Vanlige spørsmål om og feilsøking for Adobe Camera Raw grafikkprosessor (GPU)

Camera Raw kan bruke en kompatibel grafikkprosessor (også kalt videoadapter, skjermkort eller GPU) for å gjøre flere operasjoner raskere.

Systemkrav

Til å begynne med, må du passe på at systemet oppfyller de generelle systemkravene for Camera Raw samt de minimale systemkravene som kreves for grafikkprosessorakselererte funksjoner (GPU).

Merk:

Dette dokumentet dekker spesielt Camera Raw. For informasjon om Photoshops bruk av grafikkprosessoren, se:

GPU-krav for bilderedigering 

Camera Raw krever GPU-støtte for redigering av bilder og bruk av Camera Raw-filteret i Photoshop og Bridge. Camera Raw vil fortsatt støtte åpning og konvertering av bilder uten GPU-støtte, men alle redigeringsverktøy for bilder og metadata vil være deaktivert.

Du trenger ikke å gjøre noe mer hvis systemet ditt automatisk støtter begrenset eller full akselerasjon.

Vis Fastsette om Camera Raw bruker GPU-en for å finne ut hvordan du sjekker datamaskinens GPU-støtte i Camera Raw. 

Hvis GPU-støtte er deaktivert, kan det hende du kan tillate støtte ved å gjøre følgende:

 • Oppgradere GPU-driveren.
 • Hvis datamaskinen har mer enn én GPU, må du kanskje konfigurere datamaskinens grafikk- eller strømsparingsalternativer for å kunne bruke en kraftigere GPU når du kjører Photoshop, Bridge eller After Effects.
 • Bytte ut GPU-en.

Camera Raw støtter et begrenset sett med funksjoner når GPU-støtte er deaktivert. Disse inkluderer:

 • Åpning av RAW-filer og andre støttede filformater i Photoshop.
 • Åpning og visning av bilder med innstillinger bare for zoom med tilpasset visning.
 • Konvertering og lagring av bilder med andre filformater, for eksempel konvertering av RAW-filer til JPEG- eller TIFF-filer. 

Hvilke funksjoner i Camera Raw bruker en GPU?

 • GPU-akselerasjon skjer automatisk på kompatible systemer for alle ML-baserte funksjoner, som Forbedrede detaljer, Maskering og Objektivuskarphet, og styres ikke av Preferanser for Camera Raw.
 • Skjerm: Optimaliser hvordan Camera Raw sender informasjon til skjermen din. Dette gjør Camera Raw mer responsiv og muliggjør funksjoner som for eksempel animert zoom.

 • Bildebehandling mens du redigerer: Ved bruk av Versjon 5 blir de fleste justeringer GPU-akselerert. Akselerasjon kan for eksempel forbedre hvor raskt du ser resultater når du flytter glidebryteren for tekstur. Ved å bruke GPU-en blir det dessuten enklere for Camera Raw å holde tritt med kravene til 4K- og 5K-skjermer og skjermer med større oppløsning. GPU-akselerert bildebehandling ble lagt til i august 2019-utgivelsen (versjon 11.4).

 • Åpne og Lagre: Camera Raw bruker GPU-en din til å få fart på gjengivelsen av fotografier til bildefiler når du lagrer ett eller flere bilder. Når du åpner eller lukker dialogboksen for Camera Raw-filteret, kan Camera Raw bruke GPU-en din til å gjengi bildet som sendes til Photoshop. I april 2022-utgivelsen (versjon 14.4) ble det lagt til GPU-akselerert Åpne og Lagre.

 • Camera Raw velger automatisk et passende nivå av GPU-akselerasjon for datamaskinen din: Av, Begrenset eller Full. 

Velg fanen Ytelse i Preferanser for Camera Raw for å se og tilpasse hvordan Camera Raw bruker GPU-akselerasjon for interaktiv redigering. Se Fastsette om Camera Raw bruker GPU-en hvis du vil ha mer informasjon. 

Camera Raws GPU-innstillinger med andre programmer

GPU-innstillingene i Photoshop eller innstillingen Bruk programvaregjengivelse i preferanser for Bridge påvirker ikke GPU-ytelsesinnstillingene i Camera Raw. Dette betyr at GPU-relaterte innstillinger i Camera Raw ikke endres når du slår på eller av GPU-relaterte innstillinger i Photoshop, Bridge eller andre programmer. Motsatt påvirker ikke GPU-relaterte innstillinger i Camera Raw andre tilknyttede programmer.

Hvilke faktorer kan begrense ytelsen til GPU-akselerasjon i Camera Raw?

 • Bruker du ikke en GPU, GPU-driver eller et operativsystem som oppfyller de anbefalte systemkravene.

 • Andre programmer som tar opp betydelige GPU-, CPU- og minneressurser når du bruker Camera Raw. Aktivitetsovervåking (Mac) og Oppgavebehandling (Windows) kan hjelpe deg med å identifisere andre programmer som konkurrerer med Camera Raw om ressurser.

 • På bærbare datamaskiner kan ytelsen variere basert på datamaskinens strømstyringsinnstillinger, for eksempel batterisparemodus.

 • Selv om GPU-akselerasjon først og fremst er avhengig av GPU, spiller CPU-hastigheten også en rolle for akselerasjonen og ytelsen til denne funksjonen.
 • Ekstra GPU-minne kan forbedre ytelsen når du lagrer store fotopartier til filer. 

Fastsette om Camera Raw bruker GPU-en

Når Camera Raw ikke kan bruke grafikkprosessoren (GPU), aktiveres alternativet Bruk grafikkprosessor i Preferanser for Camera Raws. Slik får du tilgang til Preferanser i Camera Raw:

 1. På macOS: 

  • I Photoshop velger du Photoshop > Preferanser > Camera Raw
  • I Bridge velger du Adobe Bridge > Preferanser for Camera Raw

  I Windows:

  • I Photoshop velger du Rediger > Preferanser > Camera Raw
  • I Bridge velger du Rediger > Preferanser for Camera Raw
 2. Gå til dialogboksen Preferanser og velg fanen Ytelse.

  Vise Preferanser for Camera Raw
  Spesifiser ytelsesinnstillingene

Panelet Ytelse viser navnet på tilgjengelig GPU og det tilgjengelige videominnet. Under navnet på GPU-en ser du statusen for GPU-akselerasjon i Camera Raw. Hvis du ikke kan vise denne informasjonen, må du enten installere en ny driver for GPU-en, eller systemet oppfyller ikke minimumskravene.

Tilpasse GPU-akselerasjon

Systemet kan automatisk støtte begrenset eller full akselerasjon. Hvis systemet ditt automatisk støtter begrenset akselerasjon, kan du aktivere full akselerasjon når du velger Bruk GPU ved bildebehandling i alternativet Egendefinert.

Akselerasjon kan også deaktiveres automatisk fordi systemet ikke støtter det eller på grunn av en feil. Hvis akselerasjon er deaktivert og det vises en feilmelding, er det mulig at GPU-ens maskinvare eller driverversjon eller operativsystemversjonen ikke oppfyller minimumskravene.

Du kan slå av GPU-akselerasjon med alternativet Egendefinert hvis du får problemer med at Camera Raw ikke registreres automatisk.

I delen Ytelse har feltet Bruk grafikkprosessor følgende alternativer:

Automatisk

Egendefinert

 • Auto Camera Raw bestemmer automatisk nivået av GPU-støtte som skal brukes. Dette er basert på konfigurasjonen av systemets maskinvare og operativsystem og brukes som standard.
 • Egendefinert Du kan tilpasse hvordan Camera Raw skal bruke GPU-en ved å velge et støttet alternativ.
  • Bruk GPU for visning
  • Bruk GPU ved bildebehandling (behandlingsversjon 5 eller nyere)
  • Bruk grafikkprosessor for Åpne og Lagre

Se Hvilke funksjoner i Camera Raw bruker en GPU for å finne ut mer om de ulike nivåene av GPU-akselerasjon.

 • Av Camera Raw bruker ikke grafikkprosessoren (GPU).

Finne ut GPU-ens merke og modell

Merket og modellen til GPU-en eller skjermkortet vises i dialogboksen Preferanser for Camera Raw. Slik får du tilgang til dette:

macOS

 • I Photoshop velger du Photoshop > Preferanser > Camera Raw
 • I Bridge velger du Adobe Bridge > Preferanser for Camera Raw

Windows

 • I Photoshop velger du Rediger > Preferanser > Camera Raw
 • I Bridge velger du Rediger > Preferanser for Camera Raw

Hvis du ikke ser merket og modellen i dialogboksen Preferanser for Camera Raw, går du til følgende plassering i operativsystemet:

(macOS) Klikk på Apple-ikonet øverst til venstre på skjermen og velger Om denne Mac-en.

(Windows) Gå til Kontrollpanel og velg Enhetsbehandling > Skjermkort.

Oppdater grafikkdriveren

Hvis Camera Raw ikke bruker GPU-en selv om den oppfyller minimumskravene for systemet, må du oppdatere grafikkdriveren.

macOS

Grafikkdrivere oppdateres via oppdateringer til operativsystemet. Pass på at du har de nyeste OS-oppdateringene ved å sjekke i Systemvalg eller Oppdateringer i App store.

Windows

Last ned den nyeste driveren direkte fra nettstedet til produsenten av GPU-en:

Merk:

Viktig: Utføring av Windows-oppdatering vil ikke oppdatere grafikkdriveren. Du må besøke nettsidene til kortprodusenten direkte for å se etter driveroppdateringer.

Bruker Camera Raw flere grafikkprosessorer (GPU-er) eller skjermkort?

 • Camera Raw bruker foreløpig ikke mer enn én grafikkprosessor (GPU) om gangen. Du får ikke bedre ytelse i Camera Raw ved å bruke to GPU-er.
 • Hvis du har flere skjermkort med ulike drivere som kommer i konflikt med hverandre, kan det føre til problemer med GPU-akselererte funksjoner i Camera Raw.
 • Du får best resultater ved å koble to (eller flere) skjermer til én GPU.
 • Hvis datamaskinen har både en integrert og diskret GPU (vanlig i bærbare datamaskiner), kan grafikkinnstillinger og strømstyringsfunksjoner i operativsystemet bestemme hvilken GPU som er tilgjengelig for Camera Raw. Se dokumentasjonen til operativsystemprodusenten for mer informasjon. Hvis du bruker macOS, kan du se denne Apple-dokumentasjonen.
 • Les driverdokumentasjonen fra produsenten av videokortet for å se hvordan du angir et spesifikt kort som primær GPU i Windows.
 • Hvis en av GPU-ene er en ekstern GPU, kan eller kan det ikke være enheten som er tilgjengelig for Camera Raw. Hvis du bruker Windows, bør du se dokumentasjonen fra datamaskinprodusenten og dokumentasjonen fra produsenten av det eksterne GPU-kabinettet. Hvis du bruker macOS, ser du denne Apple-dokumentasjonen: Bruk en ekstern grafikkprosessor med Mac-en.
 • Hvis du må bruke flere GPU-er, må du passe på at de har samme produsent og modell. Ellers kan du få problemer som krasj og lignende.
 • Bruk Enhetsbehandling i Windows til å deaktivere en GPU. Høyreklikk på navnet på kortet i Enhetsbehandling og velg Deaktiver.
Kontekstmeny for å deaktivere videoadapteren i Adobe Camera Raw

Feilsøke GPU i Camera Raw

Potensielle problemer

 • Bildeområdet i Camera Raw-dialogen er helt blått eller helt hvitt.
 • Flytting av utviklingsglidebytere fører til at lysstyrken flakker eller uventet skifte av farger.
 • Krasj ved anrop av Camera Raw, krasjing og frysing generelt, eller uforklarlige ytelsesreduksjoner.
 • GPU-akselerasjon er deaktivert på grunn av en feil vises under Gruk grafikkprosessor i panelet Ytelse i Preferanser for Camera Raw.
 • Forhåndsvisning av bilder og miniatyrbilder overlapper eller er brutt på Windows.
 • Camera Raw bruker ikke GPU-akselerasjonsnivået du forventer at det skal, automatisk, eller du forventer at enten Bruk GPU for visning eller Bruk GPU for bildebehandling er aktivert, men det er deaktivert.
 • Følgende feilmeldinger dukker opp: 
  • «På grunn av en kjøretidsfeil har GPU-akselerasjon blitt deaktivert for resten av økten.»
  • «På grunn av en kjøretidsfeil har GPU-akselerasjon blitt tilbakestilt til Begrenset for resten av økten.»
Feilmeldingen nedenfor alternativet Bruk grafikkprosessor

Kjøretidsfeil
Feilmelding på macOS

Løsninger

Gjør ett av følgende:

 • Oppdater Photoshop og Camera Raw
 • Oppdater grafikkdriveren
 • Bruk innstillingen Egendefinert i ytelsesinnstillingene for å deaktivere Bruk GPU for Åpne og Lagre.
 • Hvis problemet vedvarer, bruker du innstillingen Egendefinert i ytelsesinnstillingene for å deaktivere Bruk GPU for bildebehandling, hvis tilgjengelig.
 • Hvis problemet vedvarer, bruker du innstillingen Tilpasset i Ytelse for å deaktivere Bruk GPU for skjerm, hvis tilgjengelig.
 • Deaktiver grafikkakseleratorer fra tredjeparter. Verktøy for GPU-overklokking og haxies støttes ikke (eksempler er Riva Tuner og MSI Afterburner).
 • Deaktiver Automatisk bytte av grafikk under fanen Strømsparing i Systemvalg (macOS).
 • Erstatt GPU-en med en nyere, kompatibel GPU.
 • Hvis du bruker Camera Raw 11.3 eller tidligere, deaktiverer du Bruk grafikkprosessor i Camera Raw Preferanser:
  • (macOS) I Photoshop velger du Photoshop > Preferanser > Camera Raw I Bridge velger du Adobe Bridge > Preferanser for Camera Raw
  • (Windows) Velg Rediger > Preferanser > Camera Raw i Photoshop. I Bridge velger du Rediger > Preferanser for Camera Raw
 • (Hvis du bruker Camera Raw versjon 11.3 eller tidligere) Tving Camera Raw til å bruke Windows DirectX eller macOS Metal. Det gjør du ved å gå til Preferanser > Camera Raw og bekreft at GPU-en for øyeblikket er satt til OpenGL. Lukk Photoshop og finn filen Camera Raw GPU Config.txt:
  • (macOS) /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw/Camera Raw GPU Config.txt
  • (Windows) \Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw\Camera Raw GPU Config.txt

Brukerens bibliotekmappe er skjult som standard i MAC OS X 10.7 og senere. Følg retningslinjene her. Slett filen Camera Raw GPU Config.txt manuelt og start Photoshop på nytt.

Feilsøke GPU-driverproblemer ved bruk av funksjoner drevet av kunstig intelligens, for eksempel Objektivuskarphet

(gjelder for Lightroom, Lightroom Classic og Adobe Camera Raw)

Hvis du får en feilmelding mens du prøver å bruke funksjoner drevet av kunstig intelligens, for eksempel Fjern støy, Objektivuskarphet og Maskering, følger du disse feilsøkingstrinnene for å løse problemet:

 

 1. Last ned filen DisableGPUInference.txt til skrivebordet.

  Hvis du skal laste den ned i macOS, trykker du på Tilvalg og klikker på koblingen.
  Hvis du skal laste den ned i Windows, høyreklikker du på koblingen.

 2. Plasser den nedlastede filen på et av følgende steder:

  1. Lightroom: 
   • I macOS: /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Lightroom
   • I Windows: \Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Lightroom
  2. Lightroom Classic:
   • I macOS: /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Lightroom Classic 
   • I Windows: \Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Lightroom Classic
  3. Adobe Camera Raw:
   • I macOS: /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw
   • I Windows: \Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw
  Merk:
  • Hvis du ikke finner bibliotekmappen i macOS, kan du prøve trinnene her.
  • I Windows kan du velge Start > Kjør > skrive inn %appdata% og deretter navigere til ønsket mappe.
 3. Avslutt programmet, og start det på nytt.

GPU feilsøkingstrinn for Camera Raw og Lightroom

Hvis GPU-akselerasjon ikke er aktivert eller ikke fungerer som forventet, bruk følgende feilsøkingsveiledning for å løse problemet. Denne veiledningen gjelder for følgende versjoner av Camera Raw, Lightroom og Lightroom Classic på macOS og Windows:

 • Camera Raw 11.4 og nyere
 • Lightroom 3.0 og nyere 
 • Lightroom Classic 8.4 og nyere 

1. Kontroller at du har installert den nyeste versjonen av Camera Raw eller Lightroom

Se følgende ressurser for å lære mer om de nyeste versjonene av Camera Raw og Lightroom:

2. Kontroller at systemet oppfyller kravene for GPU-akselerasjon

For Lightroom Classic 8.4 og nyere og Lightroom 3.0 og nyere, er de tekniske GPU-maskinvare- og programvarekravene for GPU-akselerasjon nøyaktig de samme som for Camera Raw:

3. Undersøk dialogboksen Preferanser

Åpne dialogboksen Camera Raw eller Lightroom Preferanser og undersøk informasjonen den viser. Samle følgende informasjon hvis du vil rapportere et GPU-akselerasjonsproblem på brukerfora eller direkte til teknisk støtte:

 • Versjonsnummer for Camera Raw eller Lightroom
 • GPU-ens navn
 • GPU-driverversjonsnummer, hvis det vises etter GPU-navnet
 • Mengde GPU RAM
 • Statusen til alternativene og valgene
 • Statusmelding, som kan indikere en feil
Viktig informasjon fra dialogboksen Preferanser i Camera Raw. Ytelsespreferansene i Lightroom rapporterer den samme informasjonen.
Viktig informasjon fra dialogboksen Preferanser i Camera Raw. Ytelsespreferansene i Lightroom rapporterer den samme informasjonen.

4. Samle detaljerte logger

Samle og send logger til Adobe når du rapporterer om problemer.

Forsiktig!

Du må avslutte appen (Bridge, Photoshop eller Lightroom) før du samler loggfilene.

Logging relatert til GPU-akselerasjon skrives i samme mappe som for Camera Raw, Lightroom og Lightroom Classic.

Den beste måten å samle en logg om en feil er å:

 1. Avslutt appen.
 2. Start appen på nytt.
 3. Utfør minimum antall trinn som kreves for å reprodusere problemet.
 4. Avslutt appen igjen.
 5. Samler loggfilene.
 • I Windows er loggplasseringen: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logger. En snarvei for å komme til denne mappen på Windows er:
  1. Trykk på Windows-tasten.
  2. Skriv inn 'Kjør'.
  3. Skriv inn ‘%APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logger'.

For eksempel: C:\Brukere\tester\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Logger

 • På Mac er loggplassen: ~/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CameraRaw/Logger. En snarvei for å komme til denne mappen på Mac er:
  1. Åpne Gå-menyen i Finder.
  2. Velg Gå til mappe.
  3. Skriv inn banen ~/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CameraRaw.
  4. Klikk Gå.

For eksempel: /Brukere/tester/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CameraRaw

Send logger for programmet du bruker.
Send logger for programmet du bruker.

(Kun Windows) Lagre DxDiag-rapporten

Verktøyet dxdiag lager en rapport som kan være nyttig for ingeniørteamet når de undersøker problemer.

 1. Trykk på Windows-tasten på tastaturet, eller klikk på Windows-knappen på oppgavelinjen.
 2. Skriv inn 'dxdiag' (dette søker etter programmet).
 3. Trykk på returtasten.
 4. Vent til DxDiag-vinduet vises.
 5. Når det er aktivert, klikker du på knappen Lagre all informasjon.
 6. Lagre filen DxDiag.txt, og send den inn når du rapporterer problemer.

5. Oppdater driverne og operativsystemet

Hvis du ser problemer, må du først se hvilken operativsystemversjon og GPU-driverversjon du har nå. Prøv å oppdatere til de nyeste versjonene, og se deretter om problemet fortsatt vedvarer.

Hvis det er en løsning å oppdatere operativsystemet eller GPU-driveren, må du rapportere funnene dine. (For eksempel: "versjon n fungerer ikke, men n + 1 gjør det.")

Se Oppdater grafikkdriveren for instruksjoner.

6. Kontroller og slett TempDisableGPU3- eller TempDisableGPU2-filene

Ved hjelp av de samme metodene som du brukte for å finne Logger-mappen, finn du CameraRaw- eller GPU-mappen.

 • I Windows er plasseringen:%APPDATA%\Adobe\CameraRaw\GPU
 • På Mac er plasseringen: ~/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CameraRaw/GPU

Hvis en uhåndtert, alvorlig feil oppstår under GPU-initialisering, etterlater Camera Raw eller Lightroom en TempDisableGPU3-fil (eller TempDisableGPU2 i noen tilfeller). I GPU-mappen finner du undermappen til programmet du bruker, og se etter disse filene.

Eksempel på en TempDisableGPU3-fil
Eksempel på en TempDisableGPU3-fil

Hvert program du bruker med GPU-akselerasjon har sin egen mappe.
Hvert program du bruker med GPU-akselerasjon har sin egen mappe.

Hvis en TempDisableGPU2- eller TempDisableGPU3-fil eksisterer ved initialiseringstidspunktet, vil Camera Raw deaktivere GPU-akselerasjon. Dette forhindrer at appen krasjer, hver gang du starter programmet.

Du kan slette filen for å kjøre initialisering igjen. Hvis den opprinnelige feiltilstanden er forbigående, kan GPU-akselerasjonen fungere riktig etter at du har slettet filen. 

Egendefinerte preferanser med bare «Bruk GPU for visning» aktivert
Egendefinerte preferanser med bare «Bruk GPU for visning» aktivert for Camera Raw-versjon 14.3.

Hvis du finner en TempDisableGPU2- eller TempDisableGPU3-fil, gjør du følgende:

 1. Avslutt appen.
 2. Slett filen TempDisableGPU2 eller TempDisableGPU3.
 3. Start appen på nytt.
 4. Åpne dialogen Innstillinger i appen.
 5. Bekreft at GPU-akselerasjon er tilgjengelig.
 6. Hvis GPU-akselerasjon ikke er aktivert, avslutter du programmet og kontrollerer om en TempDisableGPU2- eller TempDisableGPU3-fil fortsatt eksisterer. Samle detaljerte loggfiler ved å bruke instruksjonene ovenfor.
 7. Samle logg fra mappen CameraRaw/Logger.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?