Informatie over DICOM-bestanden (Photoshop Extended)

Opmerking:

Op www.adobe.com/go/vid0028_nl vindt u een video over DICOM-bestanden.

Opmerking:

DICOM (een acroniem voor Digital Imaging and Communications in Medicine) is de meest voorkomende standaard voor het ontvangen van medische scans. In Photoshop Extended kunt u de volgende typen DICOM-bestanden openen en ermee werken: DC3-, DCM- of DIC-bestanden of bestanden zonder bestandstoevoeging. DICOM-bestanden kunnen meerdere segmenten, ofwel frames, bevatten die de verschillende lagen van een scan vertegenwoordigen.

Photoshop leest alle frames in een DICOM-bestand en zet deze om in Photoshop-lagen. Photoshop kan ook alle DICOM-frames in een raster op één laag plaatsen of frames openen als een 3D-volume dat u in 3D-ruimte kunt roteren. Photoshop kan 8-, 10-, 12- of 16-bits DICOM-bestanden lezen (Photoshop zet 10- en 12-bits bestanden om in 16-bits bestanden.)

Als u een DICOM-bestand hebt geopend in Photoshop, kunt u alle Photoshop-functies gebruiken om het bestand aan te passen, te markeren of er een notitie voor te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld een opmerking toevoegen aan het bestand met het gereedschap Notities, een bepaald gebied op de scan markeren met het gereedschap Potlood of het filter Stof en krassen gebruiken om stof of krassen te verwijderen van een scan. Gebruik de liniaal of de selectiegereedschappen om de inhoud van afbeeldingen te meten.

Opmerking:

Elke metingschaal in een DICOM-bestand wordt automatisch met het bestand geïmporteerd. Als er geen schaal in het bestand staat, wordt de standaardschaal van 1 pixel = 1 mm als een aangepaste metingschaal toegevoegd. Zie De metingschaal instellen (Photoshop Extended).

U kunt 8-bits DICOM-bestanden opslaan in alle bestandsindelingen die door Photoshop worden ondersteund (16-bits bestanden moeten worden opgeslagen als DICOM-, Photoshop, Photoshop PDF-, Photoshop Raw-, PNG- of TIFF-bestanden of in de indeling voor grote documenten).

Opmerking:

Als u een bestand opslaat in de DICOM-indeling, gaan alle laagstijlen, aanpassingen, overvloeimodi of maskers verloren.

U kunt metagegevens voor DICOM-bestanden ook weergeven en bewerken in Bridge of in het dialoogvenster Bestandsinfo in Photoshop. DICOM-bestanden ondersteunen externe automatisering via scripting (zie Scripting).

Een DICOM-bestand openen (Photoshop Extended)

Voordat u een DICOM-bestand opent, kunt u opgeven hoe DICOM-frames worden geopend (als lagen, in een raster of als een 3D-volume) en kunt u opties instellen (in het dialoogvenster DICOM-bestand importeren) om de metagegevens van patiënten anoniem te maken en bedekkingen weer te geven. Tijdens het importeren kunt u ook pannen, zoomen en vensters nivelleren.

Het dialoogvenster DICOM-bestand importeren bevat bovendien DICOM-koptekstgegevens, d.w.z. tekstinformatie over het bestand, zoals de afmetingen, de gegevensresolutie en of de gegevens al dan niet zijn gecomprimeerd.

Opmerking:

Met de opdracht Nieuwe videolaag uit bestand kunt u een reeks van meerdere uit één frame bestaande DICOM-bestanden importeren in één gelaagd Photoshop-bestand. Zie Reeksen afbeeldingen importeren (Photoshop Extended).

 

 1. Kies Bestand > Openen, selecteer een DICOM-bestand en klik op Openen.
 2. Selecteer de frames die u wilt openen. Houd Shift ingedrukt en klik om opeenvolgende frames te selecteren. Als u meerdere frames wilt selecteren die niet aan elkaar grenzen, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) en klikt u op de desbetreffende frames. Klik op Alles selecteren om alle frames te selecteren.

  Opmerking:

  Gebruik het schuifwieltje van de muis (Windows) of klik op de naar links of rechts wijzende pijl onder het grote voorvertoningsgebied om snel door de frames te bladeren.

 3. Maak een keuze uit de volgende opties en klik op Openen.

  Frames importeren

  Met de opdracht Frames importeren als lagen plaatst u DICOM-frames op lagen. Kies Meerdere frames in raster om meerdere frames in een raster weer te geven (typ waarden in de vakken Rijen en Kolommen om de hoogte en breedte in het raster op te geven). Importeren als volume opent de DICOM-frames als een volume. Daarbij wordt de z-afstand bepaald door DICOM-instellingen en worden gegevens tussen de frames geïnterpoleerd. U kunt het volume vanuit elke hoek bekijken en daarbij gebruikmaken van een heel scala aan rendermodi om gegevens te markeren.

  DICOM-gegevensset

  Kies Naamloos maken als u de metagegevens van patiënten anoniem wilt maken. Kies Bedekkingen tonen om bedekkingen als notities, curven of tekst weer te geven.

  Vensteropties

  Selecteer Vensteropties tonen om het contrast (Vensterbreedte) en de helderheid (Vensterniveau) aan te passen. U kunt ook met het gereedschap Vensterniveau omhoog of omlaag slepen om het niveau aan te passen of naar rechts of links om de breedte aan te passen. In het menu Venstervoorinstelling kunt u bovendien gebruikelijke voorinstellingen voor radiologie kiezen (Standaard, Long, Rug of Buik). Kies Afbeelding omkeren om de helderheidswaarden van het frame om te draaien.

  Opmerking:

  Als u wilt zoomen, kiest u een zoomniveau in het menu Zoomniveau selecteren (of klik op de plus- en mintekens om respectievelijk in en uit te zoomen). Klik op het pictogram van het gereedschap Handje boven in het dialoogvenster en sleep over het frame om te pannen.  

Een 3D-volume maken van DICOM-frames (Photoshop Extended)

 1. Kies Bestand > Openen, selecteer een DICOM-bestand en klik op Openen.
 2. Selecteer de frames die u in een 3D-volume wilt omzetten. Houd Shift ingedrukt en klik om opeenvolgende frames te selecteren. Als u meerdere frames wilt selecteren die niet aan elkaar grenzen, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) en klikt u op de desbetreffende frames. Klik op Alles selecteren om alle frames te selecteren.
 3. Selecteer in Opties voor importeren frames de optie Importeren als volume en klik op Openen.

Er wordt een 3D-volume van de DICOM-frames gemaakt dat op een 3D-laag in het deelvenster Lagen wordt geplaatst. U kunt met de 3D-plaatsingsgereedschappen van Photoshop het 3D-volume vanuit elke hoek bekijken of de renderinstellingen wijzigen om gegevens beter te visualiseren.

 • Het oorspronkelijke DICOM-bestand wordt behouden als een diffuse structuurlaag die aan de 3D-volumelaag is gekoppeld. Zie Structuren bewerken in 3D (Photoshop Extended) voor meer informatie over 3D-structuren.

 • Dubbelklik op de structuurlaag om het DICOM-bestand als een slim object in een eigen documentvenster te openen. De DICOM-frames worden als afzonderlijke lagen in het deelvenster Lagen weergegeven.

 • Alle wijzigingen die u aan elke laag aanbrengt, worden toegepast op het 3D-volume wanneer u het slimme object sluit en opslaat.

U kunt het 3D-volume opslaan door de 3D-laag te exporteren of het bestand als een PSD-bestand op te slaan. Zie 3D-bestanden opslaan en exporteren.

Opmerking:

Ga naar www.adobe.com/go/lrvid4006_ps_nl voor een video over het maken van een 3D-volume van DICOM-frames. (De bespreking van DICOM-frames begint na 1 minuut en 30 seconden.)

Het 3D-volume vanuit verschillende hoeken bekijken

 1. Selecteer in het deelvenster Lagen de 3D-laag met het DICOM-volume.
 2. Selecteer het 3D-plaatsingsgereedschap of een 3D-cameragereedschap in het deelvenster Gereedschappen.
 3. Gebruik de plaatsings- of cameragereedschappen op de optiebalk om het 3D-volume te roteren, te verplaatsen of te schalen. Zie 3D-object- en cameragereedschappen (Photoshop Extended).

  Opmerking:

  Als OpenGL op uw systeem is ingeschakeld, kunt u ook met de 3D-as het 3D-volume roteren, verplaatsen en schalen. Zie 3D-as (Photoshop Extended).

Een 3D-volume in verschillende rendermodi weergeven

 1. Selecteer in het deelvenster Lagen de 3D-laag met het DICOM-volume.
 2. Kies Venster > 3D om het 3D-deelvenster te openen.
 3. Selecteer een rendermodus in het menu Voorinstelling in de onderste sectie van het 3D-deelvenster.

  Opmerking:

  Rendermodi waarbij een overdrachtsfunctie wordt gebruikt, gebruiken een Photoshop-verloop voor het renderen van waarden in het volume. De verloopkleur en dekkingswaarden worden gecombineerd met de grijswaarden in het volume om verschillende typen inhoud te optimaliseren of markeren. Rendermodi van de overdrachtsfunctie zijn alleen beschikbaar bij DICOM-afbeeldingen met grijswaarden.

  Verbeterde grenzen

  Hiermee verlaagt u de dekking van homogene regio's zonder de dekking van de grenzen te wijzigen. Zo kan ook de ruis in het volume worden verminderd.

  Volledig bereik van kleurenschaal

  Dit is een overdrachtsfunctie waarbij een Photoshop-kleurverloop van een volledige 'regenboog' wordt gebruikt.

  Hooglichten in hoog bereik

  Deze overdrachtsfunctie gebruikt de kleur wit voor het gehele bereik, een dekking van nul voor lage bereikwaarden en een hoge dekking voor hoge bereikwaarden.

  Hooglichten in laag bereik

  Deze overdrachtsfunctie gebruikt de kleur wit voor het gehele bereik, een dekking van nul voor hoge bereikwaarden en een hoge dekking voor lage bereikwaarden.

  Projectie van maximale intensiteit

  Hiermee worden maximumwaarden in het volume weergegeven. Dit geeft een snel voorbeeld van de structuur van het volume. Over de diepte wordt geen enkele informatie gegeven.

  Kleurenschaal rood-blauw

  Deze overdrachtsfunctie gebruikt een kleurenverloop van volledig rood-blauw.

  Dunne isolijnen

  Deze overdrachtsfunctie gebruikt een constante kleur, terwijl de dekkingscomponent een functie met meerdere pieken is om isowaarden weer te geven.

  Röntgen

  Deze optie benadert de röntgenstralen van een röntgenapparaat. Dit effect komt van pas bij het genereren van een afbeelding van een CT-scan, zodat het lijkt alsof een röntgenopname van hetzelfde object is gemaakt.

  Kleurenschaal zwart-wit

  Deze overdrachtsfunctie gebruikt een zwart-witte kleurencomponent.

 4. (Optioneel) Als u een aangepaste rendermodus maakt, klikt u op Renderinstellingen in het 3D-deelvenster om het dialoogvenster 3D-renderinstellingen te openen. Selecteer opties in de sectie Volumestijlen van het dialoogvenster. Zie Renderinstellingen aanpassen.

DICOM-frames als JPEG-bestanden exporteren (Photoshop Extended)

 1. Open een DICOM-bestand en stel opties in het dialoogvenster DICOM-bestand importeren in (zie Een DICOM-bestand openen (Photoshop Extended)).
 2. Selecteer frames in het dialoogvenster DICOM-bestand importeren: houd Shift ingedrukt en klik om aangrenzende frames te selecteren, houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik om niet-aangrenzende frames te selecteren. U kunt ook op Alles selecteren klikken om alle frames te selecteren.
 3. Typ een voorvoegsel in het vak Voorvoegsel in het gebied Exportopties.
 4. Klik op Presentatie exporteren (JPEG), selecteer een map en klik op Selecteren.

  De JPEG-bestanden worden opgeslagen op de opgegeven locatie, waarbij het voorvoegsel aan de bestandsnamen wordt toegevoegd. Als u meerdere frames hebt geselecteerd, voegt Photoshop oplopende nummers toe aan het einde van iedere bestandsnaam (bijvoorbeeld DICOM Frame1, DICOM Frame2, DICOM Frame3).

DICOM-metagegevens (Photoshop Extended)

U kunt verschillende categorieën DICOM-metagegevens weergeven en bewerken in het dialoogvenster Bestandsinfo van Photoshop.

Patiëntgegevens

Hier ziet u de naam, de id, het geslacht en de geboortedatum van de patiënt.

Onderzoeksgegevens

Hier vindt u de id van het onderzoek, de naam van de verwijzende arts en de datum, tijd en een beschrijving van het onderzoek.

Seriegegevens

Hier vindt u informatie over de serie, zoals het nummer, de modaliteit, datum en tijd, en een beschrijving.

Apparaatgegevens

Hier ziet u de fabrikant van de apparatuur en de instelling waarin met de apparatuur wordt gewerkt.

Afbeeldingsgegevens

Hier vindt u de syntaxis van de overdracht, de fotometrische interpretatie, de afbeeldingsbreedte en -hoogte, het aantal bits per pixel en het aantal frames. (U kunt deze velden niet bewerken.)

DICOM-bestanden animeren (Photoshop Extended)

Als u DICOM-segmenten of -frames wilt animeren, selecteert u alle DICOM-lagen en kiest u Frames maken van lagen in het menu van het deelvenster Animatie (tijdlijn).

Nadat u frames hebt gemaakt in het deelvenster Animatie (tijdlijn), kunt u de DICOM-bestanden opslaan als QuickTime-films (DICOM-bestanden met grijswaarden wijzigen in RGB en deze vervolgens renderen naar video). U kunt frames bovendien opslaan als geanimeerde GIF-bestanden (kies Bestand > Opslaan voor web en apparaten).

U kunt ook met het deelvenster Tijdlijn een 3D-volume dat van een DICOM-bestand is gemaakt, van animatie voorzien. Zie 3D-objecten en -animaties maken (Photoshop Extended).

Opmerking:

Op www.adobe.com/go/vid0028_nl vindt u een video over het animeren van DICOM-bestanden. (De bespreking van animatie begint na 2 minuten en 30 seconden.)