Camera Raw kan bruke en kompatibel grafikkprosessor (også kalt videoadapter, skjermkort eller GPU) for å gjøre flere operasjoner raskere.

Merk:

Dette dokumentet dekker spesielt Camera Raw. For informasjon om Photoshops bruk av grafikkprosessoren, se:

Systemkrav

Til å begynne med, må du passe på at systemet oppfyller de generelle systemkravene for Camera Raw samt de minimale systemkravene som kreves for grafikkprosessorakselererte funksjoner (GPU).

Hvilke funksjoner i Camera Raw bruker en GPU?

 • Forbedrede detaljer. GPU-akselerasjon skjer automatisk på kompatible systemer når du bruker Forbedrede detaljer  og styres ikke av Preferanser for Camera Raw.
 • Interaktiv fotoredigering. Camera Raw velger automatisk et passende nivå av GPU-akselerasjon: av, standard eller full.  
  • Standard akselerasjon optimaliserer hvordan Camera Raw sender informasjon til GPU-en for visning. Det gjør Camera Raw mer responsiv og muliggjør funksjoner som for eksempel animert zoom.
  • Full akselerasjon bruker en GPU til bildebehandling ved å gjengi piksler både med GPU-en og CPU-en mens du redigerer bilder.I behandlingsversjon 5 er nå de fleste justeringene GPU-akselerert. Full akselerasjon kan for eksempel forbedre hvor raskt du ser resultater når du beveger på glidebryteren for Tekstur. Ved å bruke GPU-en blir det dessuten enklere for Camera Raw å følge med på kravene til 4K- og 5K-skjermer og skjermer med større oppløsning.Full akselerasjon ble lagt til i utgivelsen fra august 2018 (versjon 11.4)Du trenger Standard akselerasjon for å aktivere Full akselerasjon.

Hvis du vil se og tilpasse hvordan Camera Raw bruker GPU-akselerasjon ved interaktiv redigering, velger du fanen Ytelse i Preferanser for Camera Raw. Se Fastsette om Camera Raw bruker GPU-en for mer informasjon.

Merk:

Camera Raw 11.4 bruker ikke GPU-en for å akselerere funksjoner som ikke er nevnt ovenfor. Eksempler på funksjoner som ikke bruker GPU-akselerasjon, er Save Image (Lagre bilde), Open Image (Åpne bilde) og Photo Merge (Sammenslåing av bilder).

Hvordan samhandler innstillingene for Camera Raws GPU med innstillingene i Photoshop, Bridge og andre programmer?

GPU-innstillingene i Photoshop eller innstillingen Use Software Rendering i preferanser for Bridge påvirker ikke GPU-ytelsesinnstillingene i Camera Raw. Dette betyr at GPU-relaterte innstillinger i Camera Raw ikke endres når du slår på eller av GPU-relaterte innstillinger i Photoshop, Bridge eller andre programmer.Motsatt påvirker ikke GPU-relaterte innstillinger i Camera Raw andre tilknyttede programmer.

Hvilke faktorer kan begrense ytelsen til GPU-akselerasjon i Camera Raw?

 • Bruker du ikke en GPU, GPU-driver eller et operativsystem som oppfyller de anbefalte systemkravene.

 • Andre programmer som tar oppp betydelige GPU-, CPU- og minneressurser når du bruker Camera Raw. Aktivitetsovervåking (Mac) og Oppgavebehandling (Windows) kan hjelpe deg med å identifisere andre programmer som konkurrerer med Camera Raw om ressurser.

 • På bærbare datamaskiner kan ytelsen variere basert på datamaskinens strømstyringsinnstillinger, for eksempel batterisparemodus.

 • Selv om GPU-akselerasjon først og fremst er avhengig av GPU, spiller CPU-hastigheten også en rolle for akselerasjonen og ytelsesen til denne funksjonen.

Fastsette om Camera Raw bruker GPU-en

Når Camera Raw ikke kan bruke grafikkprosessoren (GPU), aktiveres alternativet Bruk grafikkprosessor i Preferanser for Camera Raws. Slik får du tilgang til Preferanser i Camera Raw:

 1. På macOS: 

  • I Photoshop velger du Photoshop > Preferanser > Camera Raw
  • I Bridge velger du Adobe Bridge > Preferanser for Camera Raw

  På Windows:

  • I Photoshop velger du Rediger > Preferanser > Camera Raw
  • I Bridge velger du Rediger > Preferanser for Camera Raw
 2. Gå til dialogboksen Preferanser og velg fanen Ytelse.

  Vise Preferanser for Camera Raw
  Vise Preferanser for Camera Raw

Panelet Ytelse viser navnet på tilgjengelig GPU og det tilgjengelige videominnet. Under navnet på GPU-en ser du statusen for GPU-akselerasjon i Camera Raw.Hvis du ikke kan vise denne informasjonen, må du enten installere en ny driver for GPU-en, eller systemet oppfyller ikke minimumskravene.

Tilpasse GPU-akselerasjon

Systemet ditt kan automatisk støtte standard eller full akselerasjon. Hvis systemet automatisk støtter standard akselerasjon, kan du aktivere full akselerasjon når du velger Bruk GPU ved bildebehandling  i alternativet Egendefinert .

Akselerasjon kan også deaktiveres automatisk fordi systemet ikke støtter det eller på grunn av en feil. Hvis akselerasjon er deaktivert og det vises en feilmelding, er det mulig at GPU-ens maskinvare eller driverversjon eller operativsystemversjonen ikke oppfyller minimumskravene.

Du kan slå av GPU-akselerasjon med alternativet Egendefinert hvis du får problemer med at Camera Raw ikke registreres automatisk.

I delen Ytelse har feltet Bruk grafikkprosessor følgende alternativer:

Alternativer for innstillingen Bruk grafikkprosessor
Alternativer for innstillingen Bruk grafikkprosessor

 

 • Auto Camera Raw bestemmer automatisk nivået av GPU-støtte som skal brukes. Dette er basert på konfigurasjonen av systemets maskinvare og operativsystem og brukes som standard.
 • Egendefinert Du kan tilpasse hvordan Camera Raw skal bruke GPU-en ved å velge et støttet alternativ.
  • Bruk GPU for visning
  • Bruk GPU ved bildebehandling (behandlingsversjon 5 eller nyere)

Se Hvilke funksjoner i Camera Raw bruker en GPU for å finne ut mer om de ulike nivåene av GPU-akselerasjon.

 • Av Camera Raw bruker ikke grafikkprosessoren (GPU).

Finne ut GPU-ens merke og modell

Merket og modellen til GPU-en eller skjermkortet vises i dialogboksen Preferanser for Camera Raw. Slik får du tilgang til dette:

(macOS)

 • I Photoshop velger du Photoshop > Preferanser > Camera Raw
 • I Bridge velger du Adobe Bridge > Preferanser for Camera Raw

(Windows)

 • I Photoshop velger du Rediger > Preferanser > Camera Raw
 • I Bridge velger du Rediger > Preferanser for Camera Raw

Hvis du ikke ser merket og modellen i dialogboksen Preferanser for Camera Raw, går du til følgende plassering i operativsystemet:

(macOS) Klikk på Apple-ikonet øverst til venstre på skjermen og velger Om denne Mac-en.

(Windows) Gå til Kontrollpanel og velg Enhetsbehandling > Skjermkort.

Oppdater grafikkdriveren

Hvis Camera Raw ikke bruker GPU-en selv om den oppfyller minimumskravene for systemet, må du oppdatere grafikkdriveren.

macOS

Grafikkdrivere oppdateres via oppdateringer til operativsystemet. Pass på at du har de nyeste OS-oppdateringene ved å sjekke i Systemvalg eller Oppdateringer i App store.

Windows

Last ned den nyeste driveren direkte fra nettstedet til produsenten av GPU-en:

Merk:

Viktig: Utføring av Windows Update vil ikke oppdatere grafikkdriveren. Du må besøke nettsidene til kortprodusenten direkte for å se etter driveroppdateringer.

Bruker Camera Raw flere grafikkprosessorer (GPU-er) eller skjermkort?

 • Camera Raw bruker foreløpig ikke mer enn én grafikkprosessor (GPU) om gangen. Du får ikke bedre ytelse i Camera Raw ved å bruke to GPU-er.
 • Hvis du har flere skjermkort med ulike drivere som kommer i konflikt med hverandre, kan det føre til problemer med GPU-akselererte funksjoner i Camera Raw.
 • Du får best resultater ved å koble to (eller flere) skjermer til én GPU.
 • Hvis du trenger å bruke flere GPU-er, må du passe på at de har samme produsent og modell. Ellers kan du få problemer som krasj og lignende.
 • Bruk Enhetsbehandling i Windows til å deaktivere en GPU. Høyreklikk på navnet på kortet i Enhetsbehandling og velg Deaktiver.
Kontekstmeny for å deaktivere videoadapteren i Adobe Camera Raw
 • Hvis datamaskinen har både en integrert og diskret GPU (vanlig i bærbare datamaskiner), kan grafikkinnstillinger og strømstyringsfunksjoner i operativsystemet bestemme hvilken GPU som er tilgjengelig for Camera Raw. Se dokumentasjonen til operativsystemprodusenten for mer informasjon. 
 • Les driverdokumentasjonen fra produsenten av videokortet for å se hvordan du angir et spesifikt kort som primær GPU i Windows.
 • Hvis en av GPU-ene er en ekstern GPU, kan eller kan det ikke være enheten som er tilgjengelig for Camera Raw. Hvis du bruker Windows 10, bør du se dokumentasjonen fra datamaskinprodusenten og dokumentasjonen fra produsenten av det eksterne GPU-kabinettet. Hvis du bruker macOS, ser du denne Apple-dokumentasjonen: Bruk en ekstern grafikkprosessor med Mac-en.

Feilsøking

Potensielle problemer

 • Bildeområdet i Camera Raw-dialogen er helt blått eller helt hvitt
 • Flytting av grunnleggende utviklingsglidebytere fører til at lysstyrke flakker eller uventet skifter farger
 • Krasj ved anrop av Camera Raw, krasjing og frysing generelt, eller uforklarlige ytelsesreduksjoner
 • GPU-akselerasjon er deaktivert på grunn av en feil vises under Gruk grafikkprosessor i panelet Ytelse i Preferanser for Camera Raw
 • Forhåndsvisning av bilder og miniatyrbilder overlapper eller er brutt på Windows
Adobe Camera Raw Feilmeldingen nedenfor alternativet Bruk grafikkprosessor

Løsninger

Gjør ett av følgende:
 1. Oppdater Photoshop og Camera Raw
 2. Oppdater grafikkdriveren
 3. Bruk innstillingen Tilpasset i Ytelse for å deaktivere Bruk GPU for bildebehandling, hvis tilgjengelig.
 4. Hvis problemet vedvarer, bruker du innstillingen Tilpasset i Ytelse for å deaktivere Bruk GPU for skjerm, hvis tilgjengelig.
 5. Deaktiver grafikkakseleratorer fra tredjeparter. Verktøy for GPU-overclocking og haxies søttes ikke (eksempler er Riva Tuner og MSI Afterburner).
 6. Deaktiver Automatisk bytte av grafikk under fanen Strømsparing i Systemvalg (macOS).
 7. Erstatt GPU-en med en nyere, kompatibel GPU.
 8. Deaktiver Bruk grafikkprosessor i Preferanser for Camera Raw:
 • (macOS) I Photoshop velger du Photoshop > Preferanser > Camera Raw I Bridge velger du Adobe Bridge > Preferanser for Camera Raw
 • (Windows) Velg Rediger > Preferanser > Camera Raw i Photoshop. I Bridge velger du Rediger > Preferanser for Camera Raw

   9.  (Hvis du bruker Camera Raw versjon 11.3 eller tidligere) Tving Camera Raw til å bruke Windows DirectX eller macOS Metal. Det gjør du ved å gå til Preferanser > Camera Raw og bekreft at GPU-en for øyeblikket er satt til OpenGL.Lukk Photoshop og finn filen Camera Raw GPU Config.txt:

 • Windows: \Brukere\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw\Camera Raw GPU Config.txt
 • macOS: /Brukere/[user name]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw/Camera Raw GPU Config.txt

Brukerens bibliotekmappe er skjult som standard i MAC OS X 10.7 og senere. Følg retningslinjene her. Slett filen Camera Raw GPU Config.txt manuelt og start Photoshop på nytt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet