Verktøykasse

Oversikt over verktøykassen

Noen verktøy i verktøykassen brukes til å markere, redigere og opprette sideobjekter. Andre verktøy brukes til å markere tekst, former, linjer og forløpninger. Du kan tilpasse layouten for verktøykassen til den vindus- og panellayouten du vil ha. Standard er at verktøykassen vises som én enkelt vertikal verktøykolonne. Du kan også sette den opp som to vertikale kolonner eller én horisontal rad. Du kan imidlertid ikke endre plasseringen av enkeltverktøy i verktøykassen. Du kan dra toppen av verktøykassen for å flytte den.

Du velger et verktøy i verktøykassen ved å klikke på det. Verktøykassen inneholder også mange skjulte verktøy som er knyttet til de synlige verktøyene. Skjulte verktøy angis med piler til høyre i verktøyikonene. Du velger et skjult verktøy ved å klikke på og holde det gjeldende verktøyet i verktøykassen og deretter velge verktøyet du vil ha.

Når du holder pekeren over verktøyet, vises navnet på verktøyet og tastatursnarveiene. Denne teksten kalles verktøyinfo. Du kan deaktivere verktøyinfo ved å velge Ingen i feltet Verktøyinfo under Grensesnitt i dialogboksen Innstillinger.

Merk:

Åpne Verktøytips-panelet (Vindu > Diverse > Verktøytips) for å se hvilke hurtigtaster og endringstaster som fungerer med det valgte verktøyet.

Liste over verktøy i verktøykassen

Merk:

Verktøy for innholdsinnsamling og innholdsplassering er ikke tilgjengelig i CS5.5 eller tidligere.

Vise verktøykassen

 1. Velg Vindu > Verktøy.

Vise verktøyvalg

 1. Dobbeltklikk på et verktøy i verktøykassen.

  Denne fremgangsmåten fungerer bare på enkelte verktøy, for eksempel pipette-, blyant- og mangekantverktøy.

Vise og velge skjulte verktøy

 1. Plasser pekeren over et verktøy med skjulte verktøy i verktøykassen, og hold nede museknappen.

 2. Velg et verktøy når de skjulte verktøyene vises.

Menyen for skjulte verktøy

Velge verktøy midlertidig

 1. Når et verktøy er valgt, holder du nede hurtigtasten for et annet verktøy.

 2. Utfør en handling mens du fortsatt holder nede hurtigtasten.

 3. Slipp hurtigtasten for å gå tilbake til det forrige verktøyet.

Hvis for eksempel avstandsverktøyet er valgt, holder du nede V-tasten for å bruke markeringsverktøyet midlertidig. Når du slipper V-tasten, blir avstandsverktøyet valgt.

Vise verktøytips

Verktøytips-panelet beskriver hvordan endringstaster fungerer med det valgte verktøyet.

 1. Velg Vindu > Diverse > Verktøytips for å vise Verktøytips-panelet.

 2. Velg et verktøy i verktøykassen for å vise en beskrivelse av verktøyet og tilhørende endringstaster og snarveier.

Endre layout for verktøykassen

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Grensesnitt (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Grensesnitt (Mac OS).

 2. Velg et layoutvalg på menyen Flytende verktøypanel, og velg OK.

Du kan også klikke på det doble pilikonet øverst på verktøykassen for å endre layouten til verktøykassen.

Oversikt over verktøy

Typeverktøy

Opprett og formater tekst i standard eller tilpassede blokker eller baner. (Se Opprette tekstrammer.)

Tegneverktøy

Tegn og utform enkle og komplekse objekter, for eksempel rektangler, ellipser, mangekanter og frihåndsformer. (Se Tegning.)

Markeringsverktøy

Marker (aktiver) objekter, punkt eller linjer. (Se Markere objekter.)

Transformeringsverktøy

Endre form på, snu om på og endre størrelse på objekter. (Se Transformere objekter.)

Navigeringsverktøy

Flytt rundt i, kontroller visningen av og mål avstander i et dokument. (Se Zoome inn og ut og Linjaler og måleenheter.)

Saksverktøyet

Del baner og rammer. (Se Dele en bane.)

Galleri med markeringsverktøyMarkeringsverktøyet brukes til å markere hele objekter.Segmentmarkøren brukes til å markere punkt i en bane eller innhold i en ramme.Med sideverktøyet kan du opprette flere sidestørrelser i et dokument.Bruddverktøyet brukes til å justere avstanden mellom objekter.

Galleri med tegne- og typeverktøyPennverktøyet brukes til å tegne rette og buede baner.Verktøyet Legg til ankerpunkt brukes til å legge til ankerpunkt i en bane.Verktøyet Fjern ankerpunkt brukes til å fjerne ankerpunkt fra en bane.Verktøyet Endre punkt brukes til å endre hjørnepunkt og avrundingspunkt.Typeverktøyet brukes til å lage tekstrammer og markere tekst.Loddrett type-verktøy brukes til å lage loddrette tekstrammer og markere tekst.Verktøyet Tekst langs en bane brukes til å opprette og redigere tekst langs baner.Blyantverktøyet brukes til å tegne en frihåndsbane.Avrundingsverktøyet brukes til å fjerne overflødige vinkler fra en bane.Viskelærverktøyet brukes til å slette punkt i en bane.Linjeverktøyet brukes til å tegne et linjesegment.Rektangelrammeverktøyet brukes til å lage en firkantet eller rektangulær plassholder.Ellipserammeverktøyet brukes til å lage en sirkulær eller oval plassholder.Verktøyet Mangekantet ramme brukes til å lage en mangesidet plassholder.Rektangelverktøyet brukes til å lage en firkant eller et rektangel.Ellipseverktøyet brukes til å lage en sirkel eller oval.Mangekantverktøyet brukes til å lage en mangesidig form.

Galleri med transformeringsverktøyVerktøyet Fri transformering brukes til å rotere, skalere eller skråstille et objekt.Roteringsverktøyet brukes til å rotere objekter rundt et fast punkt.Skaleringsverktøyet brukes til å endre størrelsen på objekter rundt et fast punkt.Skråstillingsverktøyet brukes til å skråstille objekter rundt et fast punkt.

Galleri med endrings- og navigeringsverktøyPipetteverktøyet brukes til å kopiere farger eller tekstattributter fra objekter og bruke dem på andre objekter.Målverktøyet måler avstanden mellom to punkt.Forløpningsfargeverktøyet brukes til å justere start- og sluttpunktet og vinkelen på forløpningen i objekter.Verktøyet for uttoningsforløpning brukes til å tone ut et objekt i bakgrunnen.Saksverktøyet brukes til å klippe ut baner i bestemte punkt.Håndverktøyet brukes til å flytte sidevisningen i dokumentvinduet.Zoomverktøyet brukes til å forstørre eller forminske visningen i dokumentvinduet.Merknadsverktøyet brukes til å legge til kommentarer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din