Merk:

Artikkelen demonstrerer bruk av reparasjonspenselen og relaterte Photoshop-verktøy i aksjon ved hjelp av eksempler. Se disse sidene hvis du ser etter grunnleggende informasjon om å bruke disse verktøyene:

Skyvekontroll for tilfeldig spredning

Reparasjonspenselen, flekkreparasjonspenselen og lappeverktøyet i Photoshop har en skyvebryter for tilfeldig spredning som styrer hvor raskt det innlimte området tilpasser seg det omkringliggende bildet. 

Skyvekontroll for spreder i Photoshop

En tommelfingerregel er at lave skyvebryterverdier passer til bilder som er kornete eller har fine detaljer, mens høye verdier passer til bilder med jevne farger. 

Eksempler: Photoshop-reparasjon i aksjon

La oss gå gjennom noen eksempler for å vise hvordan du bruker reparasjonsfunksjonen i Photoshop.

Eksempel 1

I eksempelet nedenfor er et rektangulært område fra bildet til venstre limt inn i bildet til høyre

Photoshop-reparasjon i aksjon

De følgende tre bildene viser virkningen av å øke skyvekontrollen for tilfeldig spredning.

Photoshop-reparasjon i aksjon

Eksempel 2

Deretter fjerner vi to pæreformede objekter fra et bilde.

Bilde med to pæreformede objekter øverst til venstre
Bilde med to pæreformede objekter øverst til venstre

Området øverst til venstre reparert i PS CC 2015.1 ved hjelp av lappeverktøyet
Området øverst til venstre reparert i PS CC 2015.1 ved hjelp av lappeverktøyet

Området øverst til venstre reparert i PS CC 2014 ved hjelp av lappeverktøyet
Området øverst til venstre reparert i PS CC 2014 ved hjelp av lappeverktøyet


Eksempel 3

Den nye reparasjonsalgoritmen gjør fargen mer uklar og sprer dem over et område på en bedre måte. Du må sørge for å oppgi tydelig om området skal prøves eller fylles. Hvis du vil velge myke trekk, angir Photoshop mykheten til 128 for å vise en 8-biters maske. Det fører til at det som vises på skjermen i lappeverktøyet, ikke viser hva brukeren faktisk prøver eller forsøker å reparere. Dette kan vises som lys eller mørk fargeforurensning i kanten av det fylte området, som spres utover det fylte området. Den nye algoritmen er forbedret for å håndtere svært myke pensler. Du kan begrense forurensningen ved å prøve ulike spredningsverdier ved hjelp av skyvebryteren og arbeide grundig med prøveområdet. Lappeverktøyet kan være utsatt for denne typen feil som vist i neste eksempel.

Opprinnelig bilde
Opprinnelig bilde

Området under venstre øye reparert i PS CC 2014 ved hjelp av lappeverktøyet
Området under venstre øye reparert i PS CC 2014 ved hjelp av lappeverktøyet


Området under venstre øye reparert i PS CC 2015.1 ved hjelp av lappeverktøyet (spredning 6)
Området under venstre øye reparert i PS CC 2015.1 ved hjelp av lappeverktøyet (spredning 6)


De seks neste eksemplene viser sammenligninger av effekten ulike skyvebryterverdier har på resultatet av reparasjonen. Det fokuseres på innholdet med støy, høy tekstur og detaljer.

Eksempel 4

Opprinnelig bilde
Opprinnelig bilde

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 2)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 2)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 4)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 4)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 6)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 6)

Reparert i PS CC 2014 og eldre
Reparert i PS CC 2014 og eldre

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 3)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 3)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 5)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 5)


Det originale bildet tilhører Giuseppe Circhetta

Eksempel 5

Opprinnelig bilde
Opprinnelig bilde

Reparert i PS CC 2015.1
Reparert i PS CC 2015.1

Reparert i PS CC 2014 og eldre
Reparert i PS CC 2014 og eldre


Eksempel 6

Opprinnelig bilde
Opprinnelig bilde

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 2)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 2)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 4)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 4)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 6)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 6)

Reparert i PS CC 2014 og eldre
Reparert i PS CC 2014 og eldre

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 3)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 3)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 5)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 5)


Eksempel 7

Opprinnelig bilde
Opprinnelig bilde

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 2)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 2)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 4)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 4)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 6)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 6)

Reparert i PS CC 2014 og eldre.
Reparert i PS CC 2014 og eldre.

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 3)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 3)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 5)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 5)


Eksempel 8

Opprinnelig bilde
Opprinnelig bilde

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 2)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 2)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 4)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 4)

Reparert i PS CC 2014 og eldre
Reparert i PS CC 2014 og eldre

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 3)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 3)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 5)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 5)


Eksempel 9

Opprinnelig bilde
Opprinnelig bilde

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 2)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 2)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 4)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 4)

Reparert i PS CC 2014 og eldre
Reparert i PS CC 2014 og eldre

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 3)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 3)

Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 5)
Reparert i PS CC 2015.1 (spredning 5)


Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet