Creative Cloud Libraries i bedriftens lagringsområde

Bruk Creative Cloud Libraries til å lagre, organisere og dele kreative elementer med arbeidsgruppene dine. Creative Cloud Libraries gjør det mulig å jobbe raskere ved at antall klikk i den kreative prosessen reduseres. Dette betyr at designerne enkelt kan bruke de riktige ressursene, og at organisasjonene enkelt kan kontrollere bruken av ressurser.

Merk:

Creative Cloud Libraries for bedrifter er bare tilgjengelig for deg hvis organisasjonen din bruker Adobe-lagring for bedrifter, som rulles ut globalt i faser.

Med biblioteker i bedriftens lagringsområde kan du enkelt og raskt dele samlinger av elementer med organisasjonen din eller med samarbeidspartnere. Biblioteker i bedriftens lagringsområde er bare tilgjengelig med Creative Cloud for teams- eller Creative Cloud for enterprise-medlemskap. Les mer om Creative Cloud Libraries.

Bedriftsorganisasjoner kan la brukerne opprette og administrere biblioteker på to ulike måter. Biblioteker kan lagres i enten brukernes personlige lagring eller en mappe i bedriftens lagringsområde. Ved lagring i et personlig lagringsområde vil oppretteren eie og ha full kontroll over deling og administrering av biblioteket. Hvis en bruker oppretter et bibliotek i en mappe som ligger i bedriftens lagringsområde, vil det ikke finnes en individuell eier. I stedet vil organisasjonen dele og kunne arve brukertillatelser fra mappen. Biblioteker i bedriftens lagringsområde er med på å sikre kontinuitet hvis en bruker endrer rolle, går ut av et prosjekt eller slutter hos bedriften.  

Komme i gang med biblioteker i bedriftens lagringsområde

For at brukere skal kunne opprette biblioteker i bedriftens lagringsområde, må en system- eller lagringsadministrator først opprette en mappe i Adobe Admin Console. Administratorer kan også velge å tilordne brukere eller brukergrupper til mappen. Når det er opprettet minst én mappe, kan brukere se de delte lagringsområdene i panelet for oppretting av biblioteker. 

 1. Logg på som system- eller lagringsadministrator og gå til Lagring > Biblioteker i Admin Console.

 2. Velg Opprett mappe for å opprette en mappe i bedriftens lagringsområde der brukerne kan lagre biblioteker.

 3. Tilordne brukere eller brukergrupper til en mappe for automatisk å gi dem tilgang til lagret innhold i mappen.

  Når mappen er opprettet, kan brukere opprette biblioteker og lagre dem i et personlig lagringsområde eller mappene som er tilgjengelige i bedriftens lagringsområde. Brukere som er tilordnet til mappen i bedriftens lagringsområde, arver tillatelsene til alle lagrede biblioteker i mappen, og har selv mulighet til å invitere enkeltpersoner til et bibliotek. 

  På samme måte som for biblioteker i et personlig lagringsområde, kan personen som opprettet biblioteket, angi visnings-, bruks- og redigeringstillatelser.

  Skjermbildet for å invitere brukere til en mappe
  Inviter brukere til mappen din.

Administrer bibliotekene dine fra Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, Biblioteker-panelet i Adobe-applikasjoner eller Creative Cloud på nettet. Biblioteker i bedriftens lagringsområde vil ha bedriftsikonet ii ved siden av seg.

Fastslå mappestrukturen for bedriftens lagringsområde

Ved å innrette mappestrukturen ut fra hvordan bedriften din fungerer, kan du som administrator gjøre det enklere for brukerne dine å organisere informasjon og raskt finne det de trenger. En mappe er en delt lagringsplass for biblioteker, der brukerne tilordnes på mappenivå. Når de legges til i en mappe, arver brukerne automatisk tillatelser til de lagrede bibliotekene i mappen. Mapper i bedriftens lagringsområde gjør det mulig å dele biblioteker mer effektivt.

Brukere kan tilordnes én eller flere mapper, så du har fleksibilitet i struktureringen. Det kan være lurt å avgrense mappetilgangen til arbeidsgruppene som har behov for tilgang til delte designressurser. Start med å se på organisasjonen din og hvordan de ansatte samarbeider. Ta utgangspunkt i dette når du oppretter mapper i bedriftens lagringsområde.

Her er noen eksempler:

Stilguide for bedriften

Eksempel på stilguide for bedrift
Utarbeid en stilguide for bedriften for å sikre at varemerket brukes konsekvent.

Opprett en mappe til f.eks. stilguiden for bedriften, som hele organisasjonen skal ha tilgang til. Lagre bedriftens farger, skriftstiler, loger og andre varemerkeressurser i bibliotek med kun visningstillatelse. På den måten bevarer du kontrollen, sikrer varemerkekonsekvens og sørger for at designerne alltid har de nyeste ressursene. Finn ut mer.

Avdelings-/prosjektspesifikke biblioteker

Eksempel på prosjektspesifikt bibliotek
Opprett prosjektspesifikke biblioteker for å forenkle tilgangen for dem som jobber på prosjektet.

Opprett mapper som tilordnes ulike avdelinger eller arbeidsgrupper, for å gi aktuelle medarbeidere rask tilgang til samlingen de trenger av biblioteker. De aktuelle medarbeiderne kan laste opp f.eks. elementer, farger, tekststiler, Adobe Stock-bilder, pensler og videoer til avdelingen sin eller prosjektet sitt. Disse elementene og oppdateringene blir automatisk synkronisert på tvers av alle brukere.

Alle-mappe

Det kan hende organisasjonen din har en "Alle"-mappe, der hele bedriften er tilordnet på mappenivå. Dette kan være en egnet mappe hvis du har biblioteker som samtlige brukere bør ha tilgang til – for eksempel en stilguide for bedriften. Avhengig av hvor stor bedriften din er, anbefaler vi deg å vurdere om en slik bred distribusjon av biblioteker faktisk er nødvendig, og om det kan mer formålstjenlig å opprette mapper av mindre omfang.

Flytte biblioteker til bedriftens lagringsområde

Creative Cloud-brukere kan flytte biblioteker fra et personlig lagringsområde over til en mappe i bedriftens lagringsområde. På den måten kan de dele biblioteket med andre brukere som har behov for det, og samtidig dra fordel av delt eierskap.

 1. Åpne Biblioteker-panelet i et Creative Cloud-skrivebordsprogram.

 2. Velg ikonet Flere alternativer   for et bibliotek, og klikk på Flytt.

  Skjermbilde av alternativene som kommer opp når brukeren klikker på ellipse-ikonet
  Flytt biblioteket til en annen plassering.

 3. Velg ønsket lagringssted og tilgangsnivå.

  Skjermbilde av dialogboksen for å flytte til bedriftens lagringsområde
  Velg lagringsområdet som biblioteket skal flyttes til.

 4. Velg Lagre.

Administrere bibliotekene dine

Arvet tilgang til mapper i bedriftens lagringsområde

For å få mest mulig ut av bedriftens lagringsområde kan administratorer bruke innstillinger på mappenivå for å gi tilgang til samtlige biblioteker i en mappe.  Hvis du for eksempel har et spesifikt bibliotek for Vekstmarkedsføring, kan administratorer opprette en mappe i bedriftens lagringsområde for avdelingen, og tilordne brukere på mappenivå. Dette trenger kun å gjøres én gang. Alle brukere som er tilordnet til mappen, innvilges da automatisk tilgangsrettigheter når det opprettes et nytt bibliotek i mappen. 

Tillatelser

Når et bibliotek opprettes i bedriftens lagringsområde, blir det automatisk delt med medarbeidere som er tilordnet på mappenivå. Angi tilgangsnivåer for samarbeidspartnere.

 • Redigeringstilgang gir rett til å bruke og redigere elementer.

 • Visnings- og brukstilgang gir rett til å bruke elementer.

Skjermbilde av dialogboksen for oppretting av bibliotek
Angi visnings- eller redigeringstilgang for samarbeidspartnere.

Invitasjoner på biblioteknivå

I tillegg til brukerne som arves fra mappen i bedriftens lagringsområde, kan du for hvert bibliotek invitere ytterligere brukere eller brukergrupper. Det er ikke noe tak på hvor mange som kan jobbe med et bibliotek.  

 • Enkeltpersoner: Enkeltbrukere kan være personer i eller utenfor organisasjonen (avhengig av retningslinjene for deling av ressurser). 

 • Grupper: Azure Active Directory-synkroniserte grupper som er opprettet av administratoren i organisasjonens Azure Active Directory, og synkronisert til organisasjonens adressebok via Admin Console. 

Skjermbilde av alternativene som kommer opp når brukeren klikker på Bibliotekpanel-menyen
Inviter ytterligere personer til biblioteket ditt.

Vanlige spørsmål

Biblioteker i bedriftens lagringsområde er kun tilgjengelig for Creative Cloud for teams- og Creative Cloud for enterprise-brukere som benytter  Adobe-lagring for bedrifter.

Sluttbrukere kan ikke på nåværende tidspunkt opprette og administrere mapper. De er her avhengige av lagrings- eller systemadministratorer.

Se hvordan du kan kontakte administrator.

Det finnes ingen grense for hvor mange biblioteker du kan opprette. Du begrenses bare av hvor mye Creative Cloud-lagringsplass du har.

Selv om biblioteker kan inneholde opptil 10 000 elementer, anbefaler vi å bruke grupper for å organisere ressurser mer effektivt. Det kan være kjedelig å bla gjennom store biblioteker.

Den maksimale filstørrelsen for én enkeltressurs er 1 GB. Bibliotekressurser må synkroniseres med skyen, og store filer tar tid å laste opp. Husk at andre kreative personer kanskje bruker samme bibliotek. Filstørrelsen til elementer som fargekart, tekst, avsnitt- og tegnstiler er ubetydelig, mens ressurser som flerlags Photoshop-innhold med høy oppløsning er tunge ressurser.

Det er ingen grense for hvor mange som kan samarbeide på et bibliotek.

Med "Inviter personer" kan flere brukere jobbe sammen på en trygg måte og bare med andre inviterte. Med "Få kobling" opprettes en offentlig kobling som gjør at alle som har denne koblingen, kan laste ned en kopi av bibliotekressursene dine. Kopien er selvstendig og ikke koblet til det opprinnelige biblioteket.

Personlige biblioteker vil ta av brukerens lagringsplass i 2021. Biblioteker i bedriftens lagringsområde bruker av lagringsplassen til arbeidsgruppen. De tar ikke av brukerens lagringsplass. Hvis et bibliotek deles med 10 brukere, tar det kun av lagringsplassen til arbeidsgruppen, og ikke til de enkelte brukerne.

Adobe Bridge er et skrivebordsprogram som gjør det enkelt å raskt finne og vise et stort antall filer i forskjellige grafiske filformater som er lagret på din lokale harddisk eller filserver. Enkelte bygger "biblioteker" av ressurser som består av mapper på harddisken, og bruker Adobe Bridge til raskt å navigere i disse mappene og jobbe med ressursene. Denne arbeidsflyten ligner på Creative Cloud Libraries i enkelte henseender, men Creative Cloud Library-ressurser er lagret i skyen, vises i et panel i skrivebordsprogrammene og er tettere integrert med funksjonaliteten til Creative Cloud-applikasjoner. Creative Cloud Libraries jobber også tett med Creative Cloud-mobilappene og spesifikke tredjepartsapplikasjoner på måter som Adobe Bridge ikke gjør.

MS Word og PowerPoint

Creative Cloud-tillegget for Microsoft Word og PowerPoint gjør at du kan få tilgang til biblioteker når du bruker Word og PowerPoint. Bygg inn designressurser i presentasjoner, rapporter, brosjyrer og annet materiell. Du finner flere detaljer under Adobe Creative Cloud-tillegg for Word og PowerPoint.

Zapier

Lag automatiske arbeidsflyter kalt zaps ved å koble Creative Cloud Libraries til Google Regneark, Slack eller noen av de andre 1500 appene som er tilgjengelige på Zapier. Du finner mer informasjon under Creative Cloud Libraries for Zapier

Gmail

Adobe Creative Cloud for Gmail lar deg dele koblinger til innhold som er lagret i Creative Cloud Files, Biblioteker og Mobilfiler direkte fra Gmail-meldingene dine.

Creative Cloud Libraries er ikke en erstatning for et DAM-system (Digital Asset Management). Et DAM-system er primært beregnet på oppbevaring av mange godkjente bilderessurser. Creative Cloud Libraries er best egnet for designelementer som gjør det mulig å raskere utføre applikasjonsoppgaver som for eksempel å lage og bruke farger, avsnittstiler, sideelementer og ressurser. Creative Cloud Libraries synkroniseres til skrivebordet til hver bruker. Et DAM-system kjører derimot utelukkende på en server eller i nettskyen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din