Brukerveiledning Avbryt

Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Dette dokumentet er rettet mot organisasjoner med eksisterende Creative Cloud, Document Cloud, og Acrobat-lisenser via et Enterprise Term License Agreement (ETLA)- eller Value Incentive Plan (VIP)-abonnement som skal overføres til et annet kjøpsprogram eller en annen lisenstype.

Merk:

Hvis lisenstypen til organisasjonen din endres, må sluttbrukerne logge seg av alle Adobe-produkter eller -tjenester og deretter logge på med samme påloggingsinformasjon for å fortsette å arbeide.

For skrivebordsprodukter som Photoshop, Acrobat og Illustrator, kan du bruke Logg av- og Logg på-alternativene i Hjelp-menyen. På Adobe.com bruker du ikonet i hjørnet øverst til høyre for å logge av, og deretter logger du på igjen.

 • For ETLA-kunder kan det ta minst 30 dager med produktoverlapping.
   For å sikre fortsatt tilgang til Adobe-applikasjoner og -tjenester må du fullføre overføringen innen årsdatoen. Les denne artikkelen for mer informasjon om utløp av ETLA-kontrakten. 
 • VIP-kunder bes om å kjøpe lisenser før årsdatoen, og tilordne lisenser før fornyelsesvinduet lukkes i den gjeldende abonnementsperioden for VIP.
 • CLP- eller TLP-kunder kan overføres fra serialisert Acrobat eller Creative Suite til navngitte brukerlisenser ved å følge instruksjonene for overføring her.

Gjeldende VIP-medlemmer som har kjøpt Creative Cloud for enterprise eller Acrobat (for enterprise) gjennom VIP, kan raskt tilordne lisenser under fornyelsesvinduet ved hjelp av Rask lisenstilordning. Kvalifiserte kunder med Rask lisenstilordning oppfyller følgende kriterier:

 • Produktene er de samme
  1. Kundens fornyelsesvindu er åpent (30 dager før eller etter årsdatoen for VIP-avtalen).
  2. Enterprise-produkter på bestillingen er nye produktvarianter og tilsvarer Team-versjonene av produktene i den gjeldende perioden.
  3. Bestillingsantallet for Enterprise-lisenser er større enn eller lik det eksisterende antallet Team-lisenser.
 • Produktene har høyere verdi
  1. Kundens fornyelsesvindu er åpent.
  2. Enterprise-produkter på bestillingen er nye produktvarianter som er produkter av “høyere verdi” enn Teams-produkter i den gjeldende perioden.
  3. Bestillingsantallet for Enterprise-lisenser er større enn eller lik det eksisterende antallet Team-lisenser.
 • Rask lisenstilordning er ikke tilgjengelige når
  • Antallet Enterprise-lisenser på bestillingen er mindre enn antall eksisterende Team-lisenser.
  • Bestillingen gjelder for Enterprise-produkter av "høyere verdi" enn de eksisterende Team-produktene, men antallet bestilte Enterprise-lisenser er mindre enn antallet eksisterende Team-lisenser.
  • Hvis det bestilles blandede produkter, Team og Enterprise, uavhengig av antallet.
  • Hvis kunden allerede har kjøpt Team- og Enterprise-produkter før fornyelsesperioden.
  • Hvis Enterprise-fornyelsesprodukter brukes for den nye Enterprise-bestillingen.
  • Hvis bestillingen for Enterprise-produkter er for et annet VIP-avtalenummer.
  • Hvis de gjeldende Team-produkter inneholder produkter som ikke har Enterprise-versjoner.

Når organisasjonens Enterprise-bestilling er behandlet av Adobe, vil du motta en e-postbekreftelse med instruksjoner.

E-posten angir dagen du må overføre brukere fra Team-lisenser til Enterprise-lisenser i Admin Console før de mister tilgangen.

I Admin Console vil du bli bedt om å tilordne lisenser med Rask lisenstilordning:

Bekreft antallet lisenser for tilordning.

Bekreft at Team-produktlisensene som tilordningen oppheves for, samsvarer med Enterprise-lisensene som tilordnes. 

Du vil motta en e-postbekreftelse når det er fullført.

Last ned resultatrapporten i Admin Console for å kontrollere at alle lisensene ble tilordnet.

Sluttbrukerne vil ikke oppleve avbrudd i produkttjenesten hvis dette fullføres før datoen som er angitt i e-postbekreftelsen din.

Neste trinn er å planlegge den personlige oppstartssamtalen din med en oppstartsekspert fra Adobe (hvis ikke du allerede har gjort dette) for å lære om alt Admin Console har å by på, som Administrative roller og Identitet.

Merk:

Rask lisenstilordning overfører ikke brukere med ventende invitasjoner i Team Admin Console.

Tilordne lisenser til mange brukere samtidig ved hjelp av en CSV-mal som du laster ned fra Admin Console. Dette scenarioet gjelder for:

 • VIP-kunder som faller utenfor kravene for Rask lisenstilordning
 • VIP-kunder som trenger å tilordne lisenser til brukere utenfor fornyelsesvinduet
 1. Når du får tilgang til Admin Console og lisensene dine er lagt til, kan du gå til Brukere > Brukere.

 2. Klikk på  øverst til høyre på Brukere-siden, og velg Rediger brukerdetaljer med en CSV-fil fra rullegardinlisten.

 3. I dialogboksen Rediger brukere med en CSV-fil klikker du på Last ned CSV-mal, og velger Gjeldende brukerliste.

  Du ser en beskrivelse av feltene i den nedlastede filen i CSV-filformat.

 4. Legg til lisensavtaler i den nedlastede CSV-filen. Deretter drar og slipper du den oppdaterte CSV-filen i dialogboksen Legg til brukere med en CSV-fil, og klikker på Last opp.

  Du vil motta en e-postbekreftelse når det er fullført.

Last ned resultatrapporten i Admin Console for å kontrollere at alle lisensene ble tilordnet.

Neste trinn er å planlegge den personlige oppstartssamtalen din med en oppstartsekspert fra Adobe (hvis ikke du allerede har gjort dette) for å lære om alt Admin Console har å by på, som Administrative roller og Identitet.

Hvis du for øyeblikket har et VIP-abonnement og skal overføre brukerne dine til ETLA, bruker du følgende massehandling for å overføre brukerne dine raskt:

 1. Logg på Admin Console og naviger til organisasjonen som VIP-brukerne dine tilhører.

 2. Gå til Brukere > Brukere.

 3. Klikk på  øverst til høyre på Brukere-siden, og velg Eksporter brukerliste til en CSV-fil.

 4. Naviger til ETLA-organisasjonen du vil overføre VIP-brukerne dine til.

 5. Gå til Brukere > Brukere.

 6. Klikk på Legg til brukere med en CSV-fil.

 7. Klikk på Last ned CSV-mal.

  I den nedlastede CSV-filen legger du til VIP-brukerne fra CSV-filen som du lastet ned i trinn 3 ovenfor.

 8. Last opp den oppdaterte CSV-filen.

Du vil motta en e-postbekreftelse når brukerne dine er lagt til i ETLA-organisasjonen.

Last ned resultatrapporten i Admin Console for å kontrollere at alle lisensene ble tilordnet.

Neste trinn er å planlegge den personlige oppstartssamtalen din med en oppstartsekspert fra Adobe (hvis ikke du allerede har gjort dette) for å lære om alt Admin Console har å by på, som Administrative roller og Identitet.

For tips om feilsøking for masseopplasting til Admin Console, kan du se Feilsøke masseopplasting av brukere.

Hvis du for øyeblikket har et ETLA-abonnement og skal overføre brukerne dine til VIP, bruker du følgende massehandling for å overføre brukerne dine raskt:

 1. Logg på Admin Console, og naviger til organisasjonen som ETLA-brukerne dine tilhører.

 2. Gå til Brukere > Brukere.

 3.  

   

  Klikk på  øverst til høyre på Brukere-siden, og velg Eksporter brukerliste til en CSV-fil.

 4. Naviger til VIP-organisasjonen du vil overføre ETLA-brukerne dine til.

 5. Gå til Brukere > Brukere.

 6. Klikk på Legg til brukere med en CSV-fil.

 7. Klikk på Last ned CSV-mal.

  I den nedlastede CSV-filen legger du til ETLA VIP-brukerne fra CSV-filen som du lastet ned i trinn 3 ovenfor.

 8. Last opp den oppdaterte CSV-filen.

Du vil motta en e-postbekreftelse når brukerne dine er lagt til i VIP-organisasjonen.

Last ned resultatrapporten i Admin Console for å kontrollere at alle lisensene ble tilordnet.

Neste trinn er å planlegge den personlige oppstartssamtalen din med en oppstartsekspert fra Adobe (hvis ikke du allerede har gjort dette) for å lære om alt Admin Console har å by på, som Administrative roller og Identitet.

For tips om feilsøking for masseopplasting til Admin Console, kan du se Feilsøke masseopplasting av brukere.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet