Vanlige spørsmål om Lightroom Classic GPU

Hvordan bruker Lightroom Classic grafikkprosessoren?

Etter konfigurering (Preferanser > Ytelse), kan Lightroom Classic bruke en kompatibel grafikkprosessor (også kalt grafikkort, videokort eller GPU) for å vise og justere bilder raskere i Redigere-modulen, Bibliotek-modulens Rutenett-visning, Lupe-visningen og filmstripen. Funksjoner som Velg motiver, Velg himmel og Fremhev detaljer akselereres også av GPU-en. Ved å bruke en kompatibel GPU kan hastigheten forbedres betydelig på skjermer med høy oppløsning, som 4K- og 5K-skjermer.

Hva er minimumskravene til systemet for GPU-funksjoner i Lightroom Classic?

Grafikkprosessoren må oppfylle minimum systemkrav (se nedenfor) for å bli brukt av Lightroom Classic. Vi anbefaler også å velge et grafikkort med en GPU Compute-verdi på 2000 eller mer.

Systemkrav for å bruke GPU for visning

Windows

 • Windows 10 (64-biters) 1909 eller nyere
 • GPU med støtte for DirectX 12. Se denne Microsoft-dokumentasjonen for å finne ut hvilken versjon av DirectX du har på ditt system.
 • GPU fra Intel: Skylake GPU eller senere kreves.

macOS

 • macOS Catalina (versjon 10.15) eller nyere
 • GPU med Metal-støtte. Hvis du vil finne ut om datamaskinen din støtter Metal, kan du se denne Apple-dokumentasjonen.

Systemkrav for å bruke GPU til bildebehandling

Sørg for at alle systemkravene til GPU for visning er oppfylt.

 

Minimum

Anbefalt

VRAM

2 GB GPU RAM

4 GB GPU RAM eller mer for skjermer med 4K-oppløsning og høyere

Systemkrav for å bruke GPU til eksport

Sørg for at alle systemkravene for bildebehandling er oppfylt.

 

Minimum

Anbefalt

VRAM

2 GB GPU RAM

8 GB dedikert GPU RAM eller 16 GB delt minne

Forsiktig!
 • Lightroom Classic utnytter foreløpig ikke mer enn én grafikkprosessor. To skjermkort gir ikke bedre ytelse i Photoshop. For å løse problemer som oppstår som en følge av grafikkdrivere som kommer i konflikt med hverandre, kan du følge Trinn 5 og Trinn 6 i Løsning 4: Feilsøkingstrinn for GPU og skjermkortdriver.
 • Det er bare hovedvinduet til Lightroom Classic som akselereres. Det sekundære vinduet akselereres ikke av grafikkprosessoren.
 • Grafikkprosessorer som kjører under virtuelle maskiner, er ikke testet eller støttet.
 • Når du starter Lightroom Classic, kjører det en test av grafikkortet. Hvis testen mislykkes, deaktiveres grafikkortet selv om det oppfyller minimumskravene. Følg feilsøkingstrinnene for å prøve å løse problemet. Noen grafikkort vil aldri være kompatible med Lightroom Classic for grafikkakselerasjon, selv om de oppfyller minimumskravene.

Se Systemkrav | Lightroom Classic for ytterligere informasjon.

Forslag til hvordan du velger et grafikkort

For best ytelse må du velge et diskret grafikkort som har en verdi på 2000 eller mer i GPU Compute-referansen.

Merk:
 • En veldig høy referanseverdi betyr ikke at du også vil få gode resultater i Lightroom Classic, siden ytelsen er avhengig av flere faktorer.
 • Integrerte grafikkort yter generelt dårligere. De brukes ofte i bærbare datamaskiner siden de bruker mindre strøm for å spare på batteriet, og deler minne med CPU-en.
 • Kontroller at du har installert de nyeste driverne for ditt spesifikke grafikkort. Versjoner av grafikkortserier for bærbare og stasjonære datamaskiner har litt forskjellige navn.

Hvordan finner jeg ut om Lightroom Classic har tilgang til grafikkortet?

Når Lightroom Classic kan bruke GPU-en, kan du se at avmerkingsboksen Bruk grafikkprosessor er valgt i Preferanser.

 • (macOS) Lightroom Classic > Preferanser > Ytelse
 • (Windows) Rediger > Innstillinger > Ytelse

I preferansene vises navnet på GPU-en som er tilgjengelig for Lightroom Classic, og det tilgjengelige videominnet den har. Hvis det ikke vises noe informasjon, må du kanskje installere en ny driver for GPU-en din, eller så oppfyller ikke maskinvaren eller operativsystemet minimumskravene til systemet.

Lightroom Classic GPU-preferanse
GPU-informasjon i Lightroom Classic

Merk:

Hvis Lightroom Classic oppdager at systemgrafikkprosessoren er deaktivert, vises en popup-melding som ber deg om å aktivere den med et enkelt klikk. GPU-preferansen endres i slike tilfeller fra Av til Automatisk.

GPU-akselerasjon i Lightroom Classic

Introdusert i Lightroom Classic 8.4 (august 2019-utgivelsen)

I Lightroom Classic vises gjeldende status for GPU-akselerasjon rett under GPU-navnet. Systemet kan automatisk støtte begrenset eller full akselerasjon. Hvis systemet ditt automatisk støtter begrenset akselerasjon, kan du aktivere full akselerasjon ved å bruke alternativet Egendefinert.

Akselerasjon kan også deaktiveres automatisk fordi systemet ikke støtter det eller på grunn av en feil. Hvis akselerasjon er slått av og en feilmelding dukker opp, kan det være på grunn av at GPU-maskinvaren, driverversjonen eller operativsystemet ikke oppfyller systemkravene.

Du kan velge ett av følgende alternativer fra rullegardinmenyen Bruk grafikkprosessor for å slå GPU-akselerasjon av/på.

Automatisk

Velg dette alternativet for å automatisk fastsette riktig nivå av GPU-støtte basert på systemets konfigurasjon av maskinvare og operativsystem. Dette er standard alternativ.

Egendefinert

Velg dette alternativet for å angi nivået av GPU-støtte manuelt.

 • Bruk GPU for visning
 • Bruk GPU for bildebehandling
 • Bruk GPU for eksport

Av

Velg dette alternativet for å slå av GPU-akselerasjon.

Bruk grafikkprosessor
Alternativer for Bruk grafikkprosessor i Lightroom Classic

Hvordan finner jeg ut hvilket merke og modell grafikkortet mitt er?

For å finne ut hvilket merke og modell grafikkortet er, starter du Lightroom Classic og velger Hjelp > Systeminformasjon for å se informasjon om grafikkprosessoren.

Feilsøking for Lightroom GPU
Informasjon om grafikkprosessor

Utnytter Lightroom Classic flere grafikkprosessorer eller grafikkort?

Lightroom Classic utnytter foreløpig ikke mer enn én grafikkprosessor. Bruk av to grafikkort forbedrer ikke ytelsen til Lightroom Classic.

Flere grafikkort med ulike drivere som kommer i konflikt med hverandre, kan føre til problemer med grafikkprosessorakselererte funksjoner i Lightroom Classic.

De beste resultatene får du ved å koble to (eller flere) skjermer til ett grafikkort.

Forsiktig!

Hvis du trenger å bruke flere grafikkort, må du passe på at de har samme produsent og modellnummer. Hvis ikke kan programstopp og andre konflikter forekomme i Lightroom Classic. For å løse problemer som oppstår som en følge av grafikkdrivere som kommer i konflikt med hverandre, kan du følge Trinn 5 og Trinn 6 i Løsning 4: Feilsøkingstrinn for GPU og skjermkortdriver.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?