Løsninger på vanlige problemer ved visning av PDF-er fra nettsider.

Symptomer 

Vanlige symptomer når PDF-er ikke kan vises på nett:

 • En tom side i nettleseren
 • Et rødt X-ikon
 • En indikator for ødelagt objektkobling (for eksempel en rød firkant, en blå trekant eller en blå sirkel)
 • Feil: "Den Adobe Acrobat/Reader som kjører kan ikke brukes til å vise PDF-filer i en nettleser. Adobe Acrobat//Reader versjon 8 eller 9 er påkrevet. Vennligst gå ut og prøv igjen."

For å løse noen av de vanligste problemene med PDF-visning, følger du instruksjonene nedenfor i denne rekkefølgen: Oppdater Reader eller Acrobat, fiks problemer med PDF, sjekke innstillingene for nettleser, reparer eller installer Reader eller Acrobat.

Oppdater Reader eller Acrobat

Adobe utgir gratis sikkerhetsoppdateringer én gang i kvartalet. Sørg for å oppdatere til den nyeste versjonen av Reader eller Acrobat. Oppdateringene inkluderer ofte utbedringer av vanlige problemer. Last ned den nyeste gratisoppdateringen.

 1. Åpne Reader eller Acrobat.

 2. Velg Hjelp > Se etter oppdateringer. 

  Acrobat 9 og tidligere: Hvis en ny oppdatering er tilgjengelig, installeres den automatisk.

  Acrobat X og XI: Klikk påOppdater og klikk deretter på Installer.

  Acrobat DC: Fortsatt til neste trinn.

  Se etter oppdateringer
 3. Når dialogboksen for oppdateringen vises, klikker du på Last ned.

  Oppdater Acrobat
 4. Etter at nedlastingen er ferdig, klikker du på Acrobats installeringsikon. I Acrobat Updater-vinduet klikker du på Installer.

  Oppdatering er klar
 5. Etter at installasjonen er ferdig, starter du datamaskinen på nytt og tester PDF-en igjen for å se om den kan vises.

PDF-løsninger

Oppdater eller last inn siden på nytt

Ofte vil bare det å oppdatere siden i nettleseren gjøre at PDF-en lastes inn fullstendig.

 • Hold nede Shift-knappen og trykk på  Oppdater eller  knappen for å laste inn siden på nytt i nettleseren.

Prøv å vise en annen PDF

Prøv å vise en annen PDF. For eksempel, se om detteprøveskjemaet vises i nettleseren din. Hvis Acrobat eller Reader kan åpne prøveskjemaet, kan det hende den andre PDF-en er skadet eller webserveren kan ha problemer. Hvis mulig, kontakter du personen eller selskapet som administrerer nettsiden.

Prøv å vis en PDF på harddisken din

Se om nettleseren kan åpne en PDF fra lokal harddisk i stedet for fra nettet. For denne testen trenger du en PDF lagret på datamaskinen.

 1. I nettleseren gjør du ett av følgende:

  • Mac OS: Velg Fil > Åpne (eller Åpne fil).
  • Windows: Trykk på Ctrl+O.
 2. Klikk på Bla gjennom.

 3. (Kun Windows) Velg Alle filer fra menyen Filtype.

  Velg alle filer
 4. Finn en PDF på datamaskinen din, velg den og klikk på Åpne.

  Hvis PDF-en åpnes, kan det hende nettsiden har et problem. Kontakt personen eller selskapet som administrerer nettsiden.

Løsninger for nettleser og nettleserinnstillinger

Bruk en annen nettleser

Det kan hende at visse elementer på datamaskinen, som sikkerhetsinnstillinger eller informasjonskapsler i nettleseren, forhindrer visning av en PDF. Den raskeste løsningen er ofte å åpne siden i en annen nettleser. Prøv en av følgende nettlesere som du ikke har prøvd allerede:

 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Microsoft Internet Explorer
 Apple Safari

For en liste over kompatible nettlesere for Reader og Acrobat, sekompatible nettlesere.

Bytt til kompatibilitetsvisning (Internet Explorer)

Noen nettsider vises bedre i kompatibilitetsvisning i Internet Explorer. Kompatibilitetsvisning viser en side som om den var i en annen utgave av nettleseren.

For instruksjoner om hvordan du bytter til denne visningen, ser du Fiks visningsproblemer med Kompatibilitetsvisning.

Start datamaskinen på nytt, og prøv så å åpne PDF-filen igjen

Start datamaskinen på nytt og åpne nettsiden igjen. Å starte datamaskinen på nytt sletter datamaskinens minne og minnehurtigbufferen. Å simpelthen starte datamaskinen på nytt løser ofte visningsproblemer.

Slett midlertidige filer for nettleseren (Internet Explorer, Firefox og Chrome)

Slett nettleserens hurtigbuffer (kalles noen ganger midlertidige Internett-filer) for å forsikre deg om at du ser en ny versjon av siden. 

Vær forsiktig når du velger alternativene. Slett kun nettleseren hurtigbuffer. Hvis du sletter alle midlertidige Internett-filer, kan det hende du sletter informasjonskapsler som inneholder innloggingsinformasjon og preferanser. De fleste nettlesere lar deg velge hvilke type innhold du ønsker å slette.

Fjern historikk
Firefox’ dialogboks Slett all historie lar deg slette kun nettleserens hurtigbuffer.

Du finner instruksjoner om hvordan du fjerner nettleserens hurtigbuffer i disse artiklene: 

Firefox: Fjern nylig surfing, søk og nedlastingshistorie

Chrome: Fjern hurtigbuffer, historikk og andre nedlastingsdata

Internet Explorer 8 til 11: Se og slett nettleserhistorikk

Internet Explorer 7Fjern nettsidehistorikk

Tilbakestill Vis PDF i nettleserinnstillinger (Acrobat/Reader X eller tidligere)

Prøv å tilbakestille visningsinnstillingene i nettleseren for å løse visningsproblemet.

 1. I Reader eller Acrobat høyreklikker du i dokumentvinduet og velger Innstillinger for sidevisning.

  Sidevisningsinnstillinger
 2. Velg Internett for listen til venstre.

  Velg Internett-innstillinger
 3. Fjern valget av Vis PDF i nettleser og klikk deretter OK.

  Fjern valget av Vis PDF i nettleser
 4. Prøv å åpne PDF-filen igjen fra nettsiden.

Vis PDF i 32-bitersversjonen av Internet Explorer eller Safari (kun Windows Vista)

Denne prosedyren gjelder kun Windows Vista-brukere med Internet Explorer 9 eller tidligere.

Acrobat og Reader er 32-bitersprogrammer på Windows. Dersom du forsøker å åpne en PDF-fil i en 64-bitersversjon av Internet Explorer, åpnes filen i Acrobat eller Reader, ikke i nettleseren.

Merk:

Kun Reader 10.1 og Acrobat 10.1 og nyere versjoner støtter Internet Explorer 9.

Slik sjekker du om du bruker 32-bitersversjonen av Internet Explorer:

 1. Velg Hjelp > Om Internet Explorer i Internet Explorer. (I noen versjoner av Internet Explorer må du klikke på spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne for å åpne Om Internet Explorer.)

  Om Internet Explorer 9

  Hvis du ser «64-bitersutgave» ved siden av versjonen, går du til steg 2.

  Internet Explorer 64-biters.
 2. For å bytte til 32-biters Internet Explorer, lukker du først 64-bit Internet Explorer. Deretter dobbeltklikker du på programikonet for 32-biterversjonen:

  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

  Internet Explorer 32-biterr

Reader- og Acrobat-løsninger

Reparer Reader eller Acrobat

Reader eller Acrobat kan være skadet. Reparasjon av installasjonen er et kjapt feilsøkingsalternativ.

Reparere fra Reader eller Acrobat

Velg Hjelp > Reparer installasjon.

Hjelp > Reparer installasjon

Reparere med kontrollpanelet (Windows)

Du kan også reparere Acrobat eller Reader ved å bruke Windows kontrollpanel.

 1. Lukk Reader eller Acrobat.

 2. Klikk på Start > Kontrollpanel.

  Start kontrollpanel
 3. Gjør ett av følgende i kontrollpanelet, avhengig av hvilken Windows-versjon du bruker:

  • (Windows 7/Vista) Klikk på Programmer og deretter på Programmer og funksjoner.
  • (Windows XP) Dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer.
 4. Velg Adobe Reader eller Adobe Acrobat fra listen med programmer.

 5. Klikk på Endre og følg instruksjonene for å reparere programmet.

  Klikk på endre for å reparere
 6. Når prosessen er ferdig, klikker du på Fullfør.

Avanserte løsninger

Hvis ikke noen av løsningene i forrige seksjon løser problemet med å PDF-visning, kan du prøve følgende avanserte framgangsmåte.

Aktiver Adobe PDF-nettlesertillegget (Internet Explorer 8 og nyere)

Sørg for at Adobe PDF-nettlesertillegget er aktivert.

 1. Åpne Internet Explorer og velg Verktøy > Administrer tillegg.

 2. Under tilleggstyper velger du Verktølinjer og utvidelser.

 3. I visningsmenyen velger du Alle tillegg.

  Alle tillegg
 4. Velg Adobe PDF Reader i listen over tillegg.

  Merk:

  Hvis du ikke ser Adobe PDF Reader-tillegget, prøver du de andre alternativene i menyen. På noen systemer vises tillegget hvis du for eksempel velger Kjør uten tillatelse.

 5. Klikk på knappen Aktiver.

  Merk:

  Hvis det står Deaktiver på knappen, er tillegget allerede aktivert. Denne knappen bytter mellom Aktiver og Deaktiver, avhengig av statusen til det valgte tillegget.

  Aktiver angir at Adobe PDF Reader-tillegget åpner PDF-er i nettleseren.

  Deaktiver skrur av tillegget, så det ikke åpner PDF-er i nettleseren.

  Aktiver Acrobat Reader

Aktiver Adobe PDF-nettlesertillegget (Firefox)

Sørg for at Adobe PDF-nettlesertillegget (nppdf32.dll) er aktivert.

 1. Skriv about:plugins i Firefox-adresselinjen

 2. Bla nedover til en del som heter Adobe Acrobat.

  Aktiver i Firefox
 3. Sørg for at filnavnet er «nppdf32.dll» og «Adobe Acrobat Plug-In for Netscape».
  Hvis denne oppføringen er utilgjengelig, installerer du den nyeste versjonen av Reader eller Acrobat.

Kjør Acrobat eller Reader i en ny lokal administratorkonto

Opprett en brukerkonto som har samme tillatelser som kontoen du bruker når problemet oppstår. Alternativt kan du opprette en administratorkonto. Hvis problemet ikke oppstår på nytt når du logger på den nye kontoen, kan den opprinnelige brukerkontoen være skadet.

For informasjon om hvordan du setter opp en brukerkonto, kan du se følgende ressurser eller kontakte nettverksadministrator.

Windows XP: Slik legger du til en ny bruker til datamaskinen

Windows Vista/7/8: Opprette en brukerkonto.

Mac OS X: Sett opp brukere på Mac

Optimere store PDF-filer

Hvis PDF-filen er 4 MB eller større, kan du spørre leverandøren om å optimere PDF-filen. For informasjon om optimalisering av PDF-filer, ser du Optimalisering av PDF-er.

Kontroller registerbanen for Acrobat eller Reader (Windows)

Ansvarsfraskrivelse: Registeret inneholder systemrelatert informasjon som viktig for datamaskinen og applikasjonene. Før du modifiserer registeret, må du ta en sikkerhetskopi av det. Adobe gir ikke støtte for problemer som oppstår som en følge av uriktig modifisering av registeret. Adobe anbefaler på det sterkeste at du ikke foretar endringer i registeret hvis du ikke har erfaring i endring av systemfiler. Se Windows-dokumentasjonen eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

 1. Gå til Start > Kjør.

 2. Skriv regedit og klikk OK.

 3. Søk etter nøkkelen HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Adobe\Acrobat\Exe.

 4. Kontroller at verdien (standard) er satt til banen der Acrobat eller Reader er installert.

  • Standardbanen for Reader er «C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe».
  • Standardbanen for Acrobat er «C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\Acrobat.exe».

  Merk:

  Hvis Acrobat eller Reader ikke er installert på standardbanen, må du kontrollere at nøkkelens standardverdi peker mot den faktiske plasseringen.

Du finner videodemonstrasjon av prosessen her: Sjekk riktig registerbane.

Hvis registerelementet ovenfor ikke finnes på systemet, gjør du som følger:

 1. Gå til Start > Kjør.

 2. Skriv regedit og klikk OK.

 3. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:

  • I dialogboksen for Rediger register, velger du Fil > Eksport.
  • Skriv inn navnet på filen og velg plassering.
  • For eksportrekkevidde, velg Alle.
  • Klikk på Lagre.
 4. Gå til Rediger > Ny > Nøkkel og opprett den manglende HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Adobe\Acrobat\Exe.

 5. Gå til Rediger > Ny > Strengverdi og gi denne nøkkelen navnet (Standard).

 6. Velg (Standard) og gå til Rediger > Endre. Angi standardbanen (ovenfor) i feltet Verdidata for produktet.

 7. Start datamaskinen på nytt.

Reparer HKCR\AcroExch.Document-registernøkkelen (Windows)

Det er mulig at denne nøkkelen er skadet, peker til en gammel versjon av Acrobat eller Reader eller peker til en tredjeparts PDF-viser.

Ansvarsfraskrivelse: Registeret inneholder systemrelatert informasjon som viktig for datamaskinen og applikasjonene. Før du modifiserer registeret, må du ta en sikkerhetskopi av det. Adobe gir ikke støtte for problemer som oppstår som en følge av uriktig modifisering av registeret. Adobe anbefaler på det sterkeste at du ikke foretar endringer i registeret hvis du ikke har erfaring i endring av systemfiler. Se Windows-dokumentasjonen eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

 1. Velg Start > Kjør, skriv regedit i tekstfeltet Åpne i Kjør-dialogboksen og klikk OK.

 2. Sikkerhetskopier din nåværende registerfil:

  • I dialogboksen for Rediger register, velger du Fil > Eksport.
  • Skriv inn navnet på filen og velg plassering.
  • For eksportrekkevidde, velg Alle.
  • Klikk på Lagre.
 3. Naviger til HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document.

 4. Høyreklikk AcroExch.Document og velg Slett. Sørg for at du har riktig nøkkel og klikk på Ja når du blir spurt om noe.

 5. Høyreklikk AcroExch.Document.7 og velg Slett. Sørg for at du har riktig nøkkel og klikk på Ja når du blir spurt om noe.

 6. Denne videoen demonstrerer fremgangsmåten.

   

Endre innholdstypeoverskrift på nettservere (Webmastere)

Dersom du er webmaster eller har administratortilgang til et nettsted, kan du konfigurere serveren slik at den sender innholdstypeoverskriftene application/pdf for PDF-filer. Du finner instruksjoner i dokumentasjonen som kom med nettserveren, eller i denne Microsoft støtte-artikkelen.