Presentatiewidgets toevoegen en configureren in Adobe Muse

Lees dit artikel over hoe u de presentatiewidget Volledig scherm en Miniatuur kunt toevoegen, configureren en testen in Adobe Muse.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Presentatiewidgets in Adobe Muse zijn interactieve widgets die uitsluitend werken met afbeeldingen. Wanneer gebruikers op een miniatuurcontainer klikken, wordt net als bij de widget voor deelvensters met tabbladen, de bijbehorende hoofdafbeelding weergegeven in een grotere container op de pagina.

Adobe Muse ondersteunt de volgende typen presentatiewidgets:

 • Standaardpresentatie: deze widget bestaat uit een grote container waaraan u afbeeldingen kunt toevoegen. Onder de afbeeldingen kunt u een bijschrift toevoegen. In het bijschriftgebied vindt u ook de knoppen Vorige en Volgende en het nummer van de huidige dia.
 • Blanco: deze widget is vergelijkbaar met de standaardpresentatie. De containers in deze widget zijn echter leeg.
 • Volledig scherm: deze widget wordt op het volledige scherm weergegeven wanneer u deze naar het ontwerpcanvas sleept. Standaard worden in de linkerbovenhoek van de pagina de knoppen Vorige en Volgende en het nummer van de huidige dia weergegeven.
 • Lichtbak: deze widget dimt de hele pagina, behalve het presentatie- of galerijelement dat actief is op de pagina. Lichtbak is een van de meest gebruikte widgets in presentaties en vestigt de aandacht van de gebruiker direct op de actieve galerie.
 • Miniaturen: deze widget is vergelijkbaar met een compositiewidget, waarbij links van de galerie miniaturen staan. Wanneer een gebruiker op de miniatuur klikt, wordt de desbetreffende afbeelding weergegeven in de galerie.

In het volgende artikel maken we een fotogalerie met bovenaan verschillende miniatuurafbeeldingen en eronder één enkele grotere afbeelding. Gebruik het deelvenster Opties om het gedrag en de weergave van de fotogalerie te bepalen. En u kunt instellingen in het regelpaneel toepassen om de weergave van de presentatie vorm te geven.

Een presentatie met een breedte van 100% toevoegen: leer hoe u een presentatie met een breedte van 100% aan uw websiteontwerp in Adobe Muse kunt toevoegen. De diapresentatie met een breedte van 100% is beschikbaar in de Widget-bibliotheek.

Danielle Beaumont

Een miniatuurpresentatiewidget toevoegen aan een pagina

Presentaties kunnen ook rechtstreeks aan pagina's worden toegevoegd, maar in dit voorbeeld gaat u een miniatuurpresentatiewidget nesten in het inhoudsgebied van een widget voor deelvensters met tabbladen. Als u presentaties rechtstreeks wilt toevoegen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Open Adobe Muse. Voer in het welkomstscherm een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Nieuw maken om een presentatiewidget toe te voegen aan een nieuwe site die u aan het maken bent.
  • Klik op Openen en open het bestaande .muse-bestand waaraan u de widget wilt toevoegen. Dubbelklik op en open de pagina waaraan u de presentatiewidget wilt toevoegen.
 2. Open het deelvenster Widget-bibliotheek (Venster > Widget-bibliotheek). Vouw de sectie Presentaties uit. Selecteer de gewenste widget uit deze lijst. Selecteer bijvoorbeeld de miniatuurpresentatiewidget in de lijst en sleep de widget naar de ontwerpweergave.

  Miniatuurpresentatiewidget in Adobe Muse, Widget-bibliotheek
  Sleep de miniatuurpresentatiewidget naar de pagina.

  U ziet links een miniatuurcontainer, een container voor de hoofdafbeelding en de bijschriftcontainer onder de afbeelding.

  Opmerking:

  Als u de standaardinhoud uit de widget wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de widget en selecteert u Widgetinhoud wissen.

 3. Als u de miniaturen wilt verwijderen, selecteert u de inhoud van de plaatsaanduiding (het afbeeldingskader en het tekstkader in het inhoudsgebied) en verwijdert u deze.

De miniatuurpresentatiewidget configureren met het deelvenster Opties

U kunt de instellingen van een presentatiewidget configureren in het deelvenster Opties dat is gekoppeld aan de widget. Lees verder om te zien hoe u Automatisch afspelen, overgangseffecten, vegen voor apparaten met touchbediening, enzovoort kunt inschakelen.

 1. Selecteer de widget en klik op het blauwe pijlpictogram om het deelvenster Opties te openen. In dit voorbeeld hebt u de pijlknoppen Volgende en Vorige niet nodig. Vink de opties Vorige en Volgende dus uit om ze uit te schakelen. U ziet dat de knoppen verdwijnen als u de selectievakjes uitschakelt.

  Schakel ook de opties Bijschriften en Teller uit, zodat alleen de miniatuurafbeeldingen voor de knoppen en de grotere doelcontainer overblijven. Bekijk de opties en werk ze zo nodig bij zodat ze overeenkomen met de instellingen die hieronder worden genoemd:

  • Nieuwe hoofdafbeelding: Kader proportioneel vullen
  • Nieuwe miniatuur: Kader proportioneel vullen
  • Overgang: Uitfaden
  • Overgangssnelheid: 0,5 seconden
  • Automatisch afspelen: Niet ingeschakeld
  • Hervatten na: Ingeschakeld
  • Eenmaal afspelen: Niet ingeschakeld
  • Willekeurige volgorde: Niet ingeschakeld
  • Vegen inschakelen: Ingeschakeld
  • Lichtbak: Ingeschakeld
  • Volledig scherm: Ingeschakeld
  • Auto lichtbak: Niet ingeschakeld
  • Miniaturen vrije vorm: Ingeschakeld
  • Eerste: Niet ingeschakeld
  • Vorige: Ingeschakeld
  • Volgende: Ingeschakeld
  • Laatste: Niet ingeschakeld
  • Bijschriften: Ingeschakeld
  • Teller: Ingeschakeld
  • Knop Sluiten: Niet ingeschakeld
  • Miniaturen: Ingeschakeld
  • Lichtbakonderdelen tonen tijdens bewerken: Ingeschakeld
  • Samen bewerken: Ingeschakeld
  Werk de instellingen voor de miniatuurdiepresentatiewidget in het deelvenster Opties bij.

 2. Bij verschillende widgets zijn verschillende opties beschikbaar, waarvan sommige complexer zijn dan andere. Neem een moment de tijd om de beschikbare instellingen van de menuopties te bekijken. Hier volgt een beknopt overzicht:

  Afbeeldingen toevoegen: Klik op het mappictogram om door de afbeeldingen te bladeren en de afbeeldingen te selecteren die u wilt weergeven.

  Nieuwe hoofdafbeelding: Hiermee bepaalt u hoe de grotere foto-inhoud wordt weergegeven in de doelcontainer.

  • Inhoud proportioneel aanpassen: Het foto-afbeeldingsbestand behoudt de oorspronkelijke grootte, zelfs als deze niet overeenkomt met de grootte van de doelcontainer. Een deel van de container is mogelijk leeg als de afbeelding niet past.
  • Kader proportioneel vullen: De grootte van het foto-afbeeldingsbestand wordt aangepast om de doelcontainer te vullen. Mogelijk wordt een gedeelte van de foto-afbeelding uitgesneden.

  Nieuwe miniatuur: Hiermee bepaalt u hoe de inhoud van de kleinere miniatuurfoto wordt weergegeven in de triggercontainer.

  • Inhoud proportioneel aanpassen: Het foto-afbeeldingsbestand behoudt de oorspronkelijke grootte, zelfs als deze niet overeenkomt met de grootte van de doelcontainer. Een deel van de container is mogelijk leeg als de afbeelding niet past.
  • Kader proportioneel vullen: De grootte van het foto-afbeeldingsbestand wordt aangepast om de doelcontainer te vullen. Mogelijk wordt een gedeelte van de foto-afbeelding uitgesneden.

  Overgang: De animatiemethode die wordt gebruikt wanneer de inhoud van een doelcontainer wordt vervangen door die van een andere doelcontainer. Deze wordt ook ingeschakeld voor aanraakschermen, zodat als u sites maakt voor mobiele apparaten bezoekers over hun scherm kunnen vegen om de overgang te bekijken terwijl het volgende inhoudsitem verschijnt.

  • Uitfaden: De dekking van de nieuwe container neemt toe naarmate die van de bestaande container afneemt.
  • Horizontaal: De nieuwe container schuift in horizontale richting vanaf de zijkant naar binnen, waarbij deze over de bestaande container heen veegt.
  • Verticaal: De nieuwe container schuift in verticale richting vanaf de zijkant naar binnen, waarbij deze over de bestaande container heen veegt.

  Overgangssnelheid: De hoeveelheid tijd, in seconden, die nodig is om de animatie af te spelen.

  Automatisch afspelen: Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de presentatie automatisch afgespeeld, in plaats van dat een interactieve ervaring wordt geboden (waarbij de bezoeker telkens moet klikken om het bijbehorende doel in de reeks weer te geven). Stel het aantal seconden in dat u elke afbeelding wilt weergeven voordat u naar de volgende afbeelding gaat.

  Willekeurige volgorde: Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden afbeeldingen in een willekeurige volgorde weergegeven in plaats van dat de miniaturen opeenvolgend worden doorlopen.

  Lichtbak: Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt in de presentatie de rest van de pagina met een overlay gedimd wanneer de inhoud van de doelcontainer wordt weergegeven.  Wanneer het lichtbalkvenster wordt gesloten, wordt de volledige pagina weer weergegeven.

  Vegen inschakelen: Wanneer deze optie is ingeschakeld en de site een lay-out Tablet of Telefoon bevat voor het weergeven van webinhoud op een mobiel apparaat, ondersteunen de interactieve onderdelen van de widget bewegingen op het aanraakscherm.

  Sectie Onderdelen:

  • Eerste: Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de navigatieknop Eerste weergegeven.
  • Vorige: Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de navigatieknop Vorige weergegeven.
  • Volgende: Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de navigatieknop Volgende weergegeven.
  • Laatste: Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de navigatieknop Laatste weergegeven.
  • Bijschriften: Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de bijschriften van de fotogalerie weergegeven.
  • Teller: Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de teller van de fotogalerie weergegeven.
  • Knop Sluiten: Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de sluitknop weergegeven.

  Miniaturen: Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de miniatuurknoppen weergegeven.

  Sectie Bewerken:

  • Lichtbakonderdelen tonen tijdens bewerken: Wanneer de optie Lichtbak is ingeschakeld, wordt elk doelgebied alleen standaard weergegeven wanneer de bijbehorende trigger op de pagina is geselecteerd. Terwijl u de lay-out ontwerpt, vindt u het wellicht handig om deze optie in te schakelen om de doelen te kunnen bekijken terwijl u werkt. Deze instelling heeft geen invloed op de weergave van de presentatie wanneer de pagina wordt voorvertoond of weergegeven in een browser. Als de optie Lichtbak niet is ingeschakeld, wordt deze optie grijs weergegeven. 

  De optie Lichtbakonderdelen tonen tijdens bewerken wordt alleen ingeschakeld wanneer u de presentatiewidget Lichtbak kiest.

  • Samen bewerken: Deze optie is standaard ingeschakeld om het sneller bewerken van widgets te vergemakkelijken. Als u niet de weergave van elke trigger apart hoeft in te stellen, laat u deze optie ingeschakeld zodat elke wijziging die in het ene element wordt aangebracht automatisch ook wordt toegepast op de andere elementen.

  Klik na het controleren van de beschikbare instellingen op het paginagebied buiten het menu Opties om het menu te sluiten.

  Opmerking:

  De opties Lichtbak en Volledig scherm zijn uitgeschakeld voor presentaties voor volledig scherm.

  U kunt de optie Volledig scherm alleen uitschakelen voor Volledig scherm, niet voor andere presentatiewidgets.

Het formaat van de elementen van een miniatuurpresentatiewidget aanpassen en de elementen uitlijnen

 1. Klik op de presentatiewidget en selecteer deze. Gebruik de tool Selecteren om de handgrepen te slepen om het formaat van de volledige miniatuurpresentatiewidget in te stellen op ongeveer 790 pixels breed en 490 pixels hoog. U kunt in het deelvenster Transformeren of de velden Transformeren in het regelpaneel kijken om de afmetingen te controleren.

 2. Klik terwijl de presentatie nog steeds is geselecteerd, nogmaals op de miniatuurcontainer om de container te selecteren die de drie miniaturen bevat. Gebruik de transformatiegrepen aan de zijkant om de container breder te maken en vervolgens de tool Selecteren om de miniaturen omhoog te slepen totdat deze zich boven de grotere container voor de hoofdafbeelding bevinden en verticaal zijn uitgelijnd op het midden hiervan.

  Selecteer de triggercontainer voor miniaturen en plaats deze boven de grotere doelcontainer.

  U kunt zien wanneer de miniatuurcontainer is uitgelijnd op het midden van de container voor de hoofdafbeelding. Er wordt namelijk tijdelijk een blauwe slimme hulplijn weergegeven wanneer u het element sleept.

  Voer de volgende stappen uit om de afbeeldingen automatisch toe te voegen aan de fotogalerie bij het genereren van de desbetreffende miniatuur- en hoofdafbeeldingscontainers:

 3. Klik op de knop met de blauwe pijl om het menu Opties te openen. Klik op het mappictogram naast de woorden Afbeeldingen toevoegen… en ga naar de map waarin u de bestanden hebt opgeslagen.

 4. Selecteer de benodigde afbeeldingsbestanden. Klik op Openen om het dialoogvenster Importeren te sluiten.

  Selecteer de reeks van vijf galeriefoto's die zich in de submap met de naam galerie bevinden.

  Wanneer u meerdere afbeeldingsbestanden selecteert, laadt u de miniatuurpresentatiewidget. Deze strategie stelt u in staat meerdere afbeeldingsbestanden te selecteren en een knop Miniatuurcontainer te genereren die overeenkomt met elk nieuw groter afbeeldingsbestand in de container van de hoofdafbeelding.

  De nieuwe afbeeldingen worden toegevoegd aan de bestaande miniatuurknoppen.

 5. Dubbelklik op de miniatuurafbeelding die standaard wordt weergegeven wanneer u de presentatie toevoegt en selecteer deze afbeelding. Druk op de toets Delete (Mac) of Backspace (Windows) om elke afbeelding te verwijderen terwijl u deze selecteert, totdat alleen de nieuwe miniaturen resteren.

  Selecteer elk van de standaard zwart-witte miniaturen en druk op de toets Backspace of Delete om deze één voor één te verwijderen.

  Let op dat u niet de volledige set miniaturen verwijdert. Als dit gebeurt, maakt u de laatste bewerking ongedaan door Bewerken > Ongedaan maken te kiezen, waarna u in elke miniatuur klikt (in de selectie-indicator wordt het woord Miniatuur weergegeven) voordat u op Backspace of Delete drukt.

 6. Selecteer de container die de set van vijf miniatuurafbeeldingen bevat. Gebruik de transformatiehandgrepen om de grootte aan te passen zodat de resterende miniaturen zijn gecentreerd boven de container van de hoofdafbeelding.

  Wijzig de grootte van de miniatuurcontainer naar het midden van de hoofdafbeelding.

Responsieve presentatiewidgets gebruiken

Presentaties zijn standaard responsief of vloeiend. Om een responsieve presentatiewidget in uw Adobe Muse-website te gebruiken, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u een nieuwe site maakt, dan opent u de nieuwe site en sleept en plaatst u de presentatiewidget vanuit het deelvenster Widget-bibliotheek. De widget is standaard responsief.
 • Als u een bestaand .muse-bestand hebt, dan opent u dit bestand met behulp van de nieuwste versie van Adobe Muse. Selecteer de widget. Om de widget responsief te maken, selecteert u de elementen in de widget en kiest u voor de optie Responsieve hoogte en breedte of de optie Responsieve breedte in de keuzelijst Vergroten/verkleinen in het contextmenu.
De optie Vergroten/verkleinen selecteren om de presentatiewidget responsief te maken
De optie Vergroten/verkleinen selecteren om de presentatiewidget responsief te maken

Als u de presentatiewidget aan een responsieve site wilt toevoegen, controleert u de positie en de grootte van de widget bij alle breekpunten. U kunt de inhoud en de grootte van de afzonderlijke elementen in een presentatiewidget aanpassen. U kunt ook responsieve instellingen voor individuele elementen inschakelen, zoals de knop Vorige, Volgende, Bijschriften bij verschillende breekpunten.

Testen hoe de miniatuurpresentatiewidget wordt weergegeven

Na het verplaatsen van de presentatie-elementen en het verwijderen van de tijdelijke miniaturen, kunt u de presentatie testen om te zien hoe deze wordt weergegeven.

 1. Test als eerste de fotogalerie in de ontwerpweergave door op de miniatuurknoppen bovenaan te klikken en bekijk elke gewenste weergave van de hoofdafbeelding in de grotere container eronder.

 2. Klik op Voorvertonen om te zien hoe de galerie wordt weergegeven in een browser. Neem de presentatie door om te zien hoe de grotere afbeeldingen worden weergegeven wanneer u op de bijbehorende miniatuur klikt.

  Plaats de galerie zodanig dat deze is gecentreerd binnen de container van het inhoudsgebied van de widget voor deelvensters met tabbladen.

 3. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina in browser om de pagina "about" weer te geven die in uw standaardbrowser wordt weergegeven.

  Pas het formaat van de browser aan en bekijk een voorvertoning van de presentatiewidget bij verschillende schermafmetingen. U ziet dat de presentatiewidgets standaard responsief zijn. Dat wil zeggen dat hun formaat aan de schermgrootte wordt aangepast.

  U kunt ook gebruikmaken van de scrubber in de ontwerpweergave om een voorvertoning van de widgets te bekijken. Als u de widget op een bepaald moment wilt wijzigen of verplaatsen, voegt u een breekpunt toe en lijnt u de widget opnieuw uit.

 4. Test de functionaliteit van de widget voor deelvensters met tabbladen. Klik op de tabbladen om de bijbehorende inhoud te bekijken die in de containers van het inhoudsgebied wordt weergegeven. Test vervolgens de presentatie op het tabblad Galerie door op de miniatuurknoppen te klikken om de bijbehorende grotere hoofdafbeeldingen te zien.

Een presentatie maken met de presentatiewidget

Ook de presentatiewidget is een sitefunctie die u aan uw pagina's kunt toevoegen. U kunt een presentatie instellen waarvoor bezoekers op miniaturen moeten klikken om een grotere versie van de foto te zien, maar u kunt ook presentaties maken die automatisch worden afgespeeld als de pagina wordt geladen. Automatisch afspeelbare presentaties zijn ideaal om aansprekende inhoud aan uw site toe te voegen en om een reeks foto's weer te geven. U kunt bepalen hoe de presentatie wordt afgespeeld door het type overgang in te stellen om te regelen hoe de dia's worden geanimeerd.

In de volgende subsectie voegt u aan de startpagina van de website een presentatie toe die automatisch wordt afgespeeld.

In de overzichtsweergave dubbelklikt u op de miniatuur Home om deze te openen voor bewerking in de ontwerpweergave.

Een presentatiewidget configureren voor automatisch afspelen

Ga als volgt te werk om een diapresentatie te maken die een reeks afbeeldingen doorloopt:

 1. Klik in de Widget-bibliotheek op Presentaties.

 2. Selecteer de widget Basispresentatie en sleep deze naar de pagina.

 3. Standaard bevat de widget Basispresentatie een donkergrijze rechthoek (tijdelijke aanduiding voor afbeelding), een tijdelijke aanduiding voor bijschrift, het nummer van de afbeelding (1 - 1) en twee pijlknoppen (volgende en vorige) waarop bezoekers kunnen klikken om door een reeks afbeeldingen te navigeren.

 4. Klik op de blauwe pijl om het menu Opties te openen. Verifieer de volgende opties en stel deze in:

  • Overgang: Uitfaden
  • Automatisch afspelen: Langzaam
  • Nieuwe hoofdafbeelding: Kader proportioneel vullen
  • Nieuwe miniatuur: Kader proportioneel vullen
  • Lichtbak: Uitgeschakeld
  • Onderdelen: Schakel alle opties uit om de bijschriften, de teller en de knoppen Volgende en Vorige te verbergen.
  Opmerking:

  Deze presentatie wordt automatisch, zonder interactie van de bezoeker, afgespeeld wanneer de pagina wordt geladen. Als u een presentatie wilt maken die wordt bestuurd met de muisklikken van de bezoeker, stel dan Automatisch afspelen in op Geen en laat de vinkjes bij Volgende en Vorige in de sectie Onderdelen in het menu Opties staan.

 5. Klik buiten het menu Opties om dit te sluiten. Na het aanbrengen van deze wijzigingen blijft alleen de donkergrijze rechthoek zichtbaar. U kunt op elk gewenst moment de configuratie van widgets wijzigen door de instellingen in het menu Opties te wijzigen.

 6. Dubbelklik op Afbeeldingskader (de donkergrijze rechthoek) en sleep vervolgens de handgrepen aan de zijkant om de presentatie uit te breiden, zodat deze de gehele breedte van de pagina beslaat.

  Sleep de zijgrepen van het afbeeldingskader van de presentatie tot deze de pagina vult.

 7. Gebruik de bovenste en onderste pijlen om het afbeeldingskader te verhogen tot de volledige afmetingen van de startpagina. Rek de onderzijde van het afbeeldingskader uit tot vlak boven de afbeelding met zigzagblokken boven aan de voettekst. Het geeft voorlopig niet dat de donkergrijze plaatsaanduiding de bruine druppelafbeelding aan de rechterkant van de navigatiebalk bedekt.

 8. Klik op de blauwe pijl om het menu Opties weer te openen. Dit keer klikt u op het mappictogram bovenin, naast de tekst ''Afbeeldingen toevoegen''.

 9. In het dialoogvenster Importeren navigeert u naar de map met middelen en opent u de middelen. Klik op Selecteren om de afbeeldingen aan de presentaties toe te voegen.

 10. Klik op Voorvertonen om de presentatie af te spelen. De diapresentatie is ingesteld op automatisch afspelen bij een lage afspeelsnelheid, maar u kunt dit in het menu Opties wijzigen als u de afbeeldingen sneller wilt doorlopen. Als de laatste foto is weergegeven, begint de presentatie weer met het afspelen van de eerste foto in de reeks. De presentatie wordt eindeloos herhaald als automatisch afspelen is ingeschakeld.

De presentatie is nu voltooid. Als u echter de druppel aan de rechterkant van de navigatiebalk wilt corrigeren, moet u nog één ding doen.

 1. Dubbelklik in de overzichtsweergave op de miniatuur A-stramien om deze in de ontwerpweergave te openen.

 2. Selecteer met de tool Selecteren de bruine druppel in de rechterbovenhoek van de navigatieafbeelding.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de druppel en kies Ordenen > Naar voorgrond in het contextmenu dat verschijnt.

 4. Klik op de X van het tabblad A-stramien om dit te sluiten. Open de pagina waaraan u de widget Standaardpresentatie hebt toegevoegd. Klik op Voorvertonen. U ziet dat de druppelafbeelding nu boven de automatisch afgespeelde presentatie wordt weergegeven. Na het bekijken van de presentatie gaat u terug naar de ontwerpweergave.

  Opmerking:

  Aangezien de navigatiebalk op de pagina A-stramien is gemaakt, dient u voor alle wijzigingen die u aanbrengt voor de navigatie (en andere gemeenschappelijke elementen) de pagina A-stramien in de ontwerpweergave te openen om deze te bewerken. Hoewel u de elementen van een stramienpagina kunt zien op de pagina's die u bewerkt, kunt u de kop- en voettekstinhoud niet op de andere sitepagina's bewerken.

Presentatiewidgets Volledig scherm toevoegen

Met de presentatiewidget Volledig scherm kunt u presentaties opzetten die op het volledige scherm worden weergegeven. Wanneer een bezoeker op de presentatie Volledig scherm klikt, wordt het gehele browservenster van de computer of het apparaat gevuld, waarbij de rest van de inhoud van de site tijdelijk wordt verborgen. De presentatie kan zo nodig worden ingesteld op automatisch afspelen, zodat deze de afbeeldingen doorloopt wanneer de pagina wordt geladen. Bezoekers kunnen de presentatie afsluiten door op de Esc-toets te drukken.

Ga als volgt te werk om een presentatiewidget Volledig scherm aan een site toe te voegen:

 1. Start Adobe Muse. Dubbelklik op een pagina om deze in de ontwerpweergave te openen.

 2. Kies Venster > Widget-bibliotheek om de widget-bibliotheek te openen, of klik op het tabblad Widget-bibliotheek in de reeks deelvensters om het te activeren.

 3. Vouw de sectie Presentaties uit in de lijst van widgets. Selecteer de widget met de naam Volledig scherm in de sectie Presentaties.

  Zoek en selecteer de presentatiewidget Volledig scherm in de widget-bibliotheek.

Presentatiewidgets Volledig scherm configureren

De presentatiewidget Volledig scherm gedraagt zich anders dan andere widgets in Adobe Muse. Neem even de tijd om te zien hoe deze widget werkt.

 1. Sleep de presentatiewidget Volledig scherm van de Widget-bibliotheek naar de pagina.

  De standaardinhoud wordt passend geschaald binnen zowel de hoogte als de breedte van het gehele browservenster.

  De presentatiewidget Volledig scherm wordt uitgevouwen, zodat deze het zichtbare gebied van de site bedekt en het gehele browservenster vult.

  Wanneer u de presentatiewidget Volledig scherm toevoegt, worden standaard rechtsboven in het scherm de knoppen Vorige, Volgende en een tellerveld weergegeven.

 2. Klik op de blauwe pijl om de instellingen in het deelvenster Opties te controleren.

  Het deelvenster Opties toont de standaardinstellingen die worden toegepast op de presentatiewidget Volledig scherm.

  De optie Kader proportioneel vullen wordt automatisch toegepast op de Nieuwe hoofdafbeelding (grote afbeeldingen) en de Nieuwe miniatuur-afbeeldingen voor de weergave op volledig scherm.

 3. Kies het type overgang dat u wilt toepassen. Via het menu Overgang kunt u kiezen tussen Uitfaden, Horizontaal en Verticaal. De overgangssnelheid wordt standaard ingesteld op 0,5 seconden, maar u kunt deze naar wens aanpassen.

  Wanneer Automatisch afspelen is ingeschakeld, begint de presentatie met afspelen zodra de pagina wordt geladen en wordt de inhoud volgens het aantal ingestelde seconden doorlopen. Standaard wordt elke afbeelding 3,5 seconden weergegeven wanneer Automatisch afspelen is ingeschakeld.

  Bij het configureren van de presentatiewidget Volledig scherm worden meestal de knoppen Volgende en Vorige ingeschakeld voor navigatie, zodat de miniaturen standaard verborgen zijn. U kunt echter de optie Miniaturen inschakelen als u deze vóór de hoofdafbeelding van de presentatie wilt weergeven.

  Als de miniaturen worden verborgen, moet u de knoppen Volgende en Vorige ingeschakeld houden. De teller is optioneel; hieraan kunnen bezoekers zien welke afbeelding uit de reeks op een gegeven moment wordt weergegeven.

 4. Als u de knoppen Volgende en Vorige en het tellerveld op een bepaald deel van de pagina wilt weergeven, gebruikt u de tool Selecteren om deze te verplaatsen naar de gewenste locatie en zet u ze vervolgens vast. Als u ook de miniaturen op dezelfde positie op de pagina wilt houden, positioneert u de miniaturenreeks en zet u deze ook op zijn plek vast. Als u de knoppen Volgende en Vorige en het tellerveld op een bepaald deel van de pagina wilt weergeven, gebruikt u de tool Selecteren om deze te verplaatsen naar de gewenste locatie en zet u ze vervolgens vast. Als u ook de miniaturen op dezelfde positie op de pagina wilt houden, positioneert u de miniaturenreeks en zet u deze ook op zijn plek vast.

  U kunt de instellingen Vastzetten en Formaat wijzigen bij verschillende breekpunten wijzigen als u deze widget toevoegt aan een responsieve website.

Afbeeldingen toevoegen aan presentaties voor volledig scherm

Nu gaat u afbeeldingen toevoegen aan de presentatie Volledig scherm. Voer de volgende stappen uit:

 1. Selecteer Bestand > Plaatsen.

 2. Houd in het volgende venster Importeren de Shift-toets ingedrukt en klik om meerdere aaneengesloten afbeeldingsbestanden op uw computer te selecteren. U kunt ook de Command-toets (Mac) of de Ctrl-toets (Windows) ingedrukt houden om meerdere niet-aaneengesloten afbeeldingsbestanden in een map met middelen te selecteren.

 3. Klik op Openen om de geselecteerde bestanden in de tool Plaatsen te laden.

  Opmerking:

  Zelfs als de geselecteerde afbeeldingen andere afmetingen en hoogte-breedteverhoudingen hebben, worden deze door de optie Kader proportioneel vullen geschaald, zodat ze perfect binnen de afmetingen van de pagina passen.

 4. Klik eenmaal op de presentatie om de geselecteerde afbeeldingsbestanden toe te voegen. De standaardafbeeldingen van de presentatie worden automatisch verwijderd wanneer u nieuwe afbeeldingen toevoegt.

 5. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser. Als u de grootte van het browservenster wijzigt, wordt de inhoud van de presentatie geschaald en bijgesneden, zodat deze het volledige browservenster vult. Klik op de knoppen Volgende en Vorige om door de reeks afbeeldingen te bladeren, of laat de afbeeldingen afspelen als Automatisch afspelen is ingeschakeld.

 6. Sluit het browservenster en ga terug naar Adobe Muse. 

Miniaturen vrije vorm configureren in presentatiewidgets

De optie Miniaturen vrije vorm biedt volledige controle over de manier waarop de miniaturen in een presentatie worden weergegeven. In plaats van de miniaturen in een rij of een reeks rijen neer te zetten, kunt u elke miniatuur op elke gewenste locatie positioneren.

 1. Open de widget-bibliotheek in de ontwerpweergave en vouw de sectie Presentatie uit. Sleep een van de presentatiewidgets naar een pagina.

 2. Terwijl de hele pagina is geselecteerd, dubbelklikt u op de miniatuurafbeelding en selecteert u deze. U kunt zien welk element is geselecteerd aan de hand van de selectie-indicator in de linkerbovenhoek van het regelpaneel.

  Er is een kader zichtbaar rondom de container met miniaturen wanneer deze is geselecteerd.

  Miniaturen die worden weergegeven in presentatiewidgets worden standaard opgeslagen in een container met de naam Container met miniaturen. Deze buitencontainer zorgt ervoor dat de miniaturen in rechte lijnen of rijen worden gezet, afhankelijk van de manier waarop u de buitencontainer vergroot of verkleint. De reeks miniatuurafbeeldingen wordt genest binnen een Container met miniaturen voor alle presentaties met ingeschakelde miniaturen, totdat u de optie Miniaturen vrije vorm inschakelt.

De weergave-instellingen voor miniaturen met vrije vorm configureren

Als u ervoor kiest de miniaturen in willekeurige of niet-uitgelijnde posities weer te geven, kunt u de buitencontainer verwijderen en elke miniatuurafbeelding op de gewenste locatie op de pagina plaatsen. Voer de volgende stappen uit:

 1. Terwijl de presentatiewidget is geselecteerd, klikt u op de blauwe pijlknop om het menu Opties te openen.

 2. Schakel het selectievakje naast de optie Miniaturen vrije vorm in. Het omsluitende kader rondom de Container met miniaturen in de ontwerpweergave verdwijnt direct en in de selectie-indicator wordt het woord Presentatie weergegeven.

  Wanneer u de optie Miniaturen vrije vorm inschakelt, wordt de container verwijderd die de miniaturen omringt.

 3. Klik ergens anders op de pagina om het menu Opties te sluiten.

  Nu u de buitencontainer voor de miniaturen hebt verwijderd, kunt u elke miniatuurafbeelding opnieuw positioneren om uw paginaontwerp aan te passen.

 4. Gebruik de tool Selecteren om één miniatuur te selecteren. Wanneer deze is geselecteerd, wordt in de selectie-indicator het woord Miniatuur weergegeven. Verplaats de geselecteerde miniatuur naar de gewenste locatie. Herhaal deze stap om alle miniaturen opnieuw te positioneren. Als u wilt dat elke miniatuur op zijn plaats blijft als de gebruiker in de browser bladert of de venstergrootte wijzigt, kunt u elke miniatuur vastzetten.

  Opmerking:

  Als u de containers met miniaturen wilt vergroten of verkleinen om ze verschillende afmetingen te geven, schakelt u de optie Samen bewerken in het menu Opties uit en gebruikt u vervolgens de tool Selecteren om de hoeken van elke afzonderlijke miniatuur te slepen en ze naar wens te schalen.

  In een responsieve website kunt u ook de vastzetopties voor de miniaturen opnieuw uitlijnen, vergroten of verkleinen en configureren.

 5. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser. De miniaturen van de presentatie worden over de pagina verspreid. Klik op de miniaturen om de bijbehorende afbeelding te zien die in de presentatie wordt weergegeven.

 6. Sluit de browser en ga terug naar Adobe Muse.

De optie Lichtbakweergave instellen voor presentatiewidgets

Wanneer de inhoud wordt weergegeven in een lichtbak, krijgt een modaal venster de focus en wordt de inhoud van dit venster gemarkeerd terwijl de rest van de pagina wordt gedimd. Bezoekers hebben interactie met de lichtbak door te klikken op een miniatuur of op de knop Volgende of Vorige. Als bezoekers de lichtbak willen sluiten en de normale siteweergave willen herstellen, klikken ze op de knop Sluiten of drukken ze op de Esc-toets.

Alle presentatiewidgets in Adobe Muse hebben een optie Lichtbak. Bovendien is één widget in de sectie Presentatie vooraf geconfigureerd voor gebruik van de lichtbakfunctionaliteit. Bij de presentatiewidget Lichtbak is de optie Lichtbak standaard ingeschakeld.

Als u een presentatie wilt maken waarbij de afbeeldingen in een lichtbak worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:

 1. Vouw in de ontwerpweergave de sectie Presentatie uit in de widget-bibliotheek. Sleep een van de presentatiewidgets naar een pagina.

 2. Zoek in het menu Opties de optie Lichtbak in de sectie Lay-out en controleer of deze is geselecteerd.

  Schakel het selectievakje naast de optie Lichtbak in als dat nog niet het geval is.

 3. Terwijl het menu Opties nog steeds is geopend, voert u eventuele andere wijzigingen door om de widget naar wens te configureren. U kunt bijvoorbeeld de knop Vorige, de knop Volgende, Bijschriften en Teller weergeven of verbergen. Voor de lichtbakweergave is het nuttig de knop Sluiten in te schakelen. Schakel het selectievakje in naast de optie Knop Sluiten.

  Een knop Sluiten (X) wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van de presentatie.

  U kunt zo nodig ook de tool Selecteren gebruiken om de knop Sluiten naar een andere locatie te verplaatsen. Wanneer bezoekers de lichtbakweergave willen afsluiten en het modale venster willen sluiten, kunnen ze op de knop Sluiten klikken of op de Esc-toets drukken.

  Opmerking:

  Als u de breedte van de rand rondom het lichtbakvenster wilt wijzigen, selecteert u de presentatiewidget Lichtbak en werkt u de instellingen bij Opvulling in het deelvenster Tussenruimte bij.

 4. Kies Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser om de presentatiewidget te testen. Klik op een van de miniatuurafbeeldingen om het lichtbakeffect te activeren en de bijbehorende hoofdafbeelding weer te geven in een modaal venster terwijl de rest van de pagina wordt gedimd.

 5. Klik op de knoppen Volgende en Vorige om de afbeeldingen in de presentatie te doorlopen.

 6. Nadat u de presentatie hebt getest, sluit u de lichtbakweergave door op de knop Sluiten te klikken. De lichtbak wordt gesloten en de rest van de pagina-inhoud wordt weergegeven.

 7. Sluit de browser en ga terug naar Adobe Muse.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account