Tegne med linjer og former

Tegne grunnleggende linjer og former

 1. Gjør ett av følgende i verktøykassen:
  • Hvis du vil tegne en linje eller en form, velger du enten linjeverktøyet , ellipseverktøyet , rektangelverktøyet  eller mangekantverktøyet . (Klikk og hold nede rektangelverktøyet for å velge enten ellipse- eller mangekantverktøyet.)

  • Hvis du vil tegne en tom grafikkramme (plassholder), velger du Ellipseramme , Rektangelramme  eller Mangekantet ramme  .

 2. Dra i dokumentvinduet for å lage en bane eller ramme.
  • Hvis du vil tegne fra midten, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS).

  • Hvis du vil begrense en linje til vinkler på 45°, eller hvis du vil at bredden og høyden til en bane eller en ramme skal være like, holder du nede Skift mens du drar.

  • Hvis du vil opprette flere former i et rutenett, trykker du piltastene samtidig som du holder nede museknappen. Se Tegne flere objekter som et rutenett.

  • Hvis du vil endre antallet sider i en mangekant, begynner du å dra, trykker mellomromstasten og trykker deretter Pil opp eller Pil ned. Trykk Pil venstre eller Pil høyre for å endre stjerneinnfellingen. Trykk mellomromstasten igjen for å gå tilbake til rutenettmodus.

Dra for å lage en enkel sirkel

Merk:

Ovenfor vises et eksempel på en markeringsramme rundt en bane. Hvis markeringsverktøyet  var aktivt sist, vises markeringsrammen ovenfor. Hvis segmentmarkøren  var aktiv sist, vises banen med ankerpunkt i stedet.

Tegne flere objekter som et rutenett

Når du bruker et rammeopprettingsverktøy, for eksempel rektangel- eller tekstverktøyet, kan du opprette et rutenett med jevnt plasserte rammer ved hjelp av endringstastene.

 1. Velg et verktøy som kan brukes til å tegne en ramme.

 2. Begynn å dra. Gjør ett av følgende mens du fortsatt holder nede museknappen:

  • Trykk Pil venstre eller Pil høyre for å endre antallet kolonner. Trykk Pil opp eller Pil ned for å endre antallet rader.

  • Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og trykk piltastene for å endre avstanden mellom rammene.

 3. Slipp museknappen.

Hvis du vil bruke piltastene til å endre antall sider eller stjerneinnfelling mens du bruker mangekantverktøyet, trykker du mellomromstasten samtidig som du holder nede museknappen.

Tegne en plassholderform

En plassholderform er en ellipse, et rektangel eller en mangekant som vises i dokumentvinduet med en X. Det betyr at det skal erstattes av en tekst eller et bilde senere.

 1. Velg ellipserammeverktøyet  , rektangelrammeverktøyet  eller verktøyet Mangekantet ramme  .
 2. Dra i dokumentvinduet for å lage en bane eller ramme. Hold nede Skift for å begrense bredden og høyden på rammen.
Merk:

Du kan endre beskjæringsmengden, referansepunktet og andre tilpasningsvalg for en plassholderramme ved å velge Objekt > Tilpassing > Valg for rammejustering.

Angi innstillinger for mangekanter

 1. Hvis du vil at innstillingene for mangekanter skal gjelde for eksisterende former, markerer du mangekantene.
 2. Dobbeltklikk på mangekantverktøyet  , angi følgende innstillinger og velg OK:
  • Skriv inn en verdi for Antall sider for å angi hvor mange sider mangekanten skal ha.

  • Skriv inn en prosentverdi for Stjerneinnfelling for å angi lengden på stjernespissene. Tuppene på spissene berører ytterkanten av markeringsrammen for mangekanten, og prosentverdien angir dybden til hakkene mellom hver spiss. Høyere prosentverdier gir lengre og tynnere spisser.

Endre formen på en bane automatisk

Du kan endre baner til en forhåndsdefinert form. Du kan for eksempel endre et rektangel til en trekant. Strekinnstillingene er de samme i den opprinnelige og nye banen. Hvis den nye banen er en mangekant, er baneformen basert på valgene i dialogboksen Mangekantinnstillinger. Hvis den nye banen har en hjørneeffekt, er banens radius basert på innstillingene for størrelse i dialogboksen Hjørnevalg.

 1. Velg banen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Objekt > Konverter form > [ny form].

  • I Pathfinder-panelet (Vindu > Objekt og layout > Pathfinder) velger du en av knappene under Konverter form.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet