Belangrijke wijzigingen in de ondersteuning voor de Admin Console: We gaan nieuwe functies introduceren waarmee u ondersteuningsaanvragen kunt maken, bijwerken en volgen. In onze volgende update in oktober vindt u een korte video over de belangrijkste veranderingen.

De Adobe Admin Console biedt een centrale locatie voor het beheren van de Adobe-rechten van uw gehele organisatie.

Aanmelden

Als beheerder hebt u toegang tot de Admin Console om gebruikersaccounts te beheren. Tijdens de introductieperiode kunnen maximaal vijf primaire beheerdersaccounts worden gemaakt. Adobe stuurt een welkomst-e-mail naar het opgegeven e-mailadres. Beheerders moeten de uitnodiging accepteren door in de e-mail op de koppeling Uitnodiging accepteren te klikken voordat ze zich kunnen aanmelden.

Wanneer een beheerder is geaccepteerd, kan deze aanvullende beheerders toevoegen of een beheerdersrol toewijzen aan bestaande gebruikers.

 1. Open een browser en ga naar https://adminconsole.adobe.com/nl.

 2. Voer uw Adobe ID en wachtwoord in en klik op Aanmelden.

  Als u als extra beheerder voor de Admin Console bent uitgenodigd, gebruikt u de aanmeldingsgegevens die aan u zijn verstrekt.

  Opmerking:

  Hoewel aan iedere gebruiker beheerdersrechten kunnen worden toegewezen, raadt Adobe aan dat alle beheerders Adobe ID's blijven gebruiken. Adobe ID's zijn nodig om toegang te krijgen tot de website van Adobe voor licenties en ondersteuningsopties in de Admin Console.

 3. Als u een beheerder bent voor meerdere organisaties, selecteert u een organisatie.

  Een beheerder kan tot meerdere organisaties behoren. Dezelfde beheerder kan bijvoorbeeld worden toegewezen aan alle bedrijven als een bedrijf meerdere dochterondernemingen met elk een aparte licentieovereenkomst of een andere organisatie onder dezelfde licentieovereenkomst omvat.

Overzicht

Het overzicht is ontworpen om een grote hoeveelheid informatie efficiënt weer te geven via kaarten.

ETLA (Enterprise Term License Agreement)

De overzichtspagina bevat een samenvatting van de licenties die zijn gekocht met uw ETLA. In het overzichtsvenster wordt ook aangegeven hoeveel opslagruimte voor elk lidmaatschap beschikbaar is.

Zo bevat de ETLA de volgende licenties die worden getoond op het scherm:

 • Lidmaatschappen voor Creative Cloud-apps en -services. Klik op het mappictogram naast het Creative Cloud-lidmaatschap om informatie over de opslag voor elk lidmaatschap te bekijken.
 • Als uw organisatie twee of meer machtigingslidmaatschappen van hetzelfde type heeft gekocht met elk een andere opslagconfiguratie, wordt er een getal weergegeven naast het lidmaatschap. Klik op het getal om de opslaggegevens voor elk lidmaatschap van dit type te tonen.
 • Verschillende aantallen licenties voor losse apps voor individuele Adobe-producten. Klik op het mappictogram naast het Creative Cloud-lidmaatschap om informatie over de opslag voor elk lidmaatschap te bekijken.
 • Beschikbare synchronisatielocaties voor een lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen met beheerde services.
 • Lidmaatschappen voor Document Cloud voor ondernemingen
 • Lidmaatschappen voor Marketing Cloud voor ondernemingen
 • Lidmaatschappen voor Adobe Stock voor ondernemingen

In het gedeelte Adobe Sign worden de details van Adobe Sign weergegeven. Klik op Adobe Sign beheren.

In het gedeelte Configuratie wordt een koppeling weergegeven waarmee u toegang krijgt tot de huidige identiteitsinstellingen.

Overzichtspagina

VIP (Value Incentive Plan)

De overzichtspagina bevat een samenvatting van de licenties die zijn gekocht met uw VIP. In het overzichtsvenster wordt ook aangegeven hoeveel opslagruimte voor elk lidmaatschap beschikbaar is.

Zo bevat het VIP de volgende licenties die worden getoond op het scherm:

 • Lidmaatschappen voor Creative Cloud-apps en -services. Klik op het mappictogram naast het Creative Cloud-lidmaatschap om informatie over de opslag voor elk lidmaatschap te bekijken.
 • Onder Algehele licentiestatus wordt het aantal productlicenties weergegeven dat met uw VIP is aangeschaft ten opzichte van het aantal gedistribueerde licenties.
 • Beschikbare synchronisatielocaties voor een lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen met beheerde services.
 • Lidmaatschappen voor Document Cloud voor ondernemingen
 • Lidmaatschappen voor Adobe Stock voor ondernemingen
 • In het gedeelte Adobe Sign worden de details van Adobe Sign weergegeven. Klik op Adobe Sign beheren.
 • In het gedeelte Configuratie wordt een koppeling weergegeven waarmee u toegang krijgt tot de huidige identiteitsinstellingen.

Meldingen

Via de Admin Console kunt u meldingen van Adobe bekijken met informatie die van belang is voor uw organisatie, zoals nieuwe functies en machtigingen, gepland onderhoud en andere informatie. Op de overzichtspagina worden maximaal drie van de meest recente ongelezen meldingen weergegeven. Oudere meldingen en meldingen die zijn gesloten, kunnen eenvoudig via de zijbalk Meldingen worden weergegeven.

Klik op het pictogram met de bel in de rechterbovenhoek om de zijbalk Meldingen te openen. Als hier een getal wordt weergegeven, geeft dit het aantal ongelezen meldingen in uw account aan. In de zijbalk Meldingen worden alle meldingen weergegeven in de volgorde waarin ze zijn ontvangen, waarbij de meest recente melding bovenaan wordt weergegeven. Door in de zijbalk naar beneden te schuiven, kunt u meldingen lezen en beheren die in het verleden zijn verzonden.

Producten en gebruikers

Op de pagina Producten van de Admin Console vindt u opties voor het beheer van uw producten en productprofielen. Met productprofielen kunt u alle Adobe-applicaties en -services die in een lidmaatschap beschikbaar zijn, of een subset daarvan, inschakelen en de instellingen aanpassen voor een bepaald product of lidmaatschap. Vervolgens kunt u beheerders, productbeheerders genoemd, aan de productprofielen toewijzen. Deze beheerders voegen eindgebruikers toe aan de productprofielen die ze beheren. Voor meer informatie raadpleegt u:

Pakketten

Pagina Pakketten

Zie Apps verpakken via de Admin Console voor meer informatie.

Instellingen

Gebruik de pagina Instellingen om domeinen te claimen, toegang tot een geclaimd domein aan te vragen, wachtwoordvereisten in te stellen, te voorkomen dat werknemers bepaalde functies voor het delen van inhoud gebruiken en een standaardtaal voor e-mails in te stellen.

Identiteit

Adobe maakt gebruik van een onderliggend identiteitsbeheersysteem om gebruikers te verifiëren en te machtigen. Als u licenties op naam gebruikt of van plan bent om gebruikers toegang tot services te verlenen, is het gebruik van identiteiten een vereiste. Adobe ondersteunt drie identiteits- of accounttypen. Hiervoor wordt het e-mailadres als gebruikersnaam gebruikt.

Zie Identiteitstypen beheren voor meer informatie.

Verificatie-instellingen

De Adobe Admin Console ondersteunt verschillende beveiligingsniveaus en beleidsregels voor wachtwoorden om de veiligheid te waarborgen. U kunt een wachtwoordbeveiligingsniveau opgeven dat wordt toegepast op alle gebruikers in uw organisatie. Zie Verificatie-instellingen voor meer informatie.

Instellingen voor middelen

Via Instellingen voor middelen kan een organisatie bepalen hoe werknemers middelen delen buiten de organisatie. De IT-beheerder kan een beperkende instelling selecteren die verhindert dat werknemers bepaalde functies voor het delen van inhoud binnen Creative Cloud en Document Cloud gebruiken. Instellingen voor middelen worden gebruikt in combinatie met andere systemen voor het afdwingen van organisatiebeleid (niet geleverd door Adobe) om ervoor te zorgen dat middelen alleen worden gedeeld met de juiste externe personen en organisaties.

Instellingen voor middelen zijn alleen van toepassing op gebruikers in de organisatie die een Enterprise ID of Federated ID hebben.

Console-instellingen

Via Console-instellingen kunt u een standaardtaal kiezen voor e-mails binnen uw organisatie over de status van accounts, zoals meldingen over wijzigingen in het lidmaatschap of de vervaldatum van creditcards.

Als u een teamlidmaatschap rechtstreeks bij Adobe hebt gekocht, kunt u de teamnaam wijzigen via de Console-instellingen.

Ondersteuning

Ga in de Admin Console naar Ondersteuning om toegang te krijgen tot de ondersteuningsopties. De pagina Ondersteuningsoverzicht wordt geopend. Op deze pagina kunt u het volgende doen:

 • Uw ondersteuningsaanvragen beheren
 • Aanvragen maken
 • Expertsessies plannen
 • Koppelingen naar documentatie en forums volgen
 • Contact opnemen met de ondersteuningsafdeling van Adobe

Op de pagina worden ook de drie open aanvragen en expertsessies weergegeven die als laatste zijn gewijzigd.

U kunt Adobe-ondersteuning bellen op het telefoonnummer in de rechterbovenhoek van de pagina. Als het land dat onder het telefoonnummer wordt vermeld, niet overeenkomt met uw land, klikt u op Andere regio's voor meer contactnummers. Voor meer informatie over onze ondersteuningsvoorwaarden en -processen raadpleegt u Voorwaarden voor ondersteuning voor ondernemingen.

Opmerking:

Beheerders moeten zich aanmelden met hun Adobe ID om toegang te krijgen tot de ondersteuningsaanvragen en expertsessies.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid