Brukerveiledning Avbryt

Verktøykasse

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Oversikt over verktøykassen

Noen verktøy i verktøykassen brukes til å markere, redigere og opprette sideobjekter. Andre verktøy brukes til å markere tekst, former, linjer og forløpninger. Du kan tilpasse layouten for verktøykassen til den vindus- og panellayouten du vil ha. Standard er at verktøykassen vises som én enkelt vertikal verktøykolonne. Du kan også sette den opp som to vertikale kolonner eller én horisontal rad. Du kan imidlertid ikke endre plasseringen av enkeltverktøy i verktøykassen. Du kan dra toppen av verktøykassen for å flytte den.

Du velger et verktøy i verktøykassen ved å klikke på det. Verktøykassen inneholder også mange skjulte verktøy som er knyttet til de synlige verktøyene. Skjulte verktøy angis med piler til høyre i verktøyikonene. Du velger et skjult verktøy ved å klikke på og holde det gjeldende verktøyet i verktøykassen og deretter velge verktøyet du vil ha.

Når du holder pekeren over verktøyet, vises navnet på verktøyet og tastatursnarveiene. Denne teksten kalles verktøyinfo. Du kan deaktivere verktøyinfo ved å velge Ingen i feltet Verktøyinfo under Grensesnitt i dialogboksen Innstillinger.

Merk:

Åpne Verktøytips-panelet (Vindu > Diverse > Verktøytips) for å se hvilke hurtigtaster og endringstaster som fungerer med det valgte verktøyet.

Liste over verktøy i verktøykassen

Merk:

Verktøy for innholdsinnsamling og innholdsplassering er ikke tilgjengelig i CS5.5 eller tidligere.

Vise verktøykassen

 1. Velg Vindu > Verktøy.

Vise verktøyvalg

 1. Dobbeltklikk på et verktøy i verktøykassen.

  Denne fremgangsmåten fungerer bare på enkelte verktøy, for eksempel pipette-, blyant- og mangekantverktøy.

Vise og velge skjulte verktøy

 1. Plasser pekeren over et verktøy med skjulte verktøy i verktøykassen, og hold nede museknappen.

 2. Velg et verktøy når de skjulte verktøyene vises.

Menyen for skjulte verktøy

Velge verktøy midlertidig

 1. Når et verktøy er valgt, holder du nede hurtigtasten for et annet verktøy.

 2. Utfør en handling mens du fortsatt holder nede hurtigtasten.

 3. Slipp hurtigtasten for å gå tilbake til det forrige verktøyet.

Hvis for eksempel avstandsverktøyet er valgt, holder du nede V-tasten for å bruke markeringsverktøyet midlertidig. Når du slipper V-tasten, blir avstandsverktøyet valgt.

Vise verktøytips

Verktøytips-panelet beskriver hvordan endringstaster fungerer med det valgte verktøyet.

 1. Velg Vindu > Diverse > Verktøytips for å vise Verktøytips-panelet.

 2. Velg et verktøy i verktøykassen for å vise en beskrivelse av verktøyet og tilhørende endringstaster og snarveier.

Endre layout for verktøykassen

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Grensesnitt (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Grensesnitt (Mac OS).

 2. Velg et layoutvalg på menyen Flytende verktøypanel, og velg OK.

Du kan også klikke på det doble pilikonet øverst på verktøykassen for å endre layouten til verktøykassen.

Oversikt over verktøy

Typeverktøy

Opprett og formater tekst i standard eller tilpassede blokker eller baner. (Se Opprette tekstrammer.)

Tegneverktøy

Tegn og utform enkle og komplekse objekter, for eksempel rektangler, ellipser, mangekanter og frihåndsformer. (Se Tegning.)

Markeringsverktøy

Marker (aktiver) objekter, punkt eller linjer. (Se Markere objekter.)

Transformeringsverktøy

Endre form på, snu om på og endre størrelse på objekter. (Se Transformere objekter.)

Navigeringsverktøy

Flytt rundt i, kontroller visningen av og mål avstander i et dokument. (Se Zoome inn og ut og Linjaler og måleenheter.)

Saksverktøyet

Del baner og rammer. (Se Dele en bane.)Markeringsverktøyet brukes til å markere hele objekter.Segmentmarkøren brukes til å markere punkt i en bane eller innhold i en ramme.Med sideverktøyet kan du opprette flere sidestørrelser i et dokument.Bruddverktøyet brukes til å justere avstanden mellom objekter.Pennverktøyet brukes til å tegne rette og buede baner.Verktøyet Legg til ankerpunkt brukes til å legge til ankerpunkt i en bane.Verktøyet Fjern ankerpunkt brukes til å fjerne ankerpunkt fra en bane.Verktøyet Endre punkt brukes til å endre hjørnepunkt og avrundingspunkt.Typeverktøyet brukes til å lage tekstrammer og markere tekst.Loddrett type-verktøy brukes til å lage loddrette tekstrammer og markere tekst.Verktøyet Tekst langs en bane brukes til å opprette og redigere tekst langs baner.Blyantverktøyet brukes til å tegne en frihåndsbane.Avrundingsverktøyet brukes til å fjerne overflødige vinkler fra en bane.Viskelærverktøyet brukes til å slette punkt i en bane.Linjeverktøyet brukes til å tegne et linjesegment.Rektangelrammeverktøyet brukes til å lage en firkantet eller rektangulær plassholder.Ellipserammeverktøyet brukes til å lage en sirkulær eller oval plassholder.Verktøyet Mangekantet ramme brukes til å lage en mangesidet plassholder.Rektangelverktøyet brukes til å lage en firkant eller et rektangel.Ellipseverktøyet brukes til å lage en sirkel eller oval.Mangekantverktøyet brukes til å lage en mangesidig form.Verktøyet Fri transformering brukes til å rotere, skalere eller skråstille et objekt.Roteringsverktøyet brukes til å rotere objekter rundt et fast punkt.Skaleringsverktøyet brukes til å endre størrelsen på objekter rundt et fast punkt.Skråstillingsverktøyet brukes til å skråstille objekter rundt et fast punkt.Pipetteverktøyet brukes til å kopiere farger eller tekstattributter fra objekter og bruke dem på andre objekter.Målverktøyet måler avstanden mellom to punkt.Forløpningsfargeverktøyet brukes til å justere start- og sluttpunktet og vinkelen på forløpningen i objekter.Verktøyet for uttoningsforløpning brukes til å tone ut et objekt i bakgrunnen.Saksverktøyet brukes til å klippe ut baner i bestemte punkt.Håndverktøyet brukes til å flytte sidevisningen i dokumentvinduet.Zoomverktøyet brukes til å forstørre eller forminske visningen i dokumentvinduet.Merknadsverktøyet brukes til å legge til kommentarer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din