Lagre ved hjelp av PDF-optimalisering (Acrobat Pro)

PDF-optimalisering inneholder mange innstillinger for å redusere størrelsen på PDF-filer. Noen av innstillingene for PDF-optimalisering er sammenlignbare med innstillingene som er tilgjengelige når du oppretter en PDF-fil ved hjelp av Distiller. Om du bruker alle disse innstillingene eller bare noen få av dem er avhengig av hvordan du har tenkt å bruke filene og de viktige egenskapene en fil må ha.

Compress PDF files online for free

Reduser raskt størrelsen på PDF-filen på nett.

Prøv gratis nå


I de fleste tilfeller sikrer standardinnstillingene maksimal effektivitet ved at du sparer plass ved at innebygde skrifter fjernes, bilder komprimeres og elementer som du ikke lenger har behov for, fjernes fra filen. Før du optimaliserer en fil, er det lurt å kontrollere hvor mye plass den bruker. Resultatet av kontrollen av plassbruk kan gi deg en idé om hvor det er best å redusere filstørrelsen. Du kan også redusere størrelsen på en PDF-fil ved å bruke kommandoen Reduser filstørrelse.

Merk:

Noen komprimeringsmetoder kan gjøre bilder ubrukelige i en arbeidsflyt for trykkarbeid. Du bør eksperimentere med forskjellige innstillinger før du gjør endringer som ikke kan angres.

Kontrollere plassbruken til en PDF-fil (Acrobat Pro)

Når du kontrollerer plassbruken, lages det en rapport om totalt antall byte som brukes for bestemte dokumentelementer, blant annet skrifter, bilder, bokmerker, skjemaer, navngitte mål og kommentarer, i tillegg til total filstørrelse. Resultatet rapporteres i byte og som prosent av total filstørrelse.

 1. Velg Fil > Lagre som annet > Optimalisert PDF, eller gå til Verktøy > Optimaliser PDF og klikk på Avansert optimalisering. Dialogboksen for PDF-optimalisering åpnes.

 2. Klikk knappen Kontroller plassbruk øverst i dialogboksen.

Merk:

Du kan også kontrollere plassbruken til en PDF-fil i Innhold-panelet. Velg Vis > Vis/skjul > Navigasjonsruter > Innhold. Velg Kontroller plassbruk på alternativermenyen for Innhold-ruten.

Optimalisere en PDF-fil (Acrobat Pro)

 1. Åpne en PDF-fil i Acrobat DC.

 2. Velg Fil > Reduser filstørrelse.

 3. Velg plassering for lagring av filen, og klikk på Lagre. Acrobat DC viser en melding som viser den vellykkede reduksjonen i PDF-filstørrelse.

  Reduser filstørrelse vellykket-melding

 1. Gå til Verktøy > Optimaliser PDF i Acrobat DC.

 2. På verktøylinjen, fra nedtrekkslisten Reduser filstørrelse, klikker du på Reduser flere filer.

  Redusere flere filer
 3. Klikk på Legg til filer > Legg til filer i dialogboksen Ordne dokumenter.

  Velge og legge til filer
 4. Velg filene du vil legge til, i dialogboksen Legg til filer, klikk på Åpne og deretter på OK.

 5. Velg versjonskompatibiliteten du trenger, og klikk på OK.

  Merk: Hvis du er sikker på at alle brukerne bruker Acrobat DC eller Adobe Acrobat Reader DC, kan du redusere filstørrelsen ytterligere ved å begrense kompatibiliteten til den siste versjonen.

 6. Angi innstillinger for mappe og filnavn i dialogboksen Alternativer for utdata, og klikk OK.

 1. Åpne dialogboksen PDF-optimalisering (Fil > Lagre som annet > Optimalisert PDF, eller gå til Verktøy > Optimaliser PDF og klikk på Avansert optimalisering).

 2. Hvis du vil bruke standardinnstillingene, velger du StandardInnstillinger-menyen og går til trinn 6. Hvis du endrer noen av innstillingene i dialogboksen PDF-optimalisering, velges EgendefinertInnstillinger-menyen automatisk.

 3. Velg Behold eksisterende på menyen Gjør kompatibel med for å beholde gjeldende PDF-versjon, eller velg en Acrobat-versjon. (Hvilke alternativer som er tilgjengelige i panelene, varierer avhengig av dette valget.)

 4. Merk av for et panel (for eksempel Bilder, Fonter (Mac OS), Skrifter (Windows) eller Gjennomsiktighet), og velg deretter alternativer i dette panelet. For å unngå at alle alternativene i et panel utføres under optimalisering, fjerner du merket i avmerkingsboksen for det panelet.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil lagre de tilpassede innstillingene, klikker du Lagre og deretter angir du et navn for innstillingene. (Hvis du vil slette en lagret innstilling, velger du den på Innstillinger-menyen og klikker Slett.)

