De Adobe Admin Console biedt een centrale locatie voor het beheren van de Adobe-rechten van uw gehele organisatie.

Wanneer u als beheerder wordt uitgenodigd voor de Admin Console, ontvangt u een e-mailuitnodiging. U moet deze accepteren om aan de slag te kunnen gaan.

overview

Overzicht: Hier kunt u een overzicht bekijken van de aangeschafte licenties en de hoeveelheid beschikbare opslagruimte bij elk lidmaatschap. Meer informatie...


Placeholder

Gebruikers: Hier kunt u gebruikersaccounts, die eindgebruikers recht geven op Adobe-producten en -services, maken, zoeken, bijwerken en verwijderen. Meer informatie...


Placeholder

Accounts: Hier kunnen teambeheerders licenties en gebruikers beheren. Meer informatie...


Placeholder

Producten: Hier kunt u licenties toewijzen aan gebruikers en groepen. Als ondernemingsklant kunt u productprofielen beheren. Meer informatie...


Placeholder

Pakketten: Hier kunt u vooraf geconfigureerde pakketten downloaden of maken voor Creative Cloud-apps die u wilt distribueren. Meer informatie...


Placeholder

Instellingen: Hier kunt u domeinen claimen, wachtwoordvereisten definiëren, de toegang tot functies voor delen beperken en opmerkingen voor eindgebruikers toevoegen. Meer informatie...


Overzicht

In het overzicht wordt een grote hoeveelheid informatie over productlicenties efficiënt weergegeven. U ziet hier de status van de licenties in uw lidmaatschap: het aantal licenties dat is toegewezen van het totaal aantal beschikbare licenties.

Er zijn ook enkele snelle koppelingen beschikbaar waarmee u gebruikers en beheerders kunt toevoegen.

Organisatiekiezer

Als u een beheerder bent voor meerdere organisaties, kunt u met de organisatiekiezer naar een andere organisatie overschakelen.

Een beheerder kan deel uitmaken van meerdere organisaties. Als een bedrijf meerdere dochterondernemingen heeft die aparte organisaties zijn of als elke dochteronderneming een aparte licentieovereenkomst heeft, kan dezelfde beheerder aan al deze bedrijven worden toegewezen.

Organisatiekiezer
Organisatiekiezer

Producten

Teams

Op de pagina Producten van de Admin Console kunt u productlicenties toewijzen aan gebruikers. Als u een productlicentie wilt toewijzen aan een gebruiker of groep, selecteert u het gewenste product op de pagina Producten en klikt u op Gebruiker toevoegen

Typ de naam of het e-mailadres van een gebruiker of de naam van een gebruikersgroep. U kunt nieuwe gebruikers toevoegen door hun e-mailadres in te voeren. Klik op Opslaan. Er wordt een e-mail verzonden naar de gebruiker of groep waarin de toegang tot de Creative Cloud-app wordt bevestigd. Zie Producten en licenties toevoegen voor meer informatie.

Onderneming

Op de pagina Producten van de Admin Console vindt u opties voor het beheer van uw producten en productprofielen. Met productprofielen kunt u alle Adobe-applicaties en -services die in een lidmaatschap beschikbaar zijn, of een subset daarvan, inschakelen en de instellingen aanpassen voor een bepaald product of lidmaatschap. Vervolgens kunt u beheerders, productbeheerders genoemd, aan de productprofielen toewijzen. Deze beheerders voegen eindgebruikers toe aan de productprofielen die ze beheren.

Voor meer informatie raadpleegt u:

Gebruikers

Op de pagina Gebruikers kunt u gebruikersaccounts maken, zoeken, bijwerken en verwijderen. Deze gebruikersaccounts geven de eindgebruikers in uw organisatie recht op het gebruik van Adobe-producten en -services. Voor meer informatie raadpleegt u:

Pakketten

De pagina Pakketten in de Admin Console biedt de volgende functies. Gebruik deze wanneer u van plan bent Creative Cloud- en Document Cloud-applicaties te distribueren naar eindgebruikers in uw onderneming.

Zie App-pakketten maken via de Admin Console voor meer informatie.

Accounts

Als u een VIP-klant bent, biedt de pagina Accounts van Admin Console allerlei opties voor het beheren van de Adobe-software en gebruikers van uw organisatie. Gebruik de opties om gemakkelijk licentie- en gebruikersbeheertaken uit te voeren. U kunt uw licenties verlengen die via het teamlidmaatschap zijn aangeschaft. U kunt ook de volgende taken uitvoeren:

 • Informatie over producten en licenties in het huidige lidmaatschap weergeven
 • Verlengingsperiode bekijken
 • Producten toevoegen
 • Betalingsgegevens bewerken 
 • De contracteigenaar wijzigen
 • Gegevens van aanstaande facturen bijwerken
 • Uw facturen weergeven, afdrukken en downloaden

Zie Uw teamaccount beheren voor meer informatie.

Opmerking:

Als u een ETLA-klant bent, kunt u contact opnemen met uw Adobe-accountmanager.

Instellingen

Afhankelijk van het feit of u een team- of ondernemingslidmaatschap hebt, kunt u de volgende instellingen bijwerken of wijzigen in de Admin Console.

Contactpersonen voor privacy en beveiliging

In het geval van een beveiligingsincident met betrekking tot onze softwareoplossingen, worden meldingen verzonden naar de juiste contactpersonen. Om te zorgen dat de juiste personen een melding krijgen, moet u als systeembeheerder opgeven wie uw contactpersonen voor beveiliging, gegevensbescherming en naleving zijn. Zie Contactpersonen voor privacy en beveiliging voor meer informatie.

Console-instellingen

Via Console-instellingen kunt u aangepaste opmerkingen voor uw eindgebruikers toevoegen, waarmee u met hen kunt communiceren over hoe ze hulp kunnen krijgen als ze problemen ondervinden of ondersteuning nodig hebben.

Kies een standaardtaal voor uw organisatie voor e-mails over de status van accounts, zoals wijzigingen in het lidmaatschap of de vervaldatum van creditcards. Als u een teamlidmaatschap rechtstreeks bij Adobe hebt gekocht, kunt u de teamnaam wijzigen via de console-instellingen.

Inhoudslogbestanden

Als systeembeheerder kunt u gedetailleerde rapporten downloaden over de manier waarop eindgebruikers werken met uw bedrijfsmiddelen, zoals mappen, bestanden en bibliotheken. Deze rapporten worden inhoudslogbestanden of -logboeken genoemd. 

Identiteit (alleen ondernemingen)

Identiteitstypen bieden een organisatie verschillende niveaus van controle over het account en de gegevens van een gebruiker. Ze zijn van invloed op de manier waarop uw organisatie middelen opslaat en deelt.

Instellingen voor middelen (alleen ondernemingen)

Via Instellingen voor middelen kan een organisatie bepalen hoe werknemers middelen delen buiten de organisatie. Instellingen voor middelen worden gebruikt in combinatie met andere systemen voor het afdwingen van organisatiebeleid (niet geleverd door Adobe) om ervoor te zorgen dat middelen alleen worden gedeeld met de juiste externe personen en organisaties.

Verificatie-instellingen (alleen ondernemingen)

Verificatie-instellingen ondersteunt verschillende beveiligingsniveaus en beleidsregels voor wachtwoorden om de veiligheid te waarborgen. U kunt een niveau voor wachtwoordbeveiliging opgeven dat wordt toegepast op alle gebruikers in uw organisatie.

Versleutelingsinstellingen (alleen ondernemingen)

Versleutelingsinstellingen genereert een speciale versleutelingssleutel voor extra controle- en beveiligingslagen.

Ondersteuning

Ga in de Admin Console naar het tabblad Ondersteuning om toegang te krijgen tot de ondersteuningsopties. Op deze pagina kunt u het volgende doen:

 • Uw ondersteuningsaanvragen beheren (alleen ondernemingen)
 • Aanvragen maken (alleen ondernemingen)
 • Contact opnemen met medewerkers van de Adobe-klantenservice
 • Expertsessies plannen
 • Door populaire Help-onderwerpen en forums bladeren

Zie Ondersteuning en expertsessies voor meer informatie over ondersteuningsopties.

Praat mee

ask-the-community

Als u vragen of opmerkingen hebt over de onderwerpen of concepten die in dit artikel worden beschreven, kunt u meepraten in onze community voor ondernemingen en teams of de Adobe Experience Cloud League.