Alleen legale Adobe-software en -apps bieden u de nieuwste functies en functionaliteit en continue toegang tot ondersteuning, plus extra bescherming tegen malware en virussen.

Veelgestelde vragen

Legale Adobe-software is originele, legaal in licentie gegeven software die rechtstreeks bij Adobe of een bevoegde leverancier is aangeschaft. Alleen legale Adobe-apps en -services bieden u de nieuwste functies en functionaliteit, en continue toegang tot ondersteuning, plus de nieuwste beveiliging.

Het is niet toegestaan om illegale software te gebruiken, ongeacht de manier waarop de gebruiker of organisatie de software heeft verkregen of gebruikt. 

Als u software rechtstreeks bij Adobe.com of een geautoriseerde leverancier aanschaft, krijgt u gegarandeerd legale Adobe-software. Adobe streeft ernaar u te beschermen tegen frauduleuze verkopers en te zorgen dat er alleen legale Adobe-software wordt verkocht.

 • Als u een melding van Adobe krijgt met de mededeling dat uw software niet legaal is, klikt u op het bericht voor meer informatie, zoals over de optie voor het aanschaffen van legale Adobe-software. U kunt ook contact opnemen met Adobe voor meer informatie.
 • Als iemand anders in uw bedrijf verantwoordelijk is voor het aanschaffen van software (bijvoorbeeld de IT-beheerder) kunt u het eerst bij diegene controleren.
 • Als u een melding hebt ontvangen bij het installeren van de software, heeft Adobe een serienummer geblokkeerd als gevolg van misbruik. Klik op de melding voor opties om het probleem op te lossen.

Hoe draagt Adobe bij aan het terugdringen van piraterij?

Adobe wil het frauduleuze aanbod van Adobe-software en -apps tegengaan en gebruikers helpen die het slachtoffer zijn van fraude.

Softwarepiraterij treedt op wanneer:

 • de software is gewijzigd of gehackt, en/of
 • gestolen sleutels of accounts worden gebruikt, en/of
 • het gebruik niet overeenkomt met de gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van de eindgebruikersovereenkomst).

Softwarepiraterij kan voor bedrijven en consumenten beveiligingsrisico's, zoals malware en virussen, met zich meebrengen. Bovendien kunnen consumenten en organisaties als gevolg van piraterij minder efficiënt werken.

Adobe zorgt ervoor dat onze klanten de beste ervaring krijgen met Adobe-software en -apps en ontwikkelt programma's om klanten te instrueren, informeren en beschermen. Deze programma's omvatten:

 • Onderzoek doen naar en actie ondernemen tegen verkopers van illegale software.
 • Blokkering van serienummers die op een illegale manier zijn verkregen of gegenereerd.
 • Klanten informeren als ze illegale software hebben, zowel tijdens de installatie als tijdens het gebruik van het product, en opties bieden om dit probleem op te lossen.

Alleen met legale Adobe-software beschikt u over de nieuwste functies en functionaliteit, continue toegang tot ondersteuning en de nieuwste beveiliging.

Het gebruik van illegale of vervalste software brengt risico's met zich mee voor personen en organisaties. Illegale software is vaak aangepast en dat leidt tot de volgende problemen:

 • Een grotere kans op blootstelling aan virussen of spyware, waardoor gegevens kunnen worden vernietigd of in verkeerde handen kunnen vallen
 • Een grotere kans dat de software niet goed werkt of het volledig laat afweten

Over Adobe-softwaremeldingen – meldingen tijdens installatie

Ongeldige serienummers zijn serienummers die door Adobe zijn geblokkeerd als gevolg van misbruik. Wanneer Adobe dit frauduleuze gedrag ontdekt, worden de ongeldige serienummers gedeactiveerd. Klanten realiseren zich mogelijk pas dat een serienummer is gedeactiveerd wanneer ze de software proberen te installeren of opnieuw installeren. Zij dienen de instructies te volgen om dit probleem op te lossen.

Illegale software kan normaal werken totdat Adobe het frauduleuze serienummer herkent en deactiveert. Zodra het serienummer is gedeactiveerd, mislukken nieuwe pogingen het programma te installeren of opnieuw te installeren.

Over Adobe-softwaremeldingen – meldingen tijdens gebruik

Adobe voert validatietesten uit en meldt individuele gebruikers en organisaties dat ze met illegale software werken. Deze testen controleren of de software is aangepast en of er licenties ongeldig zijn. Als u of iemand binnen uw organisatie een melding ontvangt, betekent dit dat er illegale software is gevonden.

Adobe voert validatiecontroles uit om te controleren of geïnstalleerde Adobe-software of -apps legaal of illegaal zijn. Wanneer er illegale software of apps worden gevonden, kan de service gebruikers via meldingen informeren en opties bieden om het probleem op te lossen. Mogelijk wordt niet alleen deze melding weergegeven, maar kunnen klanten het validatieproces ook zien in hun Activiteitenweergave (macOS) of in Taakbeheer (Windows).

Als u of iemand in uw organisatie een melding heeft ontvangen, komt dit doordat er illegale Adobe-software of -apps zijn gevonden. Volg de instructies in de melding om het probleem op te lossen. 

Als een gebruiker ervoor kiest om meldingen en waarschuwingen te negeren, kan Adobe indien nodig aanvullende actie ondernemen, inclusief het blokkeren van de toegang tot de illegale software.

Adobe Genuine - Volumeverlaging

Dit gedeelte is van toepassing op zakelijke gebruikers. 

U hebt mogelijk een e-mail ontvangen waarin wordt gemeld dat onze fraudepreventie-experts frauduleus gedrag hebben gedetecteerd omtrent Adobe-serienummers die zijn gerelateerd aan de software die uw bedrijf gebruikt. Een mogelijk frauduleus serienummer is een nummer dat wellicht is gekopieerd, gestolen, verkocht of misbruikt. Beantwoord de e-mail voor meer informatie. 

Om eventuele storingen tot een minimum te beperken, ontvangt u van Adobe een nieuw serienummer ter vervanging van elk getroffen serienummer. Elk getroffen serienummer wordt vervolgens gedeactiveerd om misbruik te voorkomen. Bestaande installaties met getroffen serienummers moeten worden verwijderd en de nieuwe serienummers moeten worden gebruikt voor herinstallatie en nieuwe installatie.

Nee, de vervangende serienummers worden kosteloos verstrekt. Om toekomstig misbruik te voorkomen, dient u er echter voor te zorgen dat de nieuwe serienummers zijn beveiligd en alleen worden gebruikt door bevoegd personeel.

U hebt mogelijk e-mails ontvangen waarin wordt gemeld dat onze fraudepreventie-experts frauduleus gedrag hebben gedetecteerd omtrent de Adobe-serienummers die zijn gerelateerd aan de software die uw bedrijf gebruikt. De getroffen serienummers worden gedeactiveerd om blijvend misbruik te voorkomen. Bestaande installaties met de getroffen serienummers moeten worden verwijderd. Er worden nieuwe serienummers verstrekt en deze moeten worden gebruikt voor herinstallatie en nieuwe installatie.