Camera Raw kan bruke en kompatibel grafikkprosessor (også kalt videoadapter, skjermkort eller GPU) for å gjøre flere operasjoner raskere.

Merk:

Dette dokumentet dekker spesielt Camera Raw. For informasjon om Photoshops bruk av grafikkprosessoren, se:

Systemkrav

Til å begynne med, påse at systemet ditt oppfyller de generelle Camera Raw-systemkravene så vel som minimums systemkrav for grafikkprosessorakselererte funksjoner (GPU).

Finn ut om Camera Raw bruker GPU-en

Når Camera Raw kan bruke grafikkprosessoren velges alternativet Bruk grafikkprosessor i Camera Raws innstillinger. Gjør følgende for å få tilgang til Camera Raws innstillinger:

 • Mac O: Velg Rediger > Preferanser > Camera Raw.
 • Windows: Velg Photoshop > Preferanser > Camera Raw.

Finn ut videoadapterens merke og modell

For å finne ut hvilket merke og modell videoadapteren er, starter du Photoshop og velger Help > System Info ... for å finne informasjon om grafikkprosessoren:

Vinduet systeminfo viser GPU-info i Adobe Camera Raw

Feilsøking

Potensielle problemer du kan støte på

 • Bildeområdet i Camera Raw-dialogen er helt blått eller helt hvitt
 • Flytting av grunnleggende utviklingsglidebytere fører til at lysstyrke flakker eller uventet skifter farger
 • Krasj ved anrop av Camera Raw, krasjing og frysing generelt, eller uforklarlige ytelsesreduksjoner
 • «GPU-akselerering er deaktivert grunnet en feil» vises under «Bruk grafikkprosessor» i Camera Raws innstillinger for ytelse
 • Forhåndsvisning av bilder og miniatyrbilder overlapper eller er brutt på Windows
Adobe Camera Raw Feilmeldingen nedenfor alternativet Bruk grafikkprosessor

Løsninger

 1. Oppdater Photoshop og Camera Raw.
 2. Oppdater videoadapterdriver.
 3. Deaktiver grafikkakseleratorer fra tredjeparter
 4. Verktøy for GPU-overclocking og haxies søttes ikke (eksempler er Riva Tuner og MSI Afterburner).

 5. Deaktiver Automatisk grafisk skift under fanen Strømsparing i systeminnstillinger (Mac OS).
 6. Erstatt videoadapteren med en nyere, kompatibel videoadapter.
 7. Fjern avmerkingen for «Bruk grafikkprosessor» i innstillingene for Camera Raw:
  • Mac OS: Velg Photoshop > Preferanser > Camera Raw.
  • Windows: Velg Rediger > Preferanser > Camera Raw.

Oppdater videoadapterdriveren

Hvis Camera Raw ikke bruker grafikkprosessoren og videoadapteren møter minstekravene til systemet, må du oppdatere grafikkdriveren.

Mac OS

Grafikkdrivere oppdateres via oppdateringer til operativsystemet. Sørg for at du har de nyeste OS-oppdateringene ved å velge Software Update fra Apple-menyen eller Oppdateringer i App store.

Windows

Last ned den nyeste driveren direkte fra nettsidene til produsenten av videoadapteret:

Merk:

Viktig: Utføring av Windows Update vil ikke oppdatere grafikkdriveren. Du må besøke nettsidene til kortprodusenten direkte for å se etter driveroppdateringer.

Hvordan utnytter Camera Raw flere grafikkprosessorer eller videoadaptere?

 • Camera Raw utnytter foreløpig ikke mer enn én grafikkprosessor. To skjermkort gir ikke bedre ytelse i Camera Raw.
 • Flere videoadaptere med ulike drivere som kommer i konflikt med hverandre, kan føre til problemer med grafikkprosessorakselererte funksjoner i Camera Raw.
 • De beste resultatene får du ved å koble to (eller flere) skjermer til én videoadapter.
 • Hvis du trenger å bruke flere skjermkort, må du passe på at de har samme produsent og modellnummer. Hvis ikke kan krasj og andre problemer forekomme.
 • Bruk Enhetsbehandling i Windows til å deaktivere en videoadapter. Høyreklikk på navnet på kortet i Enhetsbehandling og velg Deaktiver.
Kontekstmeny for å deaktivere videoadapteren i Adobe Camera Raw

Les driverdokumentasjonen fra produsenten av videokortet for å få informasjon om hvordan du angir et spesifikt kort som den primære videoadapteren i Windows.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet