Algemene vragen over piraterij

Wat is softwarepiraterij?

Softwarepiraterij treedt op wanneer een of meer van de volgende dingen plaatsvinden:

 • De software is gewijzigd of gehackt.
 • De gestolen sleutels of accounts zijn gekopieerd, verkocht of gebruikt.
 • Het gebruik komt niet overeen met de gebruiksvoorwaarden.

Softwarepiraterij brengt voor bedrijven en consumenten beveiligingsrisico's zoals malware, spyware en virussen met zich mee. Bovendien kunnen organisaties als gevolg van piraterij minder efficiënt werken.

Beschermt mijn antivirussoftware me niet tegen de risico's van illegale of vervalste software?

Meestal worden de malwaretypen die vaak worden aangetroffen in vervalste of illegale software, niet gedetecteerd door standaard antivirus- en beveiligingssoftware.

Is het wettelijk toegestaan om gebruik te blijven maken van illegale of vervalste software?

Nee, het is niet toegestaan om illegale software te gebruiken, ongeacht hoe de piraterij heeft plaatsgevonden.

Hoe kan ik mezelf beschermen tegen illegale of vervalste versies van Adobe-software?

Als u software via Adobe.com aanschaft, weet u zeker dat u echte Adobe-software krijgt. Bovendien kan het controleren van de gebruiksvoorwaarden voordat u software gebruikt van een vriend, partner of een collega u ook beschermen.

Wat kan ik doen als ik het vermoeden heb dat mijn software illegaal of vervalst is?

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende opties:

 • Als u een melding van Adobe hebt ontvangen dat uw software niet legaal is, klikt u op de link in de melding om meer informatie te ontvangen. Kijk of u legale Adobe-software kunt aanschaffen of bel klantenondersteuning voor meer informatie. Als iemand anders in uw bedrijf verantwoordelijk is voor het aanschaffen van software, kunt u het eerst bij diegene controleren.
 • Als u tijdens de installatie van de software een melding ontvangt dat u een ongeldig serienummer hebt, komt dit waarschijnlijk doordat Adobe het serienummer heeft geblokkeerd wegens verkeerd gebruik. Volg in de melding de link naar de pagina met probleemoplossingen.
 • Als u denkt dat u andere illegale of vervalste software hebt, kunt u legale software aanschaffen bij Adobe op Adobe.com.

Wat is het verschil tussen activering en registratie?

Gebruikers moeten hun software binnen een bepaald aantal dagen activeren, anders werkt deze niet naar behoren. Registratie van uw software bij Adobe is niet verplicht. Activering en registratie garanderen echter niet dat u oorspronkelijke software gebruikt.

Hoe kan ik een leverancier aangeven die me illegale of vervalste software heeft verkocht?

Ga naar de pagina www.adobe.com/nl/genuine en volg de desbetreffende koppeling en instructies.

Hoe draagt Adobe bij aan het terugdringen van piraterij?

Welke programma's heeft Adobe ontwikkeld om gebruikers te beschermen tegen illegale en vervalste software?

Adobe ontwikkelt programma's om zeker te stellen dat klanten worden getraind, geïnformeerd en beschermd vanaf de aanschaf tot en met het gebruik. Deze programma's omvatten:

 • Training over de voordelen van het gebruik van legale Adobe-software
 • Samenwerking met organisaties om softwarepiraterij te voorkomen
 • Onderzoek naar en juridische acties tegen leveranciers van illegale of vervalste software, inclusief online verkooppunten
 • Blokkering van serienummers die op een illegale manier zijn verkregen of gegenereerd
 • Klanten tijdens de herinstallatie of het gebruik laten weten dat zij illegale of vervalste software hebben

Wat is legale Adobe-software?

Legale Adobe-software heeft een geldige licentie en is bij Adobe gekocht. Legale Adobe-software werkt precies volgens de informatie in de productdocumentatie en gebruiksvoorwaarden. De software bevat geen zwakke punten die wel in illegale of vervalste software aanwezig zouden kunnen zijn.

Wat zijn de voordelen van het aanschaffen van legale Adobe-software?

Alleen met legale Adobe-software hebt u gegarandeerd toegang tot de nieuwste updates, functies en functionaliteiten. Hierdoor blijft de productiviteit voor klanten en organisaties optimaal en is de kans op prestatieproblemen minder groot. Daarnaast wordt alleen legale Adobe-software ondersteund en gegarandeerd door Adobe. Door het aanschaffen van echte Adobe-software kunnen klanten er rustig vanuit gaan dat zij betrouwbare software gebruiken.

Hoe komen goedbedoelde personen of organisaties toch in het bezit van illegale software?

Het gebeurt vaak dat personen en organisaties zonder dat ze het weten illegale software aanschaffen en gebruiken, omdat immorele leveranciers en online verkooppunten hun uiterste best doen om illegale software er legaal uit te laten zien. Andere gebruikers realiseren zich vaak alleen dat de software die ze gebruiken geen juiste licentie heeft als ze een melding krijgen.

Welke risico's brengt het gebruik van illegale of vervalste Adobe-software met zich mee?

Het gebruik van illegale of vervalste software brengt risico's met zich mee voor personen en organisaties.  Illegale software is vaak aangepast en dat leidt tot de volgende problemen:

 • Een grotere kans op blootstelling aan virussen of spyware, waardoor gegevens kunnen worden vernietigd of in verkeerde handen kunnen vallen
 • Een grotere kans dat de software niet goed werkt of het volledig laat afweten
 • Beperkte toegang tot klantenondersteuning, upgrades en technische documentatie

Over Adobe-softwaremeldingen – Meldingen tijdens installatie

Wat zijn ongeldige en ingetrokken serienummers?

Ongeldige en ingetrokken serienummers zijn serienummers die door Adobe zijn geblokkeerd omdat ze op illegale wijze zijn verkregen of gegenereerd door onbevoegde leveranciers. Wanneer Adobe dit frauduleuze gedrag detecteert, worden deze serienummers gedeactiveerd om verder misbruik te voorkomen. Klanten merken mogelijk pas dat de serienummers zijn geblokkeerd wanneer ze proberen om de software te installeren of opnieuw te installeren.

Waarom werkte mijn serienummer of software voor installatie eerst wel maar nu niet?

Software, zelfs illegale software, kan normaal werken totdat Adobe het frauduleuze serienummer identificeert, blokkeert of deactiveert. Dit gebeurt vaak in het kader van gerechtelijke stappen tegen de leverancier. Zodra het serienummer is geblokkeerd, mislukken nieuwe pogingen om het programma te installeren of opnieuw te installeren.

Ik heb een melding ontvangen waarin staat dat mijn serienummer ingetrokken of ongeldig is. Kan ik de software dan toch blijven gebruiken? Hoe helpt Adobe mij dit probleem op te lossen?

Nee. Als u dit bericht hebt ontvangen, is het serienummer ongeldig en krijgt u geen toegang tot de toepassing. Lees de meldingen voor opties om het probleem op te lossen.

Over Adobe-softwaremeldingen – Meldingen tijdens gebruik

Ik heb een melding ontvangen. Wat betekent dit?

Adobe voert validatietesten uit en meldt individuele gebruikers en organisaties dat ze met illegale software werken. De service controleert of er is geknoeid met de software en of er licenties ongeldig zijn. Als u of iemand anders binnen uw bedrijf een melding ontvangt, betekent dit dat er illegale software is gevonden.

Hoe weet Adobe dat mijn software illegaal is?

Adobe gebruikt een aantal technologieën, services en functies waarmee kan worden achterhaald of een geïnstalleerd Adobe-product origineel of illegaal is. Wanneer er illegale installaties worden aangetroffen (tijdens een validatieproces), kunnen gebruikers er met een pop-upmelding van op de hoogte worden gesteld dat hun software illegaal is. Deze melding bevat ook opties voor het oplossen van het probleem. Mogelijk wordt niet alleen deze pop-upmelding weergegeven, maar kunnen klanten het validatieproces ook zien in hun activiteitenweergave of taakbeheer.

Hoe weet Adobe dat mijn software illegaal is?

Tijdens het validatieproces, controleert Adobe software die is gewijzigd of gehackt, sleutels of accounts die zijn gestolen en software die wordt gebruikt op een manier die niet overeenkomt met de gebruiksvoorwaarden.

Heb ik het bericht mogelijk onterecht ontvangen?

Als u of iemand in uw organisatie een melding heeft ontvangen, komt dat doordat de software niet door de validatietest is gekomen en illegaal is.

Wat gebeurt er als ik doorwerk en de melding negeer?

Illegale software-installaties zijn wettelijk verboden. Adobe gebruikt meerdere methoden om dit duidelijk te maken aan gebruikers.  Als de gebruiker ervoor kiest om meldingen en waarschuwingen te negeren, zal Adobe op een gepaste manier actie ondernemen.

Meldingen tijdens gebruik: melding over testresultaten begrijpen

Waar kan ik mijn testresultaten vinden?

Op dit moment zijn de resultaten van de softwarevalidatietest alleen beschikbaar voor gebruikers die een melding van Adobe hebben ontvangen met de mededeling dat ze illegale software gebruiken. Als u een melding hebt ontvangen, kunt u de resultaten van de softwarevalidatietest bekijken door op de melding te klikken.

Wat betekent de licentiestatus in de testresultaten voor mijn computer?

De kolom ‘Licentiestatus’ is bedoeld om u meer informatie te geven over de serienummers voor de software die u gebruikt.

 • ‘Geslaagd’ geeft aan dat het serienummer de meest recente validatietest heeft doorstaan.
 • ‘Mislukt’ geeft aan dat deze softwarevalidatie is mislukt. Dit gebeurt meestal als het serienummer niet is uitgegeven door Adobe of als het bekend is dat het een gesaboteerd serienummer is dat wordt gebruikt voor gestolen of vervalste software.
 • 'Mislukt – abonnement vereist' verwijst naar een abonnementsversie van de software die geen juiste licentie heeft.
 • 'Mislukt – alleen proefversie' geeft aan deze software alleen voor een proefversie is bedoeld en dat de proefperiode is verlopen.

De resultaten van de softwarevalidatietest geven aan dat er met mijn software is geknoeid. Wat betekent dit?

Adobe controleert naast het serienummer ook of er met de software is geknoeid. Software waarmee is geknoeid kan zelfs worden gevonden als het serienummer geldig is. Met software waarmee is geknoeid bedoelen we dat de code is gewijzigd of 'gehackt'.

Is mijn software legaal als er ‘Geslaagd’ staat in de kolom Licentiestatus, maar een vinkje in de kolom Geknoeide software?

Deze combinatie geeft aan dat de software is gewijzigd en niet legaal is. 

Privacy en beveiliging

Welke gegevens worden verzameld en naar Adobe verzonden?

De service kan voor verschillende versies van Adobe-software de integriteit van de software en de geldigheid van de licenties controleren. Meer informatie vindt u op Adobe.com op http://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid