Redigere tekst og bilder i PDF-filer på nettet

Du kan raskt redigere tekst og bilder i en PDF-fil på nettet med verktøyet Rediger tekst og bilder.

Redigere tekst i en PDF-fil

Legg til eller erstatt tekst, korriger skrivefeil, endre skrifter og skriftsnitt, endre justering og endre størrelse på tekst.

 1. Logg deg på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med Adobe ID-en og passordet ditt, eller via sosiale medier (Facebook eller Google).

 2. Klikk på Rediger > Rediger tekst og bilder på navigeringslinjen øverst.

  Rediger PDF

 3. Gjør ett av følgende og klikk på Fortsett for å velge filen du vil redigere:

  • Velg filer fra Nylige- eller Dokumenter-listen.
  • Legg til filer fra datamaskinen eller dra og slipp filer i området som er uthevet.
  • Du kan også dra og slippe filer til verktøyet Rediger tekst og bilderRediger-siden.
  Velge en fil fra Nylige- eller Dokumenter-listen

  Velge en fil på datamaskinen

 4. Den valgte filen lastes opp til serveren og åpnes i redigeringsmodus. Teksten og bildene i PDF-filen oppdages automatisk. Rediger PDF-filen ved å utføre følgende handlinger som er tilgjengelige øverst på siden:

  • Legg til tekst i PDF-fil.
  • Velg skrift og skriftstørrelse.
  • Velg tekstfarge.
  • Gjør teksten fet, kursivert eller understreket.
  • Juster tekst.
  Alternativer for redigering av tekst

  A. Legg til tekst B. Velg skrift C. Velg skriftstørrelse D. Velg tekstfarge E. Gjør teksten fet, kursivert eller understreket F. Juster tekst G. Angre endringer H. Gjør om endringer 

 5. Klikk på Lukk.

Filen lagres automatisk i Adobe Document Cloud-kontoen. Nylige-delen nederst på hjemmesiden viser alle filene du har eksportert i det siste. Du kan også se listen over alle filer ved å klikke på Dokumenter på den øverste menylinjen.

Redigere bilder i en PDF-fil

Legg til tekst i et bilde, roter et bilde eller slett et bilde.

 1. Logg deg på Acrobat Web på https://documentcloud.adobe.com med Adobe ID-en og passordet ditt, eller via sosiale medier (Facebook eller Google).

 2. Klikk på Rediger > Rediger tekst og bilder på navigeringslinjen øverst.

  Rediger PDF

 3. Gjør ett av følgende og klikk på Fortsett for å velge filen du vil redigere:

  • Velg filer fra Nylige- eller Dokumenter-listen.
  • Legg til filer fra datamaskinen eller dra og slipp filer i området som er uthevet.
  • Du kan også dra og slippe filer til verktøyet Rediger tekst og bilderRediger-siden.
  Velge en fil fra Nylige- eller Dokumenter-listen

  Velge en fil på datamaskinen

 4. Den valgte filen lastes opp til serveren og åpnes i redigeringsmodus. Teksten og bildene i PDF-filen oppdages automatisk. Utfør en av følgende handlinger på bilder i PDF-filen, og klikk deretter på Lukk.

  • Legg til tekst på et bilde.
  • Roter bildet med urviseren.
  • Roter bildet mot urviseren.
  • Slett bilde.
  Rediger bilde

  A. Legg til tekst B. Roter med urviseren C. Roter mot urviseren D. Slett bilde E. Angre endringer F. Gjør om endringer 

  Filen lagres automatisk i Adobe Document Cloud-kontoen. Nylige-delen nederst på hjemmesiden viser alle filene du har eksportert i det siste. Du kan også se listen over alle filer ved å klikke på Dokumenter på den øverste menylinjen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din