Valgfrie tillegg brukes til å administrere spesialisert atferd som overrulling, styring av VM-hurtigbuffer og deaktivering av komprimering av arbeidsdisk.

Merk:

I eldre versjoner kunne kunder installere utvidelser og plugin-moduler på Mac OS og registernøkler på Windows for å administrere spesialisert atferd. Disse gamle plugin-modulene og registernøklene fungerer ikke lenger, og vil returnere følgende feil hvis du installerer dem: «Kunne ikke laste plugin-modulen [navn på plugin-modul] fordi den ikke virker med denne versjonen av Photoshop.»

Merk:

Det er aldri smart å dra plugin-moduler manuelt fra mappen for plugin-moduler i en tidligere versjon av Photoshop til mappen for plugin-moduler i den nye versjonen av Photoshop. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøke plugin-moduler i Photoshop.

Slik aktiverer du tillegg

 1. Bruk Notepad (Windows) eller et tekstredigeringsprogram på Mac OS til å opprette en ren tekstfil (.txt).

 2. Bruk dette diagrammet til å angi den obligatoriske teksten til å aktivere din ønskede innstilling:

  Navn Obligatorisk tekst
  Deaktiver Async IO AllowAsyncIO 0
  Deaktiver Reduser brukeropplevelsesfriksjon ReduceUXFriction 0
  Deaktiver VM-buffer VMDisableBuffering 1
  Tving VM-buffering VMForceBuffering 1
  Deaktiver skissekomprimering VMCompressPages 0
  Rull alltid ut over OverscrollAlways 2
  Husk trege filer RecentFilesSlowTimeout 1200
  Slå på eldre Healing Brush LegacyHealingBrush161 1
  Slå av System Stylus UseSystemStylus 0
  Slå på RealTimeStylus uRTS 1
  Ubegrenset forhåndsvisningsstørrelse FullPreviewMaxSize 32767
  Deaktiver transformere proporsjonalt som standard TransformProportionalScale 0
  Deaktiver klikk for å utføre OnCanvasClickToCommit 0
  Deaktiver live overgangsmodus LiveBlendModes 0

  Merk:

  Eksempel: Skriv inn følgende tekst:

  # Force VM Buffering
  VMForceBuffering 1

  i tekstfilen. Skriv hver innstillings påkrevde tekst på en ny linje i tekstfilen.

 3. Lagre filen som «PSUserConfig.txt» i innstillingermappen for din Photoshop-versjon:

  • Windows[Installasjonsstasjon]:\Brukere\[Brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5\Adobe Photoshop CC 2015 Innstillinger\
  • Mac OS: /Brukere/[User Name]/Bibliotek/Innstillinger/Adobe Photoshop CC 2015.5 Innstillinger/
  Merk: Noen filer og mapper er skjult på Windows. Se Vis skjulte filer og mapper i Windows 10 og tidligere for mer informasjon.
   
  Merk: Brukerens Library-mappe er som standard skjult fra og med Mac OS 10.7. For mer informasjon kan du se Tilgang til skjulte biblioteksfiler | Mac OS 10.7 og nyere.

Beskrivelse av tillegg og kompatibilitet

Deaktiver Async IO

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Disable Async IO
AllowAsyncIO 0
 • CC (v14.1 eller nyere)
Ikke relevant

Deaktiver Reduser brukeropplevelsesfriksjon

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul

# Deaktiver Reduser UX-friksjon

ReduceUXFriction 0

 • CC 2015.5 (v17.0 eller nyere)
Ikke relevant

Når det er aktivert, og du klikker på arbeidsområdet med et aktivt Type-lag, skrives teksten uten at du må trykke på Enter eller Esc eller klikke i Skriv-boksen i alternativfeltet.  Hvis du prøver å flytte et  Bakgrunnslag, vil du se en spørsmålsdialog med alternativet Konverter til vanlig lag.  Hvis du deaktiverer dette alternativet, returneres gammel/standard funksjonalitet.

Deaktiver skissekomprimering

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Disable Scratch Compression
VMCompressPages 0

 • CC (v14.1 eller nyere)
DisableScratch
Compression.plugin

Som standard komprimerer Photoshop filer før de skrives til skissefilen. Denne kompresjonen fører ikke til en mindre skissefil siden Photoshop fremdeles må reservere plass for de ukomprimerte sidene. For trege diskstasjoner eller SCSI-implementeringer vil reduksjon i data som overføres til eller fra en disk mer enn kompensere for den tiden det tar å komprimere eller dekomprimere dataen. For raske diskstasjoner og SCSI-implementering er dette ikke tilfellet. «Disable Scratch Compression» gir en liten ytelsesforbedring på maskiner med raske diskstasjoner og SCSI-implementeringer.

Deaktiver VM-buffer

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Disable VM Buffering
VMDisableBuffering 1

 • Bare Mac
 • CC (v14.1 eller nyere)
DisableVMBuffering.plugin

Hvis du kjører en Mac med mer enn 4 GB RAM, vil Photoshop be operativsystemet om å bruke den ekstra RAMen som en buffer for skissefilen for å gjøre åpning av skissefilen raskere. «Disable VM Buffering» vil sikre at Photoshop ikke bruker den ekstra RAM-en.

Tving VM-buffering

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Force VM Buffering
VMForceBuffering 1
 
 • Bare Mac
 • CC (v14.1 eller nyere)
ForceVMBuffering.plugin

Hvis du kjører en Mac med mindre enn 4 GB RAM, vil ikke Photoshop be operativsystemet om å bruke den ekstra RAMen som en buffer i for skissefilen for å gjøre åpning av skissefilen raskere. «Force VM Buffering» vil tvinge Photoshop til å få tilgang til RAM for VM-bufring.

Rull alltid ut over

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Overscroll Always
OverscrollAlways 2
 • CC (kun v14.1 til 14.2.1)
Overscroll Always.plugin

«Overscroll Always» gjør det mulig å fortsette å panorere et dokument selv når man er utenfor dokumentgrensene (markert av standard grått fargeområde som omgir bildegrensene). Som standard kan bilder som passer innenfor dokumentvinduet, ikke rulles ut over.

Merk:

I gjeldende versjoner av Photoshop kontrolleres overrullingsatferden av en innstilling:

 • I Photoshop CC 2014 velger du Innstillinger > Grensesitt og aktiverer «Overrulling»
 • I Photoshop CC 2015 og nyere velger du Innstillinger > Verktøy og aktiver «Overrulling»

Husk trege filer

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Remember Slow Files
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • CC (v14.1 eller nyere)
RememberSlowFiles.plugin

Som standard vil Photoshop fjerne filer fra Recent file-listen hvis det tar mer en 20 ticks (1/3 sekund) å finne hvor filen er og se om den fremdeles er der når listen oppdateres etter at en fil er lagret eller åpnet. Noen flyttbare enheter og noen nettverksdrivere kan ta lengre tid enn dette. «Remember Slow Files» vil forhindre at Recent-listen glemmer filer som tar lengre tid å hente når listen oppdateres (tillater opp til 20 sekunder). Lagring eller åpning av en fil kan likevel ta lengre tid hvis denne plug-inen er installert.

Slå på eldre Healing Brush

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
LegacyHealingBrush161 1
 • CC 2015.1 (kun 16.1.x)
Ikke relevant

Merk:

I Photoshop CC 2015.5-utgivelsen kan du tilbakestille til gammel Photoshop CC 2014-oppførsel for Healing Brush-verktøyet ved å angiInnstillinger > Verktøy > Bruk Legacy Healing Algorithm For Healing Brush.

Photoshop CC 2015 introduserte en ny algoritme for healing brush i sanntid. Noen brukere foretrekker imidlertid den gamle healing brush-alogritmen og/eller feedback. Det finnes tre alternativer for kontrollering av Healing Brush-atferden i CC 2015.1.x:

0 – Photoshop CC 2015 sanntidsalgoritme med feedback på brukergrensesnitt i sanntid

1 – Healing brush-algoritmen i Photoshop CC 2014 og eldre, feedback på brukergrensesnitt i ikke-sanntid

2 – Photoshop CC 2015 sanntidsalgoritme med feedback på brukergrensesnitt i sanntid

Merk:

Merk: I Photoshop CC 2015.1 ble en ny Diffusion-glidebryter introdusert, og denne lar deg oppnå resultater som er lik den eldre algoritmen. Se Healing brush-eksempler hvis du vil vite mer.

Slå av System Stylus

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Use WinTab
UseSystemStylus 0

 • bare Windows
 • CC 2014 (v15.x eller nyere)
Ikke relevant

På Windows 8 eller nyere bruker Photoshop CC 2014 eller nyere Windows Ink til å kontrollere hvordan Photoshop samhandler med en posisjonspekerenhet. Med Windows Ink får du bedre strøkresultater, og du kan bruke din tegnebrett-PC eller en annen konvertibel enhet uten å måtte installere en driver.

Hvis nettbrettet bruker en WinTab-driver og ikke har muligheten til å bruke Windows Ink eller hvis du opplever andre problemer, kan du bruke Slå av System Stylus for å tvinge Photoshop til å bruke WinTab.

Se Nettbrettstøtte for Photoshop for mer informasjon.

Slå på RealTimeStylus

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Allow RTS
uRTS 1

 • bare Windows
 • CC (kun v14.2.x)
Ikke relevant

Når du kjører Photoshop CC (v14.2.x) på Windows 8.x bruker Photoshop Microsofts Wintab-teknologi til å kontrollere samhandlingen mellom Photoshop og en stylus-enhet. Hvis nettbrettet ditt har problemer ved bruk av WinTab, kan du bruke Slå på RealTimeStylus for å tvinge Photoshop til å bruke Windows Ink. Dette kan gjøre at stylusen yter bedre.

Se Nettbrettfunksjoner fungerer ikke i Photoshop (v14.2.x) | Windows for mer informasjon.

Ubegrenset forhåndsvisningsstørrelse

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Unlimited Preview Size
FullPreviewMaxSize 32767

 • CC (v14.1 eller nyere)
Unlimited Preview Size.plugin

Hvis du har slått på Full size for Image Previews i dialogruten Saving Files Preferences, vil Photoshop begrense størrelsen på forhåndsvisningen til 512 x 512 piksler. Plugin-modulen Ubegrenset forhåndsvisningsstørrelse fjerner størrelsesbegrensningen på 512 x 512 bildepunkter for forhåndsvisning av filer.

Deaktiver transformere proporsjonalt som standard

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Deaktiver transformasjonen proporsjonalt som standard TransformProportionalScale 0 
 • CC 2019 eller nyere
Ikke relevant

Deaktiver transformer proporsjonalt som standard går tilbake til den eldre transformasjonsadferd.

Deaktiver Klikk for å utføre

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Deaktiver klikk for å utføre
OnCanvasClickToCommit 0
 • CC 2019 (v20.0.1 eller nyere
Ikke relevant

Deaktiver Klikk for å gå tilbake til eldre utførelsesatferd for avskjæring, omforming, plassering eller tekst.

Deaktiver live overgangsmodus

Obligatorisk tekst Kompatibilitet Gammelt navn på plugin-modul
# Deaktiver live overgangsmodus
LiveBlendModes 0
 • CC 2019 (v20.0.1 eller nyere)
Ikke relevant

Deaktiver live overgangsmodus deaktiverer live forhåndsvisninger på lerret av lagdelte overgangsmodus.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet