Info over metagegevens

Metadata zijn een aantal gestandaardiseerde gegevens over een bestand, zoals de auteursnaam, resolutie, kleurruimte, auteursrecht en toegepaste sleutelwoorden. De meeste digitale camera's bevestigen bijvoorbeeld enige basisgegevens aan een afbeeldingsbestand, zoals hoogte, breedte, bestandsindeling en de tijd waarop de afbeelding is genomen. Met behulp van metadata kunt u uw workflow stroomlijnen en uw bestanden ordenen.

Over de XMP-standaard

Metagegevensinformatie wordt opgeslagen met de Extensible Metadata Platform-standaard (XMP), waarop Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign en Adobe Photoshop zijn gebouwd. Aanpassingen die met Photoshop® Camera Raw in afbeeldingen worden aangebracht, worden opgeslagen als XMP-metagegevens. XMP is samengesteld op basis van XML en in de meeste gevallen worden de metadata in het bestand opgeslagen. Indien het niet mogelijk is om de informatie in het bestand op te slaan, worden metadata in een apart bestand opgeslagen, een zogenaamd secundair bestand. XMP vereenvoudigt het uitwisselen van metadata tussen Adobe-toepassingen en tussen verschillende publicatieworkflows. U kunt bijvoorbeeld de metadata van een bestand als een sjabloon opslaan en de metadata vervolgens importeren in andere bestanden.

Metagegevens die in andere indelingen zijn opgeslagen, zoals de Exif-, IPTC (IIM)-, GPS- en TIFF-indelingen, worden gesynchroniseerd en beschreven met XMP, zodat ze gemakkelijker kunnen worden weergegeven en beheerd. Andere toepassingen en functies maken ook gebruik van XMP om te communiceren en om informatie (zoals opmerkingen bij een versie) op te slaan. U kunt deze informatie opzoeken met Adobe Bridge.

In de meeste gevallen blijven de metadata in het bestand behouden, zelfs als de bestandsindeling wordt gewijzigd (bijvoorbeeld van PSD in JPG). Metadata worden ook behouden wanneer de bestanden in een Adobe-document of -project worden geplaatst.

Opmerking:

C++- en Java-ontwikkelaars kunnen het verwerken en uitwisselen van metagegevens aanpassen met gebruik van de XMP Toolkit SDK. Adobe Flash- en Flex-ontwikkelaars kunnen het dialoogvenster Bestandsinfo aanpassen met gebruik van de XMP File Info SDK. Bezoek de Adobe-website voor meer informatie.

Werken met metagegevens in Adobe Bridge en Adobe Creative Suite-componenten

Veel van de krachtige functies van Adobe Bridge waarmee u uw bestanden en bestandsversies kunt ordenen, zoeken en bijhouden, zijn afhankelijk van XMP-metadata in uw bestanden. Adobe Bridge biedt twee manieren om met metadata te werken: via het deelvenster Metadata en via het dialoogvenster Bestandsinfo.

In bepaalde gevallen kunnen er meerdere weergaven voor dezelfde metadataeigenschap bestaan. Een eigenschap kan bijvoorbeeld in een weergave worden aangeduid met Auteur en in een andere met Maker, maar allebei verwijzen ze naar dezelfde onderliggende eigenschap. Zelfs als u deze weergaven voor bepaalde workflows aanpast, blijven ze voldoen aan de XMP-standaard.

Opmerkingen

U kunt notities aan een afbeelding in Photoshop toevoegen. Dit is handig wanneer u opmerkingen over de kwaliteit, de productie of andere informatie aan de afbeelding wilt koppelen. Geschreven en gesproken notities worden in de afbeelding weergegeven als kleine, niet-afdrukbare pictogrammen. Deze zijn gekoppeld aan een plaats in de afbeelding, niet aan een laag. U kunt notities verbergen of tonen, of notities openen om de inhoud ervan weer te geven of te bewerken.

Notities toevoegen

U kunt overal op het canvas van Photoshop notities toevoegen. Als u een notitie maakt, verschijnt er een pictogram op de afbeelding.

 1. Selecteer het gereedschap Notitie in de gereedschapset. (Houd het pipet ingedrukt als u dit gereedschap niet kunt zien.)
 2. In de optiebalk voert u de volgende benodigde gegevens in:

  Auteur

  Hier geeft u de naam van de auteur op.

  Kleur

  Hier selecteert u de kleur van het notitiepictogram. Als u op het kleurvakje klikt, wordt de Adobe Kleurkiezer geopend en kunt u een kleur selecteren.

 3. Klik op de plaats waar de notitie moet komen.
 4. De cursor wordt automatisch geactiveerd.

Notities tonen of verbergen

Voer een van de volgende handelingen uit om notities te tonen of te verbergen:

 • Kies Weergave > Tonen > Notities.

 • Kies Weergave > Extra’s. Met deze opdracht kunt u ook rasters, hulplijnen, selectieranden, doelpaden en segmenten tonen of verbergen.

Notities openen en bewerken

 • Dubbelklik met het gereedschap Notitie op het notitiepictogram in de afbeelding. Het tekstbewerkingsgebied wordt weergegeven in het deelvenster Notities.
 • Kies Venster > Notities om het deelvenster Notities weer te geven en klik op de voor- of achteruit wijzende pijl om alle notities in de actieve afbeelding te doorlopen.

Notities importeren uit een samengevoegd PDF-bestand van een afbeelding met meerdere lagen

Wanneer u een PDF-bestand opent in Photoshop, worden alle notities in dat bestand automatisch geïmporteerd. Wellicht wilt u notities echter afzonderlijk importeren als deze zijn toegevoegd aan een samengevoegde PDF-versie van een afbeelding met meerdere lagen. Dit betekent dat revisoren die niet beschikken over Photoshop, opmerkingen kunnen invoeren, terwijl u opmerkingen in de context van het ontwerp met meerdere lagen kunt weergeven.

 1. Kies Bestand > Importeren > Notities.

 2. Selecteer een PDF- of FDF-bestand dat notities bevat en klik op Laden.

De annotaties worden weergegeven op de locaties waarop ze in het brondocument zijn opgeslagen.

Notities verwijderen

 1. Selecteer het gereedschap Notitie en voer een van de volgende twee handelingen uit:

  • Als u één notitie wilt verwijderen, klikt u op de desbetreffende notitie in de afbeelding en daarna op het pictogram Notitie verwijderen  in het deelvenster Notities.

  • Als u alle notities wilt verwijderen, klikt u op Alles wissen op de optiebalk.