 6. Klikk OK når du er ferdig med å velge alternativer.

 7. Klikk Lagre i dialogboksen Arkiver optimalisert som for å overskrive den originale PDF-filen med den optimaliserte PDF-filen, eller velg et nytt navn eller plassering.

  Merk:

  Hvis du vil optimalisere flere dokumenter samtidig, bruker du utdataalternativene for handlingsveiviseren.

Alternativer for PDF-optimalisering (Acrobat Pro)

Bruk alternativene i panelene i dialogboksen PDF-optimalisering hvis du vil redusere størrelsen på en PDF-fil.

Bilder-panelet

I Bilder-panelet i PDF-optimalisering kan du angi alternativer for komprimering av fargebilder, gråtonebilder og monokrome bilder, og for reduksjon av oppløsning.

Alternativer for PDF-optimalisering i Acrobat
Endre PDF-kompatibiliteten i Bilder-panelet i dialogboksen PDF-optimalisering i Acrobat Pro.

Angi ønskede alternativer:

Reduser oppløsning

Reduserer filstørrelsen ved at oppløsningen for bilder senkes, det vil si at fargene i de opprinnelige bildepunktene slås sammen til større bildepunkt.

Obs! Oppløsningen blir ikke redusert for maskerte bilder og bilder på mindre enn 16 x 16 bildepunkter.

Komprimering

Reduserer filstørrelsen ved å slette unødvendige bildepunktsdata. Vanligvis gir JPEG- og JPEG2000-komprimering bedre resultater på bilder som har gradvise overganger fra farge til farge. ZIP-komprimering er det beste valget for illustrasjoner med store områder av heldekkende, flate farger eller med mønstre som er satt sammen av flate farger. For monokrome bilder er JBIG2-komprimering, som er tilgjengelig i PDF-optimalisering, men ikke i Distiller, bedre enn CCITT-komprimering.

Kvalitet

Bare tilgjengelig for JPEG- og JPEG2000-format. Metodene for JPEG- og JPEG2000-komprimering er vanligvis tapskomprimering, en prosess som fjerner en del bildepunktsdata. Du kan bruke JPEG- eller JPEG2000-tapskomprimering til å farge bilder på forskjellige nivåer (Minimum, Lav, Middels, Høy, Maksimum). For JPEG2000-komprimering kan du også angi uten tap, slik at ingen bildepunktsdata fjernes. Komprimering for monokrome bilder er uten datatap, med unntak av JBIG2-komprimering, som har komprimeringsmodi med og uten datatap.

Inndelingsstørrelse

Bare tilgjengelig for JPEG2000-formatet. Deler opp bildet som komprimeres, til inndelinger med den angitte størrelsen. (Hvis bildehøyden eller -bredden ikke er et jevnt multiplum av inndelingsstørrelsen, brukes delinndelinger på kantene.) Bildedata for hver enkelt inndeling komprimeres individuelt og kan dekomprimeres individuelt. Standardverdien på 256 anbefales.

Optimaliser bare bilder der størrelsen er redusert

Når dette alternativet er valgt og bildeinnstillingen vil føre til at filstørrelsen for et bilde øker, optimaliseres ikke bildet.

Skrifter-panelet (Windows) eller Fonter-panelet (Mac OS)

Du kan sikre nøyaktig samsvar med kildedokumentet ved å bygge inn alle skrifter som brukes i dokumentet. Hvis du ikke trenger et nøyaktig samsvar og du foretrekker en mindre fil, kan du velge ikke å bygge inn skrifter for tekst med latinske eller østasiatiske tegn (tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, koreansk og japansk). Tekst på disse språkene erstattes med en erstatningsskrift når den vises på et system uten de opprinnelige skriftene. Skrifter-panelet (Windows) eller Fonter-panelet (Mac OS) i PDF-optimalisering inneholder to skriftlister: skrifter som innebygging kan deaktiveres for, og skrifter som innebygging skal deaktiveres for. Enkelte skrifter er ikke tilgjengelige for opphevelse av innebygging og vises ikke på Skrifter-panelet. Hvis du vil oppheve innebygging av skrifter i et dokument, velger du én eller flere skrifter i listen Innebygde skrifter, og deretter klikker du knappen Deaktiver innebygging. Hvis du ikke vil bygge inn delsett av innebygde skrifter, fjerner du merket for Gjør alle innebygde skrifter til delsett. Hvis du vil hindre at innebygging fjernes for alle skrifter i dokumentet, merker du av for Ikke deaktiver innebygging av skrifter.

Gjennomsiktighet-panelet

Hvis PDF-filen inneholder grafikk som har gjennomsiktighet, kan du bruke forhåndsinnstillingene i Gjennomsiktighet-panelet i PDF-optimalisering til å slå sammen gjennomsiktighet og redusere filstørrelsen. (Ved sammenslåing bygges gjennomsiktighet inn i tilsvarende grafikk ved at den deles inn i vektorbaserte områder og rastrerte områder.) I PDF-optimalisering brukes gjennomsiktighetsalternativer på alle sider i dokumentet før andre optimaliseringsalternativer brukes.

Hvis du velger kompatibilitetsinnstillingen Acrobat 4.0 og senere, aktiveres Gjennomsiktighet-panelet, og all gjennomsiktighet i filen slås sammen under optimalisering. Dette sikrer kompatibilitet med Acrobat 4.0 og tidligere, som ikke støtter gjennomsiktighet.

Når du oppretter forhåndsinnstillinger for sammenslåing, vises de med standardforhåndsinnstillingene i Gjennomsiktighet-panelet.

Merk:

Sammenslåing av gjennomsiktighet kan ikke angres etter at filen er lagret.

Forkast objekter-panelet

I Forkast objekter-panelet kan du angi objekter du vil fjerne fra PDF-filen, og optimalisere kurvede linjer i CAD-tegninger. Du kan forkaste objekter som er opprettet i Acrobat og andre programmer. Hvis du merker et objekt, fjernes alle forekomster av dette objektet i PDF-filen.

Du kan velge mellom blant annet følgende alternativer under Forkast objekter:

Forkast alle sende-, import- og tilbakestillingshandlinger for skjema

Deaktiverer alle handlinger knyttet til sending eller import av skjemadata, og tilbakestiller skjemafelt. Dette alternativet beholder skjemaobjekter som det er knyttet handlinger til.

Slå sammen skjemafelt

Gjør skjemafelt ubrukelige uten at utseendet deres endres. Skjemadata slås sammen med siden for å bli sideinnhold.

Forkast alle JavaScript-handlinger

Fjerner alle handlinger som bruker JavaScript, fra PDF-filen.

Forkast alle alternative bilder

Fjerner alle versjoner av et bilde med unntak av det som er ment for visning på skjerm. Noen PDF-filer har flere versjoner av samme bilde for ulike formål, for eksempel visning på skjerm med lav oppløsning og utskrift med høy oppløsning.

Forkast innebygde sideminiatyrer

Fjerner innebygde sideminiatyrer. Dette er nyttig for store dokumenter, som kan bruke lang tid på å tegne sideminiatyrer etter at du har valgt sideminiatyrknappen.

Forkast dokumentkoder

Fjerner koder fra dokumentet, som også fjerner tekstens funksjoner for tilgjengelighet og tilpasset flyt.

Konverter utglattede linjer til kurver

Reduserer antallet kontrollpunkter som brukes til å lage kurver i CAD-tegninger, som resulterer i mindre PDF-filer og raskere gjengivelse på skjermen.

Registrer og slå sammen bildefragmenter

Ser etter bilder eller masker som er fragmentert til tynne sektorer, og prøver å slå sammen sektorene til et enkeltbilde eller en enkeltmaske.

Forkast innebygde utskriftsinnstillinger

Fjerner innebygde utskriftsinnstillinger, for eksempel sideskalering og dupleksmodus, fra dokumentet.

Forkast innebygd søkeindeks

Fjerner innebygde søkeindekser. Dette reduserer filstørrelsen.

Forkast bokmerker

Fjerner alle bokmerker fra dokumentet.

Panelet Forkast brukerdata

Du bruker panelet Forkast brukerdata til å fjerne persondata du ikke vil distribuere eller dele med andre. Hvis du ikke finner persondata, kan de være skjult. Du kan finne skjult tekst og brukerrelatert informasjon ved å bruke kommandoen Undersøk dokument (Verktøy > Skjul innhold > Fjern skjult informasjon).

Forkast kommentarer, skjemaer og multimedia

Fjerner alle kommentarer, skjemaer, skjemafelt og multimedia fra PDF-filen.

 

Forkast dokumentinformasjon og metadata

Fjerner informasjon i dokumentinformasjonsordlisten og alle metadatastrømmer. (Bruk kommandoen Lagre som hvis du vil gjenopprette metadatastrømmer i en kopi av PDF-filen.)

 

Forkast alle objektdata

Fjerner alle objekter fra PDF-filen.

 

Forkast filvedlegg

Fjerner alle filvedlegg, inkludert vedlegg som er lagt til i PDF-filen som kommentarer. (PDF-optimalisering optimaliserer ikke vedlagte filer.)

 

Forkast eksterne kryssreferanser

Fjerner koblinger til andre dokumenter. Koblinger som hopper til andre steder i PDF-filen, fjernes ikke.

 

Forkast private data fra andre programmer

Fjerner informasjon fra et PDF-dokument som bare er nyttig for programmet som opprettet dokumentet. Dette påvirker ikke funksjonaliteten til PDF-filen, men det reduserer filstørrelsen.

 

Forkast skjult laginnhold, og slå sammen synlige lag

Reduserer filstørrelsen. Det optimaliserte dokumentet ser ut som det opprinnelige PDF-dokumentet, men det inneholder ikke informasjon om lag.

Rydd opp-panelet

Alternativene i Rydd opp-panelet i PDF-optimalisering, lar deg fjerne ubrukelige elementer fra dokumentet. Dette er elementer som er foreldet eller unødvendige for dokumentet. Fjerning av visse elementer kan påvirke funksjonaliteten i PDF-filen i betydelig grad. Som standard er bare elementer som ikke påvirker funksjonaliteten, merket. Hvis du er usikker på følgene av å fjerne andre alternativer, bør du bruke standardvalgene.

Alternativer for objektkomprimering

Angir hvordan Flate-komprimering brukes i filen.

Bruk Flate til å kode strømmer som ikke er kodet

Bruker Flate-komprimering på alle strømmer som ikke er kodet.

Bruk i stedet Flate-koding i strømmer som bruker LZW-koding

Bruker Flate-komprimering på alle innholdsstrømmer og bilder som bruker LZW-koding.

Forkast ugyldige bokmerker

Fjerner bokmerker som peker til slettede sider i dokumentet.

Forkast ugyldige koblinger

Fjerner koblinger som hopper til ugyldige mål.

Forkast navngitte mål uten referanser

Fjerner navngitte mål som det ikke refereres til internt fra PDF-dokumentet. Siden dette alternativet ikke ser etter koblinger fra andre PDF-filer eller nettsteder, passer det ikke for alle arbeidsflyter.

Optimaliser sideinnhold

Konverterer alle linjesluttegn til mellomromstegn, noe som gir bedre Flate-komprimering.

Optimaliser PDF-filen for rask webvisning

Omstrukturerer et PDF-dokument for nedlasting av én side om gangen (sidevis nedlasting) fra webservere.

Aktivere rask webvisning i en PDF-fil

Rask webvisning omstrukturerer et PDF-dokument for nedlasting av én side om gangen (sidevis nedlasting) fra webservere. Med Rask webvisning sender webserveren bare den forespurte siden i stedet for hele PDF-dokumentet. Dette alternativet er spesielt viktig for store dokumenter, som det kan ta lang tid å laste ned fra en server.

Spør webansvarlig om webserverprogramvaren du bruker, støtter nedlasting av én side om gangen. For å sikre at PDF-dokumentene på nettstedet ditt vises i eldre nettlesere, kan du også opprette HTML-koblinger (i stedet for å bruke ASP-skript eller POST-metoden) til PDF-dokumentene og bruke relativt korte banenavn (256 eller færre tegn).

Bekrefte at en eksisterende PDF-fil er aktivert for rask webvisning

 1. Åpne PDF-filen i Acrobat, og velg Fil > Egenskaper. Se i området nederst til høyre i Beskrivelse-panelet i dialogboksen for innstillingen for Rask webvisning (Ja eller Nei).

Bekrefte innstillingen Innstillinger for rask webvisning

Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere at Acrobat er konfigurert til å aktivere rask webvisning under PDF-opprettingsprosessen.

 1. Velg Dokumenter under Kategorier i dialogboksen Innstillinger.

 2. På høyre side i dialogboksen, under Lagre innstillinger kontrollerer du at det er merket av for Lagre som optimaliserer for rask webvisning er valgt, og klikker OK.

Aktivere rask webvisning for en eksisterende PDF-fil

Bruk denne fremgangsmåten etter at du har bekreftet innstillingen Innstillinger for rask webvisning og kontrollert PDF-egenskapene for å være sikker på at filen ikke allerede er aktivert for rask webvisning.

 1. Åpne PDF-dokumentet.

 2. Velg Fil > Arkiver som. Velg samme filnavn og plassering.

 3. Klikk OK når det vises en melding med spørsmål om du vil overskrive den eksisterende filen.

Merk:

I Acrobat Pro kan du også raskt aktivere rask webvisning i hele mapper med Adobe PDF-filer ved å bruke handlingen Klargjøre for webpublisering. Se Kjøre en handling.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet