Problemen met catalogi in Elements Organizer oplossen

De Elements Organizer slaat informatie over uw foto's en andere mediabestanden op in een database die de catalogus wordt genoemd. Wanneer u bestanden importeert en beheert met Elements Organizer en bestanden van Adobe Premiere Elements of Photoshop Elements Editor opslaat (met de optie In de Organizer opnemen geselecteerd), wordt uw catalogus geopend. Als u Elements Organizer niet kunt openen of bestanden van Adobe Premiere Elements of Photoshop Elements Editor kunt opslaan, is er mogelijk een probleem met uw catalogus. Volg de onderstaande stappen om fouten te verhelpen en andere problemen die zich voordoen als uw catalogusbestand of een van de ondersteuningsbestanden beschadigd is.

Voordat u begint

Het is raadzaam de onderstaande taken uit te voeren in de volgorde waarin ze worden vermeld. Probeer na het voltooien van elke taak het probleem te reproduceren.

Voor de onderstaande teken moet u Catalogusbeheer van Elements Organizer openen. Gebruik hiervoor een van de volgende methoden:

 • Open Elements Organizer en kies Bestand > Catalogus (Catalogi beheren in Elements Organizer 11).
 • Houd de Shift-toets op uw toetsenbord ingedrukt terwijl u Elements Organizer start. Laat de Shift-toets los zodra het venster Catalogusbeheer wordt weergegeven.

Uw catalogus optimaliseren

Als u de ruimte die uw catalogus gebruikt, wilt reduceren en de prestaties wilt verbeteren, gebruikt u de functie Optimaliseren van Catalogusbeheer. Wanneer u een catalogus optimaliseert, worden ook problemen met voorvertoningen in Elements Organizer opgelost.

 1. Zorg dat Adobe Premiere Elements en Photoshop Elements Editor zijn gesloten.

 2. Selecteer Bestand > Catalogi beheren. Het dialoogvenster Catalogusbeheer wordt geopend.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Catalogusbeheer de catalogus die u wilt optimaliseren.

 4. Klik op Optimaliseren.

  Een catalogus optimaliseren
  Selecteer een catalogus en klik op Optimaliseren om de catalogus te optimaliseren.

Dit kan even duren, zeker als het een grote catalogus betreft. Er verschijnt een dialoogvenster wanneer uw catalogus en de miniatuurweergavecache zijn geoptimaliseerd. Klik op OK om dit dialoogvenster te sluiten.

Uw catalogus repareren

Uw catalogusbestand kan soms beschadigd raken, bijvoorbeeld na een stroomstoring. Gebruik de functie Repareren van Catalogusbeheer om deze schade te herstellen.

 1. Zorg dat Adobe Premiere Elements en de Photoshop Elements Editor zijn gesloten.

 2. Selecteer Bestand > Catalogi beheren. Het dialoogvenster Catalogusbeheer wordt geopend.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Catalogusbeheer de catalogus die u wilt repareren.

 4. Klik op Repareren.

  Een catalogus repareren
  Selecteer een catalogus en klik op Repareren om catalogusproblemen op te lossen.

 5. Wanneer Elements Organizer klaar is met de foutcontrole, selecteert u Gegevens visuele gelijkenis opnieuw indexeren en klikt u daarna op Toch repareren.

  Een catalogus repareren

Dit kan even duren, zeker als het een grote catalogus betreft. Er verschijnt een dialoogvenster wanneer uw catalogus is hersteld. Klik op OK om dit dialoogvenster te sluiten.

De miniaturencache wissen

Als u geen miniaturen van media in uw catalogus kunt bekijken, kunt u de miniaturencache wissen in Elements Organizer. Ga als volgt te werk om de miniaturencache te wissen:

 1. Start Elements Organizer en selecteer Help > Systeeminfo.

 2. Maak in het dialoogvenster Systeeminfo onder Huidige locatie een aantekening van de locatie in het veld Cataloguslocatie.

 3. Sluit Elements Organizer en open de cataloguslocatie die u in de vorige stap hebt genoteerd.

 4. Hernoem 'thumb.5.cache' naar 'thumb.5_old.cache' in de catalogusmap en start Elements Organizer opnieuw.

  Opmerking:

  Als u de miniaturen niet kunt weergeven nadat u de app opnieuw hebt gestart, volgt u de stappen in Uw catalogus optimaliseren en Uw catalogus repareren.

De meest recente back-up van uw catalogus herstellen of een catalogus maken

Een catalogus kan soms zo beschadigd worden dat de functies Optimaliseren en Repareren het probleem niet kunnen verhelpen.

Als u een back-up van uw catalogus hebt gemaakt, herstelt u de meest recente back-up van uw catalogus. Raadpleeg voor instructies de Help van Elements Organizer.

Als u geen back-up hebt, maakt u een catalogus en importeert u uw foto's en andere mediabestanden opnieuw.

Zo maakt u een catalogus:

 1. Zorg dat Adobe Premiere Elements en Photoshop Elements Editor zijn gesloten.
 2. Selecteer Bestand > Catalogi beheren om Catalogusbeheer te openen.

 3. Klik op Nieuw in Catalogusbeheer.

  Een catalogus maken
  Klik op Nieuw om een catalogus te maken.

 4. Voer een naam in voor de nieuwe catalogus, en klik op OK. Elements Organizer wordt vervolgens geopend met de nieuwe, lege catalogus.

  Naam van catalogus
  Voer de naam in van de catalogus die u wilt maken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account