Problemen met systeemfouten, vastlopen en crashes in Photoshop Elements

Problemen

Hieronder volgen een aantal symptomen van systeemfouten:

 • Een leeg of knipperend dialoogvenster
 • Een cursor die niet-reageert of een bevroren scherm
 • Een blauw scherm
 • De computer wordt onverwacht opnieuw opgestart
 • Een foutbericht

Voer de volgende genummerde taken uit om deze problemen op te lossen. Voor de beste resultaten voert u de taken in de weergegeven volgorde uit. Houd bij welke stappen u hebt uitgevoerd en wat het effect van elke stap was, inclusief fouten en andere problemen. Als u later contact opneemt met de technische ondersteuning van Adobe, kan deze informatie de ondersteuningsmedewerkers helpen het probleem op te lossen. 

Belangrijk: de procedures voor probleemoplossing zijn gebaseerd op de standaardinterface van Windows. Als u een aangepaste interface hebt, kunnen deze verschillen (bijvoorbeeld Start > Instellingen > Configuratiescherm in plaats van Start > Configuratiescherm). De procedures zijn bovendien gebaseerd op de klassieke weergave van het configuratiescherm.

Als u het configuratiescherm wilt bekijken in klassieke weergave, klikt u op Klassieke weergave. Deze knop bevindt zich in de navigatiebalk Configuratiescherm aan de linkerkant van het venster.

Als u problemen ondervindt met Photoshop Elements Editor, zie Problemen met systeemfouten en vastlopen oplossen | Windows | Adobe-software en Problemen met systeemfouten en vastlopen oplossen | Mac OS 10.x | Adobe-software.

Maak een back-up van uw bestanden

Maak back-ups van alle persoonlijke bestanden (bijvoorbeeld door u gemaakte Photoshop- of InDesign-bestanden) voordat u stappen uitvoert. Start de computer na het optreden van een systeemfout altijd opnieuw op om het geheugen te vernieuwen. Als u blijft werken zonder de computer opnieuw op te starten, kan het probleem verergeren. Als u geen oplossing vindt voor uw probleem, probeer dan de productspecifieke oplossingen.

Opmerking: sommige van deze procedures vereisen dat u verborgen bestanden of verborgen mappen opzoekt. Enkele procedures vereisen dat u bestanden opzoekt aan de hand van hun volledige naam, inclusief de extensie (bijvoorbeeld voorbeeld_bestand.ini). Standaard worden verborgen bestanden, verborgen mappen en herkende bestandsnaamextensies niet weergegeven in Windows Verkenner. Zie Verborgen bestanden, mappen en bestandsextensies weergeven | Windows XP, Vista, Windows 7 en Toegang krijgen tot verborgen gebruikersbibliotheekbestanden | Mac OS 10.7 Lion.

Controleer de systeemvereisten

Controleer of het systeem voldoet aan de minimumvereisten voor de software. Voor de recente informatie over systeemvereisten zoekt u in de Knowledgebase op 'systeemvereisten' en de productnaam.

Basissysteemvereisten, zoals processorsnelheid en hoeveel RAM is geïnstalleerd, kunt u in de meeste Adobe-toepassingen controleren via Help > Systeeminfo. Als uw toepassing deze optie niet heeft, gaat u naar Start > Configuratiescherm > Systeem.

Problemen oplossen - basis

1. Installeer de nieuwste versie van Photoshop Elements.

De nieuwste versie van de Adobe-software is mogelijk compatibeler met het besturingssysteem en de stuurprogramma's. Controleer voordat u een update of upgrade installeert of het systeem aan de vereisten voldoet. Ga naar Adobe - Downloads voor de nieuwste productupdates en -upgrades. Een upgrade lost meer problemen op dan een gratis update. Installeer alle gratis updates voordat u de rest van de taken in dit document probeert. Voltooi de taken die hier worden weergegeven voordat u een upgrade aanschaft.

2. Installeer actuele OS-servicepacks en andere updates.

Zie Actuele Windows-servicepacks en andere updates installeren.

Selecteer Software-updates in het Apple-menu op Macintosh.

3. Maak voorkeurenbestand voor Elements Organizer opnieuw.

Maak het voorkeurenbestand voor de Adobe-toepassing opnieuw om problemen die veroorzaakt zijn door een beschadigd voorkeurenbestand, te elimineren. 

 1. Navigeer naar de instellingenmap van Elements Organizer: 

  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\[versie]\Organizer\
  • Win Vista/7/8: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\[versie]\Organizer\
  • Macintosh OS: //Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/[versie]/Organizer/

  Opmerking: Enkele mappen in deze paden kunnen verborgen zijn. Om deze weer te geven raadpleegt u:

 2. Wijzig de naam van psa.prf in psa.old.

 3. Probeer Elements Organizer opnieuw te starten

4. Voer Elements Organizer uit terwijl er geen andere toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd.

Opstartonderdelen en services kunnen systeemfouten of vastlopen veroorzaken wanneer ze tegelijk met Elements Organizer worden uitgevoerd. (Opstartonderdelen starten automatisch met Windows en services zijn gespecialiseerde programma's die andere programma's ondersteunen.) Schakel alle opstartonderdelen en niet-essentiële services uit om te bepalen of een item of service met de Organizer conflicteert.

Voor het uitschakelen van opstartonderdelen en niet-essentiële services, zie Opstartonderdelen en -services uitschakelen | Windows en Opstarten in de modus Veilig opstarten | Mac OS X

5. Wijzig de standaardprinter van het systeem.

Een incompatibel printerstuurprogramma kan systeemfouten veroorzaken. Wijzig de standaardprinter om te bepalen of het stuurprogramma voor de huidige standaardprinter het probleem in Elements Organizer veroorzaakt.

Zie De standaardprinter van het systeem wijzigen

Probeer nadat u de standaardprinter hebt gewijzigd of u het probleem in Organizer kunt reproduceren. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

 • Als het probleem blijft optreden, is het printerstuurprogramma niet de oorzaak van het probleem. Herstel de vorige standaardprinter en ga naar stap 6.
 • Treedt het probleem niet meer op, installeer of herinstalleer dan de nieuwste versie van het stuurprogramma voor de eerdere standaardprinter. (Ga naar de website van de printerfabrikant om het nieuwste stuurprogramma te downloaden.) Open Printers en faxapparaten in het Configuratiescherm nadat u het nieuwste stuurprogramma hebt geïnstalleerd en herstel die printer als de standaardprinter. Probeer het probleem vervolgens opnieuw in Elements Organizer te reproduceren. Doet het probleem zich weer voor, stel dan de standaardprinter weer in op de andere printer of de virtuele Postscript-printer die u in de bovenstaande stappen had gekozen. Als u dan op de daadwerkelijke voorkeursprinter van Elements Organizer wilt afdrukken, kiest u die printer in het dialoogvenster Foto's afdrukken.

6. Los problemen met invoegtoepassingen van derden op.

Sluit Elements Organizer, verwijder plug-ins van derden uit de map met plug-ins, die zich standaard hier bevindt: C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0/Plug-In. Start de Organizer vervolgens opnieuw op. Als het probleem opnieuw optreedt, plaatst u de plug-ins terug in de map met plug-ins van Elements Organizer en gaat u naar Problemen oplossen - gevorderd. Doet het probleem zich niet opnieuw voor, dan bepaalt u de conflicterende plug-ins en verhelpt u het conflict.

Conflicterende plug-ins bepalen en de conflicten verhelpen:

 1. Plaats één plug-in van een derde terug in de map met plug-ins van Elements Organizer. Start Elements Organizer opnieuw en probeer het probleem te reproduceren.
 2. Als het probleem niet opnieuw optreedt, herhaalt u de vorige stap. Treedt het probleem wel opnieuw op, dan neemt u contact op met de ontwikkelaar van de laatst verplaatste plug-in en vraagt u naar een update.

Problemen oplossen – gevorderd

Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de procedures in de vorige sectie, probeert u de volgende procedures voor gevorderde probleemoplossing.

7. Los problemen met catalogusbestanden op.

Elements Organizer slaat informatie over uw foto's en andere mediabestanden in catalogusbestanden op. Wanneer het huidige catalogusbestand of een van de ondersteuningsbestanden beschadigd is, kan dit systeemfouten en vastlopen veroorzaken.

Voor instructies om problemen met catalogusbestanden op te lossen zie Problemen met catalogi oplossen | Organizer | Elements 6 en hoger.

8. Schakel automatische analyse uit.

 1. Ga naar bewerken (Windows) of Elements Organizer (Mac) > Voorkeuren > Media-analyse

  OPMERKING: Opties voor automatische analyse in Photoshop Elements 8

 2. Hef de selectie van alle opties op.
 3. Klik op OK.

9. Optimaliseer het beheer van tijdelijke bestanden door Windows

Werkgegevens worden door Windows en toepassingen opgeslagen in tijdelijke bestanden (met de extensie .tmp) op de harde schijf. Als er te veel tijdelijke bestanden zijn, bestaat het risico dat de prestaties van Windows of toepassingen achteruitgaan, vooral als het om verouderde bestanden gaat.

Zie voor meer informatie:

10. Werk QuickTime bij of installeer het opnieuw.

Een verouderde versie van Apple QuickTime of een beschadigd QuickTime-bestand kan verhinderen dat Elements Organizer correct opstart of werkt.

Als u QuickTime wilt bijwerken, installeert u de huidige versie die beschikbaar is op de Apple-website.

Als u beschadigde QuickTime-bestanden wilt vervangen, verwijdert u QuickTime en verwijdert u alle QuickTime-bestanden en -mappen die op het systeem zijn achtergebleven. Installeer QuickTime vervolgens opnieuw. Voor hulp bij het verwijderen van QuickTime raadpleegt u 'iTunes en de bijbehorende softwareonderdelen verwijderen uit Windows XP' (artikel HT1925) op de Apple-supportsite.

11. Schakel de FastCore-, MMXCore- en MultiProcessor-plugins uit.

Dankzij de FastCore-, MMXCore- en MultiProcessor-plugins kan Elements Organizer meerdere processors en verbeterde processortechnologieën zoals MMX gebruiken. Schakel deze plug-ins uit om problemen met de processor van uw computer te identificeren.

Zo schakelt u de FastCore-, MMXCore- en MultiProcessor-plugins uit:

 1. Sluit Photoshop Elements.
 2. Navigeer in Windows Verkenner naar C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0/Locales/en_US/Plug-Ins/Extensions. (Als u Photoshop Elements naar een andere locatie dan de standaardlocatie C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0 hebt geïnstalleerd, wijzigt u dit bestandspad in uw aangepaste locatie.)
 3. Wijzig de naam van de bestandsnaamextensies voor de FastCore-, MMXCore- en MultiProcessor Support-plugins (wijzig bijvoorbeeld MMXCore.8BX in MMXCore.old).

Start Elements 7 Organizer opnieuw nadat u de plug-ins hebt uitgeschakeld en probeer het probleem te reproduceren. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

 • Als het probleem niet meer optreedt, laat u deze plug-ins uitgeschakeld. Hoewel Elements Organizer zonder de FastCore-, MMXCore- en MultiProcessor-plugins kan worden uitgevoerd, kunnen een aantal functies trager zijn. Neem contact op met de fabrikant van uw computer voor hulp bij het identificeren van mogelijke problemen met de processor van uw computer.
 • Treedt het probleem weer op, dan is de processor van uw computer niet de oorzaak. Sluit Organizer en schakel de plug-ins weer in door de naam van de bestandsextensies te wijzigen in .8BX.

12. Installeer Photoshop Elements opnieuw vanaf het Bureaublad, terwijl opstartonderdelen en services zijn uitgeschakeld.

Wanneer de installatie van Photoshop Elements beschadigd of onvolledig is, kan dit systeemfouten veroorzaken. Verwijder de toepassing en installeer deze vervolgens opnieuw vanaf het Bureaublad terwijl opstartonderdelen en niet-essentiële services zijn uitgeschakeld.

Photoshop Elements verwijderen:

 1. Selecteer Start > Configuratiescherm > Software.
 2. Selecteer Adobe Photoshop Elements <version>.
 3. Klik op Wijzigen/Verwijderen.
 4. Volg de instructies op het scherm om Photoshop Elements te verwijderen.
 5. Wanneer het installatieprogramma is voltooid, navigeert u in Windows Verkenner naar C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements (of uw aangepaste installatielocatie).
 6. Verwijder alle bestanden en mappen die zich in de Photoshop Elements-map bevinden.

Raadpleeg de instructies in procedure 4 van dit document om opstartonderdelen en niet-essentiële services uit te schakelen.

Voer een van de volgende handelingen uit om Photoshop Elements opnieuw te installeren:

 • Als u Photoshop Elements als downloadbare software hebt aangeschaft, dubbelklikt u op het installatiebestand dat u hebt gedownload. Volg dan de instructies op het scherm om de toepassing te installeren.
 • Als u Photoshop Elements als verpakt product hebt gekocht, kopieert u de map Adobe Photoshop Elements van de installatie cd-rom met Photoshop Elements naar het Bureaublad. Open de map Adobe Photoshop Elements op het Bureaublad. Dubbelklik op het bestand Setup.exe en volg de aanwijzingen op het scherm om de toepassing opnieuw te installeren.

13. Voer een update van het stuurprogramma voor de videokaart uit.

Veel fabrikanten van videokaarten brengen regelmatig updates van hun softwarestuurprogramma's uit. Vraag de fabrikant van de videokaart naar een stuurprogramma-update of download er een van de desbetreffende website als u al een tijd hetzelfde videokaartstuurprogramma gebruikt. (Controleer de eigenschappen van de videokaart in Apparaatbeheer om de fabrikant te achterhalen.)

14. Werk het stuurprogramma van uw videokaart bij.

Veel fabrikanten van videokaarten brengen regelmatig updates van hun softwarestuurprogramma's uit. Neem contact op met de fabrikant van de videokaart voor een stuurprogramma-update als u het stuurprogramma niet recent hebt bijgewerkt. Of download er een van de desbetreffende website. (Controleer de eigenschappen van de videokaart in Apparaatbeheer om de fabrikant te achterhalen.)

15. Voer Elements Organizer uit in een nieuwe gebruikersaccount.

Maak een gebruikersaccount met dezelfde rechten als de account die u gebruikt wanneer het probleem optreedt, of maak een lokale beheerdersaccount aan. Probeer het probleem te reproduceren terwijl u bij de nieuwe account bent aangemeld.

Raadpleeg voor informatie over het instellen van een gebruikersaccount 'Een nieuwe gebruikersaccount maken' in Windows Help en ondersteuning of neem contact op met uw netwerkbeheerder.

Als het probleem niet terugkeert wanneer u bij het nieuwe account bent aangemeld, kan het originele gebruikersaccount beschadigd zijn.

Als het probleem niet opnieuw in een lokale beheerdersaccount optreedt, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u eerder als standaardgebruiker was aangemeld, werkt u de gebruikersrechten voor bestanden of mappen op uw computer bij. Neem contact op met Microsoft of uw systeembeheerder voor instructies.
 • Als u eerder was aangemeld met een gebruikersaccount dat onderdeel is van een netwerkdomein, neemt u contact op met de IT-afdeling of uw systeembeheerder.

16. Controleer het logboek van Elements Organizer

In Elements Organizer wordt een logboek gegenereerd van de stappen die tijdens het opstarten worden verwerkt. Met behulp van dit logboek kunt u mogelijk achterhalen waarom de toepassing niet kan worden gestart. Het logboekbestand heet Log.txt en staat in de instellingenmap van Elements Organizer: 

 • Windows XP: C:\Documents and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\[versie]\Organizer\
 • Win Vista/7/8: C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\[versie]\Organizer\
 • Macintosh OS: //Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/[versie]/Organizer/

Problemen oplossen – expert

Als u het probleem niet kunt oplossen aan de hand van de procedures in de vorige sectie, kunt u het probleem soms oplossen door Windows XP te repareren en Photoshop Elements opnieuw te installeren. Probeer ook of het helpt uw harde schijf opnieuw te formatteren en Windows XP en Photoshop Elements opnieuw te installeren. Kijk ten slotte of de hardware met Photoshop Elements conflicteert.

Vrijwaring: Adobe ondersteunt geen hardware en verschaft deze procedures alleen bij wijze van service. Neem voor meer hulp contact op met de hardwarefabrikant of een erkende leverancier. Als u probeert hardwareproblemen zelf op te lossen, loopt u het risico dat de garantie voor de computer komt te vervallen.

Opmerking: schakel de computer en alle randapparaten uit en haal de stekkers uit het stopcontact voordat u hardware verwijdert of verplaatst.

17. Controleer of andere stuurprogramma's compatibel zijn met Windows XP.

18. Los problemen met codecs op.

Codecs die niet compatibel zijn met uw besturingssysteem of toepassingen, kunnen problemen met opstarten en afspelen veroorzaken. Los problemen met codecs op door recent geïnstalleerde codecs te verwijderen of door alle codecs één voor één tijdelijk uit te schakelen en het probleem opnieuw proberen te veroorzaken.

Opmerking: als u een codec verwijdert, is het mogelijk dat sommige video- of audiobestanden onleesbaar worden of sommige toepassingen niet meer goed werken. Wees voorzichtig bij het verwijderen van codecs. Als u niet zeker weet welke codecs u op uw systeem moet behouden, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Adobe voor verdere hulp.

Raadpleeg Een codec tijdelijk uitschakelen (Windows XP) voor informatie over het tijdelijk uitschakelen van een video- of audiocodec.

19. Controleer of er problemen zijn met lettertypen.

20. Stel het wisselbestand voor virtueel geheugen op de standaardgrootte in.

21. Herstel en defragmenteer harde schijven.

22. Voer een virusscan uit op het systeem.

Gebruik actuele antivirussoftware (bijvoorbeeld Norton AntiVirus van Symantec of McAfee VirusScan) om het systeem op virussen te controleren. Virusinfecties kunnen software beschadigen en systeemfouten veroorzaken. Zie de documentatie bij de anti-virussoftware voor meer informatie.

23. Repareer Windows XP en installeer Photoshop Elements opnieuw.

Verwijder Photoshop Elements, repareer Windows XP en installeer Photoshop Elements vervolgens vanaf de oorspronkelijke installatiemedia. Voer deze procedure specifiek uit als u Windows XP van een eerdere versie van Windows hebt opgewaardeerd.

Photoshop Elements verwijderen:

 1. Selecteer Start > Configuratiescherm > Software.
 2. Selecteer Adobe Photoshop Elements.
 3. Klik op Wijzigen/Verwijderen.
 4. Volg de instructies op het scherm om Photoshop Elements te verwijderen.
 5. Wanneer het installatieprogramma is voltooid, navigeert u in Windows Verkenner naar C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0 (of uw aangepaste installatielocatie).
 6. Verwijder alle bestanden en mappen die zich in de Photoshop Elements 7.0-map bevinden.

Zie 'Windows XP bijwerken (opnieuw installeren) vanuit de bestaande installatie' (artikel 315341) op de Microsoft-site voor Help en ondersteuning om Windows XP te repareren.

Nadat u Windows XP gerepareerd en Photoshop Elements opnieuw geïnstalleerd hebt, probeert u het probleem te reproduceren. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

 • Als het probleem niet langer optreedt, installeer dan één voor één andere toepassingen en probeer het probleem na elke installatie te reproduceren. Als het probleem na een installatie optreedt, kan de meest recent geïnstalleerde toepassing de oorzaak zijn.
 • Als het probleem alleen optreedt wanneer Windows XP en Photoshop Elements zijn geïnstalleerd, ga da naar procedure 24.

24. Controleer op SCSI-problemen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online