Handboek Annuleren

Value Incentive Plan (VIP) in China

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Deze pagina heeft betrekking op lidmaatschapslicenties die worden gekocht via het VIP-programma (Value Incentive Plan) in China.

Meer informatie over VIP in China vindt u op Adobe.com.

VIP biedt organisaties van elke omvang de mogelijkheden en controle die ze nodig hebben om eenvoudig de juiste Adobe-producten aan de juiste personen toe te wijzen. VIP biedt een voordelige, gemakkelijke manier om altijd de meest recente versies van Creative Cloud en Document Cloud in uw organisatie te distribueren. Creative Cloud biedt u de beste collectie creatieve tools ter wereld, inclusief Photoshop, Illustrator, InDesign en Premiere Pro. Document Cloud maakt 100% digitale workflows mogelijk met Adobe Acrobat en meer.

In China biedt VIP een optie voor licentieverlening op naam waarmee een VIP-lidmaatschap voor een individuele gebruiker wordt aangeboden. Deze optie is beschikbaar voor Creative Cloud voor teams (behalve Muse), Creative Cloud voor ondernemingen en Acrobat Standard in het Vereenvoudigd Chinees. Services zijn momenteel niet opgenomen in licenties die worden aangeboden voor gebruik en distributie in China. Raadpleeg de handleiding voor het VIP-programma voor bedrijven en overheidsinstanties of het onderwijs voor meer informatie over het beheren van VIP-licenties.

Nee. VIP-licenties zijn niet compatibel met virtuele omgevingen.

VIP is het basisprogramma dat de volgende functies omvat:

 • Directe distributie
 • Automatische naleving
 • Lidmaatschappen met doorlopende updates bieden toegang tot de nieuwste versies van cloudproducten
 • Gestandaardiseerde overeenkomsten zonder contractverlenging
 • Opties voor jaarlijkse of verlengde termijnen

VIP Select is een VIP-lidmaatschapsstatus die automatisch wordt bereikt wanneer u in één termijn voldoet aan de minimale licentiedrempel (meer dan 10 licenties voor bedrijven en de overheid, meer dan 50 licenties voor het onderwijs).

Meer informatie over VIP in China vindt u op Adobe.com. Raadpleeg Help voor VIP Select voor meer informatie over VIP Select en de 3-jarige verbintenis.

De algemene voorwaarden van VIP zijn beschikbaar op de pagina Voorwaarden en bepalingen voor Adobe Value Incentive Plan op Adobe.com.

U moet een afzonderlijke VIP-overeenkomst gebruiken om licenties te kopen voor gebruik en distributie in China (een 'VIP-overeenkomst voor China'). Een VIP-overeenkomst voor China kan niet worden gebruikt om licenties aan te schaffen voor distributie in een ander land of een andere regio. Licenties voor gebruik in China moeten worden aangeschaft via een geautoriseerde Adobe-leverancier in China.

Bijvoorbeeld:

Het bedrijf ABC is gevestigd in de Verenigde Staten. Sommige werknemers wonen echter in de Verenigde Staten en andere wonen in China. ABC moet Noord-Amerikaanse licenties aanschaffen voor werknemers die in de VS wonen en Chinese licenties voor werknemers die in China wonen.

Als u Creative Cloud voor teams hebt aangeschaft via Adobe of een geautoriseerde Adobe-leverancier, moet het volgende gebeuren:

 • Het kantoor van het bedrijf ABC in de VS moet licenties kopen bij Adobe of diens lokale of wereldwijde leverancier met een Amerikaanse VIP-overeenkomst.
 • Het kantoor moet Chinese licenties kopen bij hun lokale leverancier met een afzonderlijke VIP-overeenkomst voor China.

Als het totaal aantal aankopen van uw bedrijf de status VIP Select zou bereiken of het VIP Select-niveau zou verhogen op basis van aankopen gedaan in China, raden we aan een gekoppeld lidmaatschap aan te vragen. Hierbij is het mogelijk aankopen te doen via afzonderlijke regionale VIP-overeenkomsten, waarbij de licenties toch bij elkaar worden opgeteld om de status VIP Select te bereiken, hetgeen gunstig is voor beide regio's. Voor meer informatie over een gekoppeld lidmaatschap leest u de handleiding van het VIP-programma of neemt u contact op met uw leverancier.

Het gebruik van licenties buiten de geïdentificeerde distributieregio is acceptabel als u zo af en toe reist. We verwachten echter dat licenties hoofdzakelijk worden gebruikt in de distributieregio die ten tijde van de aankoop is geïdentificeerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?