PDF-filen ser annerledes ut enn kildedokumentet | Acrobat.com

PDF ser ikke ut som dets kildedokument

Når du oppretter et PDF-dokument med Acrobat.com, ser den resulterende PDF-filen annerledes ut enn originaldokumentet.

Løsning 1: Endre skrifttype i kildedokumentet til en felles skrifttype

Konverter deretter filen til PDF igjen.

Løsning 2: Bruk skrivebordsversjonen av Adobe Acrobat

Adobe Acrobats konverteringsmotor har tilgang til alle skrifttyper som er installert på ditt system.

Tilleggsinformasjon

Lagring til andre formater kan endre sideelementer, som bildeplassering, linjebrudd og sidebrudd. 

Hvis en skrifttype i kildedokumentet ikke er tilgjengelig på Acrobat.coms konverteringsservere, skiftes skrifttypen ut.

Selv om Acrobat.coms konverteringsservere har mange skrifttyper, kan ikke Adobe levere alle skrifttyper på markedet. 

Hvis forslagene over ikke hjelpe, kan du kontakte Adobe kundestøtte via chat på https://helpx.adobe.com/no/contact.html.

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din