Bruke rutenett

Det finnes to typer rutenett som ikke kan skrives ut: Registerlinjer, som brukes til å justere tekstspalter, og dokumentrutenett, som brukes til å justere objekter. På skjermen ligner registerlinjer på linjert notisblokkpapir og dokumentrutenett på diagrampapir. Du kan tilpasse begge typer rutenett.

Rutenett
Registerlinjer (til venstre) og dokumentrutenett (til høyre)

Når et rutenett vises, kan du se følgende egenskaper:

 • Registerlinjene dekker hele oppslag, mens dokumentrutenettet dekker hele montasjebordet.

 • Registerlinjer og dokumentrutenett vises i hvert oppslag og kan ikke tilordnes til en mal.

 • Dokumentrutenettet kan vises foran eller bak alle hjelpelinjer, lag og objekter, men det kan ikke tilordnes til et lag.

Angi registerlinjer

Angi registerlinjer for hele dokumentet i innstillingene for rutenett.

Merk:

Du kan angi et registerlinjeoppsett for en ramme i Valg for tekstramme. (Se Endre egenskaper for tekstrammer.)

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Rutenett (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Rutenett (Mac OS).

 2. Angi en registerlinjefarge ved å velge en farge fra Farge-menyen. Du kan også velge Egendefinert på Farge-menyen.

 3. For I forhold til angir du om du vil at rutenettet skal begynne øverst på siden eller fra toppmargen.

 4. Angi en verdi for Start hvis du vil forskyve rutenettet fra toppen av siden eller toppmargen på siden, avhengig av hva du velger på menyen I forhold til. Hvis du får problemer med å justere den vertikale linjalen etter dette rutenettet, kan du prøve med å starte med verdien null.

 5. Angi en verdi for avstanden mellom rutenettlinjene under Øk hver. I de fleste tilfeller angir du en verdi som er lik verdien for linjeavstand for brødteksten, slik at tekstlinjene er perfekt justert til dette rutenettet.

  Registerlinjer i dokumentvindu
  Registerlinjer i dokumentvindu

  A. Første rutenett B. Økning mellom rutenettlinjer 
 6. Angi en verdi for Visningsgrense hvis du vil angi den største forstørrelsen der rutenettet ikke vises. Øk verdien hvis du vil forhindre at linjene vises for nært hverandre ved små forstørrelser.

  Registerlinjer med forstørrelse
  Registerlinjer med forstørrelse under visningsgrensen (til venstre) og over visningsgrensen (til høyre)

 7. Velg OK.

Merk:

Valget Fest til hjelpelinjer kontrollerer både festing til hjelpelinjer og til registerlinjer.

Angi et dokumentrutenett

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Rutenett (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Rutenett (Mac OS).

 2. Angi en farge for dokumentrutenettet ved å velge en farge fra Farge-menyen. Du kan også velge Egendefinert på Farge-menyen.

 3. Hvis du vil angi horisontal rutenettavstand, angir du en verdi for Rutenett hver under Horisontal under Dokumentrutenett, og deretter angir du en verdi for Ruter mellom hver linje.

 4. Hvis du vil angi vertikal rutenettavstand, angir du en verdi for Rutenett hver under Vertikal under Dokumentrutenett, og deretter angir du en verdi for Ruter mellom hver linje.

 5. Gjør ett av følgende, og velg OK:

  • Hvis du vil plassere dokumentet og registerlinjene bak alle andre objekter, kontrollerer du at Rutenett i bakgrunnen er valgt.

  • Hvis du vil plassere dokumentet og registerlinjene foran alle andre objekter, slår du av Rutenett i bakgrunnen.

Merk:

Hvis du vil ha hjelpelinjer bak alle andre objekter, kan du også velge Hjelpelinjer i bakgrunnen på hurtigmenyen som vises når du høyreklikker (Windows) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS), på et tomt område i dokumentvinduet.

Vise eller skjule rutenett

 • Hvis du vil vise eller skjule registerlinjene, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer / Skjul registerlinjer.

 • Hvis du vil vise eller skjule dokumentrutenettet, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis dokumentrutenett / Skjul dokumentrutenett.

Feste objekter til rutenett

Hvis festing er aktivert og du flytter et objekt innenfor festesonen til en rutenettplassering, festes objektet til den plasseringen.

Feste objekter til dokumentrutenettet

 1. Velg Vis > Rutenett og hjelpelinjer, og kontroller at det er merket av for Fest til dokumentrutenett. Merk av for dette valget hvis ikke dette allerede er gjort.

  Merk:

  Valget Fest til hjelpelinjer kontrollerer både festing til hjelpelinjer og registerlinjer.

 2. Hvis du vil angi festesonen, velger du Rediger > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Mac OS). Angi en verdi for Fest til sone og velg OK. Verdien for Fest til sone angis alltid i bildepunkt.

Hvis du vil feste et objekt til et rutenett, drar du objektet mot et rutenett til én eller flere av kantene til objektet er innenfor festesonen til rutenettet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet