de voorwaarden van deze locatielicentievoorwaarden van toepassing.

  Aangeschaft licentietype

  Maximum aantal exemplaren voor instelling (ongeacht het platform)

  < 50

  50

  < 100

  100

2.3 Uitsluitend voor gebruik op de schoollocatie. Elke locatielicentie voor het basis- en voortgezet onderwijs die aan uw instelling is verleend, staat uw instelling toe om de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs op slechts één schoollocatie te gebruiken. 'Eén schoollocatie' betekent een school die zich uitsluitend op één fysiek adres bevindt. Voor de installatie of het gebruik op extra locaties moeten apart extra locatielicenties voor het basis- en voortgezet onderwijs worden aangeschaft. De locatielicentie voor het basis- en voortgezet onderwijs is beperkt tot installatie van alle software (ongeacht het platform) die is inbegrepen in de aangekochte licentie op niet meer dan het maximumaantal computers dat de instelling bezit of leaset, zoals toegestaan in de sectie hierboven en afhankelijk van het licentietype dat uw instelling heeft aangeschaft.

2.4 Uitsluitend voor instructief gebruik. Niettegenstaande enige andersluidende bepalingen in de EULA mag de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs uitsluitend worden gebruikt voor instructieve doeleinden en mag deze niet worden gebruikt voor, of gedistribueerd worden aan, enige andere partij voor andere doeleinden. Daarom is het gebruik van de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs ook beperkt tot de toenmalig ingeschreven studenten van een onderwijsinstelling in het basis- en voortgezet onderwijs en toenmalig in dienst zijnde Docenten, personeelsleden en beheerders van dergelijke onderwijsinstellingen.

2.5 Installatie op thuiscomputers van Docenten. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de EULA, in aanvulling op artikel 2.2 hierboven, mogen Docenten die in dienst zijn bij uw instelling één (1) kopie per Docent van de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs installeren op een thuiscomputer uitsluitend voor gebruik dat direct verband houdt met de werkzaamheden van de Docent volgens het dienstverband van de Docent binnen uw instelling (zoals het plannen van lessen en voorbereiden van lesruimtes), mits dergelijke installaties de hieronder beschreven maximumaantallen niet overschrijden:

  Aangeschaft licentietype

  Maximum aantal kopieën voor thuisgebruik door een Docent

  < 250

  25

  < 500

  50

Dergelijke licenties voor thuisgebruik door een Docent worden automatisch beëindigd wanneer een Docent niet meer bij uw instelling werkzaam is en uw instelling zal deze docent op dat moment verplichten om elk exemplaar van de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs aan uw instelling te retourneren en elke kopie van de thuiscomputer te verwijderen.

2.6 Toegangsverbod via servercomputer. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de EULA mag uw instelling geen locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs installeren op een servercomputer voor toegang door andere computers die met deze servercomputer zijn verbonden.

3. Aanvullende verplichtingen

3.1. Uw instelling gaat ermee akkoord dat deze volledig verantwoordelijk is voor alle onkosten voortvloeiende uit het kopiëren en installeren van de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs. Uw instelling gaat ermee akkoord dat (1) uw instelling de verwijdering van auteursrechtvermeldingen of eigendomsrechten van de licentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs niet zal veroorzaken of toestaan; (2) uw instelling de auteursrechtvermelding en enige andere eigendomsrechten die op de hoofdkopie van de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs staan, zal reproduceren op alle kopieën van de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs; en (3) uw instelling de nodige stappen zal ondernemen om ervoor te zorgen dat iedere gebruiker van de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs op de hoogte is van en voldoet aan de locatielicentievoorwaarden voor het basis- en voortgezet onderwijs.

3.2. Bestellingen. Als uw instelling locatielicenties voor het basis- en voortgezet onderwijs bestelt via het CLP voor het onderwijs, moet uw instelling de locatielicenties uitsluitend bestellen volgens deze locatielicentievoorwaarden voor het basis- en voortgezet onderwijs via de SKU's van de locatielicentiesoftware voor het basis- en voortgezet onderwijs en moet op alle bestellingen het CLP-overeenkomstnummer van uw instelling vermeld worden. Uw instelling begrijpt dat de wederverkopers van Adobe extra kosten voor verzending en verwerking in rekening kunnen brengen, afhankelijk van de vraag of uw instelling ervoor heeft gekozen deel te nemen aan doorverzending. Alle prijzen, inclusief alle kosten, worden bepaald door de wederverkopers en niet door Adobe, en Adobe heeft geen controle over prijzen of kosten.

 

Praat mee

Discussieer mee als u vragen of opmerkingen hebt over de onderwerpen, concepten of procedures die in dit artikel worden beschreven.

Praat mee

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?