Handboek Annuleren

Instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs die in aanmerking komen voor Adobe-aanschafprogramma's

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
   7. Algemeen beheer
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Aan de slag met de Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Beheerders beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Organisatiestructuur exporteren of importeren
  12. Inzichten verkennen
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

 

Adobe heeft mogelijk speciale aanbiedingen voor basisscholen en middelbare scholen. Ga na of uw instelling wordt beschouwd als een instelling voor basis- of voortgezet onderwijs die in aanmerking komt voor deze speciale aanbiedingen.

Onderwijsinstellingen die in aanmerking komen

De volgende lijst is een niet-uitputtende lijst van instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs die in aanmerking komen voor speciale aanbiedingen:

 • Geaccrediteerde (door officiële accreditatie-instanties) openbare scholen of particuliere scholen voor basis- of voortgezet onderwijs die fulltime onderwijs aanbieden.
 • Genoemde onderwijsinstellingen die zijn goedgekeurd door Adobe, maar alleen als de afzonderlijke genoemde instellingen schriftelijk door Adobe zijn goedgekeurd.

Niet in aanmerking komende instellingen

De volgende lijst is een niet-uitputtende lijst met instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs die niet in aanmerking komen:

 • Niet-geaccrediteerde scholen
 • Museums of bibliotheken
 • Ziekenhuizen die volledig in eigendom zijn van, en worden geëxploiteerd door, een anderszins wel in aanmerking komende onderwijsinstelling
 • Kerken of geloofsgemeenschappen die geen geaccrediteerde scholen zijn
 • Organisaties voor beroepsonderwijs of scholen die certificaten verstrekken voor cursussen, zoals computertrainingen of praktijkopleidingen die geen geaccrediteerde scholen zijn of die diploma's verstrekken waarvoor minder dan twee jaar fulltime studie is vereist
 • Militaire academies die geen academische graden verstrekken
 • Onderzoekslaboratoria
 • Openbare of particuliere universiteiten of hogescholen (inclusief scholen voor hoger onderwijs, junior college of technische school)
 • Samenwerkingsorganisaties die zijn samengesteld uit meerdere in aanmerking komende en niet in aanmerking komende onafhankelijk onderwijsinstellingen die zijn toegetreden tot de samenwerkingsorganisatie door zich in te schrijven, door een schriftelijke wettelijke overeenkomst uit te voeren of door anderszins door de samenwerkingsorganisatie te zijn gekwalificeerd als lid (elk als lid van een consortium) met als primair doel om volumegedreven aanbestedings- of licentiecontracten af te sluiten of te beheren namens de leden van het consortium  

Landen in de regio Azië en Stille Oceaan, met uitzondering van landen in Zuidoost-Azië

In de volgende lijst zijn landen in de regio Azië en Stille Oceaan opgenomen, met uitzondering van de landen in Zuidoost-Azië, zoals gedefinieerd in de sectie Landen in Zuidoost-Azië op deze pagina:

 • Australië, onafhankelijke staat Samoa, Cookeilanden, Fiji, Papoea-Nieuw-Guinea, Marshalleilanden, Salomonseilanden; Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka; Mongolië, Volksrepubliek China (inclusief SAR Hongkong van China en SAR Macau van China), regio Taiwan; Democratische Republiek Oost-Timor; Noordelijke Marianen; Nieuw-Zeeland; Pakistan; Zuid-Korea
 • Met een 'onderwijsinstelling' wordt een openbare of particuliere instelling voor onderwijs voorafgaande aan hoger onderwijs in dit gebied bedoeld, die voldoet aan een van de onderstaande criteria:
  • een basisschool, school voor voortgezet onderwijs, school voor speciaal onderwijs, school voor afstandsonderwijs of religieuze school die onderwijs biedt dat leidt tot een diploma dat nationaal wordt erkend en aanvaard als onderdeel van het reguliere onderwijstraject van het land, of dat wordt erkend en ondersteund door een overheidsorganisatie of ministerie van Onderwijs in het land;
  • een kinderopvanginstelling, peuterspeelzaal of andere voorschoolse instelling die:
   1. in de eerste plaats als doel heeft om onderwijsdiensten te bieden aan kinderen;
   2. een programma voor voorschools onderwijs biedt; en
   3. rechtmatig is opgezet, is bevoegd, gecreëerd, gelicentieerd, erkend, geregistreerd en/of geaccrediteerd door het ministerie van Onderwijs in het land, of is geaccrediteerd door een overheidsinstelling of ministerie of een accreditatieorganisatie die door een overheidsinstelling of ministerie wordt erkend binnen het land; of
  • een onderwijsinstelling die afzonderlijk wordt genoemd en schriftelijk is goedgekeurd door de juridische afdeling van Adobe
 • Ondanks het feit dat een onderwijsinstelling mogelijk voldoet aan de hierboven genoemde criteria, kan Adobe naar eigen goeddunken besluiten om een dergelijke onderwijsinstelling niet goed te keuren als een 'in aanmerking komende onderwijsinstelling'
 • Voorbeelden van niet in aanmerking komende onderwijsinstellingen (een niet-uitputtende lijst) zijn:
  1. Scholingscentra en scholen die certificaten verstrekken of computercursussen, schooltrainingen, taalcursussen, creatieve cursussen, muzieklessen of cursussen op andere gebieden bieden, zonder dat zij en de door hen verstrekte diploma's worden aanvaard en erkend als onderdeel van het reguliere onderwijstraject van het land;
  2. Commerciële trainingscentra, centra voor vaardigheidstraining, evaluatie en professionalisering, voor zover deze niet anderszins tot onderwijsinstellingen worden gerekend; en
  3. Militaire scholen die geen academische graad verstrekken

Landen in Zuidoost-Azië

 • Indonesië; Maleisië; Filipijnen; Singapore; Thailand; Vietnam
 • Met 'onderwijsinstelling' wordt bedoeld:
  • een voorschoolse instelling, kleuterschool, basisschool, middelbare school (onderwijs voorafgaande aan hoger onderwijs) of een onderwijsinstelling die cursussen of diploma's biedt die gelijkwaardig zijn aan die van een instelling die onderwijs biedt voorafgaande aan hoger onderwijs, zoals een school voor speciaal onderwijs, een internationale of buitenlandse school en een religieuze school, zoals die door het desbetreffende land is gedefinieerd en die door Adobe is aangewezen op de website www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_nl (of op elke eventuele opvolger van deze website), die van tijd tot tijd door Adobe wordt bijgewerkt; of
  • een onderwijsinstelling die afzonderlijk wordt genoemd en schriftelijk is goedgekeurd door de juridische afdeling van Adobe
 • Ondanks het feit dat een onderwijsinstelling mogelijk voldoet aan de hierboven genoemde criteria, kan Adobe naar eigen goeddunken besluiten om een dergelijke onderwijsinstelling niet goed te keuren als een 'in aanmerking komende onderwijsinstelling'
 • Voorbeelden van niet in aanmerking komende onderwijsinstellingen (een niet-uitputtende lijst) zijn:
  • Kinderopvangcentra (tenzij dergelijke kinderopvangcentra ook voorschoolse onderwijsprogramma's bieden);
  • Centra voor vaardigheidstraining, opleidingscentra, scholen voor afstandsonderwijs of andere scholen die certificaten verstrekken of computercursussen, vakopleidingen, onderwijs in schoolvakken, taalcursussen, creatieve cursussen, muzieklessen of cursussen op andere gebieden bieden; 
  • Militaire scholen die geen academische graad verstrekken

Japan

 • Onderwijsinstelling, zoals bedoeld in de onderwijswet
  • Scholen (inclusief basisscholen, onderbouwscholen, middelbare scholen, scholen voor blinden, scholen voor doven, scholen voor kinderen met een beperking en instellingen voor voorschools onderwijs)
 • Overige onderwijsinstellingen
  • Onderwijsraad en onderwijsinstelling, zoals bepaald in de wet betreffende de organisatie en het beheer van lokale onderwijsinstanties. (Meer in het bijzonder betekent dit de onderwijsraad, zoals bepaald in artikel 2 van de wet betreffende de organisatie en het beheer van lokale onderwijsinstanties, en onderwijscentrum, onderwijsonderzoeksinstituut en overige onderwijsinstituten, zoals bepaald in artikel 30 van dezelfde wet)
  • Onafhankelijke overheidsinstituten die vallen onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie en waarvan het doel het geven van onderwijs is, zoals onderwijs- en trainingscentra
 • Elke andere instelling die Adobe Ierland afzonderlijk goedkeurt als een onderwijsinstelling
  • Ondanks hetgeen hiervoor is vermeld, wordt een instelling niet langer beschouwd als een onderwijsinstelling in deze Overeenkomst vanaf de datum waarop Adobe naar eigen goeddunken schriftelijk kenbaar maakt dat de instelling niet is goedgekeurd als onderwijsinstelling

EMEA

Onderwijsklanten die in aanmerking komen voor licenties voor het basis- en voortgezet onderwijs in Europa, het Midden-Oosten en Afrika:

 • De Amerikaanse normen voor het basis- en voortgezet onderwijs voldoen aan de ISCED* 3-classificatie. Daarom komen onderwijsinstellingen met ISCED 3-kwalificatie in aanmerking voor licenties voor basis- en voorgezet onderwijs omdat deze vereisten ook bedoeld zijn voor het hoger onderwijs, dat wil zeggen ISCED 5.
 • Gekwalificeerde onderwijsinstellingen in EMEA die zijn geclassificeerd als ISCED 3, komen daarom in aanmerking voor licenties voor basis- en voortgezet onderwijs, terwijl onderwijsinstellingen die zijn geclassificeerd als ISCED 4 en hoger door Adobe worden beschouwd als hoger onderwijs (HED).
 • In het Verenigd Koninkrijk komen Sixth Form Colleges voor Adobe in aanmerking voor licenties voor basis- en voortgezet onderwijs op basis van de ISCED 3-classificatie als ze ISCED 3-lesprogramma's aanbieden, aangezien deelname aan Sixth Form Colleges een van de vereisten voor hoger onderwijs is.
 • In Nederland zijn organisaties van hoger beroepsonderwijs (MBO) ingedeeld in ISCED 4 en worden door Adobe beschouwd als organisaties die in aanmerking komen voor hoger onderwijs (HED).

ISCED: International Standard Classification of Education

Praat mee

Praat mee als u vragen of opmerkingen hebt over de onderwerpen, concepten of procedures die in dit artikel worden beschreven.

Praat mee

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online