Egenskaper for rammerutenett

Endre egenskaper for rammerutenett

 1. Bruk markeringsverktøyet  for å markere rammen du vil endre egenskaper for. Alternativt kan du klikke på rammen med tekstverktøyet og posisjonere tekstinnsettingspunktet eller velge ønsket tekst.

 2. Velg Objekt > Valg for rammerutenett og angi alternativene du ønsker å bruke på rammerutenettet. (Se Egenskaper for rammerutenett.)

 3. Klikk på OK.

Merk:

Velg "Forhåndsvis" for å bekrefte alternativene før du tar i bruk endringene. Bekreft deretter endringene i dokumentet.

Egenskaper for rammerutenett

Bruk dialogboksen "Valg for rammerutenett" for å endre f.eks. skrift, tegnstørrelse, tegnavstand, linjer, tegn og andre innstillinger for rammerutenett.

Merk:

Verdiene i dialogboksen "Valg for tekstramme" og antall kolonner i dialogboksen "Valg for rammerutenett" samkjøres dynamisk. Innstillinger for kolonnenummer i "Valg for tekstramme" gjenspeiles også i innstillingene for rammerutenettet. "Forskyvning ved første grunnlinje" og "Ignorer tekstflyt" kan dessuten kun angis fra "Valg for tekstramme".

Skrift

Velg skriftfamilie og -stil. Disse skriftinnstillingene tas i bruk i rammerutenett ut fra layoutrutenettet.

Størrelse

Angi skriftstørrelse. Denne verdien bestemmer størrelsen på rutenettcellene.

Vertikalt og horisontalt

Angi skalering av rutenett i % for asiatiske tegn med full bredde.

Char Aki

Angi avstanden mellom rutenettcellene i rammerutenettet. Denne verdien bestemmer avstanden mellom cellene i nettet.

Line Aki

Angi ønsket rutenettavstand. Denne verdien bestemmer avstanden fra undersiden av (eller til venstre for) rammerutenettet på den første linjen til toppen av (eller til høyre for) rammerutenettet på neste linje. Hvis det her er angitt en negativ verdi, blir verdien for "Automatisk linjeavstand" under "Justering" i Avsnitt-panelmenyen automatisk stilt til 80 % (standardverdien er 100 %), da rutenettjusteringen bare vil øke linjeavstanden utover den angitte avstanden i tekstattributtene. Hvis du endrer verdien for linjeavstand som er angitt i teksten, vil det endre hvordan rutenettjusteringen fordeler tekstlinjene for å matche nærmeste rutenettlinje.

Linjejuster

Velg et alternativ for å angi linjejustering for teksten. Hvis du f.eks. velger "Topp" for et vertikalt rammerutenett, vil starten av hver linje bli justert i forhold til toppen av rammerutenettet. (Se Justere tekst.)

Rutenettjuster

Velg om teksten skal justeres ut fra boksen, ICF-boksen eller den latinske grunnlinjen. (Se Justere avsnitt etter grunnlinjerutenett.)

Symboljuster

Angi hvordan du vil at små tegn skal justeres i forhold til større tegn på en linje.

Tegnantall

Angi hvor du ønsker at størrelsen på og tegnantallet for rammerutenettet skal vises. (Se Vise eller skjule tegnantall for rammerutenett.)

Visning

Velg hvordan du vil at rammen skal vises. Rutenettet viser rammenett med rutenett og linjer. Med N/Z-visning blir retningen på rammerutenettet vist med mørkeblå diagonale linjer som forsvinner av seg selv når du setter inn tekst. I justeringsvisning blir rammerutenettet vist kun med linjer. Justering viser hvordan rammelinjen er justert. Rutenett med N/Z viser begge deler.

Rutenettvisninger

A. Rutenettvisning B. N/Z-visning C. Tilordningsvisning med innsatt tekst D. Rutenett med N/Z-visning 

Tegn

Angir antall tegn per linje.

Linjer

Angir antall linjer per kolonne.

Spalter

Angir antall kolonner i et rammerutenett.

Spaltemellomrom

Angir avstanden mellom kolonner.

Merk:

Hvis du gjør endringer i dialogboksen "Valg for rammerutenett" uten at noe er valgt i rammerutenettet, vil denne innstillingen bli brukt som standard for rammenettet.

Rutenettinnstillingen kan også brukes til justering av tegnavstanden.

Konvertere tekstrammer og rammerutenett

Du kan gjøre vanlige tekstrammer om til rammerutenett eller rammerutenett om til vanlige tekstrammer.

Hvis vanlige tekstrammer gjøres om til rammerutenett for tekst som ikke har tegn- eller avsnittstil i artikkelen, brukes dokumentstandardene for rammerutenettet.

Rutenettformat kan ikke brukes direkte på vanlige tekstrammer. For å bruke attributter for rutenettformat etter at du har gjort en vanlig tekstramme om til et rammerutenett, kan du ta i bruk et forhåndsdefinert rutenettformat i et rammerutenett ved hjelp av tekst som mangler avsnittstil.

Vær også oppmerksom på at det kan oppstå tomrom øverst, nederst, til venstre eller til høyre for rammen når du gjør en tekstramme om til rammerutenett. Slike tomrom oppstår i tilfeller der bredden eller høyden til tekstrammen ikke kan deles på den angitte skriftstørrelsen eller linjeavstanden i rutenettformatet. Du kan fjerne tomrommet ved å dra i rammegitterhåndtaket og gjøre justeringer med markeringsverktøyet. Når du gjør tekstrammer om til rammerutenett, redigerer du teksten etter at du er ferdig med å justere eventuelle marger som ble opprettet under konverteringen.

Gjør en vanlig tekstramme om til et rammerutenett

 1. Velg tekstrammen og gjør ett av følgende:
  • Velg Objekt > Rammetype > Rammerutenett.

  • Velg Tekst > Artikkel for å vise Artikkel-panelet. Velg "Rammerutenett" under "Rammetype".

 2. Hvis du ønsker å reformatere artikkelteksten ut fra rutenettattributtene, velger du Rediger > Bruk rutenettformat når rutenettet er valgt.

Fjern et rutenett fra et rammerutenett

 1. Velg rammerutenett og gjør ett av følgende:
  • Velg Objekt > Rammetype > Tekstramme.

  • Velg Tekst > Artikkel for å vise Artikkel-panelet. Velg "Tekstramme" under "Rammetype".

Vise eller skjule tegnantall for rammerutenett

Tegnantall for rammerutenettet blir vist nederst i rutenettet. Du ser her verdiene for tegn, linjer, samlet celleantall og faktisk antall tegn.

I denne rammen er verdien for tegn per linje 10, verdien for linjer er 5 og samlet celleantall er 50. 29 tegn er plassert i rammerutenettet.

 1. Velg Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis antall tegn eller Skjul antall tegn.

Hvis du vil angi størrelse på og plassering av visningen av antall tegn, velger du tekstrammen etterfulgt av Objekt > Alternativer for rammerutenett. Angi antall tegn, visning og størrelse under "Visningsalternativer" og klikk på OK.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din