Crashrapporten indienen

Crashrapporten verzenden in het geval van een probleem met Photoshop of Lightroom

Mocht er een probleem optreden met Photoshop of Lightroom, dan kunt u crashrapporten bekijken en verzenden via het dialoogvenster Adobe Crash Reporter.

Opmerking:

Bevriezen en crashen zijn niet hetzelfde. Vaststellen wanneer iets is vastgelopen:

Ga naar Een procesvoorbeeld of spindump krijgen | macOS.

Waarom zou u crashrapporten verzenden?

Waarom zou u crashrapporten indienen bij Adobe met uw e-mailadres en een beschrijving van uw acties toen het probleem zich voordeed?

 • Als het om bekende problemen gaat, kunnen we een oplossing voor het probleem e-mailen.
 • Als het om onbekende problemen gaat, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk rapporten met gedetailleerde beschrijvingen en contactgegevens ontvangen. Zo kunnen we het probleem sneller opsporen en oplossen.
 • Dankzij de hulp van de gebruikers die rapporten met hun contactgegevens en gedetailleerde beschrijvingen hebben ingediend, zijn Photoshop en Lightroom stabielere toepassingen.

Hoe u crashrapporten aan ons kunt verzenden

Het dialoogvenster Adobe Crash Reporter verschijnt enkele ogenblikken nadat het probleem is opgetreden:

Photoshop-crashrapport verzenden

Opmerking:

Als het Crash Reporter-venster niet verschijnt, hebt u mogelijk een optie geselecteerd om het venster niet weer te geven. Voer deze stappen uit om de voorkeur in te stellen op Dit venster altijd weergeven:

macOS

 1. Cmd+klik op het pictogram van de Photoshop-app en kies Toon pakketinhoud.
 2. Selecteer Inhoud > Frameworks > AdobeCrashReporter.framework.
 3. Opdracht + klik op de alias met de naam AdobeCrashReporter en selecteer Oorspronkelijk document weergeven.
 4. Dubbelklik op Adobe Crash Reporter (rode app-pictogram, niet het zwarte uitvoerbare UNIX-bestand AdobeCrashReporter).
 5. Kies Dit venster altijd weergeven en klik op Gereed.

Windows

 1. Open Start
 2. Zoek naar „Opdrachtprompt" en start deze
 3. Voer de volgende opdracht in:
  • REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CommonFiles\CRLog /v "Never Ask" /t REG_SZ /d 0
 4. Druk op de toets Enter
 5. Als u wordt gevraagd „Value Never Ask bestaat, overschrijven (Ja/Nee)?”, kiest u Ja
 1. Voer een gedetailleerde beschrijving in.

  Als u het probleem kunt reproduceren met specifieke stappen, verzoeken we u die stappen te noteren. Zelfs als u niet precies de stappen weet om het probleem te reproduceren, vragen we u zo veel mogelijk details te geven over wat u aan het doen was toen het probleem optrad: welke bewerking was u aan het uitvoeren? Wat voor type document was u aan het gebruiken? Hebt u onlangs nog invoegtoepassingen gebruikt? Als het probleem specifiek is voor een bepaald bestand, dan kunt u het bestand delen via Creative Cloud Dropbox, of een andere service voor het delen van bestanden en in de probleembeschrijving een koppeling naar het bestand opnemen.

 2. Voeg uw e-mailadres toe.

  Mogelijk neemt iemand van het productteam contact met u op om meer informatie te verzamelen of e-mailt het team u een oplossing of tussenoplossing.

Meer informatie over Adobe Crash Reporter

In het ongelukkige geval dat Photoshop of Lightroom crasht, maakt de Adobe Crash Reporter een logbestand van de acties die de app uitvoerde toen het programma vastliep. Het uploadt die informatie naar een database en het technische team van gebruikt die informatie om het vastlopen te analyseren en oplossingen te ontwikkelen.

Adobe Crash Reporter is een waardevol programma voor de ontwikkelaars van Photoshop en Lightroom: ze gebruiken het om de meeste belangrijke bugs op te sporen en op te lossen.

Opmerking:

Verwar de Adobe Crash Reporter niet met de crashreporters van Apple of Microsoft. Deze sturen informatie niet rechtstreeks naar Adobe.

Privacy bij Adobe Crash Reporter

U krijgt de garantie dat Adobe uw activiteiten niet kan volgen via de Adobe Crash Reporter. Photoshop en Lightroom detecteren de crash en we weten hier pas van als u het rapport naar Adobe verstuurt. Het rapport wordt op uw computer gemaakt. Als u ervoor kiest om het rapport naar ons toe te sturen (wat we erg zouden waarderen), worden alleen niet-persoonlijke gegevens naar Adobe verstuurd. Dit is onder meer informatie over in welk deel van de software het probleem is opgetreden.

Meer informatie, zoals wat u aan het doen was toen de fout optrad, is erg handig voor het analyseren van het probleem. Als u uw contactgegevens zoals uw e-mailadres opgeeft, gebruikt Adobe die gegevens alleen als we contact moeten opnemen met u over uw probleem of als we u een oplossing of tussenoplossing willen sturen. Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. U kunt het rapport ook anoniem verzenden.

Deze rapporten gaan rechtstreeks naar de technische teams van en zullen voor ons zeer nuttig zijn om het product te helpen verbeteren.

Hoe kan ik problemen zelf oplossen?

Adobe-logo

Aanmelden bij je